KNICK Vietnam Đại lý cảm biến Knick Bộ khuếch đại tín hiệu

cảm biến knick vietnam

ĐẠI LÝ CẢM BIẾN ĐO ĐỘ PH KNICK VIETNAM

Đại lý Knick Vietnam chuyên nhập khẩu và phân phối cảm biến Knick, bộ khuếch đại tín hiệu Knick, cảm biến đo pH Knick, Bộ cách ly tín hiệu Knick, Máy phát điện trở Bộ truyền tín hiệu Strain Gauge Bộ truyền tín hiệu, cảm biến lực căng load cell, bộ điều khiển Knick, cảm biến đo độ dẫn điện của dung dịch, thiết bị hiệu chuẩn, bộ chuyển đổi nguồn điện DC-DC-AC, đầu cáp nối, đồng hồ hiển thị, đầu dò pH…

Knick xuất xứ Đức
Đại lý nhập khẩu cung cấp và bảo hành toàn quốc
Sản phẩm được bảo hành theo tiêu chuẩn Knick Germany

Xem thêm: Beckhoff Vietnam Đại lý Bộ chuyển đổi tín hiệu module đầu nối

MODEL CẢM BIẾN BỘ KHUẾCH ĐẠI CÁCH LY TÍN HIỆU KNICK CẤP Ở VIET NAM

Transducers, Signal Isolators and indicators, Universal Isolated Signal Conditioners Isolated Standard Signal Conditioners Signal Doublers / Splitter Loop Powered Isolators for Standard Signals Transducers for Shunt Applications High Voltage Transducers Repeater Power Supplies Temperature Transmitters Resistance Transmitters Strain Gauge TransmittersSet-Point Alarm Relay Power Supply UnitsShunt Resistors for Current Measurement AC/DC Transducers

ARF 240 Cảm biến đo độ kiềm Knick – SE 515 Ph Cảm biến đo Ph Knick – Knick SE 557 pH SE 571 Cảm biến pH SE 554 Knick Cảm biến đo độ pH Knick SE546 – SE 546 SE 503 Cảm biến tiệm cận SE600 Cảm biến đầu dò điện cực PH SE 101NMS Modul cách ly Knick-B13038F1
VariTrans P 27000 Bộ điều hòa tín hiệu cách ly đa năng
VariTrans A 26000 Bộ điều hòa tín hiệu cách ly đa năng
cảm biến Knick VariTrans P 15000 Bộ điều hòa tín hiệu tiêu chuẩn biệt lập
VariTrans A 21000 Bộ điều hòa tín hiệu tiêu chuẩn biệt lập
VariTrans A 20300 Bộ ngắt tín hiệu
Knick Vietnam ProLine P 22400 hiệu chuẩn
IsoTrans 41 Bộ cách ly được cấp nguồn từ vòng lặp cho tín hiệu chuẩn
IsoTrans A 20400 Bộ cách ly được cấp nguồn từ vòng lặp cho tín hiệu chuẩn
Điện trở Maconic Shunt Công nghệ giao diện ProLine
VariTrans P 29000 Bộ chuyển đổi điện áp cao
cảm biến đo pH Knick VariTrans P 41000 Bộ chuyển đổi điện áp cao
VariTrans P 42000 Bộ chuyển đổi điện áp cao
VariTrans P 43000 Bộ chuyển đổi điện áp cao
bộ khuếch đại tín hiệu Knick VariTrans P 41000 TRMS Bộ chuyển đổi điện áp cao AC / DC
VariTrans P 42000 TRMS Bộ chuyển đổi điện áp cao AC / DC
VariTrans P 43000 TRMS Bộ chuyển đổi điện áp cao AC / DC
IsoAmp PWR A 20100 Nguồn cung cấp bộ lặp
PolyTrans P 32000 Máy phát đa năng
ProLine P 44000 Máy phát nhiệt độ
ThermoTrans P 32100 Máy phát nhiệt độ
ThermoTrans A 20210 Máy phát nhiệt độ
SensoTrans DMS P 32200 Máy phát đo độ căng
Đại lý Knick SensoTrans DMS A 20220 Máy phát đo độ căng
SensoTrans R P 32300 Máy phát điện trở
SensoTrans R A 20230 Máy phát điện trở
IsoTrans 36/37 Bộ cách ly được cấp nguồn từ vòng lặp cho tín hiệu chuẩn
WG 21 Nguồn cung cấp bộ lặp
WG 25 Cung cấp năng lượng theo vòng lặp
ThermoTrans 205/206 Máy phát nhiệt độ
ThermoTrans 210/211 Máy phát nhiệt độ
IsoPower A 20900 Máy phát điện
BasicLine BL 570 Bộ cách ly đa năng
BasicLine BL 513 Bộ cách ly cấp nguồn chính cho tín hiệu chuẩn
BasicLine BL 510 Bộ điều hòa tín hiệu tiêu chuẩn biệt lập
BasicLine BL 541/542 Bộ cách ly được cấp nguồn từ vòng lặp cho tín hiệu chuẩn
Bộ cách ly tín hiệu Knick BasicLine BL 560 Nguồn cung cấp bộ lặp
BasicLine BL 520 Máy phát nhiệt độ
BasicLine BL 530 Bộ ngắt tín hiệu
BasicLine BL 550 Set-Point Alarm Relay
ProLine P 51000 Đầu dò đường sắt
Knick Vietnam ProLine P 52000
knick isolation amplifier A 26000 H1 bộ khuếch đại cách ly
knick Isolation amplifier P41000D1-0071 bộ khuếch đại tín hiệu
knick Isolation amplifier Type 24206 A2
Knick isolation amplifier B13038F1
Kink DC Calibrator S252
Knick A47 H1/1 Loop Powered
Knick PT100 Transducer 31000 A1 đầu dò
Knick VariTrans P27000F1 DC-Isolation Amplifier 58285/8141698
Kink 8310 A1 DC
KNICK P27000F1 DC
Knick 803 S2
Knick isolation amplifier P27000F1
knick Type A20300 P0
P-41000-D1
P-41056-D1
P-41059-D1
P-41057-D1
P-41058-D1
P-41046-D1
P-41049-D1
P-41047-D1
P-41048-D1
P-41066-D1
P-41069-D1
P-41067-D1
P-41068-D1
P-41076-D1
P-41079-D1
P-41077-D1
P-41078-D1
P-41086-D1
P-41089-D1
cảm biến Knick P-41087-D1
P-41088-D1
P-41096-D1
P-41099-D1
P-41097-D1
P-41098-D1
cảm biến đo độ pH Knick P-41036-D1
P-41038-D1
P-41000-D1
P-41000-D1
ZU-0572/1
ZU-0572/2
ZU-0573/1
ZU-0573/2
ZU-0652/1
ZU-0652/2
ZU-0574/1
ZU-0574/1S
ZU-0574/2
ZU-0575/1
ZU-0575/2
ZU-0653/1
ZU-0653/2
ZU-0576
ZU-0580/1
ZU-0580/2
ZU-0580/2S
ZU-0820/B
ZU-0820/C
WG-21-A7
WG-25-A7
41-A2/3
ARF-101
ARF-105
ARF-200
ARF-202
ZU-0547
ZU-0667
ZU-0783
ARF-201
ZU-0323
ARF-220
EK-15-41Mi/1
EK-15-41Mi/2
EK-15-41Mi/3
EK-15-41Mi/4
EK-15-41Mi/5
EK-15-41Mi/6
EK-15-41Mi/7
EK-15-41Mi/8
Knick 41-Mi
EK-15-46Mk/1
EK-15-46Mk/2
EK-15-46Mk/3
EK-15-46Mk/4
EK-15-46Mk/5
EK-15-46Mk/6
EK-15-46Mk/7
EK-15-46Mk/8
611-1-A2
bộ khuếch đại tín hiệu Knick 621-1-A2
631-1-A2
615-1-A2
625-1-A2
635-1-A2
647-2-A2
648-2-A2
650-2-A2
ZU-0628
Knick A-20900-H4 “A20900H4”
Knick ZU-0678 “ZU0678”
Knick ZU-0677 “ZU0677”
Knick A-20220-P0 “A2+A92:A960220P0”
Knick A-20220-P0/ “A20220P0/”
Knick A-20230-P0 “A20230P0”
Knick A-20230-P0/ “A20230P0/”
cảm biến đo pH Knick Knick A-20300-P0 “A20300P0”
Knick ZU-0628 “ZU0628”
Knick A-20900-H4 “A20900H4”
Knick ZU-0678 “ZU0678”
Knick+A89:A100 ZU-0677 “ZU0677″
A-21000-P0
A-21016-P0
A-21017-P0
A-21018-P0
A-21026-P0
A-21016-P0
cảm biến Knick A-21028-P0
A-21036-P0
A-21037-P0
A-21038-P0
A-26000-H1
A-26000-F1
A-26016-H1
Knick Vietnam A-26018-H1
A-26036-H1
A-26038-H1
A-26016-F1
A-26018-F1
A-26036-F1
A-26038-F1
A-47-H1/1
A-47-H1/2
A-47-H3/4
ZU-0313
ZU-0314
ZU-0315
ZU-0584
ZU-0292
ZU-0293
ZU-0294
CA/MS-005NAA
CA/MS-010NAA
CA/MS-020NAA
CA/MS-003XAA
Bộ cách ly tín hiệu Knick CA/MS-005XAA
CA/MS-010XAA
CA/MS-020XAA
CA/MS-003CA ”
CA/MS-005CA ”
CA/MS-003X-CA
CA/MS-005X-CA
11001-M 11001M
11001-M 11001M
11310-M 11310M
11310-M 11310M
11820-M 11820M
11820-M 11820M
12001-M 12001M
12001-M 12001M
1202-M 1202M
1202-M 1202M
1206-M 1206M
1206-M 1206M
1215-M 1215M
1215-M 1215M
12202-M 12202M
cảm biến đo độ pH Knick 12202-M 12202M
12206-M 12206M
12206-M 12206M
12215-M 12215M
12215-M 12215M
12250-M 12250M
12250-M 12250M
12310-M 12310M
12310-M 12310M
1250-M 1250M
1250-M 1250M
12820-M 12820M
12820-M 12820M
2221-X-Cond 2221XCond
2221-X-Oxy 2221XOxy
2221-X-pH 2221XpH
2222-X-CondI 2222XCondI
2231-X-Cond 2231XCond
2231-X-Oxy 2231XOxy
2231-X-pH 2231XpH
2232-X-CondI 2232XCondI
2405-Cond 2405Cond
2405-CondI 2405CondI
2405-Oxy 2405Oxy
2405-pH 2405pH
300-C 300C
300-E 300E
300-E-/-MS 300E/MS
3310-Mg 3310Mg
3310-Mg 3310Mg
336 WG21A7,
336,-470 WG21A7,
3400-C 3400C
3400-S 3400S
3400-X-C-/-24V 3400XC/24V
3400-X-C-/-VPW 3400XC/VPW
3400-X-S-/-24V 3400XS/24V
3400-X-S-/-VPW 3400XS/VPW
3820-Mh 3820Mh
3820-Mh 3820Mh
41-A2/1 41A2/1
41-A2/2 41A2/2
41-A3 41A3
Đại lý Knick 310-Mg 4310Mg
4310-Mg 4310Mg
46-Mk 46Mk
46-Mk-Opt.-453 46MkOpt.453
470 WG21A7,
4820-Mh 4820Mh
4820-Mh 4820Mh
ZU-0870/2 ZU0870/2
ZU-0877 ZU0877
cảm biến Knick ZU-0877 ZU0877
ZU-0877 ZU0877
ZU-0877 ZU0877
ZU-0877 ZU0877
ZU-0879 ZU0879
ZU-0889 ZU0889
ZU-0889 ZU0889
ZU-0889 ZU0889
ZU-0889 ZU0889
ZU-0889 ZU0889
ZU-0889 ZU0889
bộ khuếch đại tín hiệu Knick ZU-0893 ZU0893
ZU-0893 ZU0893
ZU-0893 ZU0893
ZU-0894 ZU0894
ZU-0894 ZU0894
ZU-0894 ZU0894
SW-3400-102 SW3400102
SW-3400-103 SW3400103
SW-3400-104 SW3400104
SW-3400-106 SW3400106
SW-3400-107 SW3400107
cảm biến đo pH Knick SW-A001 SWA001
SW-A001 SWA001
SW-A002 SWA002
SW-A002 SWA002
SW-A003 SWA003
SW-A003 SWA003
SW-A004 SWA004
SW-A004 SWA004
SW-A005 SWA005
SW-A005 SWA005
SW-A006 SWA006
SW-A006 SWA006
Knick Vietnam WA-125 WA125
WG-20-A2 WG20A2
WG-21-A7 WG21A7
WG-21-A7,
WG-21-A7,-
WG-21-A7,-
WG-25-A7 WG25A7
ZU-0073 ZU0073
ZU-0216 ZU0216
ZU-0217 ZU0217
SE-559X/1-NMSN SE559X/1NMSN
SE-559X/2-NMSN SE559X/2NMSN
SE-560 SE560
SE-564X/1-NMSN SE564X/1NMSN
SE-564X/2-NMSN SE564X/2NMSN
SE-600 SE600
SE-603 SE603
SE-604 SE604
SE-604-MS SE604MS
SE-604X-MS SE604XMS
SE-610 SE610
SE-615/1-MS SE615/1MS
cảm biến Knick SE-620 SE620
SE-630 SE630
SE-630-MS SE630MS
SE-630X-MS SE630XMS
SE-655 SE655
SE-655-X SE655X
SE-656 SE656
SE-656-X SE656X
SE-660/11 SE660/11
SE-660/12 SE660/12
SE-670/C1 SE670/C1
SE-670/G1 SE670/G1
SE-670/U1 SE670/U1
SE-703 SE703
SE-706/1 SE706/1
SE-706/2 SE706/2
SE-706X/1-NMSN SE706X/1NMSN
SE-706X/2-NMSN SE706X/2NMSN
SE-707/1 SE707/1
Bộ cách ly tín hiệu Knick SE-707/2 SE707/2
SE-707X/1-NMSN SE707X/1NMSN
SE-707X/2-NMSN SE707X/2NMSN
SE-707X/3-NMSN SE707X/3NMSN
SE-715/1-MS SE715/1MS
cảm biến đo pH Knick SW-108 SW108
SW-3000 SW3000
P-41186-D1 P41186D1
P-41187-D1 P41187D1
P-41188-D1 P41188D1
P-41189-D1 P41189D1
P-41196-D1 P41196D1
P-41197-D1 P41197D1
P-41198-D1 P41198D1
P-41199-D1 P41199D1
P-42000-D2-TRMS P42000D2TRMS
P-42000-D3 P42000D3
P-42000-D3 P42000D3
P-42000-D3-TRMS P42000D3TRMS
P-42001-D3 P42001D3
P-42100-D2-TRMS P42100D2TRMS
M12-A200 M12A200
M12-A20016 M12A20016
M12-A20016 M12A20016
M12-A20017 M12A20017
M12-A20018 M12A20018
M12-A20026 M12A20026
M12-A20028 M12A20028
M12-A20036 M12A20036
M12-A20037 M12A20037
M12-A20038 M12A20038
M12-A210 M12A210
MS-3400-160 MS3400160
MS-3400X-160 MS3400X160
MS-900-01 MS90001
Knick Vietnam OUT-3400-071 OUT3400071
OUT-3400X-071 OUT3400X071
OXY-3400-062 OXY3400062
OXY-3400-063 OXY3400063
OXY-3400-065 OXY3400065
OXY-3400-066 OXY3400066
cảm biến Knick OXY-3400-067 OXY3400067
OXY-3400X-062 OXY3400X062
OXY-3400X-063 OXY3400X063
OXY-3400X-065 OXY3400X065
P15000H1 SE532/1 L=120mm A26000F1 P27000H1-S001 P27038 F1 P27018 F1 P27000F1-0058 Knick SE101 911 PH Knick P15036F1 Knick P27000H1-S001 P41000D1-0050 23215A2 OPT336 Knick P27000H1-S001 P42001D3 2405 pH Knick 2405OXY P41000D1-0002 P41000D1-0001 Knick P42000D3 Knick P42000D3-0001 P42001D3 Knick Vietnam P41000D1 P41000D1-0015 Knick P41000D1-0017 2405 pH Knick 2405OXY P32000P0/00 Knick A401N-PH/0 Knick P27000H1 P 15000 F1 P42000D3-0138 Knick A401B-PH/0 Knick P27000H1 Knick 2405OXY 2405 pH A26000H1 Knick P27000H1-S001 P15000 F1 Knick SE 560 Knick ZU0313 Knick ARF 105 B 10036 F0 Knick ZU 0547 Knick ARF 200 Knick CA/MS-003NAA Knick SE 707X/1-NMSN Knick A401N-MSOXY/O SW-A004 P15000 F1 Knick P42000D3-0001 P42000D3 P41000D1-0015 P41000D1 P41000D1-0001 P41000D1-0002 ZU0315 SE 553/1 Knick 2405PH P27000H1-S001 24206A2 Opt.336 Knick A401N-PH/0 B13000F1 opt336 P15000H1 Knick SE 560 Knick ZU0313 Knick ARF 105 HTTPS://EURODODO.COM A401N-PH/0 Knick SE103 P27000H1-S001 Knick CA/MS-003NAA Đại lý Knick A1401N-P11 Knick SE 515/1-MS bộ khuếch đại tín hiệu Knick SE101 Knick 2405PH P42000D3 Knick P41057D1 Knick A401N-OXY/0 Opt:SW-A004 Knick A401N-condI/0 P27000H1-S001 Knick B10000F0 8052A1.040 24215A2 Opt336 P15016F1 A20100 F0 A20300 P0 Knick P27000H1-S001 P41000D1 P41058D1 B13038F1/OPT336 A26038F1 Knick SE101 Knick 46MK Opt.453 830 XR P41000D1-0070 Knick P27000H1 P41068D1 A26000F1 A47H1/1 Knick P27000H1-S001 830R Knick 2405OXY Knick 2405PH P15000 F1 625-1 A2 P41000D1-0015 P41000D1 P27038F1 P27068F1 P27000F1 B13038F1/OPT336 Knick SE533/1 SE535 ZN-194.000-143 P27000F1 P32100 P0/00Q-0050+0150B P15038F1 P27000H1-0135 Knick P42000D3 P27000H1-0019 Knick P27000H1 P41000D1-0015 P27000H1-0135 P27000H1-0136 P27000H1-0125 P41000D1 P42001D3 Knick P27000H1-S001 911 PH ZU0510 Knick SE101 ZU0261 2405 pH Knick P27000H1-S001 P41000D1-0002 P41000D1-0001 P41000D1 P41000D1 P41000D1 Knick P42000D3-0001 Knick P42000D3 Knick P41000D1-0017 P41000D1-0002 P41000D1-0001 L100A2-007.010 L100A2-007 Opt. 473 Knick 2405PH SE100 Knick P27000H1-S001 SE535 Knick ZU0313 Knick SE533/1 ZU0318 Knick 2405OXY bộ khuếch đại tín hiệu Knick P27000H1 P27000F1 B13000F1 OPT.336 P41058D1 A26000H1 A20300 P0 A26000H1 A20300 P0 P41000D1-0015 830XS1 B13000F1 OPT.336 Knick P27000H1-S001 P41000D1-0095 P41000D1 A26000F1 L100A2-007 Opt. 473 Knick P42000D3 P41000D1 P41000D1 cảm biến đo pH Knick P27000H1 A26038F1 P27000F1 P15000 F1 Knick P27000H1 Knick P42000D3 P41000D1 Knick P41000D1-0017 Bộ cách ly tín hiệu Knick P42000D3 P41066D1 P42001D3 P41000D1 P41000D1-0015 Knick P42000D3-0001 P42000D3 P41000D1-0002 P41000D1 mã đầu dò cảm biến đo pH Knick SE 559 SE 555 SE 554 SE 554 SE 503 pH Sensor

Nguồn chính hãng: www.knick-international.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *