ARDETEM-SFERE-logo

Đại lý thiết bị Ardetem Sfere Vietnam

Công ty TNHH EURODODO là đại lý phân phối thiết bị Ardetem Sfere tại Việt Nam chuyên màn hình hiển thị, bộ khuếch đại tín hiệu, bộ điều khiển, máy phân tích, Rơle an toàn, Bộ chuyển đổi kỹ thuật số có thể lập trình, Bộ cách ly vòng lặp, Bộ chuyển đổi analog, Máy phân tích mạng điện, Bộ chỉ báo kỹ thuật số, Bảng điều khiển cảm ứng LCD, cảm biến, đầu dò, Bộ cách ly tín hiệu, Máy dò ngưỡng, Máy phát điện, Bộ khởi động động cơ, Modem vô tuyến công nghiệp, Rơle vi sai, Bộ phát tín hiệu, Máy phân tích mạng DC, Vôn kế | ampe kế, Máy đo nhiễu loạn, Bộ chuyển đổi lập trình, Bộ cách ly, Bộ sao chép tín hiệu, Máy tính vi mô cho tín hiệu analog

* Bảng danh sách tên gọi sản phẩm của Ardetem Sfere:

Acquisition systems, external inputs/outputs Digital input – 48×96 mm
Programmable converters –7.2 mm housing Electrical network analysers
Converters configurable by switches Electrical measurements transmitters
Optional modules – 7.2 mm housing Electrical network analysers
Concentrator supervisor Programmable transmitters
Analog converters Sinusoidal current and voltage measurement
Process input transmitters Measurement of 400 Hz networks
SIL2 SIL3 converters (analogs) Measurement of broad
Loop isolator Intrinsec safety: ATEX range
Continuous vibration monitoring ATEX digital panel meters
Acoustic signal analyzer ATEX programmable converters with I.S. input
Digital Panel Meters and Bargraphs ATEX trip amplifiers
Display center Programmable digital converters
Process and temperature input – 48×96 mm Safety relays
Frequency/counting input – 48×96 mm Process and temperature inputs
AC input – 48×96 mm Inputs frequency / counting
Strain gauge bridge input – 48X96 mm Programming tools

Model thiết bị Ardetem Sfere đã được cấp bởi đại lý Eurododo

TBV7-E > Acoustic signature analyzer DIS 6 > TRMS current and voltage input digital indicator
µArdetem LCD Touch Console DIP 400 > Bidirectional process input digital indicator
µSafe Touch LCD Console DGN75 U > Bidirectional process input digital indicator
SLIMSET programming software DIP 401 > Digital temperature input indicator
SUPERVISION programming software DIP 402 > Bidirectional universal input digital indicator
MCVISION programming software DGN75 T > Digital temperature input indicator
DIP110 > 4 Digit Universal Bi-Color Digital Indicator DGN75 M > Bidirectional universal input digital indicator
DGN110 > 4 Digit Universal Bi-Color Digital Indicator DIP 500 > 5-digit process input digital indicator
DIP110 A1R > 4 Digit Universal Bi-Color Digital Indicator DGN85 U > 5-digit process input digital indicator
DIP150 > 5 Digit Universal Bi-Color Digital Indicator DIP 502 > 5-digit universal input digital indicator
DGN150 > 5 Digit Universal Bi-Color Digital Indicator DGN85 M > 5-digit universal input digital indicator
DIP1400 > Bi-Color Digital Indicator Bi-directional Process Input DIP 506 > Digital gauge bridge input indicator
DGN175 U > Bi-Color Digital Indicator Bi-directional Process Input DGN85 J > Digital gauge bridge input indicator
DIP1401 > Bi-color Digital Indicator Temperature Input DIP 506 S > Digital indicator gauge bridge input quick version
DGN175 T > Two-Color Digital Indicator Temperature Input DIP 603 > Digital indicator mA input totalizer integrator
DIP1402 > Bi-Color Digital Indicator Bi-directional Universal Input DGN95 F > Digital indicator mA input totalizer integrator
DGN175 M > Bi-Color Digital Indicator Bi-directional Universal Input DIP 605 > Frequency input digital indicator
DIP1420 > Bicolor Digital Indicator Calculator 2 mA Inputs 4 Digits DGN95 I > Frequency input digital indicator
DGN175 S > Bicolor Digital Indicator Calculator 2 mA Inputs 4 Digits DIP 530 > Calculator | Totalizer 3 mA inputs 5 digits
DIP1500 > 5 Digit Process Input Bi-Color Digital Indicator DGN85 S > Calculator | Totalizer 3 mA inputs 5 digits
DGN185 U > 5 Digit Process Input Bi-Color Digital Indicator DIP 420 > Digital calculator indicator 2 mA inputs 4 digits
DIP1502 > Bi-Color Digital Indicator Universal Input 5 Digits DIP 605 C > Digital frequency + counting indicator
DGN185 M > Bi-Color Digital Indicator Universal Input 5 Digits DIP BAR1 > 1-way universal bargraph
DIP10 > Universal 4-digit digital indicator NS1 M > 1-channel universal bargraph
DGN10 > Universal 4-digit digital indicator DIP BAR2 > 2-way universal bargraph
DIP10 A1R > Universal 4-digit digital indicator NS2 M > 2-way universal bargraph
DIP50 > Universal 5-digit digital indicator DIP G4 > Large format 4-digit universal input display
DGN50 > Universal 5-digit digital indicator DIP-SI 300 > ATEX safety loop indicator +/- 2000 pts
DIS 2 > Process input digital indicator DGN-SI 45 > ATEX safety loop indicator +/- 2000 pts
DGS 2 > Process input digital indicator DIP-SI 400 > ATEX safety loop indicator +/- 10000 pts
DIS 3 > Digital temperature input indicator DGN-SI 75 > ATEX safety loop indicator +/- 10000 pts
DGS 3 > Digital temperature input indicator TPIv-SI 40 > Process input safety converter
DIS 4 > Universal input digital indicator µCv-SI 32 > Process input safety converter
DGS 4 > Universal input digital indicator TPIv-SI 41 > Universal input safety converter
DGS 6 > TRMS current and voltage input digital indicator µCv-SI 31 > Universal input safety converter
µCv-SIN 32 > Process input safety converter Bus Power supply TPIv-SIN 40 > Process input safety converter Bus Power supply + Communication
TPIv-SIN 41 > Universal input safety converter Bus Power supply TRMv5 PB > TRMS Digital Measurement Transmitter
µCv-SIN 31 > Universal input safety converter Bus Power supply µTACv500 PB > TRMS Digital Measurement Transmitter
DSv-SI P threshold detector ELRv20-30 > TYPE A Differential Relays
Threshold detector DASv-SI PLUS ELRv20-30 SFERE > Differential Relays TYPE A
DSCv-SI P threshold detector ELRv21-31 > Differential Relays TYPE B
Threshold detector DASCv-SI PLUS ELRv21-31 SFERE > Differential Relays TYPE B
DSv SI O > Pt100 input threshold detector TPIv 5880 Signal Isolator
DASv-SI 100 > Pt100 input threshold detector TPIv 5882 Signal Isolator
DSCv SI O > Pt100 input threshold detector with display TRMv5 2A SPB > TRMS signal transmitter
DSCv-SI O threshold detector µTACv500 2A SPB > TRMS signal transmitter
DASCv-SI 100 > Pt100 input threshold detector with display G400 current generator
Threshold detector DSv-SIN P G75 current generator
Threshold detector DSCv-SIN P Industrial radio modem ITR 433
DASCv-SIN PLUS > Process input threshold detector with Power Supply Industrial radio modem ITR 433
Threshold detector DSv-SIN O DMS 1 motor starter
DASv SIN 100 > Pt100 input threshold detector Power supply DMS 1 AR motor starter
Threshold detector DSCv-SIN O DMS 2 motor starter
DASCv-SIN 100 > Pt100 input threshold detector with Power Supply DMS 2 AR motor starter
TPI-SI 440 > Process input safety converter 2 analog outputs DMS 3 motor starter
µC-SI 322 > Process input safety converter 2 analog outputs DMS 3 AR motor starter
TPI-SI 441 > Universal input safety converter 2 analog outputs Differential relays ELR20-30 / TYPE A
µC-SI 321 > Universal input safety converter 2 analog outputs Differential relays ELR20-30 / TYPE A
TPI-SI 50 > Frequency input safety converter Differential relays ELR21-31 / TYPE B
µC-SI 30 I > Frequency input safety converter Differential relays ELR21-31 / TYPE B
TPI-SI 820 > Universal input safety converter rack version EVA3000 > TRMS Digital Measurement Transmitter
µC-SI 820 > Universal input safety converter rack version EVA3000 SFERE > Digital TRMS Measurement Transmitter
Threshold detector DS-SI F EVAN3000 > Signal transmitter
DAS-SI I > Frequency input threshold detector PECA 15 TA > Measuring unit for all types of AC networks
DS-SI CF threshold detector DIVA 15 TA > Measuring unit for all types of AC networks
DAS-SI CI > Frequency input threshold detector with display PECA 16 > 400 Hz network measurement unit
PECA 5 > Single-phase or three-phase balanced network analyzer DIVA 16 > 400 Hz network measurement unit
DIVA 5 > Single-phase or three-phase balanced network analyze TMvA > Voltage/current transmitter
PECA 5 C > DC network analyzer AVTNv > Voltage/current transmitter
DIVA 5 C > DC network analyzer DIVA 7 > Voltmeter | TRMS ammeter
PECA 21 > Analyzer of all types of AC networks TMvA HI > 5 kV high insulation transmitter
DIVA 21 > Analyzer of all types of AC networks AVTNv HI > 5 kV high insulation transmitter
PECA 21 DC > DC network analyzer ATA4 > Current transmitter self-powered by the output
DIVA 21 DC > DC network analyzer ATN4P > Current transmitter self-powered by the output
PECA 11 D > Disturbograph ATV4 > Voltage transmitter self-powered by the output
DIVA 11 D > Disturbograph VTN4P > Voltage transmitter self-powered by the output
PECA 15 E > Network analyzer for all types of AC networks TA > Current transmitter self-powered by the input
DIVA 15 E > Analyzer of all types of AC networks TMLB-V > TRMS voltage measurement signal transmitter
PECA 15 PBUS > Profibus output network analyzer VLBTN > TRMS voltage measurement signal transmitter
DIVA 15 PBUS > Profibus output network analyzer TMLB-A > TRMS current measurement signal transmitter
PECA 17 > Network analyzer 2 RS485 Modbus outputs ALBTN > TRMS current measurement signal transmitter
DIVA 17 > Network analyzer 2 RS485 Modbus outputs TMLB-AS > TRMS signal transmitter measuring current
PECA 7 > Voltmeter | TRMS ammeter ALBTN-S > TRMS signal transmitter measuring current
TAIv 60 > TRMS signal transmitter measures AC voltage and current TMLB-W1 > TRMS signal transmitter for single-phase
µTACv60 > Digital Transmitter for TRMS WLBTN-1 > TRMS signal transmitter measuring single-phase network
TRMv2 > Digital Measurement Transmitter TRMS TMLB-W1|3 > TRMS signal transmitter measuring power three-phase
µTACv200 > Digital TRMS Measurement Transmitter WLBTN-1|3 > TRMS signal transmitter measuring power three-phase
TRMv2 A > Digital Measurement Transmitter TRMS TMLB-W1|4 > TRMS signal transmitter measuring power three-phase
TRMv2 ARF > Digital Measurement Transmitter TRMS WLBTN-1|4 > TRMS signal transmitter measuring power three-phase
TRMv5 > TRMS Digital Measurement Transmitter TMLB-WC > TRMS signal transmitter measuring continuous
µTACv500 > TRMS Digital Measurement Transmitter WLBTN-C > TRMS signal transmitter measuring continuous
TRMv5 2A > TRMS Digital Measurement Transmitter TMLB-WS1 > TRMS signal transmitter measuring power
TRMv5 5A3R > TRMS Digital Measurement Transmitter WLBTN-S1 > TRMS signal transmitter measuring power
Signal transmitter TRMv 5 5A3R TMLB-WS1|3 > TRMS signal transmitter measuring power balanced
TRMv5 F > TRMS Digital Measurement Transmitter Ethernet output WLBTN-S1|3 > TRMS signal transmitter measuring power balanced
µTACv500 F > TRMS Digital Measurement Transmitter Ethernet output TMLB-WS1|4 > TRMS signal transmitter measuring power balanced
WLBTN-S1|4 > TRMS signal transmitter measuring power balanced µCvJ 4 programmable converter
TMLB-WCS > TRMS signal transmitter measuring power µCvJ4 programmable converter
WLBTN-CS > TRMS signal transmitter measuring power TPIvJ4 F programmable converter
TRM 1 > Single-phase or three-phase network signal transmitter Programmable converter µCvJ4 F
µTAC100 > Single-phase or three-phase balanced TPIv 10 I programmable converter
TRM1 TA > Transmitter for single-phase or three-phase Programmable µCv 10 I converter
µTAC100 TA > Transmitter for single-phase or three-phase networks TPIv 20 I programmable converter
DP 485 > RS485 Modbus digital input indicator | ASCII Programmable µCv 20 I converter
TMvL2 A > SIL2 safety analog converter TPIv 10 IC Programmable Converter
CAPvL2 A > SIL2 safety analog converter Programmable µCv 10 IC converter
TMvL3 A > SIL3 safety analog converter TPIv 20 IC Programmable Converter
CAPvL3 A > SIL3 safety analog converter Programmable µCv 20 IC converter
TMvP > DC Current and Voltage Measurement Transmitter TPIv10I AR FY SP04/04 programmable converter
CAPvPLUS > DC current and voltage measurement transmitter TPAv 401 programmable converter
TMvP DC signal transmitter TPAv 401 R4 programmable converter
TMvP HI > DC current and voltage measuring transmitter Programmable µCv 805 converter
CAPvPLUS HI > DC current and voltage measuring transmitter Programmable µCv 305/ 405/ 805 converter
TMv 111 > Isolator Signal duplicator 1 analog output TPIvL 10 A > SIL2 Programmable Safety Converter
CAPv 111 > Isolator Signal duplicator 1 analog output TPItL 10 programmable converter
CAPv 112 > Signal duplicator isolator 2 analog outputs Programmable µCt L 10 converter
TMv 112 > Isolator Signal duplicator 2 analog outputs DASv 10 threshold detector
TMv 211 > Isolator Signal duplicator 2 channels 1 analog output DSv 10 threshold detector
CAPv 211 > Isolator Signal duplicator 2 channels 1 analog output DSv 10 I threshold detector
CAPv 212 > Isolator 2-way signal duplicator 2 analog outputs DASv 10 I threshold detector
TMv 212 > Isolator Signal duplicator 2 channels 2 analog outputs DSv 10 IC threshold detector
ATIs 1 > Extra flat 1-way loop insulator Threshold detector DASv 10 IC
ELITs 1 > Extra flat 1-way loop insulator DSv 20 I threshold detector
ATIs 2 > Extra flat 2-way loop insulator Threshold detector DSv 20 IC
ELITs 2 > Extra flat 2-way loop insulator DASv 20 I threshold detector
CMP > Measurement Transmitter Converter Threshold detector DASv 20 IC
TPJ D > Gauge bridge transmitter DASCv 10 threshold detector
ATIS > 1-way loop insulator 22.5 mm housing TM2F programmable isolated 2-wire transmitter
ELIT 93 > 1-way loop insulator, 22.5 mm housing 2-wire isolated programmable transmitter DIN B probe TC2F
ATI2S > 2-way loop insulator 22.5 mm housing TN2F programmable isolated 2-wire transmitter
ELIT 940 > 2-way loop insulator 22.5 mm housing TPI 4001 programmable converter
ATIs H > 1-way HART loop isolator µC 4001 programmable converter
ELIT 93 H > 1-way HART loop isolator 433 MHz radio transmitter TPIW 401 AR
ATI2S H > 2-way HART flow isolator 433 MHz radio transmitter µCW 3011 AR
ELIT 940 H > 2-way HART loop isolator µCAL > Micro-Calculator for analog signals
TMP > DC Current and Voltage Measurement Transmitter AL4 > 2-wire loop power module
CAPPLUS > DC current and voltage measurement transmitter EPS 4000 > 2-wire loop power module
TMP HI > High insulation DC current and voltage measuring TNC pulse concentrator
CAPPLUS HI > DC current and voltage measuring transmitter CNT pulse concentrator
ATI 10 > 1-way loop isolator 22.5 mm housing RS 232/RS 485 IT 232 isolated converter
ELIT 10 > 1-way loop insulator, 22.5 mm housing Isolated RS 232/RS 485 IT 4232 converter
ATI 20 > 2-way loop isolator 22.5 mm housing RS 485 IS 485 isolator
ELIT 20 > 2-way loop insulator 22.5 mm housing RS 485 ISL 485 isolator
TPI v 10 A signal conditioner µTAC100 400HZ > Single-phase or three-phase balanced network
TPIv 10 programmable converter TRM2 > Single-phase or three-phase balanced
Program eurododo.com converter µTAC200 > TRMS signal transmitter for single-phase or three-phase
TPIv 10 A programmable converter PQT.EDU.VN > Signal transmitter for all types of AC networks
TPI v 10 A signal conditioner µTAC300 > Signal transmitter for all types of AC networks
Programmable TPIv 10 ARN converter TRM3 TA > Transmitter for all types of networks
4-20 mA TPIv 12 loop duplicator µTAC300 TA > Transmitter for all types of networks
Loop duplicator 4-20 mA µCv 12 TRM3 400HZ > Signal transmitter for all types of networks
TMv 10 programmable converter µTAC300 400HZ > Signal transmitter
CAPv 10 programmable converter TRM3 2A 400HZ > Signal transmitter
TPIv 400 A programmable converter TRM4 > TRMS signal transmitter for all types of AC networks
Programmable µCv 3012 converter µTAC400 > TRMS signal transmitter for all types of AC networks
TPIv 450 programmable converter TRM4 F > TRMS signal transmitter Ethernet output
Programmable µCv 3212 converter µTAC400 F > TRMS signal transmitter Ethernet output
TPIv 401 A programmable converter TRM4 PB > TRMS signal transmitter for all types of AC networks,
Programmable µCv 3011 converter µTAC400 PB > TRMS signal transmitter for all types of AC networks
TPIv 451 programmable converter TRM4 SPB > TRMS signal transmitter for concrete plants version
Programmable µCv 3211 converter µTAC400 SPB > TRMS signal transmitter for concrete plants version
TPIv 4001 A programmable converter TMP-SI Intrinsically Safe Programmable Converter
Programmable µCv 4001 converter CAPPLUS-SI intrinsically safe programmable converter
TPIvJ programmable converter TMP-OSI Intrinsically Safe Programmable Converter
Programmable µCvJ converter CAP-OSI Intrinsically Safe Programmable Converter
Programmable µCvJ converter TMT2-SI 2-way pulse isolator
TPIvJ F programmable converter 2-way pulse isolator TNTOR2-SI
Programmable µCv JF converter 4-way pulse isolator TMT4-SI
Programmable µCvJ F converter 4-way pulse isolator TNTOR4-SI
TPIvJ4 programmable converter ATIS-SI loop powered isolator
PECA 11 DC > DC network analyzer Loop powered isolator ELIT93-SI
DIVA 11 DC > DC network analyzer ATIS PF > 1-way loop isolator + Surge protector function
PECA 21 VISU > Remote display network analyzer TMA > Voltage/current transmitter
PECA 30E > Alternative signal analyzer for all types of AC networks AVTN > Voltage/current transmitter
PECA 301 > AC signal eurododo co .,ltd up to 6 analog outputs and 4 relays µCAL AR Signal Calculator
PECA 3001 > AC signal analyzer with up to 9 analog outputs and 6 relays 41K TPI programmable converter
TPI 10 IC Programmable Converter 31K µC programmable converter
10IC µC Programmable Converter TPI 10 programmable converter
TPI 550 programmable converter Programmable µC 10 converter
TPIv M > RS485 Modbus Supervisor Concentrator Programmable µC 10 converter
µCv M > RS485 Modbus Supervisor Concentrator DATALOG N recording hub
TPIv MPB > Profibus Link Supervisor Concentrator µLOG 100 recording concentrator
µCv MPB > Profibus Link Supervisor Concentrator TM 10 programmable converter
TPIv MP > Profibus Link Supervisor Concentrator CAP10 programmable converter
µCv MP > Profinet Link Supervisor Concentrator TPI 400 programmable converter
TPIv ME > Ethernet Link Supervisor Concentrator µC 3012 programmable converter
µCv ME > Ethernet Link Supervisor Concentrator TPI 401 programmable converter
TPIv MEE > Supervisor hub Ethernet link + transceiver function µC 3011 programmable converter
µCv MEE > Supervisor hub Ethernet link + transmitter function TPI 10I programmable converter
TPIv MER > Supervisor hub Ethernet link + receiver function Programmable µC 10 I converter
µCv MER > Supervisor hub Ethernet link + receiver function PECA 11 > Analyzer of all types of AC networks
TPIv MEER Supervisor Concentrator Ethernet link + transmitter/receiver function DIVA 11 > Analyzer for all types of AC networks
µCv MEER > Supervisor hub Ethernet link + transmitter/receiver function DGN75 L > 10,000 point self-powered loop indicator
TPIs M > RS485 Modbus Supervisor Concentrator 7.2mm housing EURODODO > Digital calculator indicator 2 mA inputs 4 digits
µCs M > RS485 Modbus Supervisor Concentrator 7.2mm housing DGN85 JS > Digital indicator gauge bridge input quick version
TPIs 12 > Process input signal converter DGN95 IC > Digital indicator frequency input + counting
µCs 12 > Process input signal converter STREC 20 > Network analyzer and energy management
TPIs 212 > Process input signal converter TBV5 A > Acoustic signature analyzer
µCs 212 > Process input signal converter TMA HI > 4 kV high insulation signal transmitter
TPIs PT100 > Convertisseur de signales entrée Pt100 AVTN HI > 4 kV high insulation signal transmitter
µCs PT100 > Pt100 input signal converter ELIT 93 PF > 1-way loop isolator + Surge protector function
TPIs 11 > Universal input signal converter TPI-SI 40 > Analog output process input safety converter
µCs 11 > Universal input signal converter µC-SI 32 > Analog output process input safety converter
TPIs 211 > Universal input signal converter TPI-SI 41 > Universal input analog output safety converter
µCs 211 > Universal input signal converter µC-SI 31 > Universal input analog output safety converter
TPIs 50 > Frequency input signal converter TPI-SI PT100 > Pt100 input safety converter
µCs 50 > Frequency input signal converter USB-SER programming interface
TPIs 250 > Frequency input signal converter TPIs 2A > Signal converter 2 analog outputs
µCs 250 > Frequency input signal converter µCs 2A > Signal converter 2 analog outputs
TPIs 60 > Signal converter 2 frequency inputs TPIs 4A > Signal converter 4 analog outputs
µCs 60 > Signal converter 2 frequency inputs µCs 4A > Signal converter 4 analog outputs
TPIs 260 > Signal converter 2 frequency inputs TPIs 4R > Signal converter with 4 relay outputs
µCs 260 > Signal converter 2 frequency inputs µCs 4R > Signal converter 4 relay outputs
TPIs 61 > Signal converter 2 frequency inputs + integrator TPIs 2T > Convertisseur de signals 2 entrées TOR
µCs 61 > Signal converter 2 frequency inputs + integrator µCs 2T > Signal converter 2 digital inputs
µCs 261 > Signal converter 2 frequency inputs + integrator TPIs 4T > Signal converter 4 digital inputs
TPIs 70 > Convertisseur de signales entrée AC µCs 4T > Signal converter 4 digital inputs
µCs 70 > AC input signal converter TPIs 6T > Signal converter 6 digital inputs
TPIs 71 > Convertisseur de signales entrée AC µCs 6T > Signal converter 6 digital inputs
µCs 71 > AC input signal converter TPIs 4E 12 > Signal converter 4 process inputs
TPIs 14S > Process input signal converter µCs 4E12 > Signal converter 4 process inputs
µCs 14 S > Process input signal converter TPIs 4E 11 > Signal converter 4 universal inputs
TPIs 214 S > Process input signal converter µCs 4E11 > Signal converter 4 universal inputs
µCs 214 S > Process input signal converter TPIs 4CT > Convertisseur de signales 4 entrées TOR
TPIs 13S > Universal input signal converter µCs 4CT > Signal converter 4 digital inputs
µCs 13 S > Universal input signal converter TPIs 40 > Process input signal converter
Convertisseur de signales TPIs 213S µCs 40 > Process input signal converter
TPIs 213 S > Convertisseur de signales entrée universelle TPIs 40S > Process input signal converter
µCs 213 S > Universal input signal converter µCs 40S > Process input signal converter
TPIs 13 S PT100 > Convertisseur de signales entrée Pt100 TPIs 41 > Universal input signal converter
µCs 13 S PT100 > Pt100 input signal converter µCs 41 > Universal input signal converter
Signal converter TPIs 213 S PT100 TPIs 41 PT100 > Convertisseur de signales entrée Pt100
µCs 213 S PT100 > Pt100 input signal converter µCs 41 PT100 > Pt100 input signal converter
µC 3200I programmable converter TPIs 41S > Convertisseur de signales entrée universale
TPA 401 programmable converter µCs 41S > Universal input signal converter
Programmable converter µC 305/ 405/ 805 TPIs 41S PT100 > Convertisseur de signales entrée Pt100
DS-SI P threshold detector VISU 210 > Digital display center
DAS-SI PLUS > Process input threshold detector TAI 60 > TRMS signal transmitter measures AC voltage and current
DS-SI CP > Process input threshold detector with display µTAC60 > TRMS signal transmitter measures AC voltage and current
DAS SI C PLUS > Process input threshold detector with display Micro-console LCD µCONSOLE
Threshold detector DS-SI O µCONSOLE LCD micro-console
DAS-SI 100 > Pt100 input threshold detector µC-SI PT100 > Pt100 input safety converter
DS-SI CO > Pt100 input threshold detector with display µCs 41S PT100 > Pt100 input signal converter
DAS-SI C 100 > Pt100 input threshold detector with display EVA 2000R > Analyzer for all types of AC networks, Modbus output
Threshold detector DS 10 EVA 2501R > Analyzer for all types of AC networks 5 analog outputs + Modbus
DAS 10 threshold detector Programmable µCv 10 converter
Threshold detector DS 10 I ADIP 400 > 10,000 point self-powered loop indicator
DAS 10 I threshold detector DIP 404 > AC current or voltage input digital indicator
DG485 > RS485 Modbus digital input indicator | ASCII DGN75 AC > AC current or voltage input digital indicator
DGN G4 > Large format 4-digit universal input display DGN75 S > Digital calculator indicator 2 mA inputs 4 digits
ADIP 300 > 2000 point self-powered loop indicator TRM3 > Signal transmitter for all types of AC networks
DGN45 L > 2000 point self-powered loop indicator PECA 301 > AC signal analyzer with up to 6 analog outputs and 4 relays

Quý khách cần báo giá, catalog, datasheet, manual hãy liên hệ với đại lý Ardetem Sfere Vietnam chúng tôi để yêu cầu hỗ trợ chính hãng.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.