PILZ Vietnam Đại lý relay rơ le bộ điều khiển công tắc Pilz

Đại lý pilz vietnam

ĐẠI LÝ RƠ LE PILZ VIETNAM

Đại lý Pilz Vietnam chuyên nhập khẩu và phân phối chính hãng relay rơ le Pilz, công tắc Pilz, bộ điều khiển Pilz, bộ chuyển đổi tín hiệu Pilz, công tắc an toàn Pilz, cảm biến Pilz, bộ điều khiển PLC, bộ khuếch đại tín hiệu Pilz, công tắc bảo vệ, công tắc ngắt dòng, MODULE mô đun…

Pilz xuất xứ Đức, đây là sản phẩm bán chạy tại EuroDodo
Đại lý nhập khẩu cung cấp và bảo hành toàn quốc
Sản phẩm được bảo hành theo tiêu chuẩn Pilz Germany

Xem thêm: Phoenix Contact Vietnam Đại lý rơ le bộ khuếch đại tín hiệu

TYPE RƠ LE CÔNG TẮC BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU PILZ CẤP Ở VIET NAM

Rờ le kỹ thuật số Pilz 750106, Model: PNOZ s6 24VDC 3 n/o 1 n/c Pilz, Rờ le kỹ thuật số Pilz 751104, PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c Pilz, Rờ le kỹ thuật số Pilz 777086, Type: PNOZ X11P 230-240VAC 24VDC 7n/o 1n/c 2so Pilz, Rờ le kỹ thuật số Pilz 750104,Model: PNOZ s4 24VDC 3 n/o 1 n/c Pilz, Rờ le kỹ thuật số: Model:773100 Pilz, Rờ le kỹ thuật số Pilz 751104, Model:PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c Pilz, Bộ chuyển đổi tín hiệu dòng điện + phụ kiện đi kèm Pilz 773405 + 783400 + 793400 Pilz, Bộ chuyển đổi tín hiệu dòng điện + Đầu cắm + Thẻ nhớ + Phần mềm Pilz 779000 + 779110 +793536 + 779211 + 779240 + 773010B Pilz, Rờ le kỹ thuật số Pilz 750109,Model: PNOZ s9 24VDC 3 n/o t 1 n/c t Pilz, Rờ le kỹ thuật số Pilz 777301, Model: PNOZ X2.8P 24VACDC 3n/o 1n/c Pilz, Pilz Vietnam  Rờ le kỹ thuật số Pilz 570630, Type: PSEN sl-1.0p 1.1 VA/PSEN sl-1.0 1unit Pilz, Rờ le kỹ thuật số Pilz 774080, Model: PNOZ 11 24VAC 24VDC 7n/o 1n/c Pilz, Rờ le kỹ thuật số Pilz 750177,Model: PNOZ s7.2 24VDC 4 n/o 1 n/c expand Pilz, Rờ le kỹ thuật số Pilz 773110, P/N: PNOZ m0p Pilz, Rờ le kỹ thuật số Pilz 773110, Model: PNOZ m0p Pilz, Rờ le kỹ thuật số Pilz 750107,Model: PNOZ s7 24VDC 4 n/o 1 n/c Pilz, Rờ le kỹ thuật số Pilz 774530, Type: PNOZ XV3.1 30/24VDC 3n/o 1n/c Pilz, Rờ le kỹ thuật số Pilz 750105, Model: PNOZ s5 24VDC 2 n/o 2 n/o Pilz, Rờ le kỹ thuật số Pilz 750105, Model: PNOZ s5 24VDC 2 n/o 2 n/o t Pilz, Bộ công tắc an toàn Pilz 570520 + 570510 + dây cáp tín hiệu Pilz 540320 (3pc) Pilz, Rờ le kỹ thuật số Pilz 751109, Model: PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o t 1 n/c t Pilz, Rờ le kỹ thuật số Pilz 773732, P/N: PNOZ mc3p Pilz, Rờ le kỹ thuật số Pilz 773732, Model: PNOZ mc3p Pilz, Công tắc Pilz 541061, Model: PSEN cs3.1a 1switch Pilz, Pilz Vietnam 774300, Type: PNOZ X1 24VAC/DC 3n/o 1n/c Pilz, Rờ le kỹ thuật số Pilz 751111, P/N: PNOZ s11 C 24VDC 8 n/o 1 n/c Pilz, Rờ le kỹ thuật số Pilz 750104, Code: PNOZ s4 24VDC 3 n/o 1 n/c Pilz, Rờ le kỹ thuật số Pilz 774318, Model: PNOZ X3 230VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so Pilz, Rờ le kỹ thuật số Pilz 751104, P/N: PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c Pilz, Rờ le kỹ thuật số Pilz 750104, Code: PNOZ s4 24VDC 3 n/o 1 n/c Pilz, Rờ le an toàn Pilz 750104, Code: PNOZ s4 24VDC 3 n/o 1 n/c Pilz, Rờ le bảo vệ Pilz 777080, Type: PNOZ X11P 24VAC 24VDC 7n/o 1n/c 2so Pilz, Công tắc an toàn Pilz 777080, PNOZ X11P 24VAC 24VDC 7n/o 1n/c 2so Pilz, Rờ le kỹ thuật số Pilz 777301, Model: PNOZ X2.8P 24VACDC 3n/o 1n/c Pilz, Rờ le kỹ thuật số Pilz 750103, Model: PNOZ S3 2 n/o 24VDC Pilz, Rờ le kỹ thuật số Pilz 774540, Model: PNOZ XV3 30/24VDC 3n/o 2n/o t Pilz, Rờ le kỹ thuật số Pilz 750103, Model: PNOZ s3 24VDC 2 n/o Pilz, Rờ le kỹ thuật số Pilz 774300, Model: PNOZ X1 24VAC/DC 3n/o 1n/c Pilz, Rờ le kỹ thuật số Pilz 773500,Model: PNOZ mo1p 4 so Pilz,hagf Rờ le kỹ thuật số Pilz 750107, Model: PNOZ s7 24VDC 4 n/o 1 n/c Pilz, Rờ le kỹ thuật số Pilz 774585, Model: PZE X4 24VDC 4n/o Pilz, Rờ le kỹ thuật số Pilz 773536 Pilz, Pilz Viet nam 774059, Model: PNOZ 11 24VAC 24VDC 7n/o 1n/c Pilz, Rờ le an toàn loại kỹ thuật số Pilz 774150, Model:PZE 9 24VDC 8n/o 1n/c Pilz, Rờ le bảo vệ Pilz 541059, Type: PSEN cs3.1 M12/8-0.15m 1Switch Pilz, Rờ le kỹ thuật số Pilz 750111, Model: PNOZ s11 24VDC 8 n/o 1 n/c Pilz, Rờ le an toàn loại kỹ thuật số Pilz 774360, Model: P1HZ X1 24VDC 2n/o Pilz, Rờ le kỹ thuật số Pilz 751134, Model: PNOZ s4 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c Pilz, Rờ le kỹ thuật số Pilz 773400, Model: PNOZ mi1p 8 input Pilz, Rờ le kỹ thuật số Pilz 751104, Model: PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c Pilz, Pilz Vietnam 751104, Description: PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c Pilz, Rờ le an toàn Pilz 774310, Code: PNOZ X3 24VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so Pilz, Rờ le an toàn Pilz 751109, Code: PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o t 1 n/c t Pilz, Rờ le kỹ thuật số Pilz 777301, Model: PNOZ X2.8P 24VACDC 3n/o 1n/c Pilz, Rờ le an toàn loại kỹ thuật số Pilz 777301, Model: PNOZ X2.8P 24VACDC 3n/o 1n/c Pilz, Rờ le an toàn loại kỹ thuật số Pilz 774325, Model: PNOZ X5 24VACDC 2n/o Pilz, Rờ le kỹ thuật số Pilz 750177, Model: PNOZ s7.2 24VDC 4 n/o 1 n/c expand Pilz, Rờ le kỹ thuật số Pilz 750107, Model: PNOZ s7 24VDC 4 n/o 1 n/c Pilz, Rờ le an toàn Pilz 750107, Type: PNOZ s7 24VDC 4 n/o 1 n/c Pilz, Pilz Viet nam 774585, Model: PZE X4 24VDC 4n/o Pilz, Rờ le an toàn loại kỹ thuật số Pilz 774585, Model: PZE X4 24VDC 4n/o Pilz, Rờ le kỹ thuật số Pilz 750167, Model: PNOZ s7.1 24VDC 3 n/o cascade Pilz, Thiết bị điện Pilz 400450, PIT es Set5s-5 s Pilz, Cáp tín hiệu Pilz 540320, Code: PSEN cable axial M12 8-pole 5m Pilz, Đầu nối dây dẫn Pilz 774639 Pilz, Rờ le kỹ thuật số Pilz 751105, Model: PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t Pilz, Rờ le kỹ thuật số Pilz 774549, Model: PNOZ X13 24VDC 5n/o 1n/c Pilz, Rờ le kỹ thuật số Pilz 751103, Model: PNOZ s3 C 24VDC 2 n/o Pilz, Rờ le kỹ thuật số Pilz 751107, Model: PNOZ s7 C 24VDC 4 n/o 1 n/c Pilz, Rờ le kỹ thuật số Pilz 751104, Model: PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c Pilz, Rờ le kỹ thuật số Pilz 751105, Model: PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t Pilz, Rờ le kỹ thuật số Pilz 570640, Model: PSEN sl-1.0p 1.1 VA Pilz, Rờ le kỹ thuật số Pilz 773100, Model: PNOZ m1p Pilz, Rờ le kỹ thuật số Pilz 774768, Code: PNOZ 8 230VAC 3n/o 1n/c 2so Pilz, Rờ le kỹ thuật số: Part no.:773732, Model: PNOZ mc3p Profibus 2 Pilz, Rờ le kỹ thuật số Pilz 774013, Code: PNOZ 2VQ 24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t Pilz, Rờ le kỹ thuật số Pilz 773700, Model: PNOZ mc1p Pilz, Pilz Vietnam 774318, Model: PNOZ X3 230VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so Pilz, Rờ le kỹ thuật số Pilz 751104, Model: PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c Pilz, Rờ le kỹ thuật số Pilz 750104, Model: PNOZ s4 24VDC 3 n/o 1 n/c Pilz, Rờ le kỹ thuật số Pilz 773500, Model: PNOZ mo1p 4 so Pilz, Rờ le kỹ thuật số Pilz 773500 https://eurododo.com Rờ le kỹ thuật số: Part no.:773500, Model: PNOZ mo1p 4 so Pilz, Pilz Viet nam 777303, Model: PNOZ X2P 24VACDC 2n/o Pilz, Rờ le kỹ thuật số Pilz 750103, Model: PNOZ s3 24VDC 2n/o Pilz, Rờ le kỹ thuật số Pilz 828035, Model: S1IM 24VDC IM 0.01-15 A UP Pilz, Rờ le kỹ thuật số pilz 751177, Model: PNOZ s7.2 C 24VDC 4 n/o 1 n/c expand Pilz, Rờ le kỹ thuật số Pilz 777059, Model: PNOZ X7P 24VAC/DC 2n/o Pilz, Rờ le an toàn 774059, PNOZ X7 24AC/DC 2 NA, hiệu PILZ, Rờ le kỹ thuật số dùng cho điện áp 24V 773810 PNOZms2p 24DC 2, hiệu PILZ, Nam châm điện 502220 PILZ, Rờ le kỹ thuật số dùng cho điện áp 230V 774318 PILZ, Rờ le kỹ thuật số 777949 PILZ, Rờ le kỹ thuật số 750104 PILZ, Rờ le kỹ thuật số dùng cho điện áp 24 V 774500 PILZ, Rờ le kỹ thuật số dùng cho dòng điện 1,5A No. 751104 PILZ, Rờ le kỹ thuật số 750105 PILZ, Pilz Vietnam 750177 PILZ, Rờ le đa năng kỹ thuật số 787760 PNOZ X8P PILZ, Rờ le kỹ thuật số dùng cho điện áp 24V 773500 PNOZmo1p 24DC 4, hiệu PILZ, Nam châm vĩnh cửu 502220 PILZ, Rờ le kỹ thuật số dùng cho điện áp 24V PN: 541014 PILZ, Rờ le kỹ thuật số 751109 PILZ, Rờ le kỹ thuật số 751111 PILZ, Rờ le kỹ thuật số dùng cho dòng điện 1,5A No. 787585 PILZ, Rờ le kỹ thuật số 750107 PILZ, Rờ le kỹ thuật số dùng cho điện áp 230V 774318 PILZ, Rờ le kỹ thuật số dùng cho dùng điện 8A 774318, Model: PNOZ X3 230AC/24DC 3NA+1NC+1pnp, hiệu PILZ, Rờ le kỹ thuật số 750167 PILZ, Rờ le kỹ thuật số 750104 PILZ, Rờ le kỹ thuật số dùng cho điện áp 24V PN: 777538 PILZ, Đầu cắm cho cáp đồng trục dùng cho dòng điện 4A 533120 5m, hiệu PILZ, Công tắc điện tử 506406 PILZ, Rờ le kỹ thuật số dùng cho dòng điện 4A 774059 Pilz, Modun thiết bị bán dẫn quang dùng cho máy xử lý dữ liệu tự động 773400 PILZ, Rờ le kỹ thuật số 774730 PNOZ X4 24DC 3NA+1NC PILZ, Rờ le an toàn dùng cho dòng điện 6A 750104, hiệu PILZ, Rờ le kỹ thuật số dùng cho điện áp 24V 750177 PNOZ s7.2 24DC 4NA+1NC, hiệu PILZ, Rờ le kỹ thuật số dùng cho điện áp 24V 750167 PNOZ s7.1 24DC 3NA, Pilz Vietnam Rờ le kỹ thuật số dùng cho điện áp 230V 400320 PILZ, Cáp sợi quang dùng cho cảm biến quang 533120, 5 m PILZ, Rờ le kỹ thuật số dùng cho dòng điện 4A 541080 Pilz, Rờ le kỹ thuật số 400320 PILZ, Công tắc điện tử an toàn dùng cho mạch điện xoay chiều 502220, PSEN 2.1p-20 PSEN2.1-20, hiệu PILZ, Công tắc an toàn xoay chiều 541011 PILZ, Rờ le an toàn loại dừng khẩn 787760 PILZ, Công tắc điện tử dùng cho mạch xoay chiều 502220 PILZ, Rờ le an toàn 751104, PNOZ S4 C 24DC 3NA+1NC+1pnp PILZ, Rờ le an toàn 750103, PNOZ s3 24DC 2NA+1pnp PILZ, Công tắc điện tử dùng cho điện áp 24V 541059 PILZ, Rờ le an toàn dùng cho điện áp 240V 751104 PNOZ s4 C 24DC 3NA+1NC+1pnp PILZ, Rờ le an toàn dùng cho điện áp 240V 751104 PNOZ s4 C 24DC 3NA+1NC+1pnp PILZ, Rờ le an toàn 777302 PNOZ X2.8P 24..240AC/DC 3NA+1NC PILZ, Rờ le an toàn 777301, PNOZ X2.8P 24AC/DC 3NA+1NC PILZ, Đầu nối dùng để nối cáp 533120 PILZ, Modun (thiết bị bán dẫn quang dùng cho máy xử lý dữ liệu tự động) 751167 PNOZ s7.1 C 24DC 3NA PILZ, Rờ le an toàn 400320 PILZ, Rơ le an toàn Pilz PNOZ X3 230VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so- model number: 744318, Hãng: Pilz Rơ le bảo vệ an toàn PNOZ XV2 30s Article No: 774500 Pilz Vietnam Rơ le bảo vệ an toàn PNOZ X3, Article No: 774310 sản xuất: PILZ, Rơ le an toàn, mã PNOZ s3 24VDC 2 n/o Pilz, Rơ le an toàn model PNOZ M1P, P/N: 773100, điện áp 24 V, dùng trong ngành sản xuất giấy, hiệu Pilz, Cáp kết nối model: PILZ PNOZ MSI1BP ADAPTER SI/HA 25/25 2,5M, code: 773841 PILZ,. Thiết bị điều khiển cầm tay cho hệ thống an toàn, mã PIT js2 Pilz, Công tắc an toàn, mã PSEN 1.1p-20/PSEN 1.1-20/8mm Pilz, Rơ le an toàn mã PNOZ X3 (774314), 110VAC 24VDC 3N/O 1N/C 1SO Pilz, Công tắc an toàn, mã PSEN me4.01/ 4AS Pilz, Cáp kết nối, mã PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m Pilz, Cáp kết nối, mã PDP67 cable M12-5sm, 10m Pilz, Rơ le an toàn, mã PNOZS1C 24VDC Pilz, Công tắc dừng khẩn cấp, mã PIT es Set8s-5c Pilz, Nút dừng khẩn cấp, mã PIT es8s Pilz, Thẻ nhớ, mã 779211- PNOZ Multi Chipcard, 32KB, hiệu Pilz, Cáp kết nối, mã PDP67 cable M12-5sm, 3m Pilz, Pilz PNOZS1 (pnozs1) Pilz 750101 Pilz PNOZS1C (pnozs1c) Pilz 751101 Pilz PNOZS2 (pnozs2) Pilz PNOZS3C (pnozs3c) Pilz PNOZS2C (pnozs2c) Pilz PNOZS4C (pnozs4c) Pilz PNOZ2VJ (pnoz2vj) Pilz 751103 Pilz 774012 Pilz 750134 Pilz PNOZM0P (pnozm0p) Pilz 751134 Pilz 773110 Pilz PNOZS4.1 (pnozs41) Pilz PNOZM1P (pnozm1p) Pilz PNOZS6.1 (pnozs61) Pilz PNOZM2P (pnozm2p) Pilz 750126 Pilz 773120 Pilz PNOZS6 (pnozs6) Pilz PNOZS5 (pnozs5) Pilz PNOZS6.1C751126 (pnozs61c751126) Pilz 750105 Pilz 750156 Pilz PNOZS5C (pnozs5c) Pilz 750136 Pilz 751105 Pilz PNOZS6.1C751156 (pnozs61c751156) Pilz Vietnam Pilz PNOZS3 (pnozs3) Pilz PNOZS6C (pnozs6c) Pilz PNOZS4 (pnozs4) Pilz 750103 Pilz P1HZ (p1hz) Pilz S1IM/UB (s1imub) Pilz 474580 Pilz 400421 Pilz 533121 Pilz PNOZMC2P (pnozmc2p) Pilz PNOZMSI (pnozmsi) Pilz 773710 Pilz 10773854 Pilz PNOZMC8P (pnozmc8p) Pilz PNOZMA1P (pnozma1p) Pilz 773730 Pilz 773812 Pilz PNOZS8C (pnozs8c) Pilz 533110 Pilz PNOZS8 (pnozs8) Pilz 533140 Pilz PNOZS7C (pnozs7c) Pilz 533131 Pilz 751107 Pilz PNOZMC6P (pnozmc6p) Pilz PNOZS7 (pnozs7) Pilz 773712 Pilz 750107 Pilz 777585 Pilz PNOZS10C (pnozs10c) Pilz PZEX5P (pzex5p) Pilz PNOZS10 (pnozs10) Pilz 751136 Pilz 777150 Pilz PNOZS11 (pnozs11) Pilz P1HZ/2 (p1hz2) Pilz S1M (s1m) Pilz PNOZS7.1 (pnozs71) Pilz 474913 Pilz PNOZS7.2 (pnozs72) Pilz PSENIX1 (psenix1) Pilz 750177 Pilz 535120 Pilz PZEX4 (pzex4) Pilz 502210 Pilz 774585 Pilz PNOZMT (pnozmt) Pilz PZE5V (pze5v) Pilz PSWZ-F (pswzf) Pilz Viet nam 474954 Pilz 475945 Pilz 474974 Pilz 17474 Pilz PZE9 (pze9) Pilz 261905 Pilz 474915 Pilz 264509 Pilz 774143 Pilz 269700 Pilz 474920 Pilz 269701 Pilz PZE7 (pze7) Pilz 301130 Pilz PZE5 (pze5) Pilz 301140 Pilz 474910 Pilz 310396 Pilz 750111 Pilz 774150 Pilz 312190

Tham khảo chính hãng: www.pilz.com

1 những suy nghĩ trên “PILZ Vietnam Đại lý relay rơ le bộ điều khiển công tắc Pilz

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *