Bơm ZENITH Vietnam Đại lý máy bơm công nghiệp

ĐẠI LÝ MÁY BƠM ZENITH VIETNAM

Đại lý bơm ZENITH Vietnam chuyên nhập khẩu và cung cấp máy bơm Zenith xuất xứ USA với các dòng bơm định lượng Zenith, bộ điều khiển bơm Zenith, bơm nhũ tương, bơm cho máy ép đùn, bơm ly tâm, bơm thủy lực…

Eurododo nhập khẩu, phân phối và bảo hành toàn quốc
Bảo hành theo các tiêu chuẩn của Zenith USA

Tham khảo thêm: Bơm Sacemi Viet nam Đại lý bơm ly tâm động cơ Sacemi Gamar

MODEL BƠM HIỆU ZENITH CẤP Ở VIET NAM

B-9000 C-9000 H-9000
BPB Series BMB Series BMC Series BLB Series BXB Series
HPB Series HMB Series HLB Series HXB Series
PEP II Series
BB PEP Series
006386B GASKET
1-556003-0013-1 KEY
1-879001-0032-1 PACKING
11-20001-8100-0 ZENITH PEP-II-1.8-100 1.8 CC PUMP
11-20100-0100-0 ZENITH PEP II-100-100 100CC/REV PUMP
bơm Zenith 11-4391-1000-0 BPB-4392-2.92
11-43910-4000-0 BPB-.16CC/REV ZENITH PUMP
11-43910-4102-0 BPB-4391-0.160-102 BARE PUMP
Zenith vietnam 11-43910-5000-0 BPB-.297 CC/REV ZENITH PUMP
11-43910-5120-0 ZENITH BPB-4391-0.297-120 PUMP
11-43910-7000-0 BPB-4391-0.584 BARE PUMP
11-43910-9000-0 ZENITH BPB-4391-1.168-000 PUMP
11-43910-9031-0 ZENITH BPB-4391-1.168-031 PUMP
11-43911-0000-0 BPB-4391-1.752 ZENITH PUMP
11-43911-0149-0 ZENITH BPB-4391-1.752-149 PUMP
bơm nước Zenith 11-43911-1000-0 BPB-43911-1000-2.92 PUMP
11-43911-1009-0 ZENITH BPB-4391-2.92-009 PUMP
11-43911-1018-0 ZENITH BPB-4391-2.92-018 PUMP W/ 32 TOOTH OUTER DRIVE GEAR
11-43911-1102-0 ZENITH BPB-4391-2.92-102 PUMP
11-44070-7000-0 ZENITH BPB-4407-0.584-000 PUMP
11-44070-9000-0 PUMP
11-44071-0000-0 BOOSTER PUMP
11-44071-1000-0 ZENITH BPB-4407-2.92-000 2.92 CC/REV
11-44713-3000-0 AMC-4471-20.2 CC/REV ZENITH PUMP
11-44713-3004-0 AMC 4471-20.2-004 SMOOTH BORE
11-46470-7000-0 HPB-4647-.584-000 PUMP
11-46470-9003-0 ZENITH HPB-4647-1.168-003 PUMP
11-46471-0003-0 ZENITH HPB-4647-1.752-003 PUMP
11-46471-1000-0 ZENITH HPB-4647-2.92-000 PUMP
11-46540-7000-0 APB-.584-00 PUMP
11-47135-1000-0 ZENITH PUMP
11-50753-2000-0 BLB-5075-10-000 10CC PUMP
11-50754-5000-0 BLB-5075-20-000 20CC PUMP
11-53372-2000-0 ZENITH PUMP
11-53372-2001-0 ZENITH BMC-5337-11.1-001 PUMP
11-53373-3003-0 ZENITH PUMP BMC-5337
11-53992-2003-0 BMB-5399 5.6 CC/REV
Zenith viet nam 11-53992-2005-0 BMB ZENITH PUMP
11-53992-2021-0 BMB 5399-5.6-021 SMOOTH BORE
11-54110-9103-0 ZENITH BPB-5411-1.168-103 PUMP
11-54111-0103-0 BPB-5411-1.752-103 BARE PUMP
11-54214-8007-0 35CC PUMP
11-54217-5005-0 HLB5421-100-05
bơm định lượng Zenith 11-54562-0000-0 ZENITH BLB-5456-5.0-000 PUMP
11-54563-2000-0 BLB-10CC PUMP PACKAGE
11-54564-5000-0 ZENITH BLB-5456-20-000 PUMP
11-54564-5105-0 ZENITH BLB-5456-20-105 20CC PUMP
11-54565-1110-0 BLB 5456 – 50 CC /REV ZENITH PUMP
11-55304-5000-0 ZENITH BLB-5530-20CC/REV PUMP
11-55483-2000-0 ZENITH PUMP HLB 10 CC/REV
11-90009-0000-0 ZENITH B-9000-9.0-000 METERING GEAR PUMP
11-90009-0300-0 ZENITH B-9000-9.0-300 PUMP
11-90009-0902-0 ZENITH C-9000-9.0-902 PUMP
11-90030-0000-0 ZENITH B-9000-30CC PUMP
bơm Zenith 11-90045-0000-0 ZENITH B-9000-45-000 COMPLETE PUMP
11-90045-0600-0 MODEL H-9000-45-600..
11-90090-0300-0 ZENITH PUMP 90 CC/REV PUMP
11-90090-0400-0 ZENITH B-9000-90-400 PUMP
11-90090-0500-0 ZENITH H-9000 90 CC/REV PUMP
Zenith vietnam 12-00000-0094-1 ZENITH REPAIR KIT

Nguồn nhập khẩu: zenithpumps.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *