UNITED ELECTRIC Vietnam cảm biến nhiệt độ công tắc áp lực

United Electric vietnam

ĐẠI LÝ CẢM BIẾN CÔNG TẮC UNITED ELECTRIC VIETNAM

Đại lý United Electric Vietnam chuyên nhập khẩu và phân phối cảm biến United Electric, công tắc United Electric, đồng hồ United Electric bao gồm cảm biến nhiệt độ, công tắc áp suất United Electric, đầu dò nhiệt độ United Electric, can nhiệt, công tắc áp lực, đồng hồ đo áp suất nhiệt độ…

United Electric xuất xứ Mỹ
Đại lý nhập khẩu cung cấp và bảo hành toàn quốc
Sản phẩm được bảo hành theo tiêu chuẩn United Electric USA

Xem thêm: Rototherm Vietnam Đại lý đầu dò đồng hồ đo bộ điều khiển

TYPE CẢM BIẾN CÔNG TẮC ÁP LỰC UNITED ELECTRIC CẤP Ở VIET NAM

Pressure Switch công tắc áp suất UE SCTX1830 Range: 0~14 m Type: DRY CONTACT Supply power: 24 VDC Model: J402 UNITED ELECTRIC CONTROLS E121-14933 công tắc áp lực United Electric 12SHDN8C 12SHDN8G 12SHDN8A 12SHDN8B 12SHDNR4 12SHSNR2 Đồng hồ đo áp suất United Electric 12SHDN2C Pressure Switch 25-85psi DPDT 1/2″ UNITED ELECTRIC QF120 United Electric 400 Series NEMA 4X Multi-Output Pressure Switch J400-156 đầu dò nhiệt độ United Electric J21K-127-M900 cảm biến nhiệt độ UNITED ELECTRIC CONTROLS J6-680 PRESSURE SWITCH 100-1700-PSI UNITED ELECTRIC CONTROLS 2XLP43K10 PRESSURE TRANSMITTER SWITCH Công tắc áp suất UNITED ELECTRIC J402K-540 Công tắc UNITED ELECTRIC J400-S134B Công tắc áp lực UNITED ELECTRIC J400-S156B Cảm biến áp suất UNITED ELECTRIC J400-274 10-B11 10-C10 UNITED ELECTRIC Vietnam 10-C11 10-C12 10-C14 10-D11 10-D15-M201 10-E10 10-E14 10-F-10 10-F-12 10C11 10E-12-M511 10E-12-M512 10F-11 10F11-M201-M512 10F14 10F15 10F15M201 11190406 11600617065 11665 12736 12SHDN2B 12SHDN2C 12SHDN2D 12SHSN2G 12SHSN9A 12SHSN9B 12SLSN6B Công tắc UNITED ELECTRIC 142 156 1922J12A20L12 1922J22A2 24-011 24-012 24-013 24-014 24-014-96169 24-014-M020 24-014-M262 Công tắc áp lực UNITED ELECTRIC 24-14418 24-14632 24-96162 249637 25C1F2AM230 274 356 364 3SE52420LC0S 441 453 4BS 4W3A01K12 4W3A01K13 552 554 5AS 6233475 6233631 6259645 6261-661 6279257 6282-161 6282-161-EACH 6282-231 6282176 6361-704 6502BSM002 670 Cảm biến áp suất UNITED ELECTRIC 680M02E611 6PSUE2A0 76J120376 76J120K367 76J120K540 8020-7814 8W2D44-P15 9135C54103 9537 A-9884 B11712090988 B300-103 B5G-7398 C110-9283-102 C110A-102-9104 C11G-11197 C11X-102 C541039135 D1B1H0N D1C1BN D1D1C0A D710-92033 D720P90 D931X00L D932J44 D971J3 D972J39L63R DL45 DTH1 DVW-1000 E100-3BC-W075 E1053BS9027 E110-13426 E935K46 E957J69 EL982S H100 Công tắc UNITED ELECTRIC H100-14869 H100-14869-1 H100-15731 H100-171 H100-172 H100-173 H100-173-1530 H100-190-1530 H100-190-95303 H100-191 H100-191-1530 H100-191-95310 H100-192 UNITED ELECTRIC Viet nam H100-192-95317 H100-193-1530 H100-194 H100-218 H100-218-1010 H100-270 cảm biến nhiệt độ UNITED ELECTRIC H100-361-1010 H100-361-8923 H100-489 H100-521 H100-522 H100-523 H100-525 Công tắc áp suất UNITED ELECTRIC H100-525-1530 H100-533 H100-534 H100-612-95712 H100-701 H100-701-95122 H100-702 Đồng hồ đo áp suất United Electric H100-702-1530 H100-703 H100-703-95136 H100-703-M550 H100-704 H100-892 H100-953 H10014117 H100190 UNITED ELECTRIC Vietnam H100535 H100612 H10070295129 H10095704M550 H100K-540 H100K-541 H100K-542 H100K-543 H100K-544 H100K-546 H105-126-9520 H105-13600 H105-137 H105-144 đầu dò nhiệt độ United Electric H105-156 H105-164 H105-S137B H105-S144B H105-S156B H105-S156B-9645 H105-S164 H105-STK9 H1051569569 H105K-45695050 H105K-95043 H105K456 H105K456M201 H105S156B9645 H10K456 H115B-S114B H115B-S53B H117-184 H117-700 H117-702 H11717195423 H11719196158 H118A-172 H119-171 H121-358 H121-S126B H121-S134B H121-S137B H121K-147 H121K-456-1500 H121K-95011 H121K457 H121KS147BM210 H122-156 H122-376 H122-552 UNITED ELECTRIC Viet nam H122-553 H122-705 H122-95257-S156B cảm biến nhiệt độ UNITED ELECTRIC H122702 H122K-S157B H122P-5355 H300-9511-450 H300144 H300164 H302-9710-453-R H302453 H400-450 H400-453-9592 H400-553 H400-S146B H400126 H400K-456 H400K-457 H400K-457-M540 H400K-559 H400K455 H402-126 Công tắc áp lực UNITED ELECTRIC H402-156 H402-164 H402-270 H402-274 H402-554 H402-555 H402-S156B H402K-456 H5-9732 H54-144 H54-156 H54-164 HTTPS://EURODODO.COM H54-22-9502 H54-24 H54-24-9509 H54-25 H54-25-9516 H54-25-M540 H54-27 H54-9509-24 H54259516 H549502-22 H54S-24 H54S-25 H54S-27 H54S-9834 H5X-272D H60-9883 H60-9885 I62 I922J12A20212 IH300-8122-551 IM920C IM922A530J81 IPT-400 IPT-450 J-54S-137-M201 J11-230 J11-266 J11-356 J11-360 Công tắc UNITED ELECTRIC J110-126 J110-144 J110-156 J110-164 J110-270 J110-358 J110-449 J110-449-9 J110-453 J110-553 J110-553-9814 J110-554 J110-554-9821 J110-555 J110-670 J110-A144 J110-S144B J110-S152B J110-S50B J110A-144-9756 J110A-222 J110A-270 J110A-354 Công tắc áp suất UNITED ELECTRIC J110A-361 J110A-376 J110A-449 J110A-453 J110A-553 J110A-553-9910 J110A-554 J110A-555 Cảm biến áp suất UNITED ELECTRIC J110A-S144B J110A-S156B J110A3619824 J110AX5835 J110K-357 J110K-455 J110K-455-9977 UNITED ELECTRIC Vietnam J110K-456 J110K-456-9984 J110KB-357 J120-126 J120-144 J120-152 J120-152-95715 J120-156 J120-158 J120-15836 J120-164 J120-183 J120-190 J120-190-1190 J120-190-9982 đầu dò nhiệt độ United Electric J120-191 J120-191-1190 J120-191-9994 J120-192 J120-270 J120-361 J120-361-9836 J120-453 J120-484 J120-522 Đồng hồ đo áp suất United Electric J120-523 J120-551 J120-552-95025 J120-612 J120-612-9886 J120-95743-192 J120-9758-144 J120-9778-156 cảm biến nhiệt độ UNITED ELECTRIC J120-9790-S152 J120-9800-453 J120-9982-190 J120-9994-191 J120-S134B-1180 J120-S137B J120-S144B J120-S152B J120-S156B J1201449758 J120171 J120173 J120173M201M405 J120174 J120189 J120189HL1 J120190M278QC1 J1201919994 J120193 J120194 J12027095764 J120274 J120274QC1 J120356M276 J120454 J120492M201M4 Công tắc áp lực UNITED ELECTRIC J120525M201M405 J120534 J120535M201M405 J120K-157 J120K-36 J120K-36-95404 J120K-37 J120K-455 Công tắc UNITED ELECTRIC J120K-559 J120K-S147B J120K361519 J120K367 J120K545 J120KS147BM276 J120S152B1180 J120S164B J120S164B1180 J21K J21K-127 J21K-12878 J21K-140 J21K-140-1520 J21K-14829 J21K-150 J21K-150-9538 J21K-150-M900 J21K-16020 J21K-232 J21K-232-1520 J21K-254 J21K-254-9545 J21K-254-M900 J21K-357 J21K-50-9538 J21K-S127B J21K-S150B J21K2329559 J21K2541520 J21KD–7866 J21KX J21KX-357 Modelo J27KB-140 J27KB-4357-1 J27KB-9537 J300-554 J300-9657-553 J300-S164B J300K-456 Công tắc áp suất UNITED ELECTRIC J302-270 J302-275-610 J302-555 J302-7940-S156 J302-8210-12796 J302-9818-553 J302-9832-555 J302D-270 J302F1 J302K-456 J303-I2933 J40-14367-9034 J40-2249606 J40-226 J40-2309624 J40-256 J40-262-9620 J40-271 UNITED ELECTRIC Vietnam J40-271-9627 J40-9608 J40-9627 J400-156 J400-274 J400-361 J400-376 cảm biến nhiệt độ UNITED ELECTRIC J400-440 J400-441 J400-441-95124 J400-442 J400-448 J400-449 J400-451 J400-452 J400-453 J400-454 J400-455 J400-553 J400-555 J400-572 J400-612 J400-S156B Cảm biến áp suất UNITED ELECTRIC J400-S165B J400270 J4002701520 J400450 J400552 đầu dò nhiệt độ United Electric J40095151 J400K-147-1010 J400K-455 J400K-455-1010 Công tắc áp lực UNITED ELECTRIC J400K-456 J400K-S147B J400KS157B J400S137B J402-144 J402-146 J402-156 J402-156-M900 J402-164 J402-274 J402-361 J402-442 J402-443 J402-448 Công tắc UNITED ELECTRIC J402-450 J402-451 J402-452 J402-453 J402-523 J402-525 J402-553 J402-554-9889 J402-555 J402-612 J402-9908 J402-S137B J402-S156B J4021261535 J402134 J40222 J402269608 J402270 J4022701520 J4022741521 Công tắc áp suất UNITED ELECTRIC J402358 J402554 J402K-147 J402K-157 J402K-455 J402K-455-9925 J402K-456 J402K-457 UNITED ELECTRIC Vietnam J402K-540 United Electric Controls Company E121-3BS Đồng hồ đo áp suất United Electric J120, J120K, H121, H121K, H122, H122K, H122P United Electric Controls Company Temperature Switch F120-4BS UNITED ELECTRIC CONTROLS J402-555 PRESSURE SWITCH 0 TO 100PSI J402555 Ue United Electric J6-680 Pressure Switch 1/4in 100-1700psi 480v-ac UNITED ELECTRIC J120K-S147B

Nguồn chính hãng tại: www.ueonline.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *