BADGER-METER-LOGO

Đại lý phân phối Badger Meter tại Vietnam

Công ty TNHH EURODODO là đại lý phân phối Badger Meter tại Việt Nam chuyên thiết bị đo và điều khiển lưu lượng Badger Meter: Đồng hồ đo lưu lượng, van điều khiển, van tiết lưu, lưu lượng kế, van kiểm tra, van một chiều…

Các thiết bị của Badger Meter ứng dụng đo lường và kiểm soát lưu lượng trong cả đời sống dân dụng và công nghiệp, tuy nhiên đại lý chúng tôi chỉ hỗ trợ các sản phẩm phục vụ công nghiệp.

Sản phẩm của Badger Meter có tại đại lý Eurododo

Dòng sản phẩm Tên sản phẩm Type cụ thể
Badger Meter
ModMAG®
Đồng hồ đo lưu lượng điện từ
Badger Meter Electromagnetic meters
M2000, M3000, M5000, M1000,
M4000, Field Verification Device
Badger Meter
Dynasonics®
Máy đo lưu lượng dòng chảy
Ultrasonic meters measure flow rate
TFX-5000 Ultrasonic Clamp-on Flow Meter
TFX-500w Ultrasonic Clamp-on Flow Meter
DXN Portable Hybrid Ultrasonic Flow Meter
IS-4000 Open Channel Flow Meter
DFX Doppler Ultrasonic Flow Meter
RS-900w Polymer Ultrasonic Flow Sensor
IS-6000 Doppler Area Velocity Flow Meter
IS-6000 Non-Contact Radar Flow Meter
UHC100 Ultrasonic Thermal Energy Meter
Badger Meter
E-Series®
Ultrasonic meters with 9-digit LCD display
Thiết bị đo lưu lương nước
Residential Ultrasonic Flow Meters
Badger Meter
Recordall®
Đồng hồ nước, dầu…
Disc Series Meters
Transmitter Registers (RTR®)
Nutating disc meter RCDL, plastic housing, for clean and moderately dirty fluids Type M25 and M40
Nutating disc meter RCDL, bronze housing, for clean and moderately dirty fluids Type M25…M170 DN15…DN50
Nutating disc meter RCDL nickel coated, for clean and moderately dirty fluids. Size M25 – M170, 15 DN – 50 DN, R3/4″ – R1-1/4″, 1-1/2″ – 2″ NPT
Nutating disc meter RCDL, stainless steel housing, for clean and moderately dirty fluids Type M25 and M40
Nutating disc meter RCDL AdBlue® Size M25 and M40 Connection R3/4″ and R1″
Badger Meter
AquaCUE®
Flow Measurement Manager software
phần mềm quản lý lưu lượng
Badger Meter
High Resolution Encoders
high resolution encoders HR-E®, HR-E® LCD 4-20, HR-E® LCD 4-20
HR-LCD 4-20 Scaled/Unscaled
Badger Meter
Industrial Oval Gear (IOG)
Badger Meter Industrial Oval Gear meters Precision oval gear meter series IOG 1/4″
Precision oval gear meter IOG PVDF
Precision oval gear meter series IOG 1″ HF
LM OG-HFlow 3/4″ and 1″
Precision oval gear meter series LM OG I PVC
Precision oval gear meter series LM OG
Pulse transmitter series LM OG TI 100 PVC
Pulse Transmitter Series LM OG TI 100 Alu
Precision oval gear meter series IOG
Badger Meter
Vision
Vision Turbine Sensors / Cảm biến lưu lượng Vision Turbine Sensors Size DN 5 to DN 12
Badger Meter
Blancett®
Turbine flow meters
Van và động hồ đo lưu lượng
B1500 Turbine Flow Meter
B2900 Series Flow Monitor
B3000 Series Flow Monitor
B3100 Series Flow Monitor
B1750 Positive Displacement Meter
Intelligent Frequency Converter
K-Factor Scaler
Badger Meter
Cox®
turbine flow meters
Màn hình đo lưu lượng tuabin
Precision Gas Flow Meter
Model 4050 Flow Computer
FC-5000 Flow Computer
Manifold System
Sonic Nozzles
Impeller water flow sensors
Cảm biến lưu lượng Badger Meter
Type 340 N2 Metasys Btu Transmitter
THT Sensor, Series 735 Flow Sensor
SDI Series Flow Sensor, Series 4000 Flow Sensor
Insertion Style Flow Sensors – 220 Series
Hot Tap Flow Sensors – Series 225 & 226
Metallic Tee Type Flow Sensors – Series 228
Series 228PV PVC Tee Industrial Flow Sensors
Metallic Tee Type Flow Sensors – Series 250
380 Series BTU System Meter, FC-5000 BTU Monitor
Type 310 Analog Transmitter, Type 320 Pulse Transmitter
330 Series Relay Transmitter
340 BN/MB BTU Energy Transmitter
Type 340 LW-LonWorks® BTU Transmitter
3700 Data Acquisition Server
ModHopper R9120-5 Wireless Modbus Transceiver
Badger Meter
Hedland®
flow meters
Đồng hồ đo lưu lượng
EZ-View® Flow Meter
Water-Based Fluid Meter
Water and Other Fluid Meter
Petroleum Fluid Meter
Phosphate Ester Fluid Meter
API Oil/Caustic and Corrosive Liquid Meter
Caustic and Corrosive Air/Gas Meter
Air and Compressed Gas Meter
Badger Meter
Vortex
Vortex flow meters
Đồng hồ đo lưu lượng dòng xoáy
VN2000 Compact Direct Insertion Meter
VN2000 Hot Tap Insertion Flow Meter
RVL Series Meter
Badger Meter
Coriolis Flow Meter
Coriolis Mass flow meter
Máy đo lưu lượng khối lượng
RCT1000 Mass Flow Meter
Badger Meter
Preso
Differential Pressure flow meters
Đồng hồ đo lưu lượng chênh lệch áp suất
CV Series Venturi Flow Meter
V-Brass Series Venturi Low Pressure Loss Flow Meter
Ellipse® PFA Fire Pump System
Model PFB Annular Round Fire Pump System
Venturi PFV Fire Pump System
GM Portable Gauge Kit
GMD Gauge
COIN® Back-to-Back Wedge (Model NN) Flow Meter
COIN® Butt Weld Wedge (Model NB) Flow Meter
Badger Meter OP Meters Oscillating Piston meters Máy đo dao động Piston
Badger Meter Flo-tech turbine meters and portable testers
máy đo lưu lượng tuabin và máy thử cầm tay
Portable Hydraulic Tester
PFM Portable Hydraulic Testers
Flo-Check® USB Hydraulic System Analyzer
Sensor Array
MC4000 Diagnostic Tester
F6700 / F6750 Digital Displays
K-factor Scaler
F6600 Series Display
F6650 Series Display
Badger Meter
Research Control® Valves (RCV)
Van điều khiển lưu lượng Pneumatic And Electric Actuators
Type 807 Low Flow Control Valve
Type 860 & 809 Standard Flange Globe Control Valve
Type 1499 Standard Flange Globe Control Valve
Type 564 Three-Way and Diverting Valve
Type 1118 Three-Way and Diverting Valve
Type 808 Bellows Sealed Global Control Valve
Type 807 & 752 Exotic Alloy Valves
Type 859 Standard Fin Globe Control Valve
Type 973 Extended Fin Globe Control Valve
Type 884 Extended Bonnet (14 in.) Globe Control Valve
Type CBX Cold Box Extension Valve
30,000 PSI Type HP-30 Ultra High Pressure Control Valve
Type SMV/Manual Valve
10,000 PSI Type HP-10 High Pressure Control Valve
15,000 PSI Type HP-15 High Pressure Control Valve
40,000 PSI Type HP-40 Ultra High Pressure Control Valve
60,000 PSI Type HP-60 Ultra High Pressure Control Valve
Type 1711 Severe Service Control Valve
Type 1711HD Severe Service Control Valve
PVDF Plastic Control Valve for Corrosive Service
Model 9000 Globe Style Control Valve
Model 9000 Flange Control Valve
Series 9000 Extended Bonnet Control Valve
Model 9100 Process Control Valve
Model 9100 Extension Process Control Valve
SCV-95, SCV-89, SCV-85 Compact Control Valve
SRD/SRI Valve Positioners
Actuator, Electric EVA-1, SEVA 100, SEVA 200)
Actuator, Pneumatic Type 754, 755, PA35, PA58
BLRA Pneumatic Actuator Type 766
SRD960 RCV, SRD991 RCV Intelligent Valve Positioner
Badger Meter
Automotive Oval Gear
Automotive Oval Gear in-line mechanical flow meters
Đồng hồ đo lưu lượng cơ
Oval Gear Flow Meters
Electronic hose end meter LM OG-CND, for non-custody transfer
Electronic hose end meter LM OG-CND PVC, with hanle and outlet
Electronic hose end meter LM OG-CNDAM, MID conform
Electronic hose end meter LM OG-CNDK with handle and outlet
Pulse transmitter LM OG-HFT for non-custody transfers
Electronic in-line meter LM OG-I, for non-custody transfers
Electronic in-line meter LM OG-I-AM, MID conform
Electronic meter LM OG-I HF
LM OG-I-PVC
In-line meter LM-OG-IK, non approved
Electronic preset meter LM OG-PND
Electronic preset meter LM OG-PND DC for non-custody transfers
Electronic preset meter LM OG-PNDK
Mechanical in-line meter LM UH-M, for non-custody transfers
Mechanical preset meter LM 1800 PG-B, for high viscous lubricants
Electronic preset meter, for non-custody transfer
Mechanical hose end meter LM 1800 PG-M for high viscous lubricants
Pulse transmitter LM OG-I T100 for non-custody transfers
Pulse transmitter LM OG-I-TAERM 200, MID conform
Pulse transmitter LM OG-IK T100 for coolants in non-custody transfer applications
Badger Meter
Wyco
handheld electric and portable gasoline-powered vibrators
Máy rung cầm tay chạy bằng xăng và điện
Square Head for Concrete Vibrators
Sure Speed 2.0 Electric Motor Vibrator
995 Electric Motor Vibrator, High Cycle
ErgoPack® Gas Powered Backpack Concrete Vibrator
Screed King, Square Head EZ Vibe
Hydraulic Vibrator, Pneumatic Concrete Vibrators
Select Cycle, 3-Phase Generator
Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.