Wilkerson Vietnam Đại lý bộ lọc Wilkerson

ĐẠI LÝ BỘ LỌC WILKERSON VIETNAM

Đại lý bộ lọc Wilkerson vietnam chuyên nhập khẩu và phân phối bộ lọc khí nén Wilkerson, bộ lọc thủy lực Wilkerson, bộ điều chỉnh áp Wilkerson…

Wilkerson xuất xứ Mỹ
Đại lý nhập khẩu, cung cấp, bảo hành miễn phí toàn quốc
Sản phẩm được bảo hành chính hãng theo tiêu chuẩn Wilkerson USA

Tham khảo thêm: HIFI Vietnam Đại lý bộ lọc HiFi Thụy Sĩ

MODEL BỘ LỌC KHÍ NÉN WILKERSON CẤP Ở VIET NAM

WILKERSON F00-01-000 AIR FILTER 1/8″
Wilkerson Air Filter L18-C4-LK00 Lubricator
Wilkerson F00-02-000 Pneumatic Filter 1/4 NPT
WILKERSON ER09-02-0000 Proportional Regulator,1/4In,0-145PSI
Wilkerson 080200018 50020-6-1/4 , 085000004 F16-C2-F00 , 085000007, F16-C3-000 , 085020206 F28-C4-SG00 , 85050002 , 85050003 , 85080006 , 085080006 FRP-95-115 ,bộ lọc khí nén Wilkerson 085080012 FRP-95-014 , 85081018 , 085000004 F16-C2-F00 , 085000007, F16-C3-000 , 085020206 F28-C4-SG00 , 85050002 , 85050003 , 85080006 , 085080006 FRP-95-115 , 085080012 FRP-95-014 , 85081018 , 085300039 M16-C2-000 , 085381007 MTP-95-561 Wilkerson vietnam 085382002 (MTP-96-646) , 85680001 , 085909999 XB3-C4-000 , bộ điều chỉnh áp Wilkerson 086000004, R16-C3-000 , R08-C2-F000 , 086081003 RRP-95-159 REPAIR KIT FOR R30 REGULATORS , 086081024 RRP-95-585 , RRP-95-964 (086081029) , 086300006, P16-C3-L00 , 086310012, P19-02-A00 , bộ lọc thủy lực Wilkerson 086320003 R21-C2-000 , 86320007 , 86320038 , 86500058 , 086520101 B18-C2-FK00 , 86520102 , 86520108 , 86520140 , 086520144, B18-04-CL00 , 86900007 , 086900007 59-010/50 , 86900101 , 087300005, L16-C3-000 , X03-C2-000. , 89040031 , 1/4Ò BSPP , 17204 C S G T O , 5 MICRON FILTER ELEMENT FORF28-C4-SG00 , 59-010/50 , 59-010-50 , 600010 311 11 , 600010 311 11 , B18-C2-FG00 , B18-C3-FKG0 , B18-C4-FK00 , B18-C4-GH 00 , B28-C6-FK00 , C28-C6-FLG0 , WILKERSON CB6-C2-F00 , CB6-C2-F00 , CB6-C4-000 , CB6-C4-000 , CB6-CA , “D38-08 3/4″”” , DV23-C4-220 , ENGCP 1/2 – 8MM , bộ lọc Wilkerson ENPU 1216 , ENPU 6510 , ENPU 912 , F08-C2-SS00 , F16-02-000 085000030 , F16-02-000 085000030 , F16-C13-F00 , F16-C4-000 , F18-C2-SG00 , F18-C3-SH00 , F18-C4-SK00 (085020109) , F18-C4-SK00 , F26-C4-000 , F26-C4-000 , F26-C4-F00 , F28-C4-SLLO , F30-C6-F00& C08-L34-C6-000&H06 , F30-C8-000 (085010007) , F30-C8-F00 , F33-C6-000 , F33-C8-000 , F35-CC-000 / 085010014 , F38-C8-SHOO-REPLACED BY T010 309 102 000 , FRP-95-169 , FRP-95-169 / 085680001 , FRP-95Ð209 , FRP-95-235 , FRP-96-283 , FRP-96-639 , Wilkerson vietnam FRP-96-639 B18-F18 , FRP-96-653 , FRP-96-653 , FRP-96-653 , R09-C1-DB00 REGULATOR G1/8″
R09-C1-FB00 COMMON-P1 REGULATOR G1/8″
R09-C1-FBR0 COMMON-P1 REGULATOR G1/8″
bộ lọc khí nén Wilkerson R09-C2-CB00 COMMON-P1 REGULATOR G1/4″
R09-C2-DB00 COMMON-P1 REGULATOR G1/4″
R09-C2-FB00 COMMON-P1 REGULATOR G1/4″
R09-C2-FB00-72 REGULATOR G1/4″ (01-04-222)
R09-C2-RB00 COMMON-P1 REGULATOR G1/4″
bộ lọc thủy lực Wilkerson R105G03C REGULATOR 3/8″BSP
R105G03D REGULATOR 3/8″BSP
R105G04A REGULATOR 1/2″BSP
R105G04CK REGULATOR 1/2″BSP
R105G04D REGULATOR 1/2″BSP
R105G06C REGULATOR 3/4″BSP
R105G06D REGULATOR 3/4″BSP
Wilkerson vietnam R10G02D/N REGULATOR 1/4″BSP
R10G04CKSS REGULATOR 1/2″BSP STAINLESS ST
R10X51A ALUMINIUM PANEL NUT
R10X51P PLASTIC MOUNTING RINGWAS R10X51
R10Y57 MOUNTING BRACKET
R11-02-000 DIAL AIR REG 1/4″NPT 0,4-11 BAR
R11-02-L00 DIAL AIR REG
bộ điều chỉnh áp Wilkerson R119-03JK REGULATOR
R119-10JK REGULATOR
R119G02C REGULATOR 1/4″BSP
R119G02CK REGULATOR 1/4″BSP
R119G02D REGULATOR 1/4″BSP
R119G02J REGULATOR 1/4″BSP
R119G03C REGULATOR 3/8″BSP
R119G03CK REGULATOR 3/8″BSP
R119G04A REGULATOR 1/2″BSP
R119G04C REGULATOR 1/2″BSP
R119G06C REGULATOR 3/4″BSP
R119G06CK REGULATOR 3/4″BSP
R119G08CK REGULATOR 1″BSP
R119G08D REGULATOR 1″BSP 16,7 BAR
R119G08J/E R119 PILOT OPERATED REGULATORG1″
R11-C2-000 DIAL AIR REG G1/4″0,4-11 BAR
R11-C2-L00 DIAL AIR REG G1/4″0,1-3 BAR
R12-C2-F000 REGULATOR G1/4″
R12-C2-H000 REGULATOR G1/4″
R12-C3-F000 REGULATOR G3/8″
R16-02-000 REGULATOR 1/4″NPT
R16-02-G00 REGULATOR 1/4″NPT
R16-02-GH0 REGULATOR 1/4″NPT
bộ lọc Wilkerson R16-02-GL0 REGULATOR 1/4″NPT
R16-02-H00 REGULATOR NPT1/4″
R16-02-L00 REGULATOR NPT1/4″
R16-02-N00 REGULATOR 1/4″NPT
R16-03-000 REGULATOR 3/8″NPT
R16-03-H00 REGULATOR NPT3/8″
R16-04-000 REGULATOR 1/2″NPT
R16-04-G00 REGULATOR 1/2″NPT
R16-04-GHN REGULATOR 1/2″NPT WITH GAUGE
R16-04-H00 REGULATOR 1/2″NPT
R16-04-LN0 REGULATOR 1/2″
R16-C2-000 REGULATOR G1/4″
R16-C2-G00 REGULATOR G1/4″
R16-C2-GH0 REGULATOR G1/4″ WITH GAUGE
bộ lọc khí nén Wilkerson R16-C2-GHN REGULATOR G1/4″ WITH GAUGE
R16-C2-H00 REGULATOR G1/4″
R16-C2-L00 REGULATOR G1/4″
bộ điều chỉnh áp Wilkerson R16-C2-LN0 REGULATOR G1/4″
R16-C2-N00 REGULATOR G1/4″
R16-C3-000 REGULATOR G3/8″
R16-C3-G00 REGULATOR G3/8″
R16-C3-H00 REGULATOR G3/8″
R16-C3-L00 REGULATOR G3/8″
R16-C4-000 REGULATOR G1/2″
R16-C4-GHN REGULATOR G1/2″
bộ lọc thủy lực Wilkerson R16-C4-H00 REGULATOR G1/2″
R16-C4-L00 REGULATOR G1/2″
R16-C4-N00 REGULATOR G1/2″
R16-C4-V00 REGULATOR G1/2″
R18-02-F000 REGULATOR 1/4″NPT 0-150 PSI
R18-02-F0G0 REGULATOR 1/4″NPT
R18-03-F0G0 REGULATOR 3/8″NPT 0-8,5 BAR
R18-04-F000 REGULATOR 1/2″NPT
R18-04-F0G0 REGULATOR 1/2″NPT 0-8,5 BAR
R18-04-G000 REGULATOR 1/2″NPT
R18-04-R0G0 REGULATOR 1/2″NPT
R18-04-W0G0 REGULATOR 1/2″NPT
R18-C2-C000 REGULATOR G1/4″0-2,1 BAR
R18-C2-C0G0 REGULATOR G1/4″
R18-C2-D000 REGULATOR G1/4″
R18-C2-D0G0 REGULATOR G1/4″
R18-C2-F000 REGULATOR G1/4″
R18-C2-F0G0 REGULATOR G1/4″
R18-C2-G000 REGULATOR G1/4″
R18-C2-J000 REGULATOR G1/4″
R18-C2-K000 REGULATOR G1/4″
R18-C2-R000 REGULATOR G1/4″
R18-C2-R0G0 REGULATOR G1/4″
R18-C2-W000 REGULATOR G1/4″
R18-C3-C000 REGULATOR G3/8″
R18-C3-D000 REGULATOR G3/8″
R18-C3-D0G0 REGULATOR G3/8″
R18-C3-F000 REGULATOR G3/8″
R18-C3-F0G0 REGULATOR G3/8 0-8,5 BAR
R18-C3-F0R0 REGULATOR G3/8″
R18-C3-G000 REGULATOR G3/8″0-17 BAR
R18-C3-G0G0 REGULATOR G3/8″
R18-C3-S000 REGULATOR G3/8″17 BAR NON BLEED
R18-C4-C000 REGULATOR G1/2″0-2,1 BAR
R18-C4-D000 REGULATOR G1/2″0-4,1 BAR
R18-C4-D0G0 REGULATOR G1/2″
R18-C4-F000 REGULATOR G1/2″0-8,5 BAR
R18-C4-F000-72 REGULATOR G1/2″(01,00,021)
R18-C4-F0G0 REGULATOR G1/2″
R18-C4-F0R0 REGULATOR G1/2″0-8,5 BAR
R18-C4-G000 REGULATOR G1/2″0-7,17,2 BAR
R18-C4-G0G0 REGULATOR G1/2″
R18-C4-G0G0-51 REGULATOR, 1/2″ BSP, 17 BARRELIEVING
R18-C4-P0G0 REGULATOR G1/2″
R18-C4-R000 REGULATOR G1/2″
Wilkerson vietnam R18-C4-R0G0 REGULATOR G1/2″
R18-C4-S000 REGULATOR G1/2″
R18-C4-S0G0 REGULATOR G1/2″
R18-C4-W000 REGULATOR G1/2″
R19-02-FC00 REGULATOR G1/4″
R19-03-FA00 REGULATOR 3/8″ NPT
R19-04-CC00 REGULATOR 1/2″NPT
R19-04-FC00 REGULATOR 1/2″NPT
R19-C3-DA00 REGULATOR G3/8″
R19-C3-FA00 REGULATOR G3/8″
R19-C3-FC00 REGULATOR G3/8″
R19-C3-GC00 REGULATOR G3/8″
R19-C4-CA00 COMMON P1 REGULATOR
R19-C4-DA00 REGULATOR G1/2″
R19-C4-DC00 REGULATOR G1/2″
R19-C4-FA00 REGULATOR G1/2″
R19-C4-FC00 REGULATOR G1/2″
R20/S50146 REGULATOR R20-1/4 LOCK 4,8 BAR
R20G00B REGULATOR UNPORTED 4 BAR
R20G00D REGULATOR UNPORTED 16,7 BAR
R21-02-000 DIAL AIR REGULATOR 1/4″NPT
R21-02-L00 DIAL AIR REGULATOR 1/4″NPT 0,4-3 BAR
R21-03-000 DIAL AIR REGULATOR 3/8″NPT
R21-03-R00 DIAL AIR REGULATOR 3/8″NPT
R21-04-000 DIAL AIR REGULATOR 1/2″NPT
R21-04-L00 DIAL AIR REGULATOR 1/2″NPT
R21-04-Q48 DIAL AIR REGULATOR 1/2″NPT
R21-04-R00 DIAL AIR REGULATOR 1/2″NPT
R21-04-RV0 DIAL AIR REGULATOR 1/2″NPT
bộ lọc thủy lực Wilkerson R21-06-000 DIAL AIR REGULATOR 3/4″NPT
R21-06-L00 DIAL AIR REGULATOR 3/4″NPT
R210G02A PRECISION REGULATOR 1/4″BSP
R210G02C PRECISION REGULATOR 1/4″BSP
R216G02FP PRECISION REGULATOR 1/4″BSP
R216G02HP PRECISION REGULATOR 1/4″BSP
R21-C2-000 DIAL AIR REGULATOR G1/4″
R21-C2-L00 DIAL AIR REGULATOR G1/4″
R21-C2-R00 DIAL AIR REGULATOR G1/4″
R21-C3-000 DIAL AIR REGULATOR G3/8″
R21-C3-L00 DIAL AIR REGULATOR G3/8″
R21-C3-R00 DIAL AIR REGULATOR G3/8″
R21-C4-000 DIAL AIR REGULATOR G1/2″bộ lọc khí nén Wilkerson FRP-96-653. , FRP-96-729 , GLASS DISPLAY FOR M18-C4-CH00 , GPA-96-603 , WILKERSON GRG-R10-P20-S04-A-0000193 , GRP 95-955 (NR. 5331-01-163-0466. ) , GRP-95-109 / 085081011 , GRP-96-636 , GRP-96-685 , GRP-96-710 , GRP-96-711 , GRP-96-725 , GRP-96-726 , GRP-96-825 , HR 04815-4 , HR04815-4 , L16-C4-000 , L16-C4-000 , L18-C3-KK00 , L18-C4-KK00 , 87000011 , L28-04-KK00 , LRP-96-701 , M08-C2-CS00 , M16-02-FU0 , M16-C2-000 / 085300039 , M16-C2-F00 , bộ điều chỉnh áp Wilkerson M18-C02-CG00 , M18-C2-CG00 , M18-C2-CG00 , M18-C2-CK00 , M26-C2-F00 , M26-C3-MX0 , M26-C3-MXO , M28-C3-CH00 , M28-C3-DK00 , M28-C4-CG00 , M28-C6-CG00 , M28-C6-CG00 , M35-CC-F00 , MEMBRANE FILTER FOR MSD-C4-KA2E , MEMBRANE FOR F23-C4-Q01 K94 , MM4003-SP0257 , MPT-95-548 , MSD-C3KA2E , MSP-95-502 , MTP 96 648 , MTP-95-512 , MTP-95-546 , MTP-95-547 , MTP-95-548 , MTP-95-548 / 08538001 , MTP-95-549 , MTP-96-646 ELEMENT TYPE C 0.01 MICROMETER , MTP-96-646 M18-M28 , MTP-96-648 , MTP-96-648 , MTP-96-648. , MXP-96-650 , MXP-96-650 , N18-C4-0A00 , OA12067 , P1/SPPP/TF/STF/014 , Wilkerson vietnam P15-C4-000 , R 30-CA-HOO , R03-C2-GM0 , R09-C2-CB00 , R11-C2-000 , R11-C2-000 , R16-02-000 A D02 , R16-C2-L00 , R16-C4-000 , R16-C4-000 , R18-C3-F0G0 , R21-02-000B , R21-04-Q48-3497930

Nguồn nhập: wilkersoncorp.com

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *