Đại lý phân phối thiết bị Reuter-Stokes tại Việt Nam

Đại lý Reuter Stokes Vietnam – Công ty TNHH EURODODO phụ trách phân phối thiết bị hãng Reuter-Stokes tại Việt Nam: Cảm biến, đầu dò, Radiation – Flame Sensor. Cụ thể gồm 4 dòng:

  • Downhole Sensors and Technology pictogramDownhole Sensors and Technology (Cảm biến công nghệ Downhole)
  • Downhole Sensors and Technology pictogramNuclear Instrumentation
  • Downhole Sensors and Technology pictogramFlame Sensing Solutions (Cảm biến giám sát ngọn lửa)
  • Downhole Sensors and Technology pictogramRadiation Measurement Devices and Monitoring (Thiết bị đo và giám sát bức xạ)

Thương hiệu Reuter Stokes thuộc Baker Hughes. Tập đoàn Baker Hughes phân phối 5 thương hiệu sau:

  1. Bently Nevada
  2. Druck
  3. Panametrics
  4. Reuter-Stokes
  5. Waygate Technologies 

Thông tin hàng Reuter Stokes tại công ty Eurododo

✅ Thương hiệu ⭐ Reuter Stokes
✅ Nhà nhập khẩu ⭐ Công ty TNHH EURODODO
✅ Địa chỉ ⭐ 6/33/7/4 Đường Vườn Lài P. An Phú Đông Q.12 TP.HCM
✅ Nơi nhập ⭐ Đại diện bán hàng hãng Reuter Stokes
✅ Tên hàng ⭐ Cảm biến

⭐ Thiết bị đo và giám sát bức xạ

⭐ Đầu dò

✅  Tình trạng kho ⭐ Stock một số model thông dụng

Sản phẩm của hãng Reuter Stokes

Cảm biến đường dây, cảm biến đo trong khi khoan (MWD) và ghi nhật ký trong khi khoan (LWD).
Máy dò tia gamma Gamma Sensors
Máy dò neutron cho MWD/LWD và Wireline Neutron Detectors for
Nuclear Instrumentation
Boiling Water Reactor BWR
Mô-đun định hướng – Orientation Modules for MWD/LWD
Giải pháp cảm biến ngọn lửa – Flame Sensing Solutions
Flame Sensor Module, Logic Output
Flame Sensor Module, Frequency Output
Cable Spool, 100 Foot
High Temperature Cable Grip Kit
Thiết bị đo và giám sát bức xạ Radiation Measurement Devices & Monitoring
Homeland Security Radiation Detectors
3He Gas-Filled detectors
Neutron Scattering Applications and Tools
NeuAcqTM data acquisition electronics system
3He filled position sensitive detectors (PSDs)
Environmental Radiation Monitoring

MWD/LWD and Wireline FTD 325 ILG FTD 325 Kit
RS-S1-0646-000 RS-FS-9009-03-25X RS-E2-0266G025
RS-S1-0710-000 Flame Tracker Dry 325 RS-FS-9001
RS-S1-0724-000 FTD 325 ILG RS-E2-0285P011 cable
RS-S1-0740-000 RS-FS-9010-03 RS-FS-9001
RS-S1-0828-000 RS-FS-9010-03-25X RS-E2-0285P011
RS-S1-1046-000 RS-E2-0285P001 RS-E2-0266G088
RS-P4-0604-225 RS-E2-0285P003 FTD 325, RS-E2-0285P011
RS-P4-0606-209 RS-E2-0285P004 RS-E2-0266G090
RS-P4-0803-241 RS-E2-0285P010 FTD 325, RS-E2-0285P011
RS-P4-0803-264 Interconnect Cable RS-E2-0266G097
RS-P4-0804-250 RS-E2-0285P011 RS-E2-0266G098
RS-P4-0806-211 RS-E2-0285P012 FTD 325 Upgrade Kit
RS-P4-1004-219 RS-E2-0285P013 RS-E2-0266G091
RS-P4-1206-219 RS-E2-0285P021 RS-E2-0266G099
RS-P4-1208-204 R EURODODO.COM RS-E2-0266G100
RS-P4-1406-219 RS-E2-0266G102 RS-E2-0266G092
RS-P4-1408-205 Flame Tracker Kit Relay Module
RS-P4-1606-219 RS-E2-0266G006 RS-FS-9100-RELAY
RS-P4-1808-229 RS-E2-0266G016 UV Pen Light
RS-P4-2012-204 FT Lite, relay module Water Cooling Coil
RS-411984 RS-E2-0285P021 cable Air Cooling Can Assembly
RS-400011 RS-FS-9001 Sight Tube
RS-411986 RS-E2-0285P011 cable FS-9000-LP
RS-FS-9001 Flame Tracker Kit SP-566
Flame Tracker Flame Tracker Kit RS-E2-0259
RS-FS-9004 FTD 325 Kit E1-0058P002
RS-FS-9006 Flame Tracker Dry 325 RS-FSM-1002-001
FT Lite RS-FS-9009-03 RS-FSM-1002-002
RS-FS-9100 RS-P4-0203-201 CB-37
FT Lite RSDetection™ SP-653
RS-FS-9101 FT Lite Kit RS-P4-0424-201
Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.
REUTER-STOKES-LOGO