Beckhoff Vietnam Đại lý Bộ chuyển đổi tín hiệu module đầu nối

Đại lý Beckhoff Vietnam

ĐẠI LÝ BECKHOFF VIETNAM

Đại lý Beckhoff Vietnam chuyên cung cấp bộ thiết bị Beckhoff, module mô đun Beckhoff, đầu nối Beckhoff, bộ chuyển đổi tín hiệu Beckhoff, bộ nguồn Beckhoff, motor động cơ servo Beckhoff, bộ điều khiển Beckhoff, EntherCAT đầu cáp nối…

Beckhoff xuất xứ Đức
Đây là thương hiệu sản phẩm bán chạy tại EuroDodo
Sản phẩm được bảo hành theo tiêu chuẩn Beckhoff Germany

Xem thêm: PILZ Vietnam Đại lý relay rơ le bộ điều khiển công tắc Pilz

MODEL THIẾT BỊ BECKHOFF CẤP Ở VIET NAM

Module DI, EL1809, 16Ch EtherCat Module DI, EL1809, 16Ch EtherCat BECKHOFF
Module AI, EL3102 Analog input terminal 2K/+-10V Ethercat EL3102 BECKHOFF
Module truyền thông EK1122, 2xJR45 Module truyền thông EK1122, 2xJR45 BECKHOFF
Thẻ nhớ CX2900-0502 2.5inch Thẻ nhớ CX2900-0502 2.5inch BECKHOFF
Bộ nguồn CX2100-0014 Power supply unit for CX20xx, 130W BECKHOFF
Module CPU CX2040 CX2040-0100-1002 BECKHOFF
Module truyền thông EK1100 Ethercat Bus Terminal EK1100 BECKHOFF
Module EL5032 EL5032, 24VDC, 48 Bit, 8MHz, 2AI BECKHOFF
Module DI EL1104 EL1104, 4DI, 24VDC, 3ms BECKHOFF
Module DO EL2004 EL2004, 4DO, 24VDC, 0.5A BECKHOFF
Module DO EL2602 EL2602, 2DO, 230VAC/30VDC, 2A, ngõ ra relay BECKHOFF
Module DO EL2622 EL2622, 2DO, 230VAC/30VDC, 2A, ngõ ra relay BECKHOFF
Module AO EL4032 EL4032, 2AO, 24VDC, 12bit, ngõ ra -10/10V BECKHOFF
Module nguồn EL9100 EL9100, 24VDC, 10A BECKHOFF
Module DI EL1012 EL1012, 2DI, 24VDC, 10ms BECKHOFF
Module AI EL3702 EL3702, 2AI, 24VDC, 16 bit, ngõ vào -10/10V BECKHOFF
Module end cap EL9011 Module end cap EL9011 BECKHOFF
Module EK1501, 24V EK1501, 24V BECKHOFF CX1800-0100-0003 CX1800-0100-0004 CX1800-0100-0005 CX1800-0101 CX1800-0101-0002 CX1800-0101-0003 CX1800-0101-0004 CX1800-0101-0005 CX1800-0101-0006 Bộ chuyển đổi tín hiệu dòng điện Beckhoff EL6731-0010 Bộ chuyển đổi tín hiệu điện Beckhoff EL6900 Bộ chuyển đổi tín hiệu dòng điện Beckhoff EL6900 Bộ chuyển đổi tín hiệu điện Beckhoff EL2904 Bộ chuyển đổi tín hiệu điện Beckhoff EL6751 Bộ chuyển đổi tín hiệu điện Beckhoff EL1904 Bộ chuyển đổi tín hiệu dòng điện Beckhoff EL2904 Bộ chuyển đổi tín hiệu điện Beckhoff EK1100 Bộ chuyển đổi tín hiệu dòng điện Beckhoff EL1904 Thẻ điều khiển chương trình Beckhoff EL9410 CX9000-A001 CX9010-UC0T CX9010-0000 CX9010-0001 CX9010-0002 CX9010-0100 CX9010-0101 CX9010-0102 CX9010-1000 Beckhoff Vietnam CX9010-1001 CX9010-1002 CX9010-1100 CX9010-1101 CX9010-1102 CX9010-N010 CX9010-N030 CX9010-N031 CX9010-A001 CX1800-0100 CX1800-0100-0002 CX1800-0202 CX1800-0202-0002 CX1800-0202-0004 CX1800-0202-0005 CX1800-0299 CX1800-0300 CX1800-0001 CB3010-0001 CB3010-0002 CB3050-0001 CB3050-0002 CB3050-0003 CB3051-0001 CB3051-0002 CB3051-0003 CB3051-0004 CB3110-0001 CB3110-0002 CB3150-0001 CB4021-0001 CB4040-0001 CB4050-0001 CB4050-0002 CB4050-0003 CB6050-0001 CB6050-0002 CB6050-0003 M6321-030 Beckhoff Viet nam M6330-000 M6330-001 M6330-010 M6330-030 M6331-000 M6331-001 M6331-010 M6331-030 M6350-000 M6350-001 M6350-010 M6350-030 Bộ chuyển đổi tín hiệu điện Beckhoff EK1100 Bộ chuyển đổi tín hiệu dòng điện Beckhoff EL6731 Bộ chuyển đổi tín hiệu điện Beckhoff EL4132 Bộ chuyển đổi tín hiệu điện Beckhoff EL3102 Bộ chuyển đổi tín hiệu điện Beckhoff EL4002 Bộ chuyển đổi tín hiệu điện Beckhoff EK1100 Bộ chuyển đổi tín hiệu điện Beckhoff EK1110 Bộ chuyển đổi tín hiệu dòng điện Beckhoff EK1110 Bộ chuyển đổi tín hiệu điện Beckhoff EL9110 Đầu nối dùng để nối dây dẫn EL5101; No. 123394 Đầu nối dây dẫn dùng cho điện áp 24V KL3458. No. 122237 Đầu nối dây dẫn dùng cho điện áp 24V KL4424, No. 122245 Đầu nối cáp dùng cho điện áp 24V KL2622, No. 100670 Bộ nguồn cung cấp điện EL9410, No. 131028 https://eurododo.com Đầu nối cáp dùng cho điện áp 24V KL2134, No. 100610 Đầu nối cáp dùng cho điện áp 24V KL1114, No.100450 Đầu nối dây dẫn dùng cho dòng điện 0.5A KL2408, No. 119440 Đầu nối dây dẫn dùng cho điện áp 24V KL1408, No. 119430 Đầu nối dây dẫn dùng cho dòng điện 10A KL9185, No. 101110 Đầu nối dây dẫn dùng cho điện áp 24V KL9186, No. 120073 CX1800-0002 CX1800-0003 CX1800-0004 CX1800-0005 CX1900-0023 CX1900-0025 CX1900-0027 CX1900-0201 CX1900-0202 CX1900-0101 CX1900-0200 Beckhoff Vietnam CX1900-0102 CX1900-0103 CB1050-0000 CB1050-0001 CB1050-0002 CB1051-0000 CB1051-0001 CB1051-0002 CB1051-0003 CB2050-0002 CB2050-0003 Thiết bị đấu nối để nối dây dẫn dùng cho dòng điện 10A EL9187, No. 124061 Đầu nối ngõ ra analog dòng điện 0-20mA, Beckhoff KL4012 Đầu nối ngõ vào analog dòng điện 4-20mA, Beckhoff KL3052-0012 Cổng nối Ethernet dòng điện đến 320 mA Beckhoff BK9050 Đầu nối ngõ ra dòng điện 10mA Beckhoff KL2622 Đầu nối ngõ vào kỹ thuật số dòng điện 2.5mA Beckhoff KL1408 Đầu nối ngõ vào analog dòng điện 4-20mA, Beckhoff KL3052 CX1030-0120 CX1030-0121 CX1030-0122 CX1030-0123 CX1030-N010 CX1030-N020 CX1030-N030 CX1030-N040 CX1030-N031 Beckhoff Viet nam CX1030-N041 CX1030-N060 CX1030-A001 CX1100-0001 CX1100-0002 CX1100-0003 CX1100-0004 CX1100-0012 CX1100-0013 CX1100-0014 CX1100-0900 CX1100-0910 CX1100-0920 CX1500-M200 CX1500-M310 CX1500-M510 CX1500-M520 CX1500-M750 CX1500-Mxxx-0001 CX1500-Mxxx-0002 CX1500-Mxxx-0003 CX1500-Mxxx-0004 CX1500-Mxxx-0005 CX1500-B200 * CX1500-B310 * CX1500-B510 * CX1500-B520 * CX1500-Bxxx-0001 CX1500-Bxxx-0002 CX1500-Bxxx-0003 CX1500-Bxxx-0004 CX1500-Bxxx-0005 CX900M-UC0T CX9000-0000 CX9000-0001 CX9001-0000 CX9001-0001 CX9001-0002 Đầu nối cung cấp nguồn dòng điện đến 2A Beckhoff KL9400 Đầu nối ngõ vào kỹ thuật số dòng điện 5mA Beckhoff KL1002 Đầu nối ngõ ra dòng điện đến 2A, Beckhoff KL2702 Đầu nối giao tiếp mở rộng K-bus dòng điện đến 10A Beckhoff KL9020 Đầu nối ngõ ra dòng điện 10mA Beckhoff KL2602 Module đầu ra của PLC Beckhoff ES2024 Module đọc tín hiệu Encorder sử dung trong mạng truyền thông RS422 Beckhoff EL5101 Module chuyển đổi tín hiệu analog dạng 4-20mA sang tín hiệu số Beckhoff EL3122 Module cấp nguồn cho mạng E-bus Beckhoff EL9410 Beckhoff Vietnam EL4032 Module truyền thông RS232 Beckhoff EL6001 Module đầu vào của PLC, Beckhoff ES1202 Module chuyển đổi tín hiệu analog dạng điện trở thành tín hiệu số Beckhoff EL3202 Module đầu ra tín hiệu số 4 kênh Beckhoff EL2004 Module đầu vào của PLC, Beckhoff ES1008 Module đầu vào của PLC, Beckhoff ES1018 Module đầu ra của PLC, Beckhoff ES2024 Module đầu ra của PLC Beckhoff ES2024 Module đầu ra tín hiệu số 2 kênh Beckhoff EL2002 Module chia nguồn 24V Beckhoff EL9100 BECKHOFF BK3120 PROFIBUS COUPLER BECKHOFF BK3100 PROFIBUS Beckhoff CX9010-1101 Model No.: CX9010-0000, CX9010-0001, CX9010-0002, CX9010-0100, CX9010-0101, CX9010-0102, CX9010-1000, CX9010-1001, CX9010-1002, CX9010-1100, CX9010-1101 Beckhoff Viet nam CX9010-1102 CX1020-0120 CX1020-0121 CX1020-0122 CX1020-0123 CX1020-N010 CX1020-N020 CX1020-N030 CX1020-N040 CX1020-N031 CX1020-N041 CX1020-N060 CX1020-A001 CX1030-0CST CX1030-0000 CX1030-0010 CX1030-0011 CX1030-0012 CX1030-0013 CX1030-0100 Bộ chuyển đổi tín hiệu điện Beckhoff EL9410 Bộ chuyển đổi tín hiệu điện Beckhoff EL2008 Bộ chuyển đổi tín hiệu dòng điện Beckhoff EL2004 Bộ chuyển đổi tín hiệu dòng điện Beckhoff EL1014  CX1030-0110 CX1030-0111 CX1030-0112 CX1030-0113 CX1030-0020 CX1030-0021 CX1030-0022 CX1030-0023 CX9001-0100 CX9001-0101 CX9001-0102 CX9000-1000 CX9000-1001 CX9001-1000 CX9001-1001 CX9001-1002 Beckhoff Vietnam CX9001-1100 CX9001-1101 CX9001-1102 CX9000-N010 CX9000-N030 CX9000-N031 Bộ chuyển đổi tín hiệu dòng điện Beckhoff EL6731-0010 Mô đun đầu vào Beckhoff EL1114 Bộ chuyển đổi tín hiệu dòng điện Beckhoff EL2809 Bộ chuyển đổi tín hiệu dòng điện Beckhoff EL1809 Bộ chuyển đổi tín hiệu điện Beckhoff EL9410 Bộ chuyển đổi tín hiệu điện Beckhoff EL2004 Bộ chuyển đổi tín hiệu điện Beckhoff EL1004 Bộ chuyển đổi tín hiệu Beckhoff EL9187 Bộ chuyển đổi tín hiệu điện Beckhoff EK1100 Bộ chuyển đổi tín hiệu dòng điện Beckhoff EL6751 Bộ chuyển đổi tín hiệu dòng điện Beckhoff EL6731 Bộ chuyển đổi tín hiệu điện Beckhoff EL4022 Bộ nguồn Beckhoff EL9410 Bộ chuyển đổi tín hiệu điện Beckhoff EL2904 Beckhoff Vietnam EL5152 Bộ chuyển đổi tín hiệu điện Beckhoff EL1904 Bộ chuyển đổi tín hiệu dòng điện Beckhoff EL3152

Chính hãng: www.beckhoff.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *