Mobrey Vietnam Đại lý công tắc báo mức nhiệt độ áp suất Mobrey

ĐẠI LÝ MOBREY VIETNAM

ĐẠI LÝ CÔNG TẮC MOBREY VIETNAM

Đại lý Mobrey Vietnam chuyên nhập khẩu và phân phối công tắc Mobrey bao gồm công tắc áp suất Mobrey, công tắc nhiệt độ Mobrey, công tắc báo mức Mobrey, cảm biến nhiệt độ, máy phát áp, đầu dò áp suất, đồng hồ đo áp suất Mobrey, công tắc áp lực, công tắc phao, cảm biến áp suất Mobrey, đầu dò mức thủy tĩnh, bộ điều khiển nhiệt độ áp suất…

Mobrey xuất xứ Anh
Đại lý nhập khẩu cung cấp bảo hành toàn quốc
Sản phẩm được bảo hành theo tiêu chuẩn Mobrey UK

Ngoài ra chúng tôi bán thường xuyên: công tắc Pilz của Đức tại Vietnam

MODEL CÔNG TẮC ÁP SUẤT NHIỆT ĐỘ BÁO MỨC MOBREY CẤP Ở VIET NAM

Level Switch SQUING 2 FLAMEPROOF LIQUID LEVEL CONTROL SWITCH TYPE: DIRECT LOAD công tắc báo mức Mobrey TD66S1JSC Magnetic Horizontal Float Switches
MSM400 Ultrasonic Solids Monitoring and Control System
402SD, 433SD, 442SD Ultrasonic Point Level Switches​
VLS Series Vibrating Rod Solids Level Switch​
PLS Series Paddle Level Switch​
003 Ultrasonic Liquid Level Switch​
MCU200 Series Industrial Controller​
MCU Universal Transmitter Controller and Indicator​
Magnetic Vertical Level Switches​
Hydratect 2462 System​
Hydrastep 2468 Electronic Steam and Water Gauging System​
9710, 9720, 9780, 9790 Hydrostatic Level Transmitters
MSP422, MSP400RH, and MSP900GH
MSP900SH Level and MSP900FH Flow Transmitters Transistor sensor – Hydrastep 2468 – Electrode Series III – Maximun Pressure: 300 Barg – Maximun Temperature: 560 C M/F: MOBREY P/N: 246785A
MOBREY S256PA/F96 BDT01/1, BDT02/2, BDT03/2, BTD04/1, BDT05/1
BESTOBELL MOBREY MSM40 81006, 81008, 80311, 80653, 81660, 81661, 81951, 80436, 80660, 80310, 80311, 80435/1, 80435/2 100-MS6/F263, công tắc báo mức Mobrey 102-MS6/F263, 129-MS70/F299, 129-MS71/F300, 133-MS70/F299, 133-MS71/F300, 125-MS71/F301, công tắc áp suất Mobrey C250/2, F250/2, 220-MS12/F284, 220-MS16/F284, 24-MS12/F216, Mobrey Vietnam 24-MS16/F216 65-MS26/F22, 64-MS26/F280, 125-MS72/F295, 125-MS76/F295, C150/2, 125-MS73/F296, 214-S90/F50, 14-S90/F50, 215-S90/F50, 15-S90/F50, 17-S101/F50, 18-S90/F50 công tắc Mobrey
BESTOBELL MOBREY S36DA/F54
Hydrostatic Level Transmitter 9710CS1B1P0X9 Mobrey Emerson 24VDC 0-5MH2O 9700
MSP422-B28 BC12FR7A1D8/133, XS13FS4N2D4/212, BC11F, BC13F,BC14F, BC17D, XC11F, XC12F, XC13F, XC14F, XC7D, BS11F, BS12F, BS13F, công tắc nhiệt độ Mobrey BS14F, BS17D, XS11F, XS12F, XS14F, XS7D, BC12FS71U1X8/201
MOBREY MCU200 MCU203 BXM02/1, BXM03/1, BXM05/2, BXM07/2, BXM09/1, BXM10/2, BXM11/2, BXM12/1, BXM13/2, BXM14/2, BXM15/1, BXM16/2, cảm biến áp suất Mobrey BXM17/1, BXM18/2, BXM19/2, BXM22/2, BXM23/1, BXM24/2, BXM25/2, BXM45/1
MOBREY MSP90-11 S03DB/F84, S181D/F84, S181P/F68/4 DS12DS4N1D4/61, DS60, DS61,DS62, DS65, DS66, DS67
Mobrey MSL603 Level Sensor
DC11FR4N1P4/60
MOBREY MSP422-B28 ULTRASONIC LEVEL TRANSMITTER
MOBREY MCU200 MCU203 BX02/1, BX03/1, BX05/2, BX06/2, BX07/2, BX08/2, BX09/1, BX10/2, BX11/2, Mobrey Vietnam BX12/1, BX13/2, BX14/2, BX15/1, BX16/2, BX17/1, BX18/2, BX19/2, B20/2, BX21/2, BX22/2, BX23/1, BX24/2, BX25/2, BX45/1, BX87/1
BESTOBELL MOBREY S250DA/F84 MOBREY FLOAT SWITCH
MOBREY S501GA/F96 S250DGX/F84, S251DA/F84, S253D6G/F84, S255DAX/F68, S257DA/F84, S268DA/F84, S269H6A/F84, S275GX/F84
Mobrey Viet nam BESTOBELL MOBREY MSP90-31
MOBREY S36DA/F68 144C, 145C, 148C, 150C, 151C, công tắc báo mức Mobrey 305C, 306C, 307C, 308C, 145C/0432
Mobrey Type VT07 BDM01/1, BDM04/1, BDM05/2, BDM06/2
Meterflow MT600 Bestobell Mobrey
MOBREY S54/F09 6705 MAGNETIC AIR PILOT VALVE BDTM01/1, BDTM02/2, BDTM03/2, BDTM04/1, BDTM05/1
MOBREY S01/F83 DS20DS7A1D4, DS20DS7A2D4/0, BD01/1, BD02/2, BD03/2, BD04/1, BD05/2, BD06/2, BD07/2, BD08/1, BD09/1, BD10/1, công tắc áp suất Mobrey BD11/2, BD, 12/2, BD13/2, BD14/2, BD15/2, BD16/2, BD21/2, BD22/2, BD41/1, BD42/1, BD43/1, BD44/2DS20DS7AC1D4U/0, DS21DS7AUH8/0, DS21DS7ACD8U/0, Mobrey Vietnam DS21DS7AU1H4
MOBREY S36/F84
SOLARTRON MOBREY RADAR LEVEL TRANSMITTER MRL 700 SK6K4/SF C62/1, C150/2, C250/2, F62/1, F150/2, F250/2 công tắc Mobrey
MOBREY MSP90-11-C LEVEL/FLOW METER
MOBREY S500GA/F84 S179DB/F84, S181D/F68/1, S189DB/F84
S01DB/F84, Mobrey S01DB/F93, S01DB/F21/1, S01DB/F68/4, S01DB/F93, S01AMA/F68/4, S01APA/F84, S01DB/F264, S01D8/F264, S01D6B/F84, đồng hồ đo áp suất Mobrey S01P6B/F84, S01PB/F68/1 S01DB/F185, S01DB/F104/1, S01DF83, S01/F83 Plus all the Mobrey S01 S01D/F07, S16D/F19, S16/F74, S179D/F103, S16D/70622/50, S01D/F83, cảm biến áp suất MobreyS01D/F85, S01DF85, S01D/F185, S01D/F04, công tắc nhiệt độ Mobrey S179 D6B/70602/119, 70800/501, 70800/333, 70800/1095, 70809/107, 70809/58, 70809/30, S355/F95, S356/F95, S359/F95 SMA1, SMA2, SMB1, SMB2, SMD1, SMD2 Mobrey SMN1, SMN2 S36DA/F84, S36DA/F68/1, S250DA/F84, S16D/70622/50, S16D/F74, S16D/F93, S424DA/F96, Mobrey Vietnam S36AMA/F185, S36APA/F84, S190DA/F93, S190APA/F93, S190AMA/F93, S417B6A/F88, S418DA/F84, S419DA/F68, S424APA/F68/1,S36B6A/F21/1, S01/F83 Plus all the Composite Flange Construction Float Level Switches 316SS

Nguồn chính hãng: www.delta-mobrey.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *