Trọng lượng là gì. Khối lượng là gì. Chúng khác nhau thế nào

KHỐI LƯỢNG VÀ TRỌNG LƯỢNG LÀ GÌ KHÁC NHAU THẾ NÀO

Nhiều trường hợp nhầm lẫn giữa trọng lượng và khối lượng vì không phân biệt sự khác nhau giữa chúng. Vậy Khối lượng là gì. Trọng lượng là gì? Sự khác nhau giữa khối lượng và trọng lượng như thế nào chúng ta sẽ cùng tìm hiểu dưới đây.

Tham khảo thêm: Máy biến dòng là gì? Tài liệu về máy biến dòng điện áp

  • Về khái niệm

Trọng lượng là gì?

Trọng lượng của vật là cường độ của trọng lực tác dụng lên vật đó. Nó phụ thuộc vào khối lượng của vật và gia tốc trọng trường. Đơn vị: Newton

Khối lượng là gì?

Khối lượng của vật chỉ lượng chất tạo thành vật đó. Đơn vị: Kilogam (kg)

  • Trọng lượng và khối lượng khác nhau thế nào?

– Khối lượng của một vật chỉ tính chất của vật đó, nó có giá trị không thay đổi theo không gian nên ở mọi nơi kể cả trong môi trường chân không, dù có đặt chúng ở nơi mà lực hút của trái đất không tồn tại thì giá trị vẫn constant.

– Trọng lượng khác với khối lượng, nó thường biến, trọng lượng phụ thuộc vào khối lượng và gia tốc trọng trường, đương nhiên nếu xét trên một vật cụ thể thì khối lượng là cố định vậy lúc này trọng lượng chỉ còn phụ thuộc vào gia tốc trọng trường ký hiệu là g

Ta có công thức liên hệ giữa khối lượng và trọng lượng:

P = mg

Trong đó :

– P là trọng lượng của một vật,
– m là khối lượng của một vật
– g là gia tốc trọng trường

Giá trị g theo quy ước trong chương trình phổ thông cơ sở là 9,81m/s2 tuy nhiên thực tế giá trị gia tốc trọng trường thay đổi theo độ cao tại những nơi chịu lực hút của trái đất bởi vậy trọng lượng theo đó mà cũng thay đổi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *