MiniMotor Vietnam Đại lý động cơ hộp số Minimotor Italy

Minimotor Vietnam

ĐẠI LÝ ĐỘNG CƠ HỘP SỐ MINIMOTOR VIETNAM

Đại lý Minimotor tại Viet Nam – Minimotor Vietnam chuyên nhập khẩu và phân phối động cơ Minimotor, hộp số Minimotor hay hộp giảm tốc Minimotor, động cơ không chổi than Minimotor, motor DC – AC… Với các type phổ biến BS LINE DBS LINE ACF PAF MCF PCF MCFBS AMSS PCFSS XCFSS SXCFSS AMSSE 70 AMSSE 90 AMSSE 110 AM MONOPHASE AM THREEPHASE AC ACC ACE ACCE PA PAC PAE PACE BC2000 BC2000 12-24MP BCE2000 BCE2000 12-24MP MC MCC MCE MCCE PC PCC PCE PCCE XC MINIACTION 300.

Minimotor xuất xứ Ý

Đại lý nhập khẩu cung cấp và bảo hành toàn quốc

Sản phẩm được bảo hành theo tiêu chuẩn Minimotor Italy

Ngoài ra chúng tôi phân phối: Động cơ Baumuller

MODEL ĐỘNG CƠ HỘP SỐ GIẢM TỐC MINIMOTOR CẤP Ở VIET NAM

Động cơ hộp số giảm tốc Minimotor MC 440P3T 7,5 B3, công suất 180W
Động cơ hộp số Minimotor MC 440P3T 7,5 B3, công suất 180W
MiniMotor BC2000 12MP
Mini Motor BC2000 24MP
MiniMotor AM 40
MiniMotor AM 66
MiniMotor AM 100P
Minimotor Vietnam AM 160P2
Mini Motor AM 180M2
Mini Motor AM 240M3
MiniMotor AM 330M4
MiniMotor AM 35
MiniMotor AM 44
động cơ Minimotor AM 80P
Mini Motor AM 110P2
Mini Motor AM 130M2
Mini Motor AM 165M3
hộp số Minimotor AM 220M4
Mini Motor PA 180M2
Mini Motor PA 240M3
Mini Motor PAC 24MP4N
động cơ Minimotor PAR 260M2T I=106 B3
Mini Motor ACCE 24 MP 50,8 B5
MiniMotor ACKA 72T I=42,6 B5
Mini Motor ACC 24 MP I=24,4 B3
MiniMotor MC 320P2T I= 10 B5
hộp giảm tốc Minimotor AC MH40F I=140,6 B3 DX
Mini Motor PAKA 440M3T 10,27 B5
MiniMotor MC 244 PT I= 70 B5
MiniMotor MC 320 P2T I= 20 B5
Mini Motor MCE 145 PT2 I=50 B5
MiniMotor MCE 145 P2T I=300 B5
MiniMotor AC 66T I=337,5 B5
MiniMotor MCE 440 P3T I= 40 B5
Mini Motor PAE 260 M2T I=1236
MiniMotor PC 440M3T I= 40 B3
Mini Motor AM 244PT B 5
Mini Motor ACKA 72T I= 42,6 B5
Minimotor Vietnam AC 66 I= 76,7 B5 339
Mini Motor PAE 260 M2T I=1236,8 B3 CL. H
Mini Motor BCE 2000 24 MP I=225 B3
Mini Motor ACEKA 244PT I= 37 B5
MiniMotor AC 320P2T I= 7,4 B3
động cơ Minimotor PC 440M3T I= 50 B5
MiniMotor PAKA 440M3T 10,27 B5
Mini Motor AC 66T I= 7,4 B3 SP 339
Mini Motor PC 440M3T I= 40 B3
hộp số Minimotor PA 130M2
MiniMotor PA 165M3
Mini Motor PA 260M2T
Mini Motor PA 440M3T
Mini Motor PA 140M2T
Mini Motor PA 230M3T
hộp giảm tốc Minimotor Nm B5-B14
Mini Motor AM 530M4Tu
Mini Motor AM 110PT
AM 140M2T
AM 145P2T
AM 230M3T
AM 244PT
AM 260M2T
Mini Motor BSE
BSE 45/70u
BSE 35/30
BSE 35/60
BSE 45/35
động cơ Minimotor BSE 45/70
BSE 55/100
MC 244 PT I= 70 B5
MC 320 P2T I= 20 B5
MCE 145 PT2 I=50 B5
PC 440M3T I= 50 B5
AC 66T I=337,5 B5
BC 2000/T I= 60 B3
MiniMotor MCE 440 P3T I= 40 B5
Mini Motor PC 440M3T I= 40 B3
MiniMotor AM 244PT B 5
Minimotor Vietnam ACKA 72T I= 42,6 B5
Mini Motor MC 440P3T I= 7,5 B 3
Mini Motor AC 66 I= 76,7 B5 339
Động cơ xoay chiều ba pha Minimotor MC 440P3T 7,5 B3
Động cơ Minimotor MC 440P3T 7,5 B3
Mini Motor ACE 66T
hộp giảm tốc Minimotor ACE 110PT
Mini Motor ACE 145P2T
Mini Motor ACCE 12MP
hộp số Minimotor ACCE 24MP
Mini Motor PAE 165M3
MiniMotor PAE 260M2T
Mini Motor PAE 440M3T
MiniMotor PAE 140M2T
MiniMotor MCE 100P
Mini Motor MCE 160P2
động cơ Minimotor MCE 240P3
MiniMotor MCE 80P
Mini Motor MCE 110P2
Mini Motor MCE 165P3
Mini Motor MCE 244PT
Mini Motor MCE 320P2T
MiniMotor MCE 440P3T
MiniMotor MCE 110PT
Mini Motor MCE 145P2T
MiniMotor MCE 230P3T
MiniMotor MINIMOTOR
Mini Motor MC 100P
MiniMotor MC 244PT
Mini Motor MC 320P2T
MiniMotor MC 440P3T
MiniMotor MC 110PT
Mini Motor MC 145P2T
MiniMotor MC 230P3T
Mini Motor MCC 12MP
MiniMotor MCC 24MP
Mini Motor MCC 12MP3N
hộp số Minimotor MCC 12MP4N
MiniMotor MCC 24MP3N
Mini Motor MCC 24MP4N
hộp giảm tốc Minimotor MCCE 12MP
MiniMotor MCCE 24MP
MiniMotor MCCE 12MP3N
động cơ Minimotor MCCE 24MP3N Minimotor MC 440P3T 7.5 B3 230/400V i:7,5 373 rpm Công suất: 180 W
MiniMotor MCE 100PQúy khách hàng có nhu cầu tìm kiếm báo giá mua hàng động cơ Minimotor, hộp số Minimotor hay hộp giảm tốc Minimotor, động cơ không chổi than Minimotor, motor điện DC – AC… vui lòng kiên hệ Minimotor Vietnam để được hỗ trợ nhanh chóng.

Nguồn nhập khẩu chính hãng: Mini Motor S.p.A

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *