Đại lý FAIRCHILD Viet Nam Bộ điều chỉnh áp suất Fairchild

Đại lý Fairchild

ĐẠI LÝ FAIRCHILD TẠI VIET NAM

Đại lý Fairchild tại Viet Nam – Fairchild Vietnam chuyên nhập khẩu và phân phối bộ điều chỉnh áp suất Fairchild, bộ lọc Fairchild, cảm biến áp suất Fairchild, van điều khiển Fairchild, rơ le, bộ chuyển đổi khí FAIRCHILD bộ chuyển đổi áp suất hiện tại FAIRCHILD, van giảm áp Fairchild, công tắc áp lực Fairchild, máy phát áp Fairchild…

Fairchild sản xuất các thành phần điều khiển công nghiệp khí nén và điện khí nén chính xác, chất lượng cao cho các nhà sản xuất hàng đầu. Lịch sử hình thành hơn 50 năm, Fairchild đã thiết kế và sản xuất một trong những loại thiết bị điều khiển khí nén và điện khí nén chính xác lớn nhất có sẵn cho quy trình, máy công cụ, robot, OEM và các ứng dụng khác. Công ty EuroDodo nhập khẩu và cung cấp bảo hành tại Việt Nam bao gồm nhưng không giới hạn Đầu dò điện khí nén, Rơ le, Truyền điều khiển tốc độ & tỷ lệ, Bộ điều chỉnh áp suất khí nén, Phụ kiện, Thiết bị điều khiển bộ điều chỉnh áp suất Fairchild, bộ lọc Fairchild, cảm biến áp suất Fairchild, van điều khiển Fairchild, rơ le, bộ chuyển đổi khí FAIRCHILD bộ chuyển đổi áp suất hiện tại FAIRCHILD, van giảm áp Fairchild, công tắc áp lực Fairchild, máy phát áp Fairchild

Fairchild xuất xứ Mỹ

Đại lý nhập khẩu cung cấp và bảo hành chính hãng toàn quốc

Sản phẩm được bảo hành theo tiêu chuẩn Fairchild USA

Mọi chi tiết xin liên hệ: Fairchird Vietnam

MODEL BỘ ĐIỀU CHỈNH ÁP SUẤT FAIRCHILD ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI TẠI VIET NAM

Regulator FAIRCHILD 10293J
Mounting Bracket Kit FAIRCHILD 14523 PRESSURE REGULATOR 0.1-10BAR, 1/4″NPT Fairchild PRESSURE REGULATOR 0.1-10BAR, 3/8″NPT Fairchild PRESSURE REGULATOR 0.2-14BAR, 1/4″NPT Fairchild bộ thiết bị điều chỉnh áp suất FairChild model 10212U fairchild 10264 fairchild 10264 FAIRCHILD Back Pressure Regulator Model: 15462 FAIRCHILD 10262 Fairchild 10232CH 10232 FAIRCHILD TT7800-401 FAIRCHILD 10212 Fairchild 30252 FAIRCHILD 66122 Fairchild TT7800-401 Fairchild 4500 Fairchild 10264 FAIRCHILD 70220 FAIRCHILD Kendall 10212 Fairchild 30232 Fairchild – P/N: 30242S Fairchild 30212 Fairchild 65A Pressure Regulator – 25 SCFM, 42.5 m3/hr Fairchild 81452PT Model 81 FAIRCHILD 1626A FAIRCHILD INDUSTRIAL 10BP FLUID PRESSURE VALVE 10262BP SULLAIR 43401 FAIRCHILD 65A CAT-NO-65732 Fairchild Pressure Regulator 10142 Fairchild 30232 Fairchild 81452PT Model 81 FAIRCHILD 10212 24CC30110200 24CC30110400 24CC30110800 24CC30120200 24CC30120400 24CC30120800 Đại lý Fairchild 24CC30140200 24CC30140400 24CC30140600 24CC30140800 24CC30150200 bộ điều chỉnh áp suất Fairchild 24CC30150600 24CC30150800 24CC30160200 24CC30160400 24CC30160600 24CC30160800 24CC30210800 24CC30240800 24CC30250600 24CC30250800 24CC30320200 24CC30340200 24CC30350400 24CC30350600 24CC30350800 24CC30360200 24CC30360400 24CC30360800 24CC30410800 24CC30440400 24CC30440600 24CC30440800 24CC30450400 24CC30450600 24CC30620200 24CC30640400 24CC30650400 24CC30660600 24CC30N160400 24CC30U120400 24CC30U140200 24CC30U140400 24CC30U150200 Đại lý Fairchild 24CC30U150400 24CC30U150800 24CC30U640400 24CC30U640600 24CC30U640800 24CC30U650200 24CC30U650400 24CC30U660400 24CC80130200 24CC80130600 24CC80130800 24CC80150200 24CC80150400 24CC80150800 24CC80160200 24CC80160400 24CC80160600 24CC80230200 24CC80330200 24CC80330600 24CC80330800 24CC80350600 24CC80430400 24CC80430800 24CC80450400 24CC80450800 24CC81110200 24CC81110400 24CC81110800 Fairchild Vietnam 24CC81130200 24CC81130400 24CC81130800 24CC81150200 24CC81150600 24CC81150800 24CC81160200 24CC81160400 24CC81160600 24CC81160800 Đại lý Fairchild 24CC81170200 24CC81170400 24CC81170800 24CC81250200 24CC81260600 24CC81330800 24CC81350200 24CC81350600 24CC81360600 24CC81360800 24CC81450200 24CC81460400 24CC81460600 24CC81470200 24CC81630200 24CC81U150600 24CC81U650200 24CC81U650600 24CC81U660600 24CS30510000 bộ điều chỉnh áp suất Fairchild 24CS30520000 24CS30540000 24CS30550000 24CS30560000 24CS30U520000 24CS30U540000 24CS30U550000 24CS30U560000 24CS80530000 24CS80550000 24CS80560000 24CS80U530000 24CS80U560000 24CS81510000 24CS81530000 24CS81550000 24CS81560000 24CS81570000 24CS81U510000 24CS81U530000 Đại lý Fairchild 24CS81U550000 24CS81U560000 10202 10202B Fairchild Vietnam 10202BR 10202BT 10202C 10202CL 10202CR 10202CT 10202CU 10202E 10202EL 10202ET 10202H 10202HJN 10202HN 10202J 10202JN 10202JNT 10202JSC 10202L 10202N 10202NSCU 10202NT 10202NU 10202P 10202R 10202RU 10202SC 10202T 10202U 10203 10203A bộ điều chỉnh áp suất Fairchild 10203B 10203BE 10203C 10203CT 10203CU 10203EL 10203EN 10203ENT 10203ET 10203HT 10203J 10203JN 10203JNT 10203JU 10203L 10203N 10203NU 10203R 10203T 10203U 10204 10204A 10204B 10204BET 10204C 10204E 10204EJP 10204EN 10204H 10204HJN 10204J 10204JN 10204N 10204RN 10204T 10204U 10212 10212AE 10212B 10212BE 10212BEH 10212BEJSC 10212BESC 10212BH 10212BT 10212C 10212CH 10212CJ 10212CLT 10212CP 10212CU 10212E 10212EH 10212EHJ 10212EHT 10212EJ 10212EJLT 10212EJNT 10212EL 10212EN 10212ET 10212H 10212HJN 10212HJNSC 10212HJP 10212HL 10212HN 10212HSC 10212J 10212JLT Đại lý Fairchild 10212JN 10212JNSCT 10212JNU 10212JN 10212JT 10212JNU 10212JSC 10212JT 10212L 10212LT 10213 10213 10213JT 10212N 10212 10213 10213 10213JT 10212L 10212LT 10213 10213 10213JT 10212L 10212LT 10213 10213 10213 10213JT 10212L 10212LT 10213 10213 10213 10213 10212N 10212 10212 10213 10212N 10212 10213 10212N 10212 13 Fairchild Vietnam 10213JN 10213JNU 10213JU bộ điều chỉnh áp suất Fairchild 10213L 10213LT 10213N 10213NT 10213NU 10213R 10213T 10213U 10214 10214A 10214BEJSC 10214BT 10214C 10214CE 10214CLT 10214E 10214EH 10214EHJ 10214EHT 10214H 10214HN 10214J 10214JN 10214JNU 10214L 10214N 10214NT 10214T 10214U 10222 10222A 10222ASC 10222B 10222BEH 10222BH 10222BJ 10222C 10222CL 10222CT 10222CU 10222E 10222EH 10222EJ 10222EJLT 10222EL 10222EN 10222ENT 10222ET 10222H 10222HJ Đại lý Fairchild 10222HJN 10222HN 10222HSC 10222J 10222JN 10222JNSC 10222JNT 10222JNU 10222JSC 10222JT 10222JU 10222L 10222LT 10222N 10222NSC 10222NT 10222NTU 10222NU 10222P 10222R 10222SC 10222T 10222TU 10222U 10223 10223A 10223AB 10223AT 10223B 10223BE 10223BEJT 10223C 10223CT 10223CU 10223E 10223EJU 10223EL 10223HN 10223HT 10223J 10223JN 10223JNT 10223JNU 10223JU 10223L 10223LT 10223N 10223NT 10223NU 10223R 10223SC 10223T 10223TU 10223U 10224 10224B 10224BEJSC 10224BT 10224C 10224CU 10224E 10224EJLT 10224EN 10224H 10224HJ 10224J Fairchild Vietnam 10224JN 10224JU 10224L 10224N 10224NT 10224NU 10224T 10224U 10232 10232A 10232AB 10232AN 10232ASC 10232B 10232BE 10232BEH 10232BEHJSC 10232BET 10232BTU 10232C 10232CB 10232CE 10232CH 10232CJ 10232CT 10232CU 10232E 10232EH Đại lý Fairchild 10232EHJSC 10232EJ 10232EJN 10232EL 10232EN 10232ENT 10232ESC 10232ET 10232H 10232HJ 10232HN 10232J 10232JN 10232JNSC 10232JNT 10232JNU 10232JR bộ điều chỉnh áp suất Fairchild 10232JSC 10232JT 10232JU 10232L 10232N 10232NSCU 10232NT 10232NU 10232P 10232R 10232RH 10232RU 10232SC 10232T 10232U 10233 10233A 10233B 10233C 10233CH 10233CJ 10233CT 10233CU 10233E 10233EN 10233H 10233J 10233JN 10233JNT 10233JNU 10233JU 10233L 10233N 10233NT 10233NU 10233P 10233R 10233RU 10233SC 10233T 10233TU 10233U 10234 10234B Fairchild Vietnam 10234BT 10234C 10234CH 10234E 10234EN 10234H 10234HN 10234J 10234JN 10234JNU 10234JSC 10234JU 10234N 10234NSC 10234NT 10234NU 10234SC 10234T 10234U 10242 10242ASC 10242B 10242BE 10242BEJ 10242BET 10242BJ 10242BR 10242BT 10242C 10242CB 10242CE 10242CH 10242CJ 10242CT 10242CU Đại lý Fairchild 10242E 10242EH 10242EHJ 10242EJ 10242EJL 10242EJN 10242EJU 10242EL 10242EN 10242ENSC 10242ENT 10242ET 10242H 10242HJ 10242HJN 10242HN 10242HNSC 10242J 10242JN Fairchild Vietnam 10242JNSC 10242JNU 10242JPU 10242JR 10242JSC 10242JT 10242JU 10242L 10242LT 10242N 10242NSC 10242NSCU 10242NT 10242NU 10242P 10242PB 10242R 10242SC 10242T 10242U 10243 10243A 10243AC 10243B 10243BE 10243BJU 10243BT 10243C 10243CBR 10243CH 10243CJ 10243CL 10243CR 10243CT 10243CU 10243E 10243EJU 10243ENT 10243H 10243HJN 10243J 10243JN bộ điều chỉnh áp suất Fairchild 10243JNSC 10243JNU 10243JR 10243JSC 10243JU 10243L 10243N 10243NT 10243NU 10243P 10243R 10243RU 10243SC 10243SCT 10243T 10243TU 10243U 10244 10244A 10244AET 10244ASC 10244C 10244CE 10244CH 10244CT 10244CU 10244E 10244EHT 10244EJSC Đại lý Fairchild 10244EJT 10244H 10244HN 10244J 10244JN 10244JNSC 10244JNU 10244JSC 10244JU 10244L 10244N 10244NT 10244NU 10244R 10244SC 10244T 10244TSC 10244TU 10244U 10262 10262B 10262BE 10262BEH 10262BEHSC 10262BEJT 10262BET 10262BH 10262BHSC 10262BJ 10262BJU 10262BR 10262BT 10262BU 10262C 10262CB 10262CE 10262CET 10262CH 10262CJ 10262CL 10262CR 10262CT 10262CU 10262E 10262EH 10262EHJ 10262EHSC 10262EJ 10262EJN 10262EJSC 10262EN 10262ENT 10262ESC 10262ET 10262H 10262HJ 10262HJN 10262HN 10262HNSC 10262HSC 10262J 10262JL 10262JN 10262JNSC 10262JNT 10262JNU 10262JSC 10262JU 10262L 10262N 10262NT 10262NU 10262NUSC 10262P 10262R 10262RH 10262RU 10262SC 10262SCU 10262T 10262TU 10262U 10262X 10263 10263B 10263BE 10263BEH 10263BEHT 10263BH Đại lý Fairchild 10263BHSC 10263BJ 10263BT 10263C 10263CB 10263CH 10263CJ 10263CL 10263CR 10263CT 10263CU 10263E 10263EJ 10263EJN 10263EJU 10263EN 10263EP 10263ET 10263H 10263HJN 10263HN 10263J 10263JN 10263JNU 10263JSC 10263JU 10263L 10263N 10263NP 10263NT 10263NU 10263R 10263SC 10263T 10263TU 10263U 10264 10264B 10264BE 10264BET Fairchild Vietnam 10264BJ 10264C 10264CEHJ 10264CH 10264CT 10264CU 10264E 10264EN 10264EU 10264H 10264HJ 10264HJN 10264J 10264JN 10264JNSC 10264JNT 10264JNU 10264JSC 10264JU 10264L 10264N 10264NR 10264NT 10264NU 10264SC 10264T 10264TU 10264U 10272 10272B 10272BE 10272BH 10272BRU 10272BT 10272C 10272E 10272EJ 10272EJL 10272ET 10272H 10272HN 10272HNSC 10272J 10272JN 10272JU 10272L 10272LT 10272LU 10272N 10272NSC 10272NT 10272NU 10272SC 10272T 10272U 10273 10273B 10273BT 10273C 10273E 10273EJ 10273EU 10273H 10273HJ 10273HT 10273J Đại lý Fairchild 10273JN 10273JNU 10273N 10273NT 10273NU 10273R 10273SC 10273T 10273U 10274 10274B 10274BT 10274C 10274H 10274J 10274JN 10274JU 10274N 10274T 10274U 10282 10282B 10282BE 10282BJ 10282BJSC 10282E 10282EH 10282EHJ 10282EJL 10282EL 10282H 10282HN 10282J 10282JL 10282JN 10282JU 10282L 10282N 10282NT Fairchild Vietnam 10282NU 10282R 10282T 10282TU 10282U 10283 10283B 10283BU 10283E 10283ET 10283J 10283JNU 10283JU 10283L 10283N 10283NT 10283SC Đại lý Fairchild 10283T 10283U 10284 10284B 10284H 10284J 10284JL 10284JN 10284JU 10284L 10284N 10284NT 10284NU 10284U 10292 10292B 10292BE 10292BJ 10292E 10292EH 10292EJ 10292EL 10292ET 10292H 10292HJ 10292HN 10292J 10292JL 10292JN 10292JNU 10292JU 10292L 10292N 10292NU 10292R 10292SC 10292T 10292U 10293 10293B 10293BE 10293BJ 10293BT 10293E 10293EJN 10293EN 10293ET 10293J 10293JN 10293JNU 10293JT 10293JU 10293N 10293NT 10293T Đại lý Fairchild 10293U 10294 10294B 10294E 10294EN 10294H 10294J 10294JN 10294JNU 10294JU 10294N 10294NU 10294T 10294U 102A2-Z20218 Z14520-1 F Z14520-2 F Z14520-3 F Z14755-1 Fairchild Vietnam M Z14755-2 M bộ điều chỉnh áp suất Fairchild Z14755-3 M Z15875-10202C Z15875-10203C Z15875-10232 Z15875-10233 Z15875-10262 Z15875-10262U Z15955-1 Z15962-10232B Z16063-10202 Z16063-10203 Z16063-10232 Z16063-10233 Z16063-10242 Z16063-10243 Z16063-10262 Z16063-10263 Z16293-1 Z16293-2 Z16490-10212 Z16490-10212C Z16490-10213 Z16490-10214T Z16490-10222 Z16490-10222C Z16490-10232 Z16490-10232C Z16490-10233 Z16490-10233C Z16490-10233CH Z16490- 10234 Z16490-10242 Z16490-10242C Z16490-10243 Z16490-10243C Đại lý Fairchild Z16490-10243H Z16490-10244 Z16490-10262 Z16490-10262C Z16490-10263 Z16490-10263C Z16490-10263U Z16490-10264 Z16490-10264C Z16490-10272 Z16490-10273 Z16541-1 Z16541-2 Z16987-10232JN Z16987-10233 Z16987-10262 Z18180-10202 Z18180-10242 Z18180-10242C Z18180-10243 Z18330-1 Z18828-6 Z18861-10263 Z18889-1 Z18889-2 Z18896-5 Z18896-6 Z19235-1 Z19235- 2 Z19235-3 Z19676-10243N Z19767-10223 Z19767-10243 Z19891-7 Z19891-8 Z19891-9 Z8826-10212N Z9060-1 Z9060-2 Z9365 10202BP 10202BPASC 10202BPJ 10202BPJSC 10202BPJT 10202BPT 10202BPU 10203BP 10203BPEH 10203BPJ 10203BPJT 10203BPJU 10203BPU 10204BP 10204BPJ 10204BPSC 10204BPT 10204BPU 10212BP 10212BPE 10212BPHJ 10212BPHJSC 10212BPJ 10212BPJSC 10212BPJU 10212BPSC 10212BPT 10212BPTU 10212BPU 10213BP 10213BPJ 10213BPT 10213BPU 10214BP 10214BPA 10214BPH 10214BPJ 10214BPJT 10214BPT 10214BPTU 10214BPU 10222ABPSC 10222BP 10222BPAH 10222BPASC bộ điều chỉnh áp suất Fairchild 10222BPE 10222BPEH 10222BPET 10222BPH 10222BPHJ 10222BPJ Đại lý Fairchild 10222BPJSC 10222BPJT 10222BPJU 10222BPSC 10222BPT 10222BPU 10223BP 10223BPE 10223BPH 10223BPJ 10223BPJT 10223BPJTU 10223BPJU 10223BPT 10223BPTU 10223BPU 10224BP 10224BPH 10224BPJ 10224BPJT 10224BPT 10224BPTU 10224BPU 10232BP 10232BPA 10232BPASC 10232BPE 10232BPEJ 10232BPH 10232BPHJ 10232BPJ 10232BPJSC 10232BPJT 10232BPT 10232BPU 10233BP 10233BPJ 10233BPJSC 10233BPJT 10233BPJU 10233BPT 10233BPU 10234BP 10234BPA 10234BPJ 10234BPU 10242BP 10242BPA 10242BPEJ 10242BPH 10242BPHJ 10242BPJ 10242BPJU 10242BPSC 10242BPT 10242BPU 10243BP 10243BPEJ 10243BPJ 10243BPJT 10243BPJU 10243BPSC 10243BPT 10243BPU 10244BP 10244BPE 10244BPH 10244BPHJ 10244BPJ 10244BPJSC 10244BPJT Z20214-10244BPJ 10244BPU 10262BP 10262BPA 10262BPE 10262BPEJ 10262BPH 10262BPHJ 10262BPJ 10262BPJSC 10262BPJT Fairchild Vietnam 10262BPJU 10262BPT 10262BPTU 10262BPU 10263BP Đại lý Fairchild 10263BPEJ 10263BPHJ 10263BPJ 10263BPJSC 10263BPJU 10263BPT 10263BPU 10264BP 10264BPEHJ 10264BPH 10264BPHJ 10264BPJ 10264BPJT 10264BPJU 10264BPT 10264BPU 10272BP 10272BPEJ 10272BPH 10272BPHJ 10272BPJ 10272BPT 10272BPU 10273BP 10273BPEJ 10273BPJ 10273BPT 10273BPU 10274BP 10274BPH 10274BPHJ 10274BPJ 10274BPT 10274BPU 10282BP 10282BPH 10282BPJ 10282BPJU 10282BPU 10283BP 10283BPJ 10283BPJU 10283BPT 10283BPU 10284BP Đại lý Fairchild 10284BPJ 10284BPJU 10284BPT 10284BPU 10292BP 10292BPH 10292BPJ 10292BPJU 10292BPU 10293BP 10293BPJ 10293BPJU 10293BPT 10293BPU 10294BP 10294BPH Fairchild Vietnam 16212 16212A 16212AL 16212H 16212HJ 16212J 16212JL 16212JT 16212JU 16212L 16212LT 16212SC 16212T 16212U 16213 16213A 16213ALT 16213H 16213J 16213JL 16213JT 16213JU 16213L 16213T 16213U 16222 16222A 16222HJ 16222J 16222JL 16222JT 16222JU 16222L 16222LT 16222T 16222U 16223 16223HJ Đại lý Fairchild 16223HT 16223J 16223L 16223LT 16223U 16232 16232J 16232JL 16232L 16232LT 16232T 16232U 16233 16233HJ 16233J 16233JU 16233L 16233T 16233U 16252 16252J 16252JL 16252L 16252T 16252U 16253 16253AU 16253J 16253JL 16253JU 16253T 16253U 16262 16262JL 16262L 16262U 16263 bộ điều chỉnh áp suất Fairchild 16263J 16263JL 16263T Z15335 Z15895-16212 Z15895-16213 Z15895-16213A Z15895-16213T Z15895-16222 Z15895-16232 Z15895-16233 Z15895-16252 Z15895-16253 Z18391-16213 Z19106-1 Z19164-16253 Z19577-1 Model 4500A Very High Capacity Volume Booster 4513, 4513A 3/8″NPT, 1:1 Input to Output Ratio 4514, 4514A 1/2″NPT, 1:1 Input to Output Ratio 4516, 4516A 3/4″NPT, Fairchild Vietnam 1: 1 Input to Output Ratio 4523, 4523A 3/8″NPT, 1:2 Input to Output Ratio 4524, 4524A 1/2″NPT, 1:2 Input to Output Ratio 4526, 4526A 3/4″NPT, 1:2 Input to Output Ratio 4533, 4533A 3/8″NPT, 1:3 Input to Output Ratio 4534, 4534A 1/2″NPT, 1:3 Input to Output Ratio 4536, 4536A 3/4″NPT, 1:3 Input to Output Ratio 4543, 4543A 3/8″NPT, 2:1 Input to Output Ratio 4544, 4544A 1/2″NPT, 2:1 Input to Output Ratio 4546, 4546A 3/4″NPT, 2:1 Input to Output Ratio 4553 , 4553A 3/8″NPT, 3:1 Input to Output Ratio 4554, 4554A 1/2 “NPT, 3: 1 the Input to the Output Ratio 4556, 4556A 3/4” NPT, 3: 1 the Input to the Output Ratio 4513A 4513AE 4513AEU 4513AI 4513AIU Đại lý Fairchild 4513AJ 4513AP 4513AU 4514A 4514AE 4514AEH 4514AEHI 4514AEI 4514AEIP 4514AEIPU 4514AEJ 4514AEP 4514AEU 4514AH 4514AHI 4514AI 4514AIU 4514AJ 4514AP 4514AU 4516A 4516AE 4516AEH 4516AEHI 4516AEI 4516AEIJ 4516AEIP 4516AEJ 4516AEP 4516AEU 4516AH 4516AHI 4516AHIP 4516AI 4516AIP 4516AIU 4516AJ 4516AJP 4516AJU 4516AP bộ điều chỉnh áp suất Fairchild 4516AU 4523A 4523AE 4523AEJ 4523AU 4524A 4524AE 4524AEU 4524AH 4524AU Fairchild Vietnam 4526A 4526AE 4526AEH 4526AH 4526AU 4533A 4533AE 4533AU 4534A 4534AE 4534AEU 4534AH 4534AU 4536A 4536AE 4536AH 4536AJ 4536AU 4543A 4543AE 4543AEU 4544A 4544AE 4544AEU 4546A 4546AE 4546AU 4553A 4553AE 4553AH 4554A 4554AE 4556A 4556AE 4556AH C4514AU Z19581-4513A Z19581-4514A Z19581-4514AE Z19581-4516A Z19581-4516AE Z19581-4523A Z19581-4526A Z19581-4526AE Z19581-4534A Z19581-4546A Z19582-4513A Z19582-4514A Z19582-4516A Z19584-4513A Z19584-4514A Z19584-4516A Z19585-4513AU Z19585-4514AU Z19585-4516A Z19585-4516AU Z19586-4513AU Z19586-4514AU Z19586-4516A Z19586-4516A D Z19586-4516AU Z19586-4516AU D Z19586-4516U Z19587-4514A Fairchild Vietnam Z19587-4516A Z19588-4516A Z19589-4513A G Z19589-4514A F Z19589-4516A F Z19589-4516A H Z19589-4546A F Z19590-4514AE1 Z19590 -4514AE2 Z19590-4516AE3 Z19590-4516AE4 Đại lý Fairchild Z19591-4514A Z19591-4516A Z19592-4514A Z19592-4516A Z19594-4516AE Z19595-4514A Z19595-4516A Z19916-4514AI A TAXI7800-401 TAXI7800-401E TAXI7800-421 TCXI7800-401 TCXI7800-401E TCXI7800-401E2 TCXI7800-401EN TCXI7800-401N TCXI7800-402 TCXI7800-403 TCXI7800-403E TCXI7800-403EN TCXI7800-406 TCXI7800-411 TCXI7800-421 TCXI7800-421E TCXI7800- 4E TEXI7800-401 TEXI7800-401E TEXI7800-401EN TEXI7800-401N TEXI7800-401U TEXI7800-402 TEXI7800-403 TEXI7800-403E TEXI7800-411 TEXI7800-411E TEXI7800-411EN TEXI7800-411U TEXI7800-412 TEXI7800-413 Đại lý Fairchild TEXI7800-413E TEXI7800-421 TEXI7800-421E TEXI7800-421U TEXI7800-422U TFXI7800-401 TFXI7800-401E TFXI7800-401EN TFXI7800-402 TFXI7800-402E TFXI7800-403 TFXI7800-403E TFXI7800-403EN TFXI7800-411 TFXI7800-421 TCXI7850-401 TCXI7850-401E TCXI7850- 401EN TEXI7850-401 TEXI7850-421 TFXI7850-401 TFXI7850-401E TFXI7850-401EN TFXI7850-402EN TFXI7850-403 TFXI7850-403E Fairchild Vietnam TFXI7850-403EN TFXI7850-405 TA7800-001 TA7800-001P TA7800-002 TA7800-003 TA7800-004 TA7800-005 TA7800-005U TA7800-006 TA7800-011 TA7800-013 TA7800-014 TA7800-401 TA7800-401P TA7800-401U TA7800-402 TA7800-403 TA7800- 403U TA7800-404 TA7800-405 TA7800-406 TA7800-411 TA7800-416 TA7800-421 TA7800-501 TA7800-503 TA7800-701 TA7800-702 TA7800-703 Đại lý Fairchild TA7800-704 TA7800-706 TA7800-901 TA7800-903 TA7800-904 TA7800 -905 TA7800-915 TACI7800-401 TACI7800-401P TACI7800-402 TACI7800-403 TACI7800-404 TACI7800-405 TACI7800-406 TACI7800-415 TACI7800-416 TACI7800-421 TAEI7800-401 TAEI7800-401P TAEI7800-403 TAEI7800-404 TAEI7800-405 TAEI7800-406 TAEI7800- 411 TAEI7800-421 TAFI7800-401 TAFI7800-401P TAFI7800-402 TAFI7800-403 TAFI7800-404 TAFI7800-405 TAFI7800-406 TAFI7800-411 TAFI7800-421 TAFI7800-425 TAFI7800-704 TAFI78401-Z20142 TD7800-001 TD7800-002 TD7800-002 TD7800-004 TD7800-005 TD7800-006 TD7800-006U TD7800-011 TD7800-013 TD7800-014 TD7800-015 TD7800-016 TD7800-026U TD7800-401 bộ điều chỉnh áp suất Fairchild TD7800-401P Đại lý Fairchild TD7800-401U TD7800-402 TD7800-403 TD7800-404 TD7800- 405 TD7800-406 TD7800-411 TD7800-412 TD7800-413 TD7800-414 TD7800-415 TD7800-415U TD7800-416 TD7800-416U TD7800-421 TD7800-421H TD7800-421U TD7800-422 TD7800-423 TD7800-424 TD7800-424U TD7800 -425 TD7800-425U TD7800-426 TD7800-426U TD7800-501 TD7800-511 TD7800-521 TD7800-701 TD7800-702 TD7800-704 TD7800-721 TD7800-725U TD7800-901 TD7800-902 Đại lý Fairchild TD7800-905 TD7800-906 TD7800-916 TDCI7800-401 TDCI7800- 402 TDCI7800-403 TDCI7800-404 TDCI7800-405 TDCI7800-406 TDCI7800-416 TDEI7800-401 TDEI7800-401P TDEI7800-403 TDEI7800-404 TDEI7800-405 TDEI7800-406 TDEI7800-411 TDEI7800-413 TDEI7800-414 TDEI7800-415 TDEI7800-416 TDEI7800 -421 TDEI7800-421U TDFI7800-401 Đại lý Fairchild TDFI7800-401P TDFI7800-402 TDFI7800-403 TDFI7800-404 TDFI7800-405 TDFI7800-406 TDFI7800-416 TDFI7800-421 TDFI7800-705 TDFN7800-001 TDFN7800-006 TDFN7800-011 TDFN7800-901 TDFN7800-902 Fairchild Vietnam TR7800- 001 TR7800-005 TR7800-401 TREI7800-406 bộ điều chỉnh áp suất Fairchild TRFI7800-401 TRFI7800-403 TRFI7800-406 TT7800-001 TT7800-002 TT7800-003 TT7800-004 TT7800-005 TT7800-006 TT7800-014U TT7800-024 TT7800-024U TT7800-024U TT7800-025U TT7800-026 TT7800-026U TT7800-401 TT7800-402 TT7800-403 TT7800-404 TT7800-405 TT7800-406 TT7800-411 TT7800-411U TT7800-414 TT7800-414U TT7800-416 TT7800-421U TT7800-416U TT7800-416U 423 TT7800-426 TT7800-501 TT7800-502 TT7800-506 TT7800-701 TT7800-702 TT7800-703 TT7800-704 TT7800-901 TT7800-906 TTCI7800-401 TTCI7800-403 TTCI7800-404 Đại lý Fairchild TTCI7800-405 TTCI7800-406 TTEI7800-401 TTEI7800 -403 TTEI7800-404 TTEI7800-405 TTEI7800-406 TTEI7800-411 TTEI7800-416 TTEI7800-421 TTFI7800-401 TTFI7800-402 TTFI7800-403 TTFI7800-404 TTFI7800-405 TTFI7800-406 TTFI7800-411 TTFI7800-421 TTFN7800-004 TTFN7800-005 Fairchild Vietnam TTFN7800- 006 Z19148-A401 Z19148-T401 Z19539-1 Z19768-A403 Z19768-T401 Z19768-T403 Z19768-T701 Z19768-T703 4514A 4516A TA6000-001 TA6000-002 TA6000-003 TA6000-004 TA6000-005 TA6000-006 TA6000-006U TA6000-011 TA6000-012 TA6000-016 TA6000-016U TA6000-021 TA6000-301 TA6000-303 TA6000-304 TA6000-305 TA6000-306 TA6000-314 TA6000-401 TA6000-401U TA6000-402 TA6000-402U TA6000-403 TA6000-404 TA6000-404U TA6000-405 TA6000-405U TA6000-406 TA6000-406U TA6000-411 TA6000-412 TA6000-413 TA6000- 414 TA6000-415 TA6000-416 TA6000-421 TA6000-421U TA6000-422U TA6000-424U TA6000-425 Đại lý Fairchild TA6000-425U TA6000-501 TA6000-502 TA6000-503 TA6000-504 TA6000-505 TA6000-506 TA6000-701 TA6000-701U TA6000- 702 TA6000-703 TA6000-704 TA6000-705 TA6000-706 TA6000-721 TA6000-901 TA6000-902 TA6000-904 TA6000-905 TA6000-906 TA6000-906U TA6000-915 TACI6000-006 TACI6000-301 TACI6000-302 TACI6000-303 TACI6000 -306 TACI6000-401 TACI6000-402 TACI6000-403 TACI6000-404 TACI6000-405 TACI6000-406 TACI6000-411 TAEI6000-401 TAEI6000-406 TAEI6000-411 TAEI6000-414 TAEI6000-415 TAEI6000-416 TAEI6000-421 TAEI6000-421U TAFI6000-002 TAFI6000-301 TAFI6000- 302 TAFI6000-303 TAFI6000-401 TAFI6000-402 TAFI6000-403 TAFI6000-404 TAFI6000-405 TAFI6000-406 TAFI6000-406U TAFI6000-415U TAFI6000-425U TAFI6000-502 TD6000-001 TD6000-002 bộ điều chỉnh áp suất Fairchild TD6000-003 TD6000-003U TD6000-004 TD6000-004U TD6000-005 TD6000-005U TD6000-006 TD6000-006U TD6000-011 TD6000-012 TD6000-014 TD6000-015 TD6000-015U TD6000-016 TD6000-016U TD6000-021 TD6000-021U TD6000-023U TD6000-024U TD6000- 025U TD6000-026U TD6000-301 TD6000-304 TD6000-306 TD6000-326 TD6000-401 TD6000-401U TD6000-402 Đại lý Fairchild TD6000-402U TD6000-403 TD6000-403U TD6000-404 TD6000-404U TD6000-405 TD6000-405U TD6000-406 TD6000 -406U TD6000-411 TD6000-411U TD6000-412 TD6000-413 TD6000-413U TD6000-414 TD6000-415 TD6000-415U TD6000-416 TD6000-421 TD6000-421U TD6000-422U TD6000-423U TD6000-424 TD6000-424U TD6000-425 TD6000-425U TD6000- 426 TD6000-426U TD6000-501 TD6000-504 TD6000-505 TD6000-506 TD6000-522 TD6000-704 TD6000-704U TD6000-705 TD6000-706 TD6000-706U TD6000-716 TD6000-724U TD6000-726 TD6000-726U TD6000-901 TD6000 -903 TD6000-905 TD6000-906 TD6000-906U TD6000-915 TD6000-924U TD6000-926 TD6000-926U TDCI6000-004 bộ điều chỉnh áp suất Fairchild TDCI6000-401 TDCI6000-404 TDCI6000-405 TDCI6000-406 TDEI6000-401 TDEI6000-402 TDEI6000-405 TDEI6000-406 TDEI6000-406U TDEI6000-406U 411 TDEI6000-413 TDEI6000-414 TDEI6000-415 TDEI6000-416 TDEI6000-416U TDEI6000-421 TDFI6000-401 TDFI6000-402 Đại lý Fairchild TDFI6000-404 TDFI6000-405 TDFI6000-406 TDFI6000-415 TDFI6000-416 TR6000-401 TR6000-404 TR6000-405 TR6000-406 TR6000-411 TRCI6000-405 TRFI6000-401 TT6000-001 TT6000-002 TT6000-003 TT6000-004 TT6000-005 TT6000-006 TT6000-006U TT6000-011 TT6000-012 TT6000-014 TT6000-015 TT6000-016 TT6000- 026 TT6000-026U TT6000-301 TT6000-304 TT6000-305 TT6000-306 TT6000-401 TT6000-401U TT6000-402 TT6000-402U TT6000-403 TT6000-404 TT6000-404U TT6000-405 TT6000-405U TT6000-406 TT6000-406U TT6000 -411 TT6000-413 TT6000-414 TT6000-415 TT6000-415U TT6000-416 TT6000-421 TT6000-421U TT6000-422 TT6000-424 TT6000-424U TT6000-425 TT6000-425U TT6000-426 TT6000-426U TT6000-501 TT6000-502 TT6000-503 TT6000- 504 TT6000-505 TT6000-506 TT6000-701 TT6000-702 Đại lý Fairchild TT6000-703 TT6000-704 TT6000-705 TT6000-706 TT6000-713 TT6000-716U TT6000-726U TT6000-901 TT6000-902 TT6000-903 TT6000-904 TT6000-905 TT6000 -906 TT6000-906U TT6000-921U TT6000-926U TTCI6000-401 TTCI6000-402 TTCI6000-404 TTCI6000-405 TTCI6000-406 TTEI6000-401 TTEI6000-402 TTEI6000-404 TTEI6000-405 TTEI6000-405U TTEI6000-406 TTEI6000-411 TTEI6000-415 TTEI6000-421U TTEI6000- 425U TTFI6000-401 TTFI6000-401U TTFI6000-402 TTFI6000-403 TTFI6000-404 TTFI6000-405 TTFI6000-406 TTFI6000-416 TTFI6000-421U T5200-10 T5200-10V T5200-40 T5200-40V T5200-41 T5200-42 T5200-50 T5200-50V T5200-90 T5200-90V TCI5200-40 TCI5200-40V TCI5200-90 TCI5220-40 TCI5220-90 TFI5200-10 TFI5200- 40 TFI5200-40V bộ điều chỉnh áp suất Fairchild TFI5200-41 TFI5200-90 TFI5200-90V TFN5200-40 TFN5200-40V TFXPD5200-10 TFXPD5200-40 TFXPD5200-40V TFXPD5200-50 TFXPD5200-90 TFXPDI5200-40 Đại lý Fairchild TFXPDI5200-40V TFXPDI5200-50 TFXPDI5200-50V TFXPDI5200-90 Z14461 -9 Z15432 Z15932 Z16287 4023A 4023AE 4023AEH 4023AET 4023AT 4023AU 4024A 4024AE 4024AEH Fairchild Vietnam 4024AEHT 4024AET 4024AH 4024AT 4024AU 4026A 4026AE 4026AEH 4026AET 4026AEU 4026AH 4026AHT 4026AT 4026AU 4033A 4033AE 4033AET 4033AT 4034A 4034AE 4034AEH 4034AET 4034AH 4034AT 4034AU 4036A 4036AE 4036AET 4036AEU 4036AH 4036AT 4036AU 4043A 4043AE 4043AET 4043AH 4043AT 4043AU 4044A 4044AE 4044AET 4044AH 4044AT 4044AU 4046A 4046AE 4046AET 4046AH 4046AT 4046AU 4063A 4063AE 4063AET 4063AT 4063AU 4064A 4064AE 4064AET 4064AEU 4064AH 4064AJT 4064AT 4064AU 4064A-Z20020 4066A 4066AE 4066AET 4066AEU Đại lý Fairchild 4066AH 4066AT 4066AU 4073A 4073AE 4073AU 4074A 4074AE 4074AETU 4074AH 4074AT 4074AU 4076A 4076AE 4076AH 4076AU Z19579-4063A Z19738-1 Z19738-2 24XFC101030802 24XFC101030812 24XFC101040202 24XFC101040402 24XFC101040602 24XFC101040802 24XFC10140202 24XFC10140402 24XFC10140602 24XFC10140802 24XFC16180202 24XFC16280602 24XFC801050402 24XFC80130202 24XFC80130402 24XFC80130602 24XFC80150402 24XFC80150602 24XFC80360602 24XFC81130402 Fairchild Vietnam 24XFC81150202 24XFC81150402 24XFC81150602 24XFC81160202 24XFC81160402 24XFC81160602 24XFC81350602 24XFC81430202 24XFS10540002 24XFS10540003 24XFS10740002 Đại lý Fairchild 24XFS10740003 24XFS10840002 24XFS10840003 24XFS10940002 24XFS10940003 24XFS16580002 24XFS16780002 24XFS16880002 24XFS16980002 24XFS80530002 24XFS80550002 24XFS80560002 bộ điều chỉnh áp suất Fairchild 24XFS80730002 24XFS80750002 24XFS80760002 24XFS80830002 24XFS80850002 24XFS80860002 24XFS80930002 24XFS80950002 24XFS80950003 24XFS80960002 24XFS80960003 24XFS81510002 24XFS81530002 24XFS81550002 24XFS81560002 24XFS81570002 24XFS81710002 24XFS81730002 24XFS81750002 24XFS81760002 24XFS81770002 24XFS81810002 24XFS81830002 24XFS81850002 24XFS81860002 24XFS81860003 24XFS81870002 24XFS81910002 24XFS81930002 24XFS81950002 24XFS81960002 24XFS81970002 24XFS81U950002 Z18958-1 1022 1022H 1022T 1022U 1023 1023H 1023T 1023U 1032 1032H 1032M 1032T 1032U 1033 1033H 1033M 1033T 1033U 1042 1042H 1042M 1042T 1042U 1043 1043H 1043M Đại lý Fairchild 1043T 1043U 1062 1062H 1062M 1062T 1062U 1063 1063H 1063M 1063T 1063U Z16283 Z19475-1022T 100208 100208E 100208EN 100208ENT-Z19950 100208ET bộ điều chỉnh áp suất Fairchild 100208N 100208NT 100208T 100212 100212E 100212EN 100212ET 100212N 100212NT 100212T 100308 100308E 100308EN 100308ET 100308N 100308NT 100308T 100312 100312E 100312EN 100312ENT-Z19950 100312H 100312N 100312NT 100312T 100312-Z19950 100408 100408E 100408ET 100408N 100408NT 100408T 100412 100412ET 100412N 100412NT 100412T 100508 100508E 100508EN 100508ENT 100508ET 100508N 100508NT 100508T 100512 100512E 100512EN 100512ET 100512H 100512N 100512NT 100512T 100608 100608E 100608ET 100608N 100608NT 100608T 100612 100612E 100612EN 100612ENT-Z19950 100612EN-Z19950 100612ET 100612N 100612NT 100612T Z19859-412 A Z19859-612EN Z19859-612ENT Z19859-612N 81412 81412E 81412ET 81412P 81412PT 81412T 81412U Đại lý Fairchild 81422 81422E 81422EP 81422ET 81422P 81422PT 81422T 81422U 81432 81432E 81432EP 81432ET 81432P 81432PT 81432PTU 81432T 81432U 81442 81442E 81442EP 81442ET 81442P 81442PT 81442T 81442TU 81442U 81452 81452E 81452EP 81452EPT 81452ET 81452P 81452PT 81452T 81452U Z14834-2 Z16089-81412T Z16089-81422 Z16089-81432 Z16089-81452 Z16089-81452T Z16440-81432PT bộ điều chỉnh áp suất Fairchild Z16440-81442PT Z16440-81452PT Z16459 Z16459-1 Z16679-81412 Z16679-81412E Z16679-81412U Z16679-81422 Z16679-81422U Z16679-81432 Z16679-81432U Z16679-81442 Z16679-81442U Z16679-81452 Z16679-81452U Z16845-1 Z18856-2 80431 80431E 80431EP 80431EPT 80431ET 80431P 80431PT 80431S 80431T 80431U 80 441 80441E 80441EP 80441P 80441PT 80441S 80441T 80441U 80 451 80451E 80451EP Đại lý Fairchild 80451EPT 80451ET 80451P 80451PT 80451T 80451U 80 532 80532EP 80532P 80532U 80 533 80533P 80533T 80533U 80 542 80542E 80542EP 80542EPT 80542P Fairchild Vietnam 80542S 80542T 80542U 80543 80543EP 80543T 80543U 80552 80552P 80552T Đại lý Fairchild 80552U 80553 80553P 80553T 80553U Z13146 Z15885 Z16413 Z16676 bộ điều chỉnh áp suất Fairchild Z16847-80431 Z16847-80431S Z16847-80451S Z19758-4 70210 70210F 70210FNS 70210FS 70210M 70210N 70210NS 70210NV 70210R 70210S 70210SSC 70210SV 70210TV 70210V 70220 70220F 70220FR 70220FS 70220FT 70220N 70220NS 70220R 70220S 70220SC 70220T 70220V 70230 70230F Đại lý Fairchild 70230FNS 70230FR 70230FS 70230FT 70230N 70230NS 70230R 70230RN 70230S 70230V 70240 70240F 70240FS 70240M 70240N 70240NS 70240R 70240RV 70240S 70240V 70250 70250F 70250FS 70250FT 70250N 70250NS 70250R 70250RV 70250S 70250V Z12197-70220 Z12197-70230 Z16476-1 Z18159-70240 Z18254-1 Z18647-1 Z18835-1 Z18835-2 Z19172-70230 Fairchild Vietnam Z19648-1 Z19671-1 66122 66122E 66122EK 66122EKP 66122EN 66122ENP 66122EP 66122K 66122KN 66122KNA 66122KNP 66122KP 66122N 66122NA 66122NP 66122NSC 66122P 66122SC 66132 66132E 66132EK 66132EKSC 66132EN 66132EP 66132ESC 66132K 66132KN 66132KNA 66132KP 66132KPSC 66132N 66132NA 66132NP 66132P 66132SC 66142 Đại lý Fairchild 66142E 66142EK 66142EKP 66142EP 66142K 66142KN 66142KNA 66142KNASC 66142KNSC 66142KP 66142KSC 66142N 66142NA 66142P 66142SC 66152 66152E 66152EN 66152EP 66152K 66152KN 66152KNA 66152KP 66152N 66152NA 66152NP 66152P 66162 66162E 66162EK 66162EN bộ điều chỉnh áp suất Fairchild 66162EP 66162K 66162KN 66162KNA 66162KNP 66162KP 66162N 66162NA 66162P Z16126-66122ESC Z16126-66132 Z18865-120 66122BP 66122BPE 66122BPK 66122BPKNA 66122BPKP 66122BPNA 66122BPNAE 66122BPP 66132BP 66132BPK 66132BPKNA 66132BPKP 66132BPNA 66132BPP 66142BP 66142BPK 66142BPKNA 66142BPNA 66152BP 66152BPK 66152BPKNA 66152BPKP 66152BPNA 66162BP 66162BPK 66162BPKNA 66162BPKP 66162BPNA 66162BPP 64732 64732EGT 64732EK 64732G 64732GK 64732K 64732KM 64732M 64732T 64742 64742G 64742GK 64742K 64742T 64752 64752EK 64752G 64752GK 64752K 65832 65832E 65832EFGK 65832EG 65832EK 65832ET 65832F 65832FG Đại lý Fairchild 65832FGK 65832FGMT 65832FGT 65832FGU 65832FK 65832FKU 65832FM 65832FMT Fairchild Vietnam 65832FT 65832G 65832GK 65832K 65832KM 65832M 65832MT 65832T 65832U 65842 65842E 65842EFG 65842EK 65842F 65842FG 65842FGK 65842FGT 65842FH 65842FK 65842FKM 65842FM 65842FMTU 65842FT 65842FU 65842G 65842GFK 65842GK 65842GU 65842K 65842KU 65842M 65842MT 65842T 65842U 65852 65852E 65852EF 65852EFGK 65852EFGKU 65852EFGT 65852EFGU 65852EFK 65852EFT 65852EG 65852EK 65852EM 65852F 65852FG 65852FGK 65852FGT 65852FGU 65852FK bộ điều chỉnh áp suất Fairchild 65852FKM 65852FKU 65852FM 65852FMT 65852FT 65852FU 65852G 65852GHK 65852GK 65852GM 65852GT 65852GU 65852K 65852KM 65852M 65852MT 65852T Đại lý Fairchild 65852U Z16263-65832K Z16263-65842 Z16263-65842GK Z16263-65842K Z16263-65852K Z16480-1 Z16480-2 Z18268-65842 Z18268-65852 Z18268-65852F Z18311-65852F Z18311-65852FG Z19116-65832 Z19116-65832F Z19116-65832FG Z19116-65832FGU Z19116-65832G Z19116-65842F Z19116-65842FG Z19116-65842G Z19116-65852 Z19116-65852F Z19116-65852FG Z19116-65852FGU Z19116-65852G Z19669-1 Z19669-2 63132 63 142 63152 Z19906-63132-B Z19906-63132-S Z19906-63142-B Z19906-63142-S Z19906-63152-B Z19906-63152-S 30212 30212A Đại lý Fairchild 30212AB 30212ABT 30212AT 30212B 30212BR 30212BT 30212H 30212HL 30212HN 30212J 30212JU 30212L 30212LS 30212LT 30212N 30212NR 30212NS 30212NT 30212NU 30212R 30212SC 30212T 30212U 30213 30213B 30213BH 30213BR Fairchild Vietnam 30213BT 30213H 30213J 30213L 30213N 30213NT 30213R 30213T 30213U 30222 30222A 30222AB 30222ASC 30222B 30222BH 30222BR 30222BS 30222BT 30222H 30222HL 30222HN 30222J 30222JL 30222JLS 30222JN 30222JNS 30222JNT 30222JR 30222JSC 30222JT 30222L 30222LR 30222LS 30222LT 30222N 30222NS bộ điều chỉnh áp suất Fairchild 30222NSC 30222NT 30222NU 30222R 30222RU 30222S 30222SC 30222T 30222U 30223 30223A 30223B 30223BR 30223H 30223J 30223JL 30223JN 30223JNT 30223JSC 30223L 30223N 30223NT 30223R 30223T 30223U 30232 30232A 30232ANT 30232ANTSC 30232AR 30232ASC 30232AT 30232B 30232BH 30232BJR 30232BR 30232BT 30232H Đại lý Fairchild 30232HJN 30232HL 30232J 30232JLR 30232JN 30232JNT 30232JR 30232JSC 30232L 30232LT 30232N 30232NR 30232NS 30232NT 30232NU 30232R 30232RJL 30232RU 30232S 30232SC 30232SCT 30232T 30232TU 30232U 30232-Z19947 30 233 30233ASC 30233B 30233BR 30233BT 30233H 30233J 30233JU 30233L 30233N 30233NT 30233R 30233RU 30233T 30233U 30242 30242A 30242ASC 30242AT 30242B 30242BR 30242BS 30242H 30242HL 30242HN 30242HS 30242J 30242JN 30242JR 30242JSC 30242JT Fairchild Vietnam 30242L 30242LR 30242N 30242NR Đại lý Fairchild 30242NS 30242NT 30242NTU 30242NU 30242R 30242RH 30242RU 30242S 30242SC 30242T 30242U 30243 30243A 30243ASC 30243B 30243BR 30243H 30243J 30243JSC 30243N 30243NT 30243R 30243T 30243U 30252 30252ASC 30252B 30252BJ 30252BR 30252BT 30252H 30252HJN 30252HN 30252HT 30252J 30252JN 30252JNSC 30252JS 30252JSC 30252L bộ điều chỉnh áp suất Fairchild 30252LR 30252LT 30252N 30252NSC 30252NT 30252R 30252RU 30252S 30252SC 30252T 30252TU 30252U 30253 30253A 30253B 30253BR 30253BSC 30253H 30253J Đại lý Fairchild 30253JSC 30253L 30253N 30253NU 30253R 30253RU 30253S 30253SC 30253T 30253U Z105-30232 Z105-30242 Z105-30252 Z14241-30232 Z14241-30232N Z14522-1 K Z14522-2 K Z14522 -3 K Z14778 Z16081 Z16471 Z16544-30213 Z16544-30222 Z16544-30232 Z16544-30233 Z16544-30242 Z16544-30243 Đại lý Fairchild Z16544-30252 Z16544-30253 Z16665-30252 Z16840 Z16840-1 Z18637-30212A Z18637-30212AT Z18935-1 Z18935-2 Z19444-30242 Z19444-30242H Z19446-1 Fairchild Vietnam Z19856 -1 Z8554-30232JR Z8554-30232R Z8554-30242R Z8554-30252R Z9266 Z9980-30242 30212BP 30212BPJ 30212BPS 30212BPT 30222BP 30222BPJ 30222BPTU 30222BPU 30223BP 30232BP 30233BPT Đại lý Fairchild 30242BP 30242BPJ 30252BP 30252BPS 30253BP bộ điều chỉnh áp suất Fairchild 30253BPT Z18873-30222BPT Z18953-30222BP Z19677-1

Quý khách hàng có nhu cầu tìm kiếm báo giá bộ điều chỉnh áp suất Fairchild, bộ lọc Fairchild, cảm biến áp suất Fairchild, van điều khiển Fairchild, rơ le, bộ chuyển đổi khí FAIRCHILD bộ chuyển đổi áp suất hiện tại FAIRCHILD, van giảm áp Fairchild, công tắc áp lực Fairchild, máy phát áp Fairchild. Vui lòng liên hệ công ty EuroDodo để được hỗ trợ nhanh chóng

Sản phẩm Fairchird thuộc Rotork, tham khảo thêm sản phẩm chính hãng tại: www.rotork.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *