Van điện từ CAMOZZI Đại lý phân phối van Camozzi Italy

Van điện từ camozzi

Đại Lý Cung Cấp Van Điện Từ Camozzi Tại Viet Nam

Van điện từ Camozzi (valve solenoid) là dòng sản phẩm van nổi bật của thương hiệu Camozzi Italy bên cạnh các van an toàn, van tỉ lệ Camozzi, cuộn coil van điện từ, van khí nén, van điều áp Camozzi…

Camozzi xuất xứ Ý

Đại lý nhập khẩu cung cấp và bảo hành toàn quốc

Sản phẩm được bảo hành theo tiêu chuẩn Camozzi Italy

Ngoài ra chúng tôi phân phối: Bộ điều chỉnh áp suất Fairchild

1, Van điện từ Camozzi dòng AP

Van Điện Từ Camozzi 334D-015-02 Bộ Lọc Khí Camozzi EN 837-1 12 Camozzi AP-7211-LR2-U711OX2
AP-7211-FR2-U7* G1/8 G1/8 2/2 NC 1 0.5 10 75
AP-7211-HR2-U7* G1/8 G1/8 2/2 NC 1.2 0.7 8 85
AP-7211-LR2-U7* G1/8 G1/8 2/2 NC 1.6 1.2 6 110
Camozzi AP-7211-NR2-U7* G1/8 G1/8 2/2 NC 2 1.7 5 135
AP-7211-QR2-U7* G1/8 G1/8 2/2 NC 2.4 1.7 4 113
AP-7211-FW2-U7*OX2 G1/8 G1/8 2/2 NC 1 0.5 10 75
AP-7211-HW2-U7*OX2 G1/8 G1/8 2/2 NC 1.2 0.7 8 85
AP-7211-LW2-U7*OX2 G1/8 G1/8 2/2 NC 1.6 1.2 6 110
AP-7211-NW2-U7*OX2 G1/8 G1/8 2/2 NC 2 1.7 5 135
AP-7211-QW2-U7*OX2 G1/8 G1/8 2/2 NC 2.4 1.7 4 113
AP-7215-FR2-U7* 2/2 NC 1 0.5 10 75
AP-7215-HR2-U7* 2/2 NC 1.2 0.7 8 85
AP-7215-LR2-U7* 2/2 NC 1.6 1.2 6 110
AP-7215-NR2-U7* 2/2 NC 2 1.7 5 135
AP-7215-QR2-U7* 2/2 NC 2.4 1.7 4 113
AP-7215-FW2-U7*OX2 2/2 NC 1 0.5 10 75
AP-7215-HW2-U7*OX2 2/2 NC 1.2 0.7 8 85
AP-7215-LW2-U7*OX2 2/2 NC 1.6 1.2 6 110
AP-7215-NW2-U7*OX2 2/2 NC 2 1.7 5 135
AP-7215-QW2-U7*OX2 2/2 NC 2.4 1.7 4 113
AP-6210-DR2-GP* M5 M5 2/2 NC 0.8 0.3 10 43
AP-6210-FR2-GP* M5 M5 2/2 NC 1 0.45 8 53
AP-6210-HR2-GP* M5 M5 2/2 NC 1.2 0.57 6 53
Camozzi AP-6210-LR2-GP* M5 M5 2/2 NC 1.6 0.78 4 52
AP-6210-DW2-GP*OX2 M5 M5 2/2 NC 0.8 0.3 10 43
AP-6210-FW2-GP*OX2 M5 M5 2/2 NC 1 0.45 8 53
AP-6210-HW2-GP*OX2 M5 M5 2/2 NC 1.2 0.57 6 53
AP-6210-LW2-GP*OX2 M5 M5 2/2 NC 1.6 0.78 4 52
AP-6215-DR2-GP* 2/2 NC 0.8 0.3 10 43
AP-6215-FR2-GP* 2/2 NC 1 0.45 8 53
AP-6215-HR2-GP* 2/2 NC 1.2 0.57 6 53
AP-6215-LR2-GP* 2/2 NC 1.6 0.78 4 52
AP-6215-DW2-GP*OX2 2/2 NC 0.8 0.3 10 43
AP-6215-FW2-GP*OX2 2/2 NC 1 0.45 8 53
AP-6215-HW2-GP*OX2 2/2 NC 1.2 0.57 6 53
AP-6215-LW2-GP*OX2 2/2 NC 1.6 0.78 4 52
AP-6214-DR2-GP* 2/2 NC 0.8 0.3 10 43
AP-6214-FR2-GP* 2/2 NC 1 0.45 8 53
AP-6214-HR2-GP* 2/2 NC 1.2 0.57 6 53
AP-6214-LR2-GP* 2/2 NC 1.6 0.78 4 52
Camozzi AP-6214-DW2-GP*OX2 2/2 NC 0.8 0.3 10 43
AP-6214-FW2-GP*OX2 2/2 NC 1 0.45 8 53
AP-6214-HW2-GP*OX2 2/2 NC 1.2 0.57 6 53
AP-6214-LW2-GP*OX2 2/2 NC 1.6 0.78 4 52
AP-621L-DR3-GP* Ø6 ** Ø6 ** 2/2 NC 0.8 0.3 10 43
AP-621L-FR3-GP* Ø6 ** Ø6 ** 2/2 NC 1 0.45 8 53
AP-621L-HR3-GP* Ø6 ** Ø6 ** 2/2 NC 1.2 0.57 6 53
AP-621L-LR3-GP* Ø6 ** Ø6 ** 2/2 NC 1.6 0.78 4 52
AP-621L-DW3-GP*OX2 Ø6 ** Ø6 ** 2/2 NC 0.8 0.3 10 43
AP-621L-FW3-GP*OX2 Ø6 ** Ø6 ** 2/2 NC 1 0.45 8 53
AP-621L-HW3-GP*OX2 Ø6 ** Ø6 ** 2/2 NC 1.2 0.57 6 53
AP-621L-LW3-GP*OX2 Ø6 ** Ø6 ** 2/2 NC 1.6 0.78 4 52

Phụ kiện dùng cho van solenoid Camozzi AP:

  • Connector Mod. 125-800 DIN 43650 pitch 9.4 mm
    Connector Mod. 125-550- DIN 43650 pitch 9.4 mm with cable
    In-line connectors with cable Mod. 125-553-2 125-553-5
    Connectors Mod. 122-800 DIN 43650 122-800EX
    Connectors Mod. 122-550 DIN 43650 with cable

2, Van điện từ Solenoid Camozzi dòng CP

Camozzi CP-C621-GW2-0P3
CP-C621-FW2-0P1 1 8 70 0.55 6 410
CP-C621-GW2-0P1 1.5 5 80 0.88 6 410
CP-C621-NW2-0P1 2 3 90 1.42 6 410
CP-C621-FW2-0P3 1 8 70 0.55 24 103
CP-C621-GW2-0P3 1.5 5 80 0.88 24 103
CP-C621-NW2-0P3 2 3 90 1.42 24 103
CP-C621-FW2-0P5 1 8 70 0.55 12 238
CP-C621-GW2-0P5 1.5 5 80 0.88 12 238
CP-C621-NW2-0P5 2 3 90 1.42 12 238
CPN-C621-FW2-0P1 1 8 70 0.55 6 410
CPN-C621-GW2-0P1 1.5 5 80 0.88 6 410
CPN-C621-NW2-0P1 2 3 90 1.42 6 410
CPN-C621-FW2-0P3 1 8 70 0.55 24 103
CPN-C621-GW2-0P3 1.5 5 80 0.88 24 103
CPN-C621-NW2-0P3 2 3 90 1.42 24 103
CPN-C621-FW2-0P5 1 8 70 0.55 12 238
CPN-C621-GW2-0P5 1.5 5 80 0.88 12 238
Camozzi CPN-C621-NW2-0P5 2 3 90 1.42 12 238
CP-C821-TW2-0P13 4.4 7 160 – 6 410
CP-C821-TW2-0P14 4.4 7 160 – 12 205
CP-C821-TW2-0P15 4.4 7 160 – 24 103
CP-C721-MW2-072 3 2.8 150 2.8 12 313
CP-C721-MW2-074 3 2.8 150 2.8 24 154
CP-C721-MW2-076 3 2.8 150 2.8 6 615
CP-C721-PW2-072 3.5 2 130 3 12 313
Camozzi CP-C721-PW2-074 3.5 2 130 3 24 154
CP-C721-PW2-076 3.5 2 130 3 6 615
CP-C921-TW2-0710 4.4 6 200 4 6 700
CP-C921-TW2-0711 4.4 6 200 4 24 175
CP-C921-TW2-0712 4.4 6 200 4 12 350

Phụ kiện giá đỡ van Camozzi CP-S6 CP-S7 CP-S8

Ở bài viết này chúng tôi giưới thiệu 2 dòng van điện từ trên, ngoài ra các model van điện từ Camozzi được thể hiện dưới đây đã được nhập khẩu và cung cấp tại Việt Nam

Model Van Điện Từ Điều Khiển Khí Nén Camozzi Cấp Ở Việt Nam

Van Điện Từ Camozzi 334D-015-02 Bộ Lọc Khí Camozzi EN 837-1 12 Solenoid valve Van điện từ Camozzi 358-015-02
Solenoid Coil cuộn coil van Camozzi G77 24VDC-3.1W
K8BC3103-D431N-N001B* 2/2 NC 3.6 2.8 1÷7
K8BC3203-D431N-N001B* 2/2 NO 3.6 2.8 1÷7
K8BC3403-D431N-N001B* 3/2 NC 3.6 2.8 1÷7
K8BC3503-D431N-N001B* 3/2 NO 3.6 2.8 1÷7
K8BC0118-D431N-*001B* 2/2 NC 3.6 2.8 1÷7
K8BC0218-D431N-*001B* 2/2 NO 3.6 2.8 1÷7
KBC0419-D431N-*001B* 3/2 NC 3.6 2.8 1÷7
KBC0519-D431N-*001B* 3/2 NO 3.6 2.8 1÷7
K000-102-F1* 2/2 NC 0.6 0.15 0 ÷ 6
K000-102-F2* 2/2 NC 0.6 0.15 0 ÷ 6
K000-102-F3* 2/2 NC 0.6 0.15 0 ÷ 6
K000-105-F1* 2/2 NC 1 0.30 0 ÷ 3
K000-105-F2* 2/2 NC 1 0.30 0 ÷ 3
K000-105-F3* 2/2 NC 1 0.30 0 ÷ 3
K000-102-FB* 2/2 NC 0.6 0.15 0 ÷ 6
K000-102-FC* 2/2 NC 0.6 0.15 0 ÷ 6
K000-102-FD* 2/2 NC 0.6 0.15 0 ÷ 6
K000-105-FB* 2/2 NC 1 0.30 0 ÷ 3
K000-105-FC* 2/2 NC 1 0.30 0 ÷ 3
K000-105-FD* 2/2 NC 1 0.30 0 ÷ 3
K000-102-FF* 2/2 NC 0.6 0.15 0 ÷ 6
K000-102-FG* 2/2 NC 0.6 0.15 0 ÷ 6
K000-102-FH* 2/2 NC 0.6 0.15 0 ÷ 6
K000-105-FF* 2/2 NC 1 0.30 0 ÷ 3
K000-105-FG* 2/2 NC 1 0.30 0 ÷ 3
K000-105-FH* 2/2 NC 1 0.30 0 ÷ 3
K000-303-K1* 3/2 NC 0.6 0.12 0 ÷ 7
K000-303-F1* 3/2 NC 0.6 0.12 0 ÷ 7
K000-303-K2* 3/2 NC 0.6 0.12 0 ÷ 7
K000-303-F2* 3/2 NC 0.6 0.12 0 ÷ 7
K000-303-K3* 3/2 NC 0.6 0.12 0 ÷ 7
K000-303-F3* 3/2 NC 0.6 0.12 0 ÷ 7
K000-303-KB* 3/2 NC 0.6 0.12 0 ÷ 7
K000-303-FB* 3/2 NC 0.6 0.12 0 ÷ 7
K000-303-KC* 3/2 NC 0.6 0.12 0 ÷ 7
K000-303-FC* 3/2 NC 0.6 0.12 0 ÷ 7
K000-303-KD* 3/2 NC 0.6 0.12 0 ÷ 7
K000-303-FD* 3/2 NC 0.6 0.12 0 ÷ 7
K000-303-KF* 3/2 NC 0.6 0.12 0 ÷ 7
K000-303-FF* 3/2 NC 0.6 0.12 0 ÷ 7
K000-303-KG* 3/2 NC 0.6 0.12 0 ÷ 7
K000-303-FG* 3/2 NC 0.6 0.12 0 ÷ 7
K000-303-KH* 3/2 NC 0.6 0.12 0 ÷ 7
K000-303-FH* 3/2 NC 0.6 0.12 0 ÷ 7
K000-403-K1* 3/2 NO 0.8 0.20 0 ÷ 5
K000-403-F1* 3/2 NO 0.8 0.20 0 ÷ 5
K000-403-K2* 3/2 NO 0.8 0.20 0 ÷ 5
K000-403-F2* 3/2 NO 0.8 0.20 0 ÷ 5
K000-403-K3* 3/2 NO 0.8 0.20 0 ÷ 5
K000-403-F3* 3/2 NO 0.8 0.20 0 ÷ 5
K000-403-KB* 3/2 NO 0.8 0.20 0 ÷ 5
K000-403-FB* 3/2 NO 0.8 0.20 0 ÷ 5
K000-403-KC* 3/2 NO 0.8 0.20 0 ÷ 5
K000-403-FC* 3/2 NO 0.8 0.20 0 ÷ 5
K000-403-KD* 3/2 NO 0.8 0.20 0 ÷ 5
K000-403-FD* 3/2 NO 0.8 0.20 0 ÷ 5
K000-403-KF* 3/2 NO 0.8 0.20 0 ÷ 5
K000-403-FF* 3/2 NO 0.8 0.20 0 ÷ 5
K000-403-KG* 3/2 NO 0.8 0.20 0 ÷ 5
K000-403-FG* 3/2 NO 0.8 0.20 0 ÷ 5
K000-403-KH* 3/2 NO 0.8 0.20 0 ÷ 5
K000-403-FH* 3/2 NO 0.8 0.20 0 ÷ 5
KN000-303-K1* 3/2 NC 0.65 0.15 0 ÷ 7 1.3 / 0.25 EV04
KN000-303-F1* 3/2 NC 0.65 0.15 0 ÷ 7 1.3 / 0.25 EV04
KN000-305-F1* 3/2 NC 1.1 0.39 3 ÷ 7 4 / 1 EV04
KN000-306-F1* 3/2 NC 1.1 0.39 0 ÷ 3 4 / 1 EV04
KN000-403-F1* 3/2 NO 0.65 0.15 0 ÷ 7 1.3 / 0.25 EV05
KN000-703-F1* 3/2 UNI 0.65 0.15 0 ÷ 4 1.3 / 0.25 EV64
KN000-706-F1* 3/2 UNI 1.1 0.39 0 ÷ 1.5 4 / 1 EV64
KN000-303-KB* 3/2 NC 0.65 0.15 0 ÷ 7 1.3 / 0.25 EV04
KN000-303-FB* 3/2 NC 0.65 0.15 0 ÷ 7 1.3 / 0.25 EV04
KN000-305-FB* 3/2 NC 1.1 0.39 3 ÷ 7 4 / 1 EV04
KN000-306-FB* 3/2 NC 1.1 0.39 0 ÷ 3 4 / 1 EV04
KN000-403-FB* 3/2 NO 0.65 0.15 0 ÷ 7 1.3 / 0.25 EV05
KN000-703-FB* 3/2 UNI 0.65 0.15 0 ÷ 4 1.3 / 0.25 EV64
KN000-706-FB* 3/2 UNI 1.1 0.39 0 ÷ 1.5 4 / 1 EV64
W000-301-*23 3/2 NC 0.8 0.21 0 ÷ 10 1
W000-305-*2* 3/2 NC 1.1 0.39 0 ÷ 10 2
W000-303-*2* 3/2 NC 1.5 0.54 0 ÷ 7 2
W000-306-*2* 3/2 NC 1.5 0.39 0 ÷ 3 2
W000-501-*23 3/2 NC 0.8 0.21 0 ÷ 10 1
W000-505-*2* 3/2 NC 1.1 0.39 0 ÷ 10 2
W000-503-*2* 3/2 NC 1.5 0.54 0 ÷ 7 2
W000-506-*2* 3/2 NC 1.5 0.39 0 ÷ 3 2
W000-303-W22 3/2 NC 1.5 0.54 0 ÷ 7 2
W000-306-W23 3/2 NC 1.5 0.39 0 ÷ 3 2
W000-405-*2* 3/2 NO 0.9 0.23 0÷10 2
W000-403-*2* 3/2 NO 1.5 0.39 0÷5 2
W000-605-*2* 3/2 NO 0.9 0.23 0÷10 2
W000-603-*2* 3/2 NO 1.5 0.39 0÷5 2
W000-301-*13* 3/2 NC 0.8 0.21 0÷10 1
W000-305-*1* 3/2 NC 1.1 0.39 0÷10 2
W000-303-*1* 3/2 NC 1.5 0.54 0÷7 2
W000-306-*1* 3/2 NC 1.5 0.39 0÷3 2
W000-501-*13 3/2 NC 0.8 0.21 0÷10 1
W000-505-*1* 3/2 NC 1.1 0.39 0÷10 2
W000-503-*1* 3/2 NC 1.5 0.54 0÷7 2
W000-506-*1* 3/2 NC 1.5 0.39 0÷3 2
W000-303-W12 3/2 NC 1.5 0.54 1.5 2
W000-305-W12 3/2 NC 1.1 0.39 0÷10 2
W000-405-*1* 3/2 NO 0.9 0.23 0÷10 2
W000-403-*1* 3/2 NO 1.5 0.39 0÷5 2
W000-605-*1* 3/2 NO 0.9 0.23 0÷10 2
W000-603-*1* 3/2 NO 1.5 0.39 0÷5 2
P000-301-*5* 3/2 NC 0.8 0.21 0 ÷ 10 1
P000-305-*5* 3/2 NC 1.1 0.39 0 ÷ 10 2
P000-303-*5* 3/2 NC 1.5 0.54 0 ÷ 7 2
P000-306-*5* 3/2 NC 1.5 0.54 0 ÷ 3 2
P000-501-*5* 3/2 NC 0.8 0.21 0 ÷ 10 1
P000-505-*5* 3/2 NC 1.1 0.39 0 ÷ 10 2
P000-503-*5* 3/2 NC 1.5 0.54 0 ÷ 7 2
P000-506-*5* 3/2 NC 1.5 0.39 0 ÷ 3 2
P000-405-*5* 3/2 NO 0.9 0.23 0 ÷ 10 2
P000-403-*5* 3/2 NO 1.5 0.39 0 ÷ 5 2
P000-605-*5* 3/2 NO 0.9 0.23 0 ÷ 10 2
P000-603-*5* 3/2 NO 1.5 0.39 0 ÷ 5 2
PL000-9B7-PF2* 2/2 NO 1.6 0.62 0 ÷ 6.5 PBT FKM no 2.7 EV02
PL000-9B7-BF2* 2/2 NO 1.6 0.62 0 ÷ 6.5 brass FKM no 2.7 EV02
PL000-30B-PF2* 3/2 NC 0.8 0.30 0 ÷ 10 PBT FKM no 1.2 EV03
PL000-30B-SF2* 3/2 NC 0.8 0.30 0 ÷ 10 PPS FKM no 1.2 EV03
PL000-301-PF2* 3/2 NC 1.1 0.34 0 ÷ 7 PBT FKM no 2.7 EV03
PL000-301-PF2*T 3/2 NC 1.1 0.34 0 ÷ 7 PBT FKM mono/bistable 2.7 EV08
PL000-301-SF2* 3/2 NC 1.1 0.34 0 ÷ 8 PPS FKM no 2.2 EV03
PL000-303-PL2* 3/2 NC 1.5 0.47 4 ÷ 8 PBT FKM+NBR no 2.7 EV03
PL000-303-PF2*T 3/2 NC 1.5 0.47 4 ÷ 8 PBT FKM mono/bistable 2.7 EV08
PL000-306-PL2* 3/2 NC 1.5 0.47 0 ÷ 3.5 PBT FKM+NBR no 2.7 EV03
PL000-306-PF Van điều áp CAMOZZI M008-R10 Công tắc điện tử CAMOZZI CSN 2032-0
Đầu nối cáp CAMOZZI 1511 12/10-3/8
Đầu nối cáp CAMOZZI 1511 10/8-3/8
Đầu nối cáp CAMOZZI 1511 8/6-3/8
Đầu nối cáp CAMOZZI 1511 6/4-3/8
Cảm biếm quang CAMOZZI CST-262
CAMOZZI S6540 04-00 1/4”
Camozzi Vietnam AA31-CC2
CAMOZZI PNEUMATICS – 1/8 3/2 LEVER VALVE BISTABLE 6-02097
Regulator M008-R00 Camozzi M008R00
CAMOZZI 60000014
CAMOZZI 358-015-02 PL000-40B-PF2* 3/2 NO 0.8 0.30 0 ÷ 10 PBT FKM no 1.2 EV05
PL000-40B-SF2* 3/2 NO 0.8 0.30 0 ÷ 10 PPS FKM no 1.2 EV05
PL000-401-PF2* 3/2 NO 1.1 0.34 0 ÷ 7 PBT FKM no 2.7 EV05
PL000-401-PF2*T 3/2 NO 1.1 0.34 0 ÷ 7 PBT FKM mono/bistable 2.7 EV09
PL000-401-SF2* 3/2 NO 1.1 0.34 0 ÷ 7 PPS FKM no 2.2 EV05
PL000-405-PF2* 3/2 NO 1.5 0.42 0 ÷ 6 PBT FKM no 2.7 EV05
PL000-405-PF2*T 3/2 NO 1.5 0.42 0 ÷ 6 PBT FKM mono/bistable 2.7 EV09
PL000-405-SF2* 3/2 NO 1.5 0.42 0 ÷ 6 PPS FKM no 2.2 EV05
PL000-B01-PF2* 3/2 NO IN-LINE 1.1 0.34 0 ÷ 7 PBT FKM no 2.7 EV05
PL000-B01-SF2* 3/2 NO IN-LINE 1.1 0.34 0 ÷ 7 PPS FKM no 2.2 EV05
PL000-705-PF2* 3/2 UNI 1.5 0.42 0 ÷ 3.5 [-1 ÷ 2.5] PBT FKM no 2.7 EV64
PL000-705-PF2*T 3/2 UNI 1.5 0.42 0 ÷ 3.5 [-1 ÷ 2.5] PBT FKM mono/bistable 2.7 EV92
PL000-705-SF2* 3/2 UNI 1.5 0.42 0 ÷ 3.5 [-1 ÷ 2.5] PPS FKM no 2.2 EV64
PN000-301-P53* 3/2 NC 0.8 0.19 0 ÷ 10 24 V DC 1 W
PN000-301-P54* 3/2 NC 0.8 0.19 0 ÷ 10 48 V DC 2 W
PN000-301-P56* 3/2 NC 0.8 0.19 0 ÷ 10 110 V DC 2 W
PN000-301-P57* 3/2 NC 0.8 0.19 0 ÷ 10 205 V DC 1.7 W
PD000-2A1-*5* 2/2 NC 0.8 0.39 0 ÷ 12 1 100
PD000-2AR1-*5* 2/2 NC 0.8 0.39 0 ÷ 12 1 100
PD000-2A2-*5* 2/2 NC 1.2 0.54 0 ÷ 12 2 100
PD000-2AR2-*5* 2/2 NC 1.2 0.54 0 ÷ 12 2 100
PD000-2A3-*5* 2/2 NC 1.6 0.70 0 ÷ 7 2 100
PD000-2AR3-*5* 2/2 NC 1.6 0.70 0 ÷ 7 2 100
PD000-2A4-*5* 2/2 NC 2.0 1.31 0 ÷ 6 4 50
PD000-2AR4-*5* 2/2 NC 2.0 1.31 0 ÷ 6 4 50
PD000-2A5-*5* 2/2 NC 2.5 1.93 0 ÷ 4 4 50
PD000-2AR5-*5* 2/2 NC 2.5 1.93 0 ÷ 4 4 50
PD000-2C1-*5* 2/2 NC 0.8 0.39 0 ÷ 12 1 100
PD000-2CR1-*5* 2/2 NC 0.8 0.39 0 ÷ 12 1 100
PD000-2C2-*5* 2/2 NC 1.2 0.54 0 ÷ 12 2 100
PD000-2CR2-*5* 2/2 NC 1.2 0.54 0 ÷ 12 2 100
PD000-2C3-*5* 2/2 NC 1.6 0.70 0 ÷ 7 2 100
PD000-2CR3-*5* 2/2 NC 1.6 0.70 0 ÷ 7 2 100
PD000-2C4-*5* 2/2 NC 2.0 1.31 0 ÷ 6 4 50
PD000-2CR4-*5* 2/2 NC 2.0 1.31 0 ÷ 6 4 50
PD000-2C5-*5* 2/2 NC 2.5 1.93 0 ÷ 4 4 50
PD000-2CR5-*5* 2/2 NC 2.5 1.93 0 ÷ 4 4 50
PD000-2DF3-E5* 2/2 NC 1.6 0.72 0 ÷ 6 2 100
PD000-2DR3-E5* 2/2 NC 1.6 0.72 0 ÷ 6 2 100
PD000-2E1-*5* 2/2 NC 0.8 0.39 0 ÷ 12 1 100
PD000-2E1R-*5* 2/2 NC 0.8 0.39 0 ÷ 12 1 100
PD000-2E2-*5* 2/2 NC 1.2 0.54 0 ÷ 12 2 100
PD000-2E2R-*5* 2/2 NC 1.2 0.54 0 ÷ 12 2 100
PD000-2E3-*5* 2/2 NC 1.6 0.70 0 ÷ 7 2 100
PD000-2E3R-*5* 2/2 NC 1.6 0.70 0 ÷ 7 2 100
PDVC0122-A73GN-M00* 0.8 0.25 0 ÷ 7.0 1.2 PEEK FKM
PDVC0122-A74GN-M00* 0.8 0.25 0 ÷ 7.0 1.2 PEEK EPDM
PDVC0122-A75GN-M00* 0.8 0.25 0 ÷ 3.0 0.6 PEEK FFKM
PDVC0122-B33GN-M00* 1.2 0.55 0 ÷ 4.5 1.2 PEEK FKM
PDVC0122-B34GN-M00* 1.2 0.55 0 ÷ 4.5 1.2 PEEK EPDM
PDVC0122-B35GN-M00* 1.2 0.55 0 ÷ 2.5 0.8 PEEK FFKM
PDVC0122-B73GN-M00* 1.6 0.65 0 ÷ 4.0 1.2 PEEK FKM
PDVC0122-B74GN-M00* 1.6 0.65 0 ÷ 4.0 1.2 PEEK EPDM
PDVC0122-B75GN-M00* 1.6 0.65 0 ÷ 1.8 0.8 PEEK FFKM
PDVC0122-C13GN-M00* 2.0 0.80 0 ÷ 3.0 1.2 PEEK FKM
PDVC0122-C14GN-M00* 2.0 0.80 0 ÷ 3.0 1.2 PEEK EPDM
PDVC0122-C15GN-M00* 2.0 0.80 0 ÷ 1.2 0.8 PEEK FFKM
PDVC0122-A73GN-M00* 0.8 0.25 0 ÷ 7.0 1.2 PEEK FKM
PDVC0122-A74GN-M00* 0.8 0.25 0 ÷ 7.0 1.2 PEEK EPDM
PDVC0122-A75GN-M00* 0.8 0.25 0 ÷ 3.0 0.6 PEEK FFKM
PDVC0122-B33GN-M00* 1.2 0.55 0 ÷ 4.5 1.2 PEEK FKM
PDVC0122-B34GN-M00* 1.2 0.55 0 ÷ 4.5 1.2 PEEK EPDM
PDVC0122-B35GN-M00* 1.2 0.55 0 ÷ 2.5 0.8 PEEK FFKM
PDVC0122-B73GN-M00* 1.6 0.65 0 ÷ 4.0 1.2 PEEK FKM
PDVC0122-B74GN-M00* 1.6 0.65 0 ÷ 4.0 1.2 PEEK EPDM
PDVC0122-B75GN-M00* 1.6 0.65 0 ÷ 1.8 0.8 PEEK FFKM
PDVC0122-C13GN-M00* 2.0 0.80 0 ÷ 3.0 1.2 PEEK FKM
PDVC0122-C14GN-M00* 2.0 0.80 0 ÷ 3.0 1.2 PEEK EPDM
PDVC0122-C15GN-M00* 2.0 0.80 0 ÷ 1.2 0.8 PEEK FFKM
PDVC0122-A73GN-M00* 0.8 0.25 0 ÷ 7.0 1.2 PEEK FKM
PDVC0122-A74GN-M00* 0.8 0.25 0 ÷ 7.0 1.2 PEEK EPDM
PDVC0122-A75GN-M00* 0.8 0.25 0 ÷ 3.0 0.6 PEEK FFKM
PDVC0122-B33GN-M00* 1.2 0.55 0 ÷ 4.5 1.2 PEEK FKM
PDVC0122-B34GN-M00* 1.2 0.55 0 ÷ 4.5 1.2 PEEK EPDM
PDVC0122-B35GN-M00* 1.2 0.55 0 ÷ 2.5 0.8 PEEK FFKM
PDVC0122-B73GN-M00* 1.6 0.65 0 ÷ 4.0 1.2 PEEK FKM
PDVC0122-B74GN-M00* 1.6 0.65 0 ÷ 4.0 1.2 PEEK EPDM
PDVC0122-B75GN-M00* 1.6 0.65 0 ÷ 1.8 0.8 PEEK FFKM
PDVC0122-C13GN-M00* 2.0 0.80 0 ÷ 3.0 1.2 PEEK FKM
PDVC0122-C14GN-M00* 2.0 0.80 0 ÷ 3.0 1.2 PEEK EPDM
PDVC0122-C15GN-M00* 2.0 0.80 0 ÷ 1.2 0.8 PEEK FFKMCAMOZZI 438-33, Pneumatic valve-3/2-1/8 port-pilot
van điện từ Camozzi Neumaticos – 50X100 1/4″ Bsp Dble Ley Cilindro 6-02468
CAMOZZI MC202-AV, Soft start valve-1/2
Camozzi HP1V-10-34S01 (00.79.0461) Sub-base w/ 00.79.0451 Valve
Camozzi 358-990 A321-0C2-* -0.9 ÷ 8 -0.9 ÷ 15 -0.9 ÷ 15
A321-1C2-* -0.9 ÷ 8 -0.9 ÷ 15 -0.9 ÷ 15
A321-1D2-* -0.9 ÷ 4 -0.9 ÷ 9 -0.9 ÷ 9
A321-1E2-* -0.9 ÷ 1 -0.9 ÷ 6 -0.9 ÷ 6
A821-FE3-* -0.9 ÷ 1 -0.9 ÷ 6 -0.9 ÷ 6
Function 2/2 NO – – –
A322-0C2-* 2 ÷ 10 -0.9 ÷ 10 -0.9 ÷ 10
A322-1C2-* 2 ÷ 10 -0.9 ÷ 10 -0.9 ÷ 10
Function 3/2 NC – – –
A131-AC2-* – – –
A231-BC2-* – – –
A331-0C2-* 2 ÷ 10 -0.9 ÷ 10 -0.9 ÷ 10
A331-1C2-* 2 ÷ 10 -0.9 ÷ 10 -0.9 ÷ 10
A331-1D2-* – -0,9 ÷ 6 -0.9 ÷ 6
A331-1E2-* – -0.9 ÷ 4 -0.9 ÷ 4
A331-3C2-* 2 ÷ 10 -0.9 ÷ 10 -0.9 ÷ 10
A331-4C2-* 2 ÷ 10 -0.9 ÷ 10 -0.9 ÷ 10
A431-1C2-* 2 ÷ 10 2 ÷ 10 2 ÷ 10
A531-BC2-* 2 ÷ 10 -0.9 ÷ 10 -0.9 ÷ 10
A631-AC2-* 2 ÷ 10 -0.9 ÷ 10 -0.9 ÷ 10
A731-AC2-* 2 ÷ 10 -0,9 ÷ 10 -0,9 ÷ 10
A831-FE3-* – -0.9 ÷ 4 -0.9 ÷ 4
AA31-0C2-* 2 ÷ 10 -0.9 ÷ 10 -0.9 ÷ 10
AA31-0C3-* 2 ÷ 8 -0.9 ÷ 8 -0.9 ÷ 8
AA31-CC2-* 2 ÷ 10 -0.9 ÷ 10 -0.9 ÷ 10
AA31-CC3-* 2 ÷ 8 -0.9 ÷ 8 -0.9 ÷ 8
Function 3/2 NO – – –
A332-0C2-* -0.9 ÷ 7 -0.9 ÷ 7 -0.9 ÷ 7
A332-1C2-* -0.9 ÷ 7 -0.9 ÷ 7 -0.9 ÷ 7
AA32-0C2-* -0.9 ÷ 7 -0.9 ÷ 7 -0.9 ÷ 7
AA32-0C3-* -0.9 ÷ 7 -0.9 ÷ 7 -0.9 ÷ 7
AA32-CC2-* -0.9 ÷ 7 -0.9 ÷ 7 -0.9 ÷ 7
AA32-CC3-* -0.9 ÷ 7 -0.9 ÷ 7 -0.9 ÷ 7
– – – –
Function 3/2 NO IN-LINE – – –
A333-0C2-* -0.9 ÷ 6 – -0.9 ÷ 9
A333-1C2-* -0.9 ÷ 6 – -0.9 ÷ 9
AA33-0C2-* -0.9 ÷ 6 – -0.9 ÷ 9
AA33-0C3-* -0.9 ÷ 6 – -0.9 ÷ 8
AA33-CC2-* -0.9 ÷ 6 – -0.9 ÷ 9
AA33-CC3-* -0.9 ÷ 6 – -0.9 ÷ 8
Solenoids for functions 2/2 NC – 2/2 NO – 3/2 NC – 3/2 NO – – –
12 V DC – 3.1 W G7H – U7H – U7HEX – –
24 V DC – 3.1 W G77 – U77 – U77EX – –
48 V DC – 3.1 W G79 – U79 – U79EX – –
110 V DC – 3.2 W G710 – U710 – U710EX – –
6 V DC – 5.1 W – U71 – U71EX –
12 V DC – 5 W – G72 – U72 – U72EX –
24 V DC – 5 W – G73 – U73 – U73EX –
48 V DC – 5.3 W – U74 – U74EX –
72 V DC – 4.8 W – G7K – U7K – U7KEX –
110 V DC – 4.2 W – G76 – U76 – U76EX –
48 V 50/60 Hz – 3.8 VA – – G77 – U77 – U77EX
110 V 50/60 Hz – 3.8 VA – – G7K – U7K – U7KEX
125 V 50/60 Hz – 5.5 VA – – G7K – U7K – U7KEX
230 V 50/60 Hz – 3.5 VA – – G7J – U7J – U7JEX
240 V 50/60 Hz – 4 VA – – G7J – U7J – U7JEX
12 VDC – 3.1 W G7H1 – U7H1 – –
24 V DC – 3.1 W U771 – U771EX – –
72 V DC – 5.6 W – G7K1 – U7K1 – U7K1EX –
48 V 50/60 Hz – 3.8 VA – – G771 – U771 – U771EX
110 V 50/60 Hz – 5.8 VA – – G7K1 – U7K1 – U7K1EX
125 V 50/60 Hz – 8.3 VA
CAMOZZI MC104-F18, Filter-1/4-5 micron-connection 1/4
CAMOZZI PNEUMATICS – 1/8″ 2 WAY VALVE N/O 24V DC 5W 6-02815 235-895 235-925 235-945 235-955 235-965 235-985
xi lanh Camozzi 244-000 244-945 244-955 244-965 244-985 245-000
245-945 245-955 245-965 245-985 284-000 285-000
2810 1/8 2810 1/4 2810 3/8 2810 1/2 2819 1/8 2819 1/4
2820 1/8 2820 1/4 2820 3/8 2820 1/2 2829 1/8 2829 1/4
464-011-22 464-33 464-900 464-905 468-011-22 468-33
Camozzi Vietnam 474-011-22 474-33 474-900 474-905
600-450-A62 600-450-A63 600-450-A64 600-450-A66 600-450-A6B
600-450-A6C 600-450-A6D 600-450-A6E 600-457-A62 600-457-A63
van điện từ Camozzi 638CM-101-A63 638CM-101-A64 638CM-101-A66 638CM-101-A6B
638CM-101-A6C 638CM-101-A6D 638CM-101-A6E 648-150-A62
648-150-A63 648-150-A64 648-150-A66 648-150-A6B
648-150-A6C 648-150-A6D 648-150-A6E
751-000-P11-15-W23
cảm biến Camozzi 751-000-P16-15-W23 628-150-A6* G1/8 2/2 NC 2 2.0 130 0 ÷ 10 [DC] – 0 ÷ 7 [AC] EV01
638-150-A6* G1/8 3/2 NC 2 2.0 130 0 ÷ 10 [DC] EV03
648-150-A6*
638M-101-A6* G1/8 G1/8 2 1.8 120 0 ÷ 10
63CM-101-A6*
600-450-A6* rotatable 2 1.6 106 0 ÷ 10
600-45E-A6* rotatable 2.5 2.0 130 0 ÷ 8
600-457-A6*
623-15E-A6* 2.5 3.4 220 0 ÷ 12 [ AC 50Hz ] – 0 ÷ 15 [ DC ] 623-15F-A6* 3 4.5 290 0 ÷ 10 [ AC 50Hz ] – 0 ÷ 14 [ DC ] 623-15G-A6*
Directly operated solenoid valve,
2/2 NC – 2/2 NO – 3/2 NC
CFB-D21C-* B8B (15VA) B8D (15VA) B8E (15VA) B82 (19W) B83 (19W)
CFB-D21F-* B8B (15VA) B8D (15VA) B8E (15VA) B82 (19W) B83 (19W)
CFB-D22C-* B8B (15VA) B8D (15VA) B8E (15VA) B82 (19W) B83 (19W)
CFB-D22F-* B8B (15VA) B8D (15VA) B8E (15VA) B82 (19W) B83 (19W)
CFB-D22G-* B8B (15VA) B8D (15VA) B8E (15VA) B82 (19W) B83 (19W)
CFB-D23J-* B9B (29VA) B9D (29VA) B9E (29VA) ** not available B93 (30W)
CFB-D24J-* B9B (29VA) B9D (29VA) B9E (29VA) ** not available B93 (30W)
CFB-D24M-* B9B (29VA) B9D (29VA) B9E (29VA) ** not available not available
CFB-D11A-* B8BK (15VA) B8DK (15VA) B8EK (15VA) B82K (19W) B83K (19W)
CFB-D12D-* B8BK (15VA) B8DK (15VA) B8EK (15VA) B82K (19W) B83K (19W)
CFB-D13J-* B8BK (15VA) B8DK (15VA) B8EK (15VA) non disponibile non disponibile
CFB-D31A-* B8B (15VA) B8D (15VA) B8EK (15VA) B82 (19W) B83 (19W)
CFB-D31D-* B8B (15VA) B8D (15VA) B8EK (15VA) B82 (19W) B83 (19W)
CFB-D32A-* B8B (15VA) B8D (15VA) B8EK (15VA) B82 (19W) B83 (19W)
CFB-D32D-* B8B (15VA) B8D (15VA) B8EK (15VA) B82 (19W) B83 (19W)
Directly operated solenoid valve
with constrained diaphragm, 2/2 NC
CFB-B23L-* B9B (29VA) B9D (29VA) B9E (29VA) not available B93 (30W)
CFB-B24N-* B9B (29VA) B9D (29VA) B9E (29VA) not available B93 (30W)
CFB-B25P-* B9B (29VA) B9D (29VA) B9E (29VA) not available B93 (30W)
CFB-B26R-* B9B (29VA) B9D (29VA) B9E (29VA) not available B93 (30W)
Indirectly operated solenoid valve,
2/2 NC
CFB-A23L-* B7B (9VA) * B7D (9VA) B7E (9VA) B72 (10W) B73 (10W)
CFB-A24N-* B7B (9VA) * B7D (9VA) B7E (9VA) B72 (10W) B73 (10W)
CFB-A25P-* B7B (9VA) * B7D (9VA) B7E (9VA) B72 (10W) B73 (10W)
CFB-A26R-* B7B (9VA) * B7D (9VA) B7E (9VA) B72 (10W) B73 (10W)
CFB-A27T-* B8B (15VA) B8D (15VA) B8E (15VA) B82 (19W) B83 (19W)
CFB-A28X-* B8B (15VA) B8D (15VA) B8E (15VA) B82 (19W) B83 (19W)
CFB-A29Z-* B8B (15VA) B8D (15VA) B8E (15VA) B82 (19W) B83 (19W)
Indirectly operated solenoid valve,
for heavy-duty applications, 2/2 NC
CFB-E23L-* B8B (15VA) B8D (15VA) B8E (15VA) B82 (19W) B83 (19W)
CFB-E24N-* B8B (15VA) B8D (15VA) B8E (15VA) B82 (19W) B83 (19W)
CFB-E25P-* B8B (15VA) B8D (15VA) B8E (15VA) B82 (19W) B83 (19W)
CFB-E26R-* B8B (15VA) B8D (15VA) B8E (15VA) B82 (19W) B83 (19W)
CFB-E27T-* B8B (15VA) B8D (15VA) B8E (15VA) B82 (19W) B83 (19W)
CFB-E28X-* B8B (15VA) B8D (15VA) B8E (15VA) B82 (19W) B83 (19W)
CFB-E29Z-* B8B (15VA) B8D (15VA) B8E (15VA) B82 (19W) B83 (19W)
Indirectly operated solenoid valve,
2/2 NO
CFB-A13L-* B7B (9VA) * B7D (9VA) B7E (9VA) B721 (14W) B731 (14W)
CFB-A14N-* B7B (9VA) * B7D (9VA) B7E (9VA) B721 (14W) B731 (14W)
CFB-A15P-* B7B (9VA) * B7D (9VA) B7E (9VA) B721 (14W) B731 (14W)
CFB-A17T-* B8B (15VA) B8D (15VA) B8E (15VA) B82 (19W) B83 (19W)
CFB-A16R-* B7B (9VA) * B7D (9VA) B7E (9VA) B721 (14W) B731 (14W)
CFB-A18X-* B9B (29VA) B9D (29VA) B9E (29VA) not available B93 (30W)
CFB-A19Z-*
752-000-P11-15-W23
752-000-P16-15-W23
761-000-P11-15-W23
Camozzi Vietnam 701-TP
702-TP
701C-702C-A
951-000-33 951-000-34 951-000-35
951-000-P11-23 951-000-P15-23 951-000-P16-23
952-000-33 952-000-34 952-000-35
952-000-P11-23 952-000-P15-23 952-000-P16-23
953-000-33 953-000-34 953-000-35
953-000-P11-23 953-000-P15-23 953-000-P16-23
Camozzi Vietnam E530/531/53E/53G
E530-11-15-P53 E530-11-15-W23 E530-16-15-P53 E530-16-15-W23 E530-311-15-P53 E530-316-15-
xi lanh Camozzi P53 E530-33 E530-333 E530-36 E530-336 E530-C33 E530-C36 E531-11-15-P53 E531-11-15-W23 E531-16-15-P53 E531-33 E531-36 E531-C33 E531-C36 E53E-11-15-P53 E53E-11-15-W23 E53E-16-15-
P53 E53E-16-15-W23 E53E-33 E53E-36 E53E-C33 E53E-C36 E53G-11-15-P53 E53G-16-15-P53 E53G-
33 E53G-36 E53G-C33 E53G-C36
Camozzi Vietnam E550/551/55K
k000-303-kG1 k000-303-kG2 k000-303-kG3 k000-303-kH1
k000-303-kH2 k000-303-kH3 k000-403-k11 k000-403-k12
van điện từ Camozzik000-403-k13 k000-403-k21 k000-403-k22 k000-403-k23
k000-403-k31 k000-403-k32 k000-403-k33 k000-403-kB1
k000-403-kB2 k000-403-kB3 k000-403-kC1 k000-403-kC2
NA54N-11-02 NA54N-15-02 NA54N-33 NA54N-35
NA54-PC NA64N-11-02 NA64N-33 NA74N-11-02
NA74N-33 NA84N-11-02 NA84N-33 NA54-PC
POOO-301-P51 POOO-301-P53 POOO-303-P53 POOO-303-P54
POOO-303-P56 POOO-303-P5B POOO-303-P5C POOO-303-P5D
POOO-305-P53 POOO-305-P54 POOO-305-P56 POOO-305-P5B
POOO-305-P5C POOO-305-P5D POOO-306-P53 POOO-306-P54
Camozzi Vietnam U771 U79 U7F U7H U7J U7K U7K1
C401-F00 C401-F03 C401-F10 C401-F13 MC104-F00 MC104-F04
MC104-F05 MC104-F08 MC104-F10 MC104-F14 MC104-F15
MC104-F18 MC202-F00 MC202-F03 MC202-F05 MC202-F08
N204-F15 N204-F18 N208-F00 N208-F04 N208-F05
xi lanh Camozzi N208-F08 N208-F10 N208-F14 N208-F15 N208-F18
C401-FB0 C401-FB3 MC104-FB0 MC104-FB5 MC104-FB8
MC202-FB0 MC202-FB3 MC202-FB5 MC202-FB8 MC238-FB0
MC104-M25 MC104-M70 MC104-M71 MC104-M75
C401-L00 MC104-L00 MC202-L00 MC238-L00
Camozzi Vietnam N104-L00 N108-L00 N208-L00 N204-L00
C401-D00 C401-D01 C401-D03 C401-D10 C401-D11 C401-D13
MC104-D00 MC104-D00-2 MC104-D00-4 MC104-D00-7
MC104-D01 MC104-D01-2 MC104-D01-4 MC104-D01-7
MC238-D11 MC238-D11-4 MC238-D13 MC238-D13-4
van điện từ Camozzi MC238-D15 MC238-D15-4 MC238-D18 MC238-D18-4
N104-D00 N104-D00-2 N104-D00-4 N104-D00-7
N104-D01 N104-D01-2 N104-D01-4 N104-D01-7
N104-D04 N104-D04-2 N104-D04-4 N104-D04-7
N208-D14 N208-D14-2 N208-D14-4 N208-D14-7
N208-D15 N208-D15-2 N208-D15-4 N208-D15-7
N208-D18 N208-D18-2 N208-D18-4 N208-D18-7
cảm biến Camozzi C401-C-25 C401-C-5 C401-E-5 C401-G-5
C401-HNA-5 C401-HNC-5
C401-N-5 C401-P-5 C401-Q-5 C401-T-5
C401-U-5 C401-ZNA-5 C401-ZNC-5
334-011-02 200g
334-015-02 200g
334-033 140g
334-035 150g
334D-015-02 300g
334D-035
334D-E15-02 300g
xi lanh Camozzi 334-E11-02
334-E15-02 200g
338-011-02 150g
338-015-02 130g
338-033 130g
338-035 120g
338-896 170g
338-897 170g
338-900 110g
Camozzi Vietnam 338-905 120g
338-910 90g
338-915 100g
338-945 80g
338-955 110g
338-965 120g
338-975 190g
van điện từ Camozzi 338-976 190g
338-977 190g
338-990 100g
338D-015-02 200g
338-D15-9A5 180g
338D-E15-02 190g
338L-011-02 150g
338L-015-02 130g
338L-033 130g
338L-035 120g
344-015-02 190g
344D-015-02 290g
van điện từ Camozzi 344D-035
344D-E15-02 290g
344-E15-02 200g
348-015-02 130g
348D-015-02 200g
348D-E15-02 200g
348L-015-02 130g
35001/2ISO
35001/4ISO
35001-1/2ISO
35001ISO
35002ISO
35003/4ISO
35003/8ISO
Camozzi Vietnam 354-011-02 270g
354-033 140g
354-035 210g
354-E11-02 270g
354-E15-02 240g
van điện từ Camozzi 358-011-02 180g
358-033 130g
358-035 150g
358-895 200g
358-896 200g
358-897 200g
358-900 150g
cảm biến Camozzi 358-905 150g
358-910 120g
358-915 120g
358-945 100g
xi lanh Camozzi 358-955 130g K8000-503-K2* 2/2 NC 0.5 0.08 1 ÷ 7
K8000-506-K2* 2/2 NC 0.5 0.08 -1 ÷ 4
K8000-505-K2* 2/2 NC 0.7 0.15 -1 ÷ 3
K8000-603-K2* 2/2 NO 0.6 0.10 1 ÷ 7
K8000-606-K2* 2/2 NO 0.6 0.10 -1 ÷ 4
K8000-303-K2* 3/2 NC 0.5 0.08 1 ÷ 7
K8000-306-K2* 3/2 NO 0.5 0.08 -1 ÷ 4
K8000-305-K2* 3/2 NC 0.7 0.15 -1 ÷ 3
K8000-403-K2* 3/2 NO 0.6 0.10 1 ÷ 7
K8000-406-K2* 3/2 NO 0.6 0.10 -1 ÷ 4
K8000-405-K2* 3/2 NO 0.6 0.10 1 ÷ 7
K8000-703-K2* 3/2 UNI 0.5 0.08 0 ÷ 3
K8000-705-K2* 3/2 UNI 0.7 0.15 -1 ÷ 2
K8X1*-503-K3* 2/2 NC 0.5 0.08 1 ÷ 7
K8X1*-506-K3* 2/2 NC 0.5 0.08 -1 ÷ 4
K8X1*-505-K3* 2/2 NC 0.7 0.15 -1 ÷ 3
K8X1*-603-K3* 2/2 NO 0.6 0.10 1 ÷ 7
K8X1*-606-K3* 2/2 NO 0.6 0.10 -1 ÷ 4
K8X1*-303-K3* 3/2 NC 0.5 0.08 1 ÷ 7
K8X1*-306-K3* 3/2 NC 0.5 0.08 -1 ÷ 4
K8X1*-305-K3* 3/2 NC 0.7 0.15 -1 ÷ 3
K8X1*-403-K3* 3/2 NO 0.6 0.10 1 ÷ 7
K8X1*-406-K3* 3/2 NO 0.6 0.10 -1 ÷ 4
K8BC5100-D432N-N001A* 2/2 NC 3.6 2.8 1÷7
K8BC5200-D432N-N001A* 2/2 NO 3.6 2.8 1÷7
K8BC5400-D432N-N001A* 3/2 NC 3.6 2.8 1÷7
K8BC5500-D432N-N001A* 3/2 NO 3.6 2.8 1÷7358-965 120gQúy khách hàng có nhu cầu van Camozzi, cảm biến Camozzi, xi lanh Camozzi, van điện từ Camozzi, xy lanh khí nén Camozzi, bộ lọc khí Camozzi, công tắc Camozzi, giác hút chân không Camozzi, bộ điều chỉnh áp suất Camozzi, van an toàn, van tỉ lệ, bộ điều khiển, giắc cắm, cuộn coil, vui lòng liên hệ công ty EuroDodo để được hỗ trợ nhanh chóng.

Nguồn nhập khẩu chính hãng: CAMOZZI VIETNAM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *