THIẾT BỊ PHÂN TÍCH KHÍ

Máy phân tích khí Buhler BA series

75.000.000 

THIẾT BỊ PHÂN TÍCH KHÍ

MÁY PHÂN TÍCH KHÍ FUJI ELECTRIC

35.000.000 

THIẾT BỊ PHÂN TÍCH KHÍ

MÁY DÒ KHÍ VIASENSOR

55.000.000 

THIẾT BỊ PHÂN TÍCH KHÍ

Máy đo và phân tích khí Bridge Analyzers

25.000.000 

THIẾT BỊ PHÂN TÍCH KHÍ

Bộ phân tích khí GE XMTC-62-11

121.000.000 

THIẾT BỊ PHÂN TÍCH KHÍ

Máy phân tích khí GE Panametrics CGA 351

142.000.000