14.200.000 
27.500.000 
135.000.000 
85.000.000 
215.000.000 
75.000.000 
180.000.000 
95.000.000 

BƠM CÔNG NGHIỆP

Bơm cao áp Pratissoli

45.000.000 
3.000.000 

BƠM CÔNG NGHIỆP

BƠM IMO ACD-025 N6/L6

15.000.000 
67.000.000 
55.000.000 
18.000.000 

BƠM CÔNG NGHIỆP

BƠM IMO ACE-025/032/038

12.000.000 

BƠM CÔNG NGHIỆP

Bơm Brinkmann SAL901/450+001