BỘ TRAO ĐỔI NHIỆT

BỘ TRAO ĐỔI NHIỆT ALFA LAVAL

34.000.000 

BỘ TRAO ĐỔI NHIỆT

TẤM TRAO ĐỔI NHIỆT SONDEX

33.000.000