Contrinex Vietnam Đại lý cảm biến Contrinex Thụy Sĩ

CẢM BIẾN CONTRINEX VIETNAM

ĐẠI LÝ CẢM BIẾN CONTRINEX VIETNAM

Đại lý Contrinex Vietnam chuyên nhập khẩu và phân phối cảm biến Contrinex bao gồm cảm biến quang Contrinex, cảm biến tiệm cận Contrinex, đầu cáp nối sensor, cảm biến nhiệt độ Contrinex, cảm biến cảm ứng, công tắc từ tiệm cận Contrinex, bộ mã hóa quay encoder Contrinex, bộ điều khiển Contrinex, cảm biến áp suất Contrinex, bộ khuếch đại tín hiệu Contrinex, cảm biến sóng siêu âm M12 M18 M30, đầu dò nhiệt độ, cảm biến khoảng cách…

Contrinex xuất xứ Thụy Sĩ
Đại lý nhâp khẩu cung cấp và bảo hành toàn quốc
Sản phẩm được bảo hành theo tiêu chuẩn Contrinex Switzerland

Xem thêm: KNICK Vietnam Đại lý cảm biến Knick Bộ khuếch đại tín hiệu

CODE CẢM BIẾN QUANG TIỆM CẬN CONTRINEX CẤP TẠI VIET NAM

Cảm biến Contrinex DW-AD-633-M8 PNP-S4MM-NO CẢM BIẾN DW-AD-701-M18 DW-AD-601-M12 Cảm biến quang CONTRINEX CX320820118 DW-AS-613-M18-002 Cảm biến CONTRINEX DW-AD-617-M30 Cảm biến quang CONTRINEX CX320020159 code: DW-AS-704-M8-001 DW-AS-603-065-001 DW-AS-603-M12 DW-AS-603-M12-120 DW-AS-603-M18-002 DW-AS-603-M30-002 DW-AS-611-C44 DW-AS-611-M12-1 DW-AS-613-M12-120 cảm biến Contrinex DW-AS-613-M18-002 DW-AS-613-M30-002 DW-AS-621-M12 DW-AS-63A-C44A DW-AS-623-M12-120 DW-AS-623-M18-120 Cảm biến CONTRINEX DW-AD-617-M30 Cảm biến quang CONTRINEX DW-AS-613-M18-002 Cảm biến CONTRINEX DW-AS-613-M18-002 Công tắc tiệm cận CONTRINEX DW-LD-703-M18 DW-AS-623-M5 DW-AS-623-M8-001 DW-AD-502-M18 DW-AD-502-M18-120 DW-AD-502-M30 cảm biến quang Contrinex DW-AD-502-M30-120 DW-AD-502-M8 DW-AD-502-M8E DW-AD-502-P20 DW-AD-502-P5 DW-AD-502-P8 DW-AD-503-04 Contrinex Vietnam DW-AD-503-065 DW-AD-503-065E DW-AD-503-C8 DW-AD-503-M5 DW-AD-503-M12 DW-AD-503-M12-120 DW-AD-503-M18 DW-AD-503-M18-120 cảm biến tiệm cận Contrinex DW-AD-503-M30 DW-AD-503-M30-120 DW-AD-503-M8 DW-AD-503-M8E DW-AD-503-P12-321 DW-AD-503-P12-322 DW-AD-503-P12-625 DW-AD-503-P12-627 DW-AD-503-P12-639 DW-AD-503-P20 DW-AD-503-P5 DW-AD-503-P8 DW-AD-504-04 DW-AD-504-065 DW-AD-504-065E DW-AD-504-C8 DW-AD-504-M5 DW-AD-504-M12 cảm biến Contrinex DW-AD-504-M12-120 DW-AD-504-M18 DW-AD-504-M18-120 DW-AD-504-M30 DW-AD-504-M30-120 DW-AD-504-M8 DW-AD-504-M8E DW-AD-504-P20 DW-AD-504-P5 DW-AD-504-P8 DW-AD-509-M12 DW-AD-509-M12-120 DW-AD-509-M12-320 Contrinex Viet nam DW-AD-509-M12-390 DW-AD-509-M18 DW-AD-509-M18-120 DW-AD-509-M18-320 DW-AD-509-M18-390 DW-AD-509-M30 DW-AS-631-M18-002 DW-AS-633-M12 cảm biến áp suất Contrinex DW-AS-633-M18-002 DW-AS-63A-C44 DW-DD-605-M18 DW-DD-605-M18-120 DW-DD-615-M12 DW-DD-615-M18 Contrinex DW-AD-621-M18-120 DW-AS-511-M8 DW-AS-511-M8-001 DW-AS-512-M12 DW-AS-512-M12-120 DW-AS-512-M18-002 DW-AS-512-M18-120 cảm biến nhiệt độ Contrinex DW-AS-512-M30-002 DW-AS-512-M30-120 DW-AS-512-M8 DW-AS-512-M8-001 DW-AS-513-M12 DW-AS-513-M12-120 DW-AS-513-M18-002 DW-AS-513-M18-120 DW-AS-513-M30-002 Contrinex Vietnam DW-AS-513-M30-120 DW-AS-513-M8 cảm biến Contrinex DW-AS-513-M8-001 DW-AS-514-M12 DW-AS-514-M12-120 DW-AS-514-M18-002 DW-AS-514-M18-120 DW-AS-514-M30-002 DW-AS-514-M30-120 DW-AS-514-M8 DW-AS-514-M8-001 DW-AS-519-M18-002 DW-AS-519-M18-120 cảm biến tiệm cận Contrinex DW-AS-519-M18-320 DW-AS-519-M18-390 DW-AS-519-M30-002 DW-AS-519-M30-120 DW-AS-519-M30-320 DW-AS-519-M30-390 DW-AS-521-M12 DW-AS-521-M8 DW-AS-521-M8-001 DW-AS-522-M12 DW-AS-522-M8 DW-AS-522-M8-001 DW-AS-523-M12 DW-AS-523-M8 DW-AS-523-M8-001 DW-AS-524-M12 DW-AS-524-M8 DW-AS-524-M8-001 DW-AS-601-065 DW-AS-601-065-001 DW-AS-601-065-123 DW-AS-601-065-124 DW-AS-601-C44 DW-AS-601-C44-304 DW-AS-601-C8-001 DW-AS-601-M12 DW-AS-601-M12-120 DW-AS-601-M18-002 DW-AS-601-M18-120 DW-AS-601-M30-002 DW-AS-601-M30-120 DW-AS-601-M8 DW-AS-601-M8-001 DW-AS-601-M8-120 DW-AS-601-M8-123 DW-AS-601-M8-124 DW-AS-602-065 DW-AS-602-065-001 DW-AS-602-065-123 Contrinex Vietnam DW-AS-602-065-124 DW-AS-602-C8-001 DW-AS-602-M12 DW-AS-602-M12-120 DW-AS-602-M18-002 DW-AS-602-M18-120 DW-AS-602-M30-002 DW-AS-602-M30-120 EURODODO.COM DW-AS-602-M8 DW-AS-602-M8-001 DW-AS-602-M8-123 DW-AS-602-M8-124 DW-AS-603-065 DW-AS-603-065-001 DW-AS-603-065-123 cảm biến Contrinex DW-AS-603-065-124 DW-AS-603-080-168 DW-AS-603-C44 cảm biến quang Contrinex DW-AS-603-C44-304 DW-AS-603-C8-001 DW-AS-603-M12 DW-AS-603-M12-120 DW-AS-603-M18-002 DW-AS-603-M18-120 DW-AS-603-M30-002 DW-AS-603-M30-120 DW-AS-603-M8 DW-AS-603-M8-001 DW-AS-603-M8-120 DW-AS-603-M8-123 DW-AS-603-M8-124 DW-AS-604-065 DW-AS-604-065-001 DW-AS-604-065-123 DW-AS-604-065-124 DW-AS-604-C8-001 DW-AS-604-M12 DW-AS-604-M12-120 DW-AS-604-M18-002 DW-AS-604-M18-120 cảm biến áp suất Contrinex DW-AS-604-M30-002 DW-AS-604-M30-120 DW-AS-604-M8 DW-AS-604-M8-001 DW-AS-604-M8-123 DW-AS-604-M8-124 DW-AS-607-C44 DW-AS-607-M12 DW-AS-607-M12-069 DW-AS-607-M18-002 DW-AS-607-M30-002 DW-AS-608-M12 DW-AS-608-M12-069 DW-AS-608-M18-002 DW-AS-608-M30-002 DW-AS-611-C44 cảm biến Contrinex DW-AS-611-M12 DW-AS-611-M12-120 DW-AS-611-M18-002 cảm biến tiệm cận Contrinex DW-AS-611-M18-120 DW-AS-611-M30-002 DW-AS-611-M30-120 DW-AS-611-M8 DW-AS-611-M8-001 cảm biến nhiệt độ Contrinex DW-AS-611-M8-123 DW-AS-611-M8-124 DW-AS-612-M12 DW-AS-612-M12-120 DW-AS-612-M18-002 DW-AS-612-M18-120 Contrinex Vietnam DW-AS-612-M30-002 DW-AS-612-M30-120 DW-AS-612-M8 DW-AS-612-M8-001 DW-AS-612-M8-123 DW-AS-612-M8-124 DW-AS-613-C44 DW-AS-613-M12 DW-AS-613-M12-120 DW-AS-613-M18-002 DW-AS-613-M18-120 DW-AS-613-M30-002 DW-AS-613-M30-120 DW-AS-613-M8 DW-AS-613-M8-001 DW-AS-613-M8-123 DW-AS-613-M8-124 DW-AS-614-M12 DW-AS-614-M12-120 DW-AS-614-M18-002 cảm biến Contrinex DW-AS-614-M18-120 DW-AS-614-M30-002 DW-AS-614-M30-120 DW-AS-614-M8 DW-AS-614-M8-001 DW-AS-614-M8-123 DW-AS-614-M8-124 DW-AS-617-C44 DW-AS-617-M12 DW-AS-617-M12-069 DW-AS-617-M18-002 Contrinex Viet nam DW-AS-617-M18-069 DW-AS-617-M30-002 DW-AS-618-M12 DW-AS-618-M12-069 DW-AS-618-M18-002 DW-AS-618-M18-069 DW-AS-618-M30-002 DW-AS-621-04 cảm biến Contrinex DW-AS-621-065 DW-AS-621-065-001 cảm biến quang Contrinex DW-AS-621-065-123 DW-AS-621-065-124 DW-AS-621-065-129 DW-AS-621-C8-001 DW-AS-621-M12 DW-AS-621-M12-120 DW-AS-621-M18-002 DW-AS-621-M18-120 DW-AS-621-M5 DW-AS-621-M8 DW-AS-621-M8-001 DW-AS-621-M8-123 DW-AS-621-M8-124 DW-AS-621-M8-129 DW-AS-621-M8-193 DW-AS-622-04 cảm biến tiệm cận Contrinex DW-AS-622-065 DW-AS-622-065-001 DW-AS-622-065-123 DW-AS-622-065-124 DW-AS-622-065-129 DW-AS-622-C8-001 DW-AS-622-M12 DW-AS-622-M12-120 Contrinex Vietnam DW-AS-622-M18-002 DW-AS-622-M18-120 DW-AS-622-M5 DW-AS-622-M8 DW-AS-622-M8-001 CONTRINEX DW-AS-613-M18-002 CONTRINEX DW-AD-617-M30 CONTRINEX DW-AS-704-M8-001 CONTRINEX DW-AD-617-M30 CONTRINEX DW-AS-613-M18-002 CONTRINEX DW-AS-613-M18-002 CONTRINEX DW-LD-703-M18

 

Nguồn chính hãng: www.contrinex.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *