Eurododo – nhà phân phối COMET system tại Vietnam

Công ty TNHH EURODODO là đại lý phân phối COMET system tại Vietnam, nhập khẩu trực tiếp từ hãng sản phẩm cảm biến, đầu dò, đồng hồ đo, thiết bị đo khí, bộ truyền nhiệt độ, máy phát áp suất…

✅ Thương hiệu ⭐ COMET system
✅ Tên hàng ⭐ Cảm biến áp suất – nhiệt độ

⭐ Đầu dò độ ẩm

⭐ Đồng hồ đo

⭐ Bộ ghi dữ liệu

✅ Tên đại lý bán hàng ⭐ Công ty TNHH EURODODO
✅ Địa chỉ ⭐ 6/33/7/4 Đường Vườn Lài P. An Phú Đông Q.12 TP.HCM
✅ Liên hệ ⭐ Kinhdoanh@eurododo.com
✅ Số điện thoại ⭐ 0374008015 (có zalo)
✅ Nơi nhập ⭐ Chính hãng Czech Republic
✅ Thuế VAT ⭐ 10%
✅ Bảo hành tận nơi ⭐ 
✅ Giao dịch trực tiếp tại ⭐ Địa chỉ công ty (TPHCM)

Danh sách thiết bị của hãng COMET

 • CO2 concentration transmitter
 • Intrinsically safe humidity transmitter
 • Temperature transmitter
 • IoT Wireless Temperature
 • CO2 Sensor
 • Thermocouples
 • Temperature Sensor
 • RH+T+Tdp cable probe
 • Temperature and humidity duct probe
 • Remote thermometer
 • WiFi CO2 sensor
 • WiFi temperature sensor
 • Relative humidity sensor
 • CO2 monitor
 • Carbon dioxide sensor
 • Barometric pressure transmitter
 • CO2 concentration
 • Carbon dioxide probe
 • CO2 relay
 • Compressed-air thermometer
 • Duct mount temperature
 • Economy humidity
 • Interior barometer
 • Rack mount thermometer
 • RH+T+Tdp outdoor, indoor probe
 • Temperature Transducer
 • Humidity CO2
 • CO2 transmitter
 • Thermometer
 • WebSensor – remote
 • Zener Barrier ZbC2+
 • COMETEO
 • Professional Radiation Shield
 • Ethernet Multilogger
 • Thermo hygro meter
 • Multilogger – thermo
 • CO2 data logger
 • Sixteen Channel Data Logger
 • Datalogger – thermometer
 • Display
 • Connection adapter
 • Temperature recorder
 • Semi-trailer with built-in GSM modem
 • Ethernet Multilogger
 • Universal datalogger
 • Reflective plate
T5141 T3417 SN164C MP018 T7418
T3110Ex T3413 SN164E MP050 T3113Ex
W8810 T3413D SN164M M1023 T3111Ex
W0846 T0213D SN104 M1039 MP038
W0841E T0213 SN104C SP004 H3531R
W0841 T3113D SN104E F5200B H4531R
W6810 T0210 SN104M F5200 T1110
T3111 T0211 SN263 SP008 H6520
T3113 T3313 SN266 A5948 H5524
T3110 T3311 SN267 PP4 H5521
T7510 H3020 SN264 PP90 T3411
T3510 H3021 SN265 F5300 SMBS-T4
T3511 H3061 SN263C M1024 Silex
T3610 H3060 SN266C M1040 C0111
W5714 H3331 SN267C FP004 D0211
W3745 H3430 SN264C A7963 MS6-Rack
W3711 H3431 SN265C A7966 MS6R
W3721 T3419 SN263E M1061 T3117
W3710 G0841M SN266E M1041 RS485IN
W0741 G0841 SN267E M1042 MP009
W0711 G0241 SN264E M1043 LP040
W0710 P0120 SN265E MP027 MP012
W7710 P6181 SN263M F0000 SP102
W4710 P6191 SN266M PR033 SP103
W0811 P4191 SN267M LP004 LP102
W0854P P4131 SN264M M1054 LP103
W0870P P4161 SN265M MP016 MLP003
W0810P P4151 SN185 M1053 SP017
W0810 P4171 SN185C LD12 MP019
W0832 P4141 SN185E SD280 HM023
W0832P P4211 SN185M TL-POE HM024
W0850 P4121 SN270 SP006 M1018
W7810 H0430 SN273 SP005 M1034
W3811P T0110 SN271 MP006 M1019
W3811 C4141 SN272 TxxxxL M1020
W7811 D4141 SN270C A6963 M1036
W3810P C3120 SN273C A6966 M1060
W3810 C3631 SN271C MP013 M1035
cloud D3633 SN272C MP047 KIT-GSM-G
SLU503 SN252 SN270E LP003 KIT-GSM-L
cloud_app SN252C SN273E MD046 KIT-GSM-W
M1140 SN252E SN271E F9000 KIT-GSM-M
M1322 SN252M SN272E LP100 A4203
M1300 MP053 SN270M SP009 A4206
M1200E T3511P SN273M MP036 SA200A
M1220 P8541 SN271M MLP002 SA200A-10
M1321 P8511 SN272M MP033 SA200A-15
M1323 P8510 SN239 MLP005-2 SA200A-20
M1200 T7511 SN239C MLP005-4 SA200A-2
M1320 P2520 SN239M SP015 SA200A-30
U8410 P8552 SN199 F8000 SA200A-5
U8415 P8641 SN199C SP015C K5411
U0541 P8611 SN199E SP015M JS20
U6841 P8610 SN199M T3319 QTPR022
U5841 T7611 SN204M T7311 MP049
U5841M T7610 SN170 T7410 MP048
U5841G T3611 T5340 SN170C T7411 MLP008
U2422 P8652 T8148 SN170E T7310 M1021
U0122 P8653 T0410 SN170M T2218 SN016C
U7844 T7613D K5411 GT1150 T2118 SN025C
U8410M T2514 MP020 CZ550 T0218 SN030C
U8410G T6540 SN199E CZ900 T0118 SN017C
U6841M T6541 MLP005 CP500 T0418 SN020C
U6841G T6545 SN251 KOM GD1250-1 T3218 SN001C
U7844M T5540 SN272 KOM GD1250-1/0 T3118 SN010C
U7844G T5541 SA200A-2 GD260-1 T3418 SN015C
U3121M T5545 SA200A-2 GD260-1/0 SN175E SN002C
U3121G T0510 SN147 IOM GD700-1 SN175M SN005C
U3631M T4511 SN147 IOM GD700-1/0 SN178 M1037
U3631G T5640 W0811 DOM DIGIH/M-1 SN178C A3400
U3120M T5641 W0811 DOM DIGIH/E-1 SN178E SN103
U3120G T6640 W0811 DOM SN205 SN178M M1022
U0121M T6641 T3111 DOM SN214 SN147 M1038
U0121G T4611 T3111 HOM SN031C SN147C SLU302
U0843M T0610 M1017 TOM SN032C SN147E R0110E UNV
U0843G ZbC2+ SN251M IOM SN130 SN147M C0121 UNV
U0141M EURODODO.COM SN076C SN168 D0221 UNV
U0141G CV QMS2901 DOM SN124 SN168C P0102 UNV
U0141TG DBV DIGIS/E DOM TL-WIFI SN168E P0122 UNV
U0141TM RSU SN210 DOM SN061C SN168M P0132 UNV
U0110M SensorRead DOM K0925 SN251 P0212 UNV
U0110G SWR003 W7710 IOM K0921 SN251C PQT.EDU.VN
U4440M SWR001 T5340 IOM M1001 SN251E P3110E UNV
U4440G TSensor SN271M M1002 SN251M P3116 UNV
MS55D SN243M SN251C M1025 SN164 P3116-2 UNV
MS6D SN177 H6420 BMO A1510eu MP037 P3116-5 UNV
U3121 SN171 W3810 BMO A1510uk MP035 UWP001
U3120 SN258 W0846 BIO A1510us M1013 UWP001-2
U3631 SN239E T0210 OM A1759 M1014 UWP001-4
U0246 SN244C T5141 IOM MP009/3 M1015 MLP005
U0246G SN228C T3111 KOM A1515eu M1059 DSRH02+
U0141 CDB W5714 W3710 A1515uk MP042 DSRH05+
U0141T D3120 A1515us SDP001-1 DSRH/C
U0111 D3631 A1940eu SP010-1 SNP03
U0121 C3121P A1941eu MP026 SNP03/0
U0110 D3121P A1940uk MP032 MIB tables
SP014 C3121 A1941uk M1017 SN210
T2214 D3121 A1940us K1427 SN210C
T2114 H7530 A1941us K1321 SN210E
T2314 H7531 A1879eu M1033 SN210M
T2414 S3120E A1879uk M1048 SN169
T8248 H3531 A1879us SH-PP SN169C
T8148 H3530 A1825eu MP041 SN169E
T8448 H0530 A1825uk M1047 SN169M
T6445 H4531 A1825us QLOG015 SN175
T5245 C3633 LP104 MP017-10 SN175C
T5240 T4211 MLP006 MP017-5 LP106
T5241 P0210 MP009/1 MP017 MP023
T5145 T4111 M1003 MP009/2 M1045
T5140 T4311 M1026 QMS2901 M1044
H5324 H4331 M1004 K0945 M1009
H5321 T0310 M1027 SN189C M1029
T5341 T4411 M1005 SN215C M1010
T5340 H4431 M1028 DIGIL/E M1030
H5424 T0410 M1006 DIGIL/M M1011
H5421 T6340 M1007 DIGIS/E M1031
T5440 T6440 M1008 DIGIS/M M1055
T5441 H6320 SP003 DSRH01+ M1057
H5024 H6420 LP012 H3021P M1056
H5021 H6020 F8004 T3419P M1058
SN274 H7430 F8000 T0211P DST/C
T5000 C4130 F8001 T3111P MP020
W0811 D4130 S0110E H3061P H3531P

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.
COMET-SYSTEM-LOGO