ĐỘNG CƠ HỘP SỐ

Hộp số Koellmann Gear

25.000.000 

THIẾT BỊ PHÂN TÍCH KHÍ

MÁY PHÂN TÍCH KHÍ FUJI ELECTRIC

35.000.000 

ĐỘNG CƠ HỘP SỐ

HỘP SỐ WITTENSTEIN

18.000.000 
18.000.000 
3.500.000 

THIẾT BỊ PHÂN TÍCH KHÍ

MÁY DÒ KHÍ VIASENSOR

55.000.000 

THIẾT BỊ PHÂN TÍCH KHÍ

Máy đo và phân tích khí Bridge Analyzers

25.000.000 

ĐỘNG CƠ HỘP SỐ

HỘP SỐ JACK VÍT SWEDRIVE

8.000.000 
12.000.000 
21.000.000 
55.000.000 

BỘ TRAO ĐỔI NHIỆT

BỘ TRAO ĐỔI NHIỆT ALFA LAVAL

34.000.000 

BƠM CÔNG NGHIỆP

BƠM IMO ACD-025 N6/L6

15.000.000 

THIẾT BỊ PHÂN TÍCH KHÍ

Bộ phân tích khí GE XMTC-62-11

121.000.000 
67.000.000 
55.000.000 
18.000.000 

BƠM CÔNG NGHIỆP

BƠM IMO ACE-025/032/038

12.000.000 
75.000.000 

THIẾT BỊ PHÂN TÍCH KHÍ

Máy phân tích khí GE Panametrics CGA 351

142.000.000 
180.000.000 
21.000.000 
2.800.000 
25.000.000 
32.000.000 

KHỚP NỐI

KHỚP NỐI ROTOFLUX

7.000.000