Công ty phân phối bộ lọc UFI tại Việt Nam

Công ty TNHH EURODODO là đại lý bộ lọc UFI filter của Italy phân phối chính thức tại Việt Nam. Chúng tôi có hàng sẵn nhiều lõi lọc dầu thủy lực UFI filter, lọc khí UFI thông dụng ở thị trường nước ta.

Ngoài ra hãng UFI Italy còn sản xuất cảm biến UFI, công tắc áp suất UFI… Các dòng này sẽ được đại lý Eurododo nhập khẩu và phân phối theo đơn đặt hàng của khách.

LƯU Ý: UFI và SOFIMA là 2 thương hiệu cùng thuộc quản lý của UFI FILTERS spa Italy. Do đó công ty Eurododo hỗ trợ đồng thời cả hai hãng này.

Chính sách bán bộ lõi lọc UFI filter của đại lý

  • Với khách hàng thương mại: Hỗ trợ giá tốt khi mua số lượng lớn.
  • Với khách hàng end user:
✅ Thanh toán ⭐ Công nợ 100% trong 30 ngày
✅ Bảo hành ⭐ 12 tháng theo tiêu chuẩn của hãng UFI Italy
✅ Vận chuyển ⭐ Miễn phí giao trên toàn quốc

Thông tin nhập khẩu lọc UFI của Eurododo

✅ Nơi nhập hàng ⭐ UFI FILTER SPA – ITALY
✅ Công ty nhập ⭐ Công ty TNHH EURODODO
✅ Tên hàng ⭐ Bộ lọc, lõi lọc, cảm biến, công tắc áp suất
✅ Mã HS ⭐ 84212950
✅ Thuế nhập khẩu ⭐ 5% (nhập khẩu thông thường)
✅ SĐT đại lý ⭐ 0374008015 (có zalo)

Model cảm biến và bộ lọc UFI filter nhập kho đại lý Eurododo

002.1109.3 ESE42B20WMG ERB31NFB ERA51NME
002.1918.6 ESF21NCC ERB31NFC ERA52NCC
003.1239.6 ESF21NME ERB31NFD ERA52NCD
003.1511.6 ESF22NCC ERC11NCC ERA52NFA
017.0278.3 ESG11XCC ERC11NCD ERA52NFB
017.0279.3 ESG13XCC ERC11NFB ERA52NFC
023.0003.4 ETA23NCD ERC12NCC ERA52NFD
023.0006.4 ETA23NFC ERC12NCD ERA52NME
024.2003.4 ETA23NSA ERC12NFD ERA53CD1
035.0003.3 ETA31NFC ERC21NCD ERA53FFD
035.0009.3 ETA32NFC ERC21NFC ERA53NCC
035.0012.3 ETA32NFS ERC21NFD ERA53NCD
035.0013.3 ETA32NSA ERC22NCD ERA53NFA
035.0015.3 ETA33NFC ERD11NCC ERA53NFB
035.0021.3 ETA33NFS ERD11NCD ERA53NFC
035.0035.3 F4RL2/1.5V ERD11NFA ERA53NFD
035.0039.3 F4RL2/M3 ERD11NFB ERA53NMD
035.0043.3 FMA32B12XNMF0EBX ERD11NFC ERA53NME
035.0056.3 FPA11B04CNFD5EXX ERD11NFD ERA54NFC
035.0058.3 FPA12B04WNFC03XX ERD11NMD ERA5ANCC
035.0060.3 FPA12B04WNFD72 ERD11NME ERA5ANMD
035.0063.3 FRA21-B-04-B-N-ME-01-WX ERD11NME/H130 ERA5ANME
035.0064.3 FRA41B10BNCD01W ERD11NMF ERA5CNRC
035.0072.3 FRB11B04BNFC05CW ERD11NMG ERA5DNFA
035.0084.3 FRB22B06BNFD05CW ERD12NMD ERA5DNRD
035.0088.3 FRB22B08BNCD05CW ERD21NCC ERB11NCC
035.0094.3 FRB22B08BNCD05WW ERD21NCD ERB11NCD
035.0097.3 FRB23B06BNCD05CW ERD21NFA ERB11NFA
035.0103.3 FRB23B08BNFD05CW ERD21NFB ERB11NFB
035.0107.3 FRF11.A08FNFD05WW ERD21NFC ERB11NFC
035.0138.3 FRF12.A08FNFC05WW ERD21NFD ERB11NFD
037.0042.4 FRF34F20FNCC05FM ERD21NMD ERB11NME
037.0045.4 FSC31B10WNMD04WW ERD21NME ERB21NCC
042.0033.3 IRF14NFC ERD21NMF ERB21NCD
042.0116.3 IRF22NFC ERD31NCC ERB21NFC
048.0117.3 IRF32NFB ERD31NCD ERB21NFD
058.0044.5 IRF32NFC ERD31NFA ERB22NCC
058.0055.5 IRF34NFB ERD31NFB ERB22NCD
063.0213.1 IRF34NFC ERD31NFC ERB22NFC
066.0006.5 IRF34NFD ERD31NFD ERB22NFD
066.0012.5 PQT.EDU.VN ERD31NMD ERB22NMD
066.0017.5 P6 P1 BB405CS ERD31NME ERB22NME
113.0001.5 RFA220FV1BB405CS ERD31NMF ERB23NCC
113.0021.5 RFA230FV1BB505CS ERD41FFB ERB23NCD
113.0030.5 S370L2FDA ERD41FME ERB23NFC
113.0038.5 S852760FT ERD41FMF ERB23NME
113.0040.5 SCL200CD1 ERD41FMG ERB23NRD
113.0042.5 SCL200CV1 ERD41GFD ERB31NCC
113.0043.5 SCL200CV1 ERD41ME ERB31NCD
113.0044.5 SCL200FD1 ERD41NCC ERB31NFA
113.0046.5 SCL200FV1 ERD41NCD ERB31NFB
113.0047.5 SCL200MS1 ERD41NFA ERB31NFC
113.0050.5 SCL200MT1 ERD41NFB ERB31NFD
113.0052.5 SHD0330FD11 ERD41NFC ERC11NCC
113.0054.5 002.1109.3 ERD41NFD ERC11NCD
113.0057.5 15031601V ERD41NMD ERC11NFB
113.0058.5 ASE11NCC ERD41NME ERC12NCC
113.0059.5 ASE11XCC ERD41NMF ERC12NCD
113.0060.5 ASE21NCC ERD41NMG ERC12NFD
113.0062.5 ASE21NFD ERD41NWR ERC21NCD
113.0065.5 CBB11B02CD ERD51FFC ERC21NFC
113.0066.5 CBB11B03CD ERD51NCC ERC21NFD
113.0068.5 CBB21B04CD ERD51NCD ERC22NCD
113.0070.5 CBB21B06CD ERD51NFC ERD11NCC
113.0071.5 CBB31B08CD ERD51NFD ERD11NCD
113.0072.5 CBC21S00WNCCW ERD51NMD ERD11NFA
113.0073.5 CBE12F12VD ERD51NME ERD11NFB
113.0074.5 CBE21F14VD ERD51NMF ERD11NFC
140.9090.3V CBE22F16VD ERD51NSR ERD11NFD
14.140.425 CBE23F16VD ERD51NWR ERD11NMD
14560406V CBF11C52VD ERD61GFC ERD11NME
15031601V CBS11SWCCC ERD61NCC ERD11NME/H130
16.120.606 CCH406FV1 ERD61NCD ERD11NMF
16470903 CFA11SWCPE ERD61NFA ERD11NMG
164.7090.6 CFA21SANCCP ERD61NFB ERD12NMD
22.029.00 CFA21SWCCC ERD61NFC ERD21NCC
24.691.61 CFA21SWCPE ERD61NFD ERD21NCD
30.371 CFA22SANPE ERD61NMD ERD21NFA
35.114 CFA22SANPES ERD61NME ERD21NFB
35.146 CFA22SWCPE ERD61NMF ERD21NFC
502.0066.6 CFA23SWCPE ERD62NFC ERD21NFD
517.0028.3 CLA13M12NT ERF11NCC ERD21NMD
521.0001.2 CPD160FD1 ERF11NFC ERD21NME
521.0005.3 CRH250FD3 ERF12NFC ERD21NMF
521.0007.2 CRH250FV1 ERF12NFD ERD31NCC
521.0013.2 CSF515MN0 ERF12NME ERD31NCD
521.0014.2 EBB11CD ERF13NCC ERD31NFA
521.0015.2 EBB21CD ERF13NFB ERD31NFB
521.0015.3 EBB31CD ERF13NFD ERD31NFC
521.0019.2 EBE11VD ERF14NFC ERD31NFD
521.0031.2 EBE12VD ERF14NFD ERD31NMD
521.0055.2 EBE22VD ERF22NFB ERD31NME
533.0018.3 EBE23VD ERF22NFC ERD31NMF
533.0022.4 EBF11VD ERF22NFD ERD41FFB
533.0024.4 ECA164ECV1 ERF23NCC ERD41FME
547.0002.3 ELA11NMD ERF23NFC ERD41FMF
5630239 EMA11NSK ERF23NFD ERD41FMG
76.022.00 EMA21NME ERF23NME ERD41GFD
76.023.00 EMA22NCC ERF24NCC ERD41ME
76.041.00 EMA22NMF ERF24NFA ERD41NCC
76.042.00 EMA31NCD ERF24NFB ERD41NCD
76.061.00 EMA31NME ERF24NFC ERD41NFA
76.062.00 EMA31NMF ERF31NFD ERD41NFB
76.064.00 EMA32NMF ERF32NCC ERD41NFC
76.082.00 EPA11FFA ERF32NFD ERD41NFD
7730132P10 EPA11FFC ERF33NFB ERD41NMD
ASE11NCC EPA11FFD ERF33NFC ERD41NME
ASE11XCC EPA11NCC ERF33NFD ERD41NMF
ASE21NCC EPA11NCD ERF34GFC ERD41NMG
ASE21NFD EPA11NFA ERF34GFD ERD41NWR
CBB11B02CD EPA11NFB ERF34NCC ERD51FFC
CBB11B03CD EPA11NFC ERF34NFC ERD51NCC
CBB21B04CD EPA11NFD ERF34NFD ERD51NCD
CBB21B06CD EPA11NME ERF34NME ERD51NFC
CBB31B08CD EPA12NFA ERF34NWR ERD51NFD
CBC21S00WNCCW EPA12NFB ERF35NFD ERD51NMD
CBE12F12VD EPA12NFC ERF36NFA ERD51NME
CBE21F14VD EPA12NFD ERF36NFB ERD51NMF
CBE22F16VD EPA12NME ERF41NFD ERD51NSR
CBE23F16VD EPB01NHB ERF42NFC ERD51NWR
CBF11C52VD EPB01NHC ERF43NFC ERD61GFC
CBS11SWCCC EPB01NHD ERF43NFD ERD61NCC
CCH406FV1 EPB11FFD ERF44NFD ERD61NCD
CFA11SWCPE EPB11NCC ERS1FGFD ERD61NFA
CFA21SANCCP EPB11NFA ESA11B03AME ERD61NFB
CFA21SWCCC EPB11NFB ESA11B03AMF ERD61NFC
CFA21SWCPE EPB11NFC ESA11B03AMG ERD61NFD
CFA22SANPE EPB11NFD ESA11B03WME ERD61NMD
CFA22SANPES EPB11NHA ESA11B03WMF ERD61NME
CFA22SWCPE EPB11NHC ESA11B03WMG ERD61NMF
CFA23SWCPE EPB11NHD ESA11B04AME ERD62NFC
CLA13M12NT EPB12FFA ESA11B04AMF ERF11NCC
CPD160FD1 EPB12GHC ESA11B04AMG ERF11NFC
CRH250FD3 EPB12NCC ESA11B04WMF ERF12NFC
CRH250FV1 EPB12NCD ESA11B04WMG ERF12NFD
CSF515MN0 EPB12NFB ESA11B304WME ERF12NME
EBB11CD EPB12NFC ESA21B04WME ERF13NCC
EBB21CD EPB12NFD ESA21B04WMF ERF13NFB
EBB31CD EPB12NHA ESA21B04WMG ERF13NFD
EBE11VD EPB12NHC ESA21B06AME ERF14NFC
EBE12VD EPB12NHD ESA21B06AMF ERF14NFD
EBE22VD EPB12NSG ESA21B06AMG ERF22NFB
EBE23VD EPB13FHA ESA21B06WME ERF22NFC
EBF11VD EPB13NCC ESA21B06WMF ERF22NFD
ECA164ECV1 EPB13NFA ES PQT.EDU.VN ERF23NCC
ELA11NMD EPB13NFB ESA22B06AME ERF23NFC
EMA11NSK EPB13NFC ESA22B06AMF ERF23NFD
EMA21NME EPB13NFD ESA22B06AMG ERF23NME
EMA22NCC EPB13NHA ESA22B06WME ERF24NCC
EMA22NMF EPB13NHB ESA22B06WMF ERF24NFA
EMA31NCD EPB13NHC ESA22B06WMG ERF24NFB
EMA31NME EPB13NME ESA22B08AME ERF24NFC
EMA31NMF EPB21FHB ESA22B08AMF ERF31NFD
EMA32NMF EPB21NCC ESA22B08AMG ERF32NCC
EPA11FFA EPB21NCD ESA22B08WME ERF32NFD
EPA11FFC EPB21NFA ESA22B08WMF ERF33NFB
EPA11FFD EPB21NFB ESA22B08WMG ERF33NFC
EPA11NCC EPB21NFC ESA22N08WMF ERF33NFD
EPA11NCD EPB21NFD ESA30B10WME ERF34GFC
EPA11NFA EPB21NFS ESA30B10WMF ERF34GFD
EPA11NFB EPB21NHC ESA30B10WMG ERF34NCC
EPA11NFC EPB21NMD ESA30B12WME ERF34NFC
EPA11NFD EPB22FCC ESA30N12WMG/H70 ERF34NFD
EPA11NME EPB22FFD ESA31B10WME ERF34NME
EPA12NFA EPB22NCC ESA31B10WMF ERF34NWR
EPA12NFB EPB22NCD ESA31B12WMD ERF35NFD
EPA12NFC EPB22NFA ESA31B12WME ERF36NFA
EPA12NFD EPB22NFB ESA31B12WMF ERF36NFB
EPA12NME EPB22NFC ESA31B12WMG ERF41NFD
EPB01NHB EPB22NFD ESA32B10AME ERF42NFC
EPB01NHC EPB22NFS ESA32B10AMF ERF43NFC
EPB01NHD EPB22NHC ESA32B10AMG ERF43NFD
EPB11FFD EPB22NME ESA32B10WME ERF44NFD
EPB11NCC EPB22NMF ESA32B10WMF ERS1FGFD
EPB11NFA EPB26NFS ESA32B10WMG ESA11B03AME
EPB11NFB EPB31NFA ESA32B12AME ESA11B03AMF
EPB11NFC EPB31NFC ESA32B12AMF ESA11B03AMG
EPB11NFD EPB31NFD ESA32B12AMG ESA11B03WME
EPB11NHA EPB31NHC ESA32B12WME ESA11B03WMF
EPB11NHC EPB32NCC ESA32B12WMF E PQT.EDU.VN
EPB11NHD EPB32NFB ESA32B12WMG ESA11B04AME
EPB12FFA EPB32NFC ESA32B16AMF ESA11B04AMF
EPB12GHC EPB32NFD ESA32B16WME ESA11B04AMG
EPB12NCC EPB32NHB ESA32B16WMF ESA11B04WMF
EPB12NCD EPB32NHC ESA32B16WMG ESA11B04WMG
EPB12NFB EPB33NCC ESA32N10WMG ESA11B304WME
EPB12NFC EPB33NFC ESA40B12AME ESA21B04WME
EPB12NFD EPB33NHB ESA40B12AMF ESA21B04WMF
EPB12NHA EPB34NFC ESA40B12AMG ESA21B04WMG
EPB12NHC EPB34NFD ESA40B12WME ESA21B06AME
EPB12NHD EPB35NFD ESA40B12WMF ESA21B06AMF
EPB12NSG EPC51NCD ESA40B12WMG ESA21B06AMG
EPB13FHA EPC51NFC ESA40B16AME ESA21B06WME
EPB13NCC EPC53NFC ESA40B16AMF ESA21B06WMF
EPB13NFA EPD8308NFA ESA40B16AMG ESA21B06WMG
EPB13NFB EPD8308NFB ESA40B16WME ESA22B06AME
EPB13NFC EPD8308NFC ESA40B16WMF ESA22B06AMF
EPB13NFD EPD8308NFD ESA40B16WMG ESA22B06AMG
EPB13NHA EPD8313NFD ESA40N16WMG/H70 EURODODO.COM
EPB13NHB EPD8316NFA ESA41B12AMF ESA22B06WMF
EPB13NHC EPD8316NFB ESA41B16AMF ESA22B06WMG
EPB13NME EPD8316NFC ESA41B16WME ESA22B08AME
EPB21FHB EPD8326NFB ESA41B16WMF ESA22B08AMF
EPB21NCC EPD8326NFC ESA41B16WMG ESA22B08AMG
EPB21NCD EPD8326NFD ESA42B16WMF ESA22B08WME
EPB21NFA EPD8339NFA ESA42B20WMF ESA22B08WMF
EPB21NFB EPD8339NFB ESA42B20WMG ESA22B08WMG
EPB21NFC EPD8339NFC ESA42B24WMF ESA22N08WMF
EPB21NFD EPD8339NFD ESA43B24AME ESA30B10WME
EPB21NFS EPG20NCD ESA43B24AMF ESA30B10WMF
EPB21NHC EPG20NFC ESA43B24AMG ESA30B10WMG
EPB21NMD EPG20NME ESA43B24WME ESA30B12WME
EPB22FCC EPG21FFA ESA43B24WMF ESA30N12WMG/H70
EPB22FFD EPG21FFS ESA43B24WMG ESA31B10WME
EPB22NCC EPG21NFS ESA43N24WME ESA31B10WMF
EPB22NCD EPG21NMD ESA43N24WMF ESA31B12WMD
EPB22NFA EPG21NME ESA43N24WMG ESA31B12WME
EPB22NFB EPG21NMF ESA51B28WMG ESA31B12WMF
EPB22NFC EPG22NCD ESA52B32WMF ESA31B12WMG
EPB22NFD EPG31NCC ESA52B32WMG ESA32B10AME
EPB22NFS EPG31NFD ESB11B03XME ESA32B10AMF
EPB22NHC EPG31NMF ESB11B03XMF ESA32B10AMG
EPB22NME EPG31NWR ESB11B03XMG ESA32B10WME
EPB22NMF EPJ110NCC ESB11B04XME ESA32B10WMF
EPB26NFS EPJ110NCD ESB11B04XMF ESA32B10WMG
EPB31NFA EPJ110NME ESB11B04XMG ESA32B12AME
EPB31NFC EPJ110NMF ESB21B04XME ESA32B12AMF
EPB31NFD EPN1367NMC ESB21B04XMF ESA32B12AMG
EPB31NHC EPN1367NMD ESB21B04XMG ESA32B12WME
EPB32NCC EPN1367NMF ESB21B06XME ESA32B12WMF
EPB32NFB EPN1367NTC ESB21B06XMF ESA32B12WMG
EPB32NFC EPN1367NTD ESB21B06XMG ESA32B16AMF
EPB32NFD EPN1367NTF ESB22B06XME ESA32B16WME
EPB32NHB EPN1369NFC ESB22B06XMF ESA32B16WMF
EPB32NHC WNOM EPN1369NFD ESB22B06XMG ESA32B16WMG
EPB33NCC WNOM EPN1369NHC ESB22B08WME ESA32N10WMG
EPB33NFC WNOM EPN1369NHD ESB22B08WMF ESA40B12AME
EPB33NHB WNOM EPN1428NTF ESB22B08WMG ESA40B12AMF
EPB34NFC WNOM EPN1954NFD ESB22B08XME ESA40B12AMG
EPB34NFD WNOM EPN4244NFC ESB22B08XMF ESA40B12WME
EPB35NFD WNOM EPO11NFB ESB22B08XMG ESA40B12WMF
EPC51NCD WNOM EPO11NFC ESB30B10XME ESA40B12WMG
EPC51NFC WNOM EPO11NFD ESB30B10XMF ESA40B16AME
EPC53NFC WNOM EPO11NFS ESB30B10XMG ESA40B16AMF
EPD8308NFA OM EPO12NFC ESB32B10XME ESA40B16AMG
EPD8308NFB OM EPO12NFD ESB32B10XMF ESA40B16WME
EPD8308NFC OM EPO14NFB ESB32B10XMG ESA40B16WMF
EPD8308NFD OM EPO14NFC ESB32B12XME ESA40B16WMG
EPD8313NFD OM EPO14NFD ESB32B12XMF ESA40N16WMG/H70
EURODODO.COM EPO14NFS ESB32B12XMG ESA41B12AMF
EPD8316NFB OM EPO21NFA ESB40B12XME ESA41B16AMF
EPD8316NFC OM EPO21NFB ESB40B12XMF ESA41B16WME
EPD8326NFB OM EPO21NFD ESB40B12XMG ESA41B16WMF
EPD8326NFC OM EPO21NFS ESB40B16XME ESA41B16WMG
EPD8326NFD OM ERA11NCC ESB40B16XMF ESA42B16WMF
EPD8339NFA OM ERA11NCD ESB40B16XMG ESA42B20WMF
EPD8339NFB OM ERA11NMD ESB42B16XME ESA42B20WMG
EPD8339NFC OM ERA11NME ESB42B16XMF ESA42B24WMF
EPD8339NFD OM ERA11NMF ESB42B16XMG ESA43B24AME
EPG20NCD WNOM ERA21NCC ESB42B20XME ESA43B24AMF
EPG20NFC WNOM ERA21NCD ESB42B20XMF ESA43B24AMG
EPG20NME WNOM ERA21NFA ESB42B20XMG ESA43B24WME
EPG21FFA WNOM ERA21NFB ESB43B24XME ESA43B24WMF
EPG21FFS WNOM ERA21NFC ESB43B24XMF ESA43B24WMG
EPG21NFS WNOM ERA21NFD ESB43B24XMG ESA43N24WME
EPG21NMD ERA21NME ESC31XCD ESA43N24WMF
EPG21NME ERA21NMF ESC31XMD ESA43N24WMG
EPG21NMF ERA31NCC ESC31XMF ESA51B28WMG
EPG22NCD ERA31NCD ESC31XMG ESA52B32WMF
EPG31NCC ERA31NCDM ESC41XME ESA52B32WMG
EPG31NFD ERA31NFA ESC41XMF ESB11B03XME
EPG31NMF ERA31NFB ESC41XMG ESB11B03XMF
EPG31NWR ERA31NFC ESC41XXD ESB11B03XMG
EPJ110NCC ERA31NFD ESC51XME ESB11B04XME
EPJ110NCD ERA31NME ESC51XMF ESB11B04XMF
EPJ110NME ERA31NMF ESC51XMG ESB11B04XMG
EPJ110NMF ERA32NCC ESC51XMV ESB21B04XME
EPN1367NMC ERA32NCD ESC61GME ESB21B04XMF
EPN1367NMD ERA32NFA ESC61XME ESB21B04XMG
EPN1367NMF ERA32NFB ESC61XMF ESB21B06XME
EPN1367NTC ERA32NFC ESC61XMG ESB21B06XMF
EPN1367NTD ERA32NFD ESC61XSK ESB21B06XMG
EPN1367NTF ERA32NME ESC71XMF ESB22B06XME
EPN1369NFC ERA33NCC ESC71XMG ESB22B06XMF
EPN1369NFD ERA33NCD ESC81XME ESB22B06XMG
EPN1369NHC ERA33NFA ESC81XMF ESB22B08WME
EPN1369NHD ERA33NFB ESC81XMG ESB22B08WMF
EPN1428NTF ERA33NFC ESE11FFC ESB22B08WMG
EPN1954NFD ERA33NFD ESE11NCC ESB22B08XME
EPN4244NFC ERA33NME ESE11NCD ESB22B08XMF
EPO11NFB ERA33NMF ESE11NFA ESB22B08XMG
EPO11NFC ERA3HNCC ESE11NFB ESB30B10XME
EPO11NFD ERA3HNFD ESE11NFC ESB30B10XMF
EPO11NFS ERA40NCC ESE11NFD ESB30B10XMG
EPO12NFC ERA40NCD ESE11NME ESB32B10XME
EPO12NFD ERA40NFA ESE11NMF ESB32B10XMF
EPO14NFB ERA40NFB ESE12FCC ESB32B10XMG
EPO14NFC ERA40NFC ESE12FCD ESB32B12XME
EPO14NFD ERA40NME ESE12NCC ESB32B12XMF
EPO14NFS ERA40NMF ESE12NCD ESB32B12XMG
EPO21NFA ERA41NCC ESE12NFA ESB40B12XME
EPO21NFB ERA41NCD ESE12NFB ESB40B12XMF
EPO21NFD ERA41NFA ESE12NFD ESB40B12XMG
EPO21NFS ERA41NFB ESE12NME ESB40B16XME
ERA11NCC ERA41NFC ESE12NMF ESB40B16XMF
ERA11NCD ERA41NFD ESE21FCC ESB40B16XMG
ERA11NMD ERA41NMD ESE21NCC ESB42B16XME
ERA11NME ERA41NME ESE21NCD ESB42B16XMF
ERA11NMF ERA41NMF ESE21NFA ESB42B16XMG
ERA21NCC ERA42NCC ESE21NFB ESB42B20XME
ERA21NCD ERA42NCD ESE21NFC ESB42B20XMF
ERA21NFA ERA42NFB ESE21NFD ESB42B20XMG
ERA21NFB ERA50NFC ESE21NME ESB43B24XME
ERA21NFC ERA50NFS ESE21NMF ESB43B24XMF
ERA21NFD ERA50NME ESE22NCC ESB43B24XMG
ERA21NME ERA50NMF ESE22NCD ESC31XCD
ERA21NMF ERA51NCC ESE22NFA ESC31XMD
ERA31NCC ERA51NCD ESE22NFB ESC31XMF
ERA31NCD ERA51NFA ESE22NFC ESC31XMG
ERA31NCDM ERA51NFB ESE22NFD ESC41XME
ERA31NFA ERA51NFC ESE22NME ESC41XMF
ERA31NFB ERA51NFD ESE22NMF ESC41XMG
ERA31NFC ERA51NFP ESE22UME ESC41XXD
ERA31NFD ERA51NME ESE42B20WMG ESC51XME
ERA31NME ERA52NCC ESF21NCC ESC51XMF
ERA31NMF ERA52NCD ESF21NME ESC51XMG
ERA32NCC ERA52NFA ESF22NCC ESC51XMV
ERA32NCD ERA52NFB ESG11XCC ESC61GME
ERA32NFA ERA52NFC ESG13XCC ESC61XME
ERA32NFB ERA52NFD ETA23NCD ESC61XMF
ERA32NFC ERA52NME ETA23NFC ESC61XMG
ERA32NFD ERA53CD1 ETA23NSA ESC61XSK
ERA32NME ERA53FFD ETA31NFC ESC71XMF
ERA33NCC ERA53NCC ETA32NFC ESC71XMG
ERA33NCD ERA53NCD ETA32NFS ESC81XME
ERA33NFA ERA53NFA ETA32NSA ESC81XMF
ERA33NFB ERA53NFB ETA33NFC ESC81XMG
ERA33NFC ERA53NFC ETA33NFS ESE11FFC
ERA33NFD ERA53NFD F4RL2/1.5V ESE11NCC
ERA33NME ERA53NMD F4RL2/M3 ESE11NCD
ERA33NMF ERA53NME FMA32B12XNMF0EBX ESE11NFA
ERA3HNCC ERA54NFC FPA12B04WNFC03XX ESE11NFB
ERA3HNFD ERA5ANCC FPA12B04WNFD72 ESE11NFC
ERA40NCC ERA5ANMD FRA21-B-04-B-N-ME-01-WX ESE11NFD
ERA40NCD ERA5ANME FRA41B10BNCD01W ESE11NME
ERA40NFA ERA5CNRC FRB11B04BNFC05CW ESE11NMF
ERA40NFB ERA5DNFA FRB22B06BNFD05CW ESE12FCC
ERA40NFC ERA5DNRD FRB22B08BNCD05CW ESE12FCD
ERA40NME ERB11NCC FRB22B08BNCD05WW ESE12NCC
ERA40NMF ERB11NCD FRB23B06BNCD05CW ESE12NCD
ERA41NCC ERB11NFA FRB23B08BNFD05CW ESE12NFA
ERA41NCD ERB11NFB FRF11.A08FNFD05WW ESE12NFB
ERA41NFA ERB11NFC FRF12.A08FNFC05WW ESE12NFD
ERA41NFB ERB11NFD FRF34F20FNCC05FM ESE12NME
ERA41NFC ERB11NME FSC31B10WNMD04WW ESE12NMF
ERA41NFD ERB21NCC IRF14NFC ESE21FCC
ERA41NMD ERB21NCD IRF22NFC ESE21NCC
ERA41NME ERB21NFC IRF32NFB ESE21NCD
ERA41NMF ERB21NFD IRF32NFC ESE21NFA
ERA42NCC ERB22NCC IRF34NFB ESE21NFB
ERA42NCD ERB22NCD IRF34NFC ESE21NFC
ERA42NFB ERB22NFC IRF34NFD ESE21NFD
ERA50NFC ERB22NFD RFA220FV1BB405CS ESE21NME
ERA50NFS ERB22NMD RFA230FV1BB505CS ESE21NMF
ERA50NME ERB22NME S370L2FDA ESE22NCC
ERA50NMF ERB23NCC S852760FT ESE22NCD
ERA51NCC ERB23NCD SCL200CD1 ESE22NFA
ERA51NCD ERB23NFC SCL200CV1 ESE22NFB
ERA51NFA ERB23NME SCL200FD1 ESE22NFC
ERA51NFB ERB23NRD SCL200FV1 ESE22NFD
ERA51NFC ERB31NCC SCL200MS1 ESE22NME
ERA51NFD ERB31NCD SCL200MT1 ESE22NMF
ERA51NFP ERB31NFA SHD0330FD11 ESE22UME
EPD8316NFA ESA11B03WMG ESA22B06WME ESA21B06WMG
700.000 
600.000 

BỘ LỌC THỦY LỰC

UFI ERA51NME Phin lọc UFI Filter

500.000 
800.000 
1.000.000 
700.000 
logo-UFI-filter