TELEDYNE-Analytical-Instruments-LOGO

Đại lý thiết bị phân tích khí Teledyne tại Vietnam

Công ty TNHH EURODODO là đại lý phân phối thiết bị Teledyne Analytical Instruments tại Việt Nam (Đại lý Teledyne Vietnam) chuyên thiết bị phân tích khí. lỏng, hơi.

Teledyne Analytical Instruments thành lập vào năm 1964 tại Mỹ, sản xuất Gas Analyzers máy phân tích khí và chất lỏng, cảm biến, đầu dò, màn hình điều khiển và hiển thị, thiết bị đo nồng độ khí… và các giải pháp phân tích tích hợp tùy chỉnh.

* Danh sách đầu mục sản phẩm của Teledyne:

Nitrogen Oxides & Ammonia Analyzers Moisture Analyzers Carbon Dioxide Systems
Thermal Conductivity Analyzers Nitrogen Analyzers Gas Chromatographs
Tunable Diode Laser (TDL) Analyzers Oxygen Analyzers Hydrocarbon Analyzers
Ultraviolet Analyzers Sulfur Analyzers Infrared Analyzers
Senso​rs for Oxygen Analyzers pH ​​​Liquid Analyzers
Suspended Solids / Turbidity​ Oxygen (Dissolved) Alkalinity
Ammonia / Ammonium Total Organic Carbon Chlorine
Hydrocarbon in Water Water Cut (BS&W) Colorimeters
Liquid Chromatography​ Oxygen Sensors​ Conductivity
Oxidation / Reduction Potential (ORP) Automotive Nitrates
Medical​ Organics Diving Oil in Water

Thông tin nhập khẩu thiết bị Teledyne của Eurododo

✅ Thương hiệu ⭐ Teledyne
✅ Tên hàng ⭐ Máy phân tích khí

⭐ Thiết bị đo khí

⭐ Cảm biến đo khí

⭐ Màn hình điều khiển và hiển thị

✅ Nơi nhập hàng ⭐ Teledyne Analytical Instruments _ USA
✅ Đại lý nhập ⭐ EURODODO CO., LTD Vietnam
✅ Địa chỉ ⭐ 6/33/7/4 Đường Vườn Lài P. An Phú Đông Q.12 TP.HCM
✅ Số điện thoại ⭐ 0374008015 (có zalo)
✅ Email ⭐ Kinhdoanh@eurododo.com
✅ Chứng từ ⭐ CO bản gốc phòng thương mại USA
✅ Kiểm tra chất lượng ⭐ Bản CQ của hãng
✅ Tình trạng hàng ⭐ Mới 100%

Sản phẩm thiết bị đo và phân tích khí Teledyne

Về tổng quan hãng Teledyne Analytical Instruments sản xuất 6 dòng thiết bị đo lường và phân tích chính và một số thiết bị sử dụng kết hợp dưới đây

 • Alkalinity Analyzers Máy phân tích độ kiềm Teledyne 6800T
 • Ammonia / Ammonium Analyzers Thiết bị đo nồng độ Amoniac / Amoni Teledyne LXT-​330-NH4​
 • Chlorine Analyzers Máy phân tích clo Teledyne ​CDA330, FCA330, TCA​330​
 • Colorimeters Máy đo màu Teledyne CA​600​​
 • Conductivity ​Thiết bị đo độ dẫn điện Teledyne LXT-330,
 • Đồng hồ đo độ dẫn điện Teledyne LXT-380
 • Hydrocarbon In Water Analyzers Máy phân tích hydrocarbon trong nước Teledyne 4080,​​ 6650SP​, ​6700E​, 6700U​
 • Nitrates Analyzers Bộ phân tích nitrat Teledyne LXT-330-N​
 • Oil in Water Analyzer Máy phân tích dầu trong nước Teledyne ​4080, 6650SP​, ​6700E​, 6700U​
 • Organics Analyzer bộ phân tích chất hữu cơ Teledyne 6700U​
 • Oxidation / Reduction Potential LXT-330, ​LXT-380​
 • Oxygen (Dissolved) Analyzers Đồng hồ phân tích oxy hòa tan Teledyne LXT-330, LXT-380​
 • Thiết bị đo pH Teledyne LXT-330, ​LXT-380​
 • Suspended Solids / Turbidity Analyzers Bộ phân tích chất rắn lơ lửng / độ đục Teledyne LXT-330​
 • Total Organic Carbon Thiết bị đo tổng lượng cacbon hữu cơ Teledyne 6700E, 6700U
 • Water Cut / BS&W Đồng hồ Teledyne 5650​
 • Sensors for Oxygen Analyzers Cảm biến đo khí oxy Teledyne CLASS A-2C​​ C06689-A2C, CLASS ​A-2CXL​ B74033-A2CXL, CLASS A-5​​ C06689-A5, B-1​​ C06689-B1, ​B-1C C06689-B1C, ​CLASS B-2C​​ ​​C06689-B2C, CLASS B-2CXL​ C06689-B2CXL, ​B-3 C06689-B3, E​-2​​ C57283-E2, ​InstaTrace​ B71875, ​InstaTrace-CO2 B73016, ​Insta​Trace-XL​ ​B73592, CLASS L-2C​ C06689-L2C
 • Auto​motiv​​​e Sensors Cảm biến động lực tự động Teledyne R-17A C43690-R17A, ​R-21A​​ ​C43981-R21A, ​R-22A​​ ​​C44611-R22A
 • Diving Sensors Cảm biến lặn Teledyne R-1​7S​​ ​C72144-R17S, ​R-22S​ ​C72148-R22S, ​R-33S ​C74069-R33S, ​R-33S-1​ ​C74069-R33S1
 • Medical Sensors​ Cảm biến y tế Teledyne C-1R​​​ B39022-C1R, C-2R​ B39023-C2R, R-15​​​ C41131-R15, R-17MED​​​ C43690-R17MED, R-22MED​​​ C44611-R22MED, R-23​​ ​C61339-R23, R-24​​​MED C61340-R24MED, R-36​​MED C76518-R36MED, T-1​​​ A37016-T1, T-2​​ A38070-T2, T​-​7​​​ A51327-T7, UFO-​130-2​​ C73894
 • Portable trace oxygen Analyzer Đồng hồ đo oxy dạng xách tay Teledyne model # 3110XL
 • Teledyne Analytical instruments Sensor micro fuel cell (Sensor B1) P/N: C06689-B1 IG oxygen sensor for 2024 (6M/1pc Maker: Teledyne- EU/G7
 • Teledyne Analytical Instruments Sensor Oxygen for Nitrogen Skid C06689-B1 General purpose percent oxygen analysis requiring fast response (90% in less than 7 seconds).

Thiết bị kiểm soát chất lượng Carbon Dioxide Teledyne

Carbon Dioxide Quality Control System CDQC dùng để đo và kiểm soát:

Carbon Dioxide (CO2) Purity Moisture (H2Ov)
Acetaldehyde (C2H4O) Nitric Oxide (NO)
Ammonia (NH3) Nitrogen Dioxide (NO2)
Aromatic Hydrocarbon Oxygen (O2)
Benzene (C6H6) Sulfur Dioxide (SO2)
Carbon Monoxide (CO) Total Sulfur
Methanol (CH3OH) Total Volatile Hydrocarbons

Máy sắc ký Teledyne

Teledyne sản xuất máy sắc ký khí Gas Chromat​​ographs​ và sắc ký lỏng Liquid Chromatography​

Model ​Description Detectors
​Falcon GC​ Ultra-Fast Gas Chromatograph for Process and Lab Applications

• Aspiration to inlet via sample pump​
​• Process online via sample valve for gas or liquid*
• Autosampler injections for liquid or heated headspace
• Manual sy​ringe injection for gas or liquid​

Dielectric Barrier Discharge (DBD)
​Flame Ionization (FID)
Flame Photometric (FPD)
Thermal Conductivity (TCD)
​4000 Series​​ Ultra-Fast Rack-Mount Gas Chromatograph

• Process online via sample valve for gas and aspiration

Dielectric Barrier Discharge (DBD)
Flame Ionization (FID)
Flame Photometric (FPD)
Thermal Conductivity (TCD)​
​4040 Methane / Non-Methane Gas Chromatograph ​Flame Ionization (FID)
​4060​ ​Gas Chromatograph ​Flame Ionization (FID)
Plasma Emission Detector (PED)​
Thermal Conductivity (TCD)

Máy phân tích khí Teledyne

Thiết bị phân tích khí của Teledyne dùng để đo nồng độ các khí hydrocarbon, nitơ, oxit nitơ và amoniac, oxy, lưu huỳnh…

Máy phân tích hydrocarbon Teledyne – Hydrocarbon Analyzers

​Model ​Configuration ​Range(s)
4020 ​Total Hydrocarbon ​ Analyzer ​0-10, 0-100, 0-1,000 ppm THC standard
Other ranges including down to 0-1ppm available
​4030 ​Total Hydrocarbon Analyzer
semi-continuous for heated or ambient samples
​​0-10, 0-100, 0-1,000 ppm THC standard
Other ranges including down to 0-1ppm available

Máy phân tích Nitơ Oxit và Amoniac Teledyne – Nitrogen Oxides (NOx) & Ammonia Analyzers

​Model Gases​ ​Technology ​Range(s)
9110T​​ Nitrogen Dioxide (NO2)​
​Nitric Oxide (NO)
Nitrogen Oxides (NOX)
Optional Oxygen (O2) with paramagnetic sensor
​Chemiluminescence​
​0-50 ppb (min)
0-20,000 ppb (max)
(selectable, independent Nitric Oxide (NO), Nitrogen Dioxide (NO2), Nitrogen Oxide (NOX) ranges and auto-ranging supported)
9110TH​ ​​Nitrogen Dioxide (NO2)​
​Nitric Oxide (NO)
Nitrogen Oxides (NOX)
Optional Oxygen (O2) with paramagnetic sensor
​Chemiluminescence
​0-5 ppm (min)
0-5,000 ppm (max)
(selectable, independent Nitric Oxide (NO), Nitrogen Dioxide (NO2), Nitrogen Oxide (NOX)​ ranges and auto-ranging supported)

Máy phân tích oxy Teledyne – Oxygen Analyzers (Fixed)

Model Technology ​Range(s)
3000MA​ ​Paramagnetic ​0-5% to 0-100%
Calibration: 0-25%
​3000PA​ ​Micro-Fuel Cell (Percent)​ ​0-1% (min), 0-100% (max)
Calibration: 0-25%
​3000TA​ Micro-Fuel Cell (PPM) ​0-10 ppm (min), 0-9,999 ppm (max)
Calibration: 0-25%
​3000TA-XL​ ​Micro-Fuel Cell (PPM) ​3 range customer selectable
(Minimum 0-1 ppm FS)
​3000MB​ ​Paramagnetic ​​0-5% to 0-100%
Calibration: 0-25%
​3000PB​ Micro-Fuel Cell (Percent) ​​0-1% (min), 0-100% (max)
Calibration: 0-25%
​3000TB​ ​Micro-Fuel Cell (PPM) ​0-10 ppm (min), 0-9,999 ppm (max)
Calibration: 0-25%
​3010MA​​​ ​Paramagnetic ​90-100% O2
95-100% O2
98-100% O2
Other ranges available
​3010PAC​ Micro-Fuel Cell (Percent) Min: 0-1%
Max: 0-100%
​3010TAC​ ​Micro-Fuel Cell (PPM) ​0-10 ppm (min), 0-9,999 ppm (max)
Calibration: 0-25%
​3010PBC​ ​Micro-Fuel Cell (Percent)​ ​Min: 0-1%
Max: 0-100%
​3010TBC​ Micro-Fuel Cell (PPM) ​0-10 ppm (min), 0-9,999 ppm (max)
Calibration: 0-25%
​3020M​ Explosion Proof​ Paramagnetic ​0-5% to 0-100%
​3020P​ ​Explosion Proof Percent ​​0-1% (min), 0-100% (max)
Calibration: 0-25%
​3020T​ Micro-Fuel Cell (PPM) ​0-10 ppm (min), 0-9,999 ppm (max)
Calibration: 0-25%
​3190​ ​Trace ​0-10 ppm to 0-9,999 ppm
Calibration: 0-25%
​3290​ ​Percent 0-1% to 0-25% (optional 0-100%)
​3300TA​ Micro-Fuel Cell (PPM) ​Two ranges with auto ranging capability
Field configurable:
0-10ppm to 0-10,000ppm
​3300TB​ Micro-Fuel Cell (PPM) ​Two ranges with auto ranging capability
Field configurable:
0-10ppm to 0-10,000ppm​
​3350​ ​Micro-Fuel Cell ​0-25% oxygen
​9060Z​ ​Zirconium Oxide (ZrO2) ​0.01 ppm to 100%
InstaTrans-XD​ ​Micro-fuel Cell (Percent or ppm) ​0-10 ppm to 0-25%​
3110​ Micro-fuel Cell (​Trace / Percent) ​0-10 ppm to 0-25%*

*third-party approved only for O2 levels below 20.9%

​3110P​ Micro-fuel Cell (Percent) ​0-1% to 0-2​5%*
(optional 0-100%*)*third-party approved only for O2 levels below​ 20.9%
​3110XL​ Micro-fuel Cell (​Trace / Percent) ​​0-2 ppm to 0-25%*​

*third-party approved only for O2 levels below 20.9%

​Máy phân tích lưu huỳnh Teledyne – Sulfur Analyzers

​Model ​Gases ​ Technology ​Range(s)​
6200T​ Total Sulfur ​​UV-Fluorescence ​0-50 ppb (min)
0-20,000 ppb (max)
6400T​ Sulfur Dioxide (SO2​) ​UV-Fluorescence 0-50 ppb (min)
0-20,000 ppb (max)​
​6400TH​ Sulfur Dioxide (SO2​) ​UV-Fluorescence ​0-10 ppm (min)
0-5,000 ppm (max)
​6400TSG​ Total Sulfur ​UV-Fluorescence PPB to percent levels,
application specific

Máy phân tích hồng ngoại Teledyne

​7500ZA ​Non-Dispersive
Infrared (NDIR)
Carbon Dioxide(CO2)
Carbon Monoxide (CO)
Methane (CH4)
Nitric Oxide (NO)
Oxygen (O2) (fuel cell)
Oxygen (O2​) ​(paramagnetic)
Sulfur Dioxide (SO2)
0-100 ppm to 0-100%
0-200 ppm to 0-100%
0-500 ppm to 0-100%
​0-200 ppm to 0-5,000 ppm
0-10% to 0-25%
0-5% to 0-100% (7500ZA)
​0-200 ppm to 0-10%​
​7600ZA ​Non-Dispersive Infrared (NDIR) Carbon Dioxide(CO2)
Carbon Monoxide (CO)
Nitric Oxide (NO)
Oxygen (O2) (fuel cell)
Oxygen (O2​) ​(paramagnetic)
Sulfur Dioxide (SO2)
0-50 ppm to 0-25%
0-50 ppm to 0-5,000 ppm
​0-50 ppm to 0-5,000 ppm
0-10% to 0-25%
0-5% to 0-100%
0-50 ppm to 0-5,000 ppm
​GFC-7000T ​​Infrared Absorption with Gas Filter Correlation Carbon Dioxide (​CO2)

​0-2 ppm to 0-2,000 ppm

(0-100 ppb to 0-100 ppm for -U version)
(dual ranges and auto ranging supported)

​GFC-7001T Infrared Absorption with Gas Filter Correlation Carbon Monoxide (​CO)
​0-1 ppm to 0-1,000 ppm
(0-100ppb to 0-100ppm ​for-U version)
(dual ranges and auto ranging supported)
​GFC-7002T​ Infrared Absorption with Gas Filter Correlation ​Nitrous Oxide (N2O)
​0-1 ppm to 0-1,000 ppm
(0-200 ppb to 0-200 ppm​ for -U version)
(dual ranges and auto ranging supported)

Máy phân tích độ ẩm Teledyne – Moisture Analyzers

​Model Technology ​Range(s)
8800A​ ​Aluminum Oxide (Al2O3) ​-100°C to +20°C dew-point
​8800B​​ ​Aluminum Oxide (Al2O3) ​-100°C to +20°C dew-point
​​8800P​ ​Aluminum Oxide (Al2O3) ​-100°C to +20°C dew-point
​8800T ​Aluminum Oxide (Al2O3) ​-100°C to +20°C dew-point

Máy phân tích độ dẫn nhiệt Teledyne

Máy phân tích độ dẫn nhiệt Teledyne – Thermal Conductivity Analyzers bao gồm

​Model Technology ​Range(s)
2000A​ ​Thermal Conductivity ​Per application
​2000B​ ​Thermal Conductivity Per application
​2000XTC​ ​Thermal Conductivity Per application
​2020​ ​Thermal Conductivity Per applica​tion
2750​ ​​Thermal Conductivity​ 0-100% H2 in CO2
0-100% Air in CO2
80-100% H2 in Air

Máy phân tích Laser Đi-ốt và tia cực tím Teledyne

​Model Gases​ Technology ​Range(s)
LGA-4000Z​ Acetylene (​C2H2)
Ammonia (NH3)
Carbon Dioxide (CO2)
Carbon Monoxide (CO)
Ethylene (C2H4​)
Hydrogen Chloride (HCl)
Hydrofluoric Acid (HF)
Hydrogen Sulfide (H2S)
Methane (CH4)
Oxygen (O2)
Water (H2O)
​Tunable Diode Laser Spectroscopy (TDLAS) ​0-50 ppm to 0-100%
0-10 ppm to 0-100%
0-1,000 ppm to 0-100%
0-1,000 ppm to 0-100%
0-100 ppm to 0-100%
0-100 ppm to 0-50%
0-20 ppm to 0-50%
0-100 ppm to 0-100%
0-200 ppm to 0-100%
0-1% to 0-25%
0-100 ppm to 0-100%
62​00T​ Total Sulfur ​UV-Fluorescence ​​0-50 ppb (min)
0-20,000 ppb (max)
​6400T​ Sulfur Dioxide (SO2​) ​​UV-Fluorescence ​0-50 ppb (min)
0-20,000 ppb (max)​
​6400TH​ ​Sulfur Dioxide (SO2)​ ​UV-Fluorescence​ ​0-10 ppm (min)
0-5,000 ppm (max)