TURCK Vietnam Đại lý cảm biến Turck bộ khuếch đại tín hiệu

Cảm biến tuck vietnam

ĐẠI LÝ CẢM BIẾN TURCK VIETNAM

Đại lý Turck Vietnam chuyên nhập khẩu và phân phối cảm biến Turck, bộ khuếch đại tín hiệu Turck, cảm biến tiệm cận Turck, cảm biến lưu lượng, cảm biến quang Turck, bộ điều khiển Turck, công tắc tiệm cận Turck, cảm biến áp suất Turck, bộ khuếch đại cách ly, công tắc relay rơ le Turck, đầu cáp nối…

Turck xuất xứ Đức
Đại lý cung cấp và bảo hành toàn quốc
Sản phẩm được bảo hành theo tiêu chuẩn Turck Germany

Ngoài ra chúng tôi bán thường xuyên: cảm biến Contrinex của Thụy Sĩ

MODEL CẢM BIẾN CÔNG TẮC TIỆM CẬN TURCK CẤP Ở VIET NAM

Cảm biến tiệm cận Turck Ni15-M30-AP6X  turck ps010v-501-li2upn8x-h1141 FLOW CONTROL SENSOR
TURCK BI10-G30-AZ3X-B1131 Turck Ni12U-S18-AP6X.
Turck Ni8-M18-AZ3X Công tắc tiệm cận DC 10-30V TURCK BI10-G30-AN6X cáp 7m
Turck Ni12U-S18-AP6X.
Turck BI15UCP40-FDZ30X2.
Rờ le kỹ thuật số Turck 7542116 MK13-P-EX0/24VDC
TURCK sensor BI4-G12K-AP6X
Turck Analog Input Card MC31-42B 9030111
cảm biến Turck Ni10-M18-Y1X
TURCK NI20U-G30-ADZ3
Bộ khuếch đại cách ly Turck 7541316 MK15-12Ex0-PN/24VDC
TURCK NI8U-M12-AP6X-H1141 PROXIMITY SWITCH
Cảm biến tiệm cận Turck NI15-S30-AZ3X/S100 1375802 20…250 VAC, 10-300 VDC, 15mm
TURCK photoelectric switch BS18-D-CP6X
TURCK Proximity Switch Sensor NI35-CP40-AP6X2
TURCK Ni40-G47-VN4X2
Turck PROFIBUS Main Station MCHs-PDP 9030201 OVP
TURCK RPC49-10265EX
Thiết bị đầu nối Turck VB2-FSW-FKW-FSW-45
Turck BI4U-MT12-AN6X-H1141
bộ khuếch đại tín hiệu Turck Bi2-EG08K-AP6X-V1131 4669450
TURCK BC20-CP40-VP4X2 Proximity switch
Đầu nối Turck VB2-FSW-FKW-FSW-45
TURCK Photo-electric Sensor BS18-B-CN6X Proximity Switch
Turck MK13-33EX0-R-115VAC Switch Amplifier
TURCK NI25-CP40-AP6X
TURCK Ni8-G18SK-AN6X
cảm biến Turck ELEKTRONIK 8.5888.0452.2102.S010.K014 / 8588804522102S010K014
Turck HSM HKM 4824-1884-40, U2-20867 40M length Connection Cable
cảm biến tiệm cận Turck Rack MCW20-FS-B-1/16-G 9100335
Turck Analog Input Card MC31-42B 9030111 OVP
AMAT 0190-14387 TRANSDUCER, SINGLE PORT, 0-60PSI 3PIN TURCK
TURCK ELEKTRONIK SE-44M-E924 LOT SDNB-080000-004 X 6 BL67 X2
Dover Air Spindle 105158-956 Turck T8.5820.0000.1024.5078 Amplifier LA2000-62Turck Vietnam MK73-T22A/230VAC Đại lý Turck 7530138 MK73-T22A/230VAC/K20 7530102 MK73-T22E/12VDC 7530104 MK73-T22E/24VDC 7530111 MK73-T22E/60VDC 7530106 MK73-T22E/115VAC 7530108 MK73-T22E/230VAC 7530162 MK73-T44A/12VDC 7530164 MK73-T44A/24VDC 7530165 MK73-T44A/60VDC 7530166 cảm biến quang Turck MK73-T44A/115VAC 7530168 cảm biến Turck MK73-T44A/230VAC 7530142 MK73-T44E/12VDC 7530144 MK73-T44E/24VDC 7530145 MK73-T44E/60VDC 7530146 MK73-T44E/115VAC 7530148 MK73-T44E/230VAC 75203 MK73-UR12/K03 7530222 MK73-Z22A/12VDC 7530224 MK73-Z22A/24VDC 7530225 MK73-Z22A/60VDC 7530226 bộ khuếch đại tín hiệu Turck MK73-Z22A/115VAC 7530228 MK73-Z22A/230VAC 7530242 MK73-Z44A/12VDC 7530244 MK73-Z44A/24VDC 7530245 MK73-Z44A/60VDC 7530246 MK73-Z44A/115VAC 7530248 MK73-Z44A/230VAC 7545001 MK81-222-R/24VDC 7545013 MK81-11-R/48 7545002 MK81-222-R/230VAC 7545007 MK82-1202/48-250VUC 7545022 MK82-2401/230VUC 75220 MK83-U24 cảm biến tiệm cận Turck 7545077 MK91-12-R/24VDC 7545072 MK91-12-R/115VAC 7545070 MK91-12-R/230VAC 7545087 MK91-121-R/24VDC 7542100 MK13-11EX0-T/230VAC 7542500 MK13-12EX0-DZ/230VAC 7541117 MK13-12EX0-R/24VDC 7541112 MK13-12EX0-R/115VAC 7541110 relay rơ le Turck MK13-12EX0-R/230VAC 7541157 MK13-12EX0-T/24VDC 7541152 MK13-12EX0-T/115VAC 7541150 MK13-12EX0-T/230VAC 7541167 MK13-121EX0-R/24VDC 7541162 MK13-121EX0-R/115VAC 7541160 BB74675 BRM42E-FD1000-VN6X BB74676 cảm biến Turck BRM42E-FD1000-VN6X-H1141 BB74680 BRM42E-FD1500-VN6X BB74681 BRM42E-FD1500-VN6X-H1141 BB74683 BRM42E-FD2000-VN6X BB74684 BRM42E-FD2000-VN6X-H1141 BB74667 BRM42E-FD500-VN6X BB74668 BRM42E-FD500-VN6X-H1141 BB74671 BRM42E-FD750-VN6X BB74672 BRM42E-FD750-VN6X-H1141 BB74677 BRM42E-FD1000-VP6X BB74678 BRM42E-FD1000-VP6X-H1141 MK13-121EX0-R/230VAC 7542267 MK13-121EX0-T/24VDC Turck Viet nam 7542262 MK13-121EX0-T/115VAC bộ khuếch đại tín hiệu Turck 7542260 MK13-121EX0-T/230VAC 7541127 MK13-22EX0-R/24VDC 7541122 MK13-22EX0-R/115VAC 7541120 MK13-22EX0-R/230VAC 7542127 MK13-22EX0-T/24VDC 7542122 MK13-22EX0-T/115VAC cảm biến Turck 7542120 MK13-22EX0-T/230VAC 7542110 MK13-22N-EX0/24VDC 7542111 MK13-22P-EX0/24VDC 7541137 Đại lý Turck MK13-231EX0-R/24VDC 7541132 MK13-231EX0-R/115VAC 7541130 MK13-231EX0-R/230VAC 7542137 MK13-231EX0-T/24VDC 7542132 Turck Vietnam MK13-231EX0-T/115VAC 7542130 MK13-231EX0-T/230VAC 7541147 MK13-33EX0-R/24VDC 7541142 MK13-33EX0-R/115VAC 4612000 BI1.5-EH6.5-AP6X 4612020 BI1.5-EH6.5-AP6X-V1131 4610640 BI1.5-EH6.5K-AN6X 4610840 BI1.5-EH6.5K-AN6X-V1131 4610540 BI1.5-EH6.5K-AP6X 4610740 BI1.5-EH6.5K-AP6X-V1131 4604501 BI1.5-GS880-AN6X 4604401 BI1.5-GS880-AP6X 4604301 BI1.5-HS865-AN6X 4604201 BI1.5-HS865-AP6X 4669110 BI1.5NF-EG08-AN6X-H1341 4602205 BI1.5NF-EG08-AP6X-H1341 4602207 BI1.5-Q8SE-AP6X-V1131 4600510 BI1.5U-EG08-AN6X 4600550 BI1.5U-EG08-AN6X-H1341 cảm biến tiệm cận Turck 4600530 BI1.5U-EG08-AN6X-V1131 4600500 BI1.5U-EG08-AP6X 4600540 BI1.5U-EG08-AP6X-H1341 4600520 BI1.5U-EG08-AP6X-V1131 cảm biến Turck 4600693 BI1.5U-EH6.5-AN6X 4600694 BI1.5U-EH6.5-AN6X-V1131 Turck Viet nam 4600691 BI1.5U-EH6.5-AP6X 4600692 BI1.5U-EH6.5-AP6X-V1131 4562000 BI2-EG08-AG41X 4562001 BI2-EG08-AG41X-H1341 4602140 BI2-EG08-AN6X 4602160 BI2-EG08-AN6X-H1341 4602150 BI2-EG08-AN6X-V1131 4602040 BI2-EG08-AP6X 4602060 BI2-EG08-AP6X-H1341 bộ khuếch đại tín hiệu Turck 4602050 BI2-EG08-AP6X-V1131 4100001 BI2-EG08-AZ14X 4562010 BI2-EG08-AG41X 4562011 BI2-EG08-AG41X-H1341 4669500 BI2-EG08K-AN6X 4669560 BI2-EG08K-AN6X-H1341 BB74421 BS18-D-CN6X cảm biến quang Turck BB74641 BS18-DL-CN6X BB74642 BS18-DL-CN6X-H1141 BB74422 BS18-D-CN6X-H1141 BB74417 Turck Vietnam BS18-FD100-CN6X BB74418 BS18-FD100-CN6X-H1141 BB74413 BS18-FD50-CN6X BB74399 BS18-E6X BB74400 BS18-E6X-H1141 BB74414 BS18-FD50-CN6X-H1141 HTTPS://EURODODO.COM BB74637 BS18-B-CN6X BB74405 BS18-BP-CN6X BB74406 relay rơ le Turck BS18-BP-CN6X-H1141 BB74638 BS18-B-CN6X-H1141 BB74401 BS18-R-CN6X BB74402 BS18-R-CN6X-H1141 BB74423 BS18-D-CP6X BB74643 BS18-DL-CP6X BB74644 BS18-DL-CP6X-H1141 BB74424 BS18-D-CP6X-H1141 BB74419 BS18-FD100-CP6X BB74420 BS18-FD100-CP6X-H1141 BB74415 Đại lý Turck BS18-FD50-CP6X BB74416 BS18-FD50-CP6X-H1141 BB74639 BS18-B-CP6X BB74407 BS18-BP-CP6X BB74408 BS18-BP-CP6X-H1141 BB74640 BS18-B-CP6X-H1141 cảm biến Turck BB74403 BS18-R-CP6X BB74404 BS18-R-CP6X-H1141 BB74409 BS18-FD25-CN6X BB74410 BS18-FD25-CN6X-H1141 BB74411 BS18-FD25-CP6X BB74412 BS18-FD25-CP6X-H1141 BB74427 BS30-E6X-H1141 BB74426 BS30-E6X BB74436 BS30-FD200-CN6X BB74437 BS30-FD200-CN6X-H1141 BB74440 Turck Vietnam BS30-FD400-CN6X BB74441 BS30-FD400-CN6X-H1141 BB74444 BS30-FD600-CN6X BB74445 BS30-FD600-CN6X-H1141 BB74432 BS30-BP-CN6X BB74433 BS30-BP-CN6X-H1141 BB74428 BS30-R-CN6X BB74429 BS30-R-CN6X-H1141 BB74438 BS30-FD200-CP6X BB74439 BS30-FD200-CP6X-H1141 cảm biến tiệm cận Turck BB74442 BS30-FD400-CP6X BB74443 BS30-FD400-CP6X-H1141 BB74446 BS30-FD600-CP6X BB74447 BS30-FD600-CP6X-H1141 BB74434 BS30-BP-CP6X BB74435 BS30-BP-CP6X-H1141 BB74430 Turck Viet nam BS30-R-CP6X BB74431 BS30-R-CP6X-H1141 BB74458 Đại lý Turck BT18-FD50-VN6X BB74459 BT18-FD50-VN6X-H1141 BB74460 BT18-FD50-VP6X BB74461 BT18-FD50-VP6X-H1141 BB74462 BT18-FD100-VN6X BB74463 BT18-FD100-VN6X-H1141 BB74464 bộ khuếch đại tín hiệu Turck BT18-FD100-VP6X BB74465 BT18-FD100-VP6X-H1141 BB74449 BT18-E6X-H1141 BB74451 BT18-R-VN6X-H1141 BB74453 BT18-R-VP6X-H1141 BB74646 cảm biến quang Turck BT18-B-VN6X-H1141 BB74648 BT18-B-VP6X-H1141 BB74455 BT18-BP-VN6X-H1141 Turck Vietnam BB74457 BT18-BP-VP6X-H1141 BB74467 BT18-D-VN6X-H1141 BB74469 BT18-D-VP6X-H1141 BB74471 BT18-DS-VN6X-H1141 BB74473 BT18-DS-VP6X-H1141 relay rơ le Turck BB74475 BT18-PF-VN6X-H1141 BB74477 BT18-PF-VP6X-H1141 BB74478 BT30-E6X BB74479 BT30-E6X-H1151 BB74480 cảm biến Turck BT30-R-ST6X BB74481 BT30-R-ST6X-H1151 BB74482 BT30-BP-ST6X BB74483 BT30-BP-ST6X-H1151 BB74484 BT30-FD200-ST6X BB74485 BT30-FD200-ST6X-H1151 BB74486 BT30-FD400-ST6X BB74487 BT30-FD400-ST6X-H1151 Turck Vietnam BB74488 cảm biến tiệm cận Turck BT30-FD600-ST6X

Chính hãng: www.turck.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *