Elimko Vietnam Đại lý cảm biến đầu dò nhiệt độ áp suất Elimko

ĐẠI LÝ ELIMKO VIETNAM CẢM BIẾN ĐẦU DÒ NHIỆT ĐỘ ÁP SUẤT

Đại lý Elimko Vietnam chuyên cảm biến Elimko, đầu dò nhiệt độ Elimko, cảm biến áp suất Elimko, đồng hồ hiển thị Elimko, Thermowells, Thermocouples, bộ điều khiển nhiệt độ Elimko…

Elimko xuất xứ Thổ Nhĩ Kỳ

Đại lý nhập khẩu và phân phối toàn quốc

Sản phẩm được bảo hành chính hãng theo tiêu chuẩn NSX

Ngoài ra chúng tôi phân phối: Bộ điều khiển nhiệt độ Watlow

TYPE CẢM BIẾN ĐẦU DÒ BỘ ĐIỀU KHIỂN ELIMKO THÔNG DỤNG Ở VIET NAM

ELIMKO E-78-D1 / E78D1
ELIMKO E-680-08-2-0-00-0-1 / E68008200001
E-680-08-2-0-16-1-0
Elimko 02RW-100-8-P2-1/2
đầu dò nhiệt độ Elimko 11376090 TR.KUPL.T4A91882 L:80 L:200MM (TC09)
Elimko 4B142NA
Elimko vietnam 4B200NA
Elimko 4B200NA.
Elimko BT01-1J05-5-K200
Elimko E-111-LG
cảm biến Elimko E-1200-0-1-0-0
Elimko E-200-2-3-0-0
Elimko E-200-2-1-0-0.
Elimko E-48-1-1-0-0
Elimko E48 2-1-0-0
Elimko E-58-4-0-0-0
Elimko E7111-TR L-TIP
Elimko E-72-2-0-0-0
Elimko E-90-1-5-0-0
Elimko E-94-2-1-0-0
Elimko E-DB-10
bộ điều khiển nhiệt độ Elimko E-FT-100 16R
Elimko E-FT-100 24R
Elimko E-FT-100 8R
Elimko E-KC 100 0-150 °C
Elimko E-KC 100 0-100 °C
Elimko KC-100
Elimko E-MI01-1K60-10-R- 1/2″
Elimko E-MSS-100-030-T-S-2-Ö
Elimko E-MSS-100-100-T-S-2-Ö
Elimko E-RHT-10-0-2-0-4-3-1
Elimko E-RT02-1K06-100-U
Elimko E-RT02-1K06-5-U
Elimko E-RT02-1K06-8-U
Elimko E-RT02-1K08-115 1XPT-100 ÇAP:8MM BOY:1150MM BAGLANTI 1/2 REKORLU
Elimko E-RT02-1K09-10-U
Elimko E-RT02-1K09-10-U-TR
Elimko E-RT02-1K09-12-U
cảm biến nhiệt độ Elimko E-RT02-1K09-15-U
Elimko E-RT02-1K09-20-U
Elimko E-RT-02-1K-09-25-U
Elimko E-RT02-1K09-35-U
Elimko E-RT02-1K09-45-U
Elimko E-RT02-1K09-5-U
Elimko E-RT02-1K09-8-U
Elimko E-RT02-1P06-10
Elimko E-RT02-1P06-19,4-U-RG1/2″-W-TR-O
Elimko E-RT02-1P06-28,4-U-RG1/2″-W-TR-O
Elimko E-RT03-2P06-10
Elimko E-RT06-1P08-10
Elimko E-RT15-1P06-5
Elimko E-RT15-1P06-5
Elimko E-TC01-1K2N22-71-F
Elimko E-TC01-1K3I22-100
Elimko E-TC01-1K3I22-120
Elimko E-TC01-1K3I22-71
Elimko E-TC20-1S5Z07-71
Elimko M 105 – 1K60 – 780
Elimko PT 100 E-RT02-1K60-80-U-TR
Elimko PT100 1/2″
Elimko PT100 1/2 “MALE CONNECTION THERMOVEL
Elimko PT-100 RTD
Elimko PT-100 RTD RT03-1P14-20-U
đại lý Elimko RT02-1K09-10
Elimko RT02-1K09-10
Elimko RT02-1K0910
Elimko RT02-1K09-10E
Elimko RT02-1K09-10-U
Elimko RT02-1K09-10-U
Elimko RT02-1K09-30-U PT 100
Elimko E-RT02-1P08-30-Ü
Elimko RT02-2K09-10
Elimko RT03-1K11-50 –U-TR-S
Elimko RT03-2K22-35B
Elimko RT05-2P06-350
Elimko RT-15-1P04-10 K:2M
Elimko S TYPE E-TC30-1S5Y16-100PY R1
Elimko TE-1K3-2000-I TYPE:K
Elimko TW-TSB9SBMP22IC21H01U110-A155Q02V01TTH01
Elimko E-RT02-1P06-10-EX
Elimko E-2000M-1-0-0-0
Elimko E-72-0-0-0
Elimko E-2212-В1
Elimko E-74-В1
Elimko E-7111-TR
Elimko PT100 RT15-1B06-5B
Elimko E-RT15-1P06-5-Ü silicon cable
Elimko vietnam E-RT15-1P06-5-Ü Cable steel shield
Elimko E-RT02-2K12-25
Elimko PT100,
Elimko TR03-1K09-25-U-Tr-50+150
cảm biến Elimko E-RT03-1P06-3-Ü
Elimko E-680-16-2-0-08-1-0
Elimko E-RT03-1P06-3-Ü
Elimko E-RT02-1P08-8-Ü
Elimko RT03-1P05-47
bộ điều khiển nhiệt độ Elimko RT08-1P06-3
Elimko E-TC02-2S4Z10-60-1/2”NPT-Ö
Elimko Type: E-72-1-0-0-0-Ö
Elimko E-TC02-1S4Y15-65
Elimko E-48
Elimko E-680-16-2-0-00-0-0
Elimko E-TC01-1K3L22-71-G1″-TZ
Elimko CSS-100-020-K-K-3
Elimko E-RT02-1K09-19-U
Elimko E-RT02-1K09-6-U
Elimko RT08-1K06-3-Ü K:100
Elimko BT01-1J06-3 K:100
Elimko TC01-2K3L22-120-K-TR-TZ
Elimko TC05-1K1K06-300-K-TR-KZ
Elimko TC05-1K1K06-500-K-TR-KZ
cảm biến nhiệt độ Elimko TC05-1K1K06-1000-K-TR-KZ
Elimko E49 7-1-0-0
Elimko RT02-1K09-10
Elimko RT02-2K09-90 –Ö-TEF
Elimko RT02-2K09-90
Elimko E-BT05-1K03-5-K10-TT-T
Elimko TC01-2K3L22-100
Elimko E-1200-2-1-1-0
Elimko E-200-2-1-1-0
Elimko E-TC02-2S5Y15-70-Ö
Elimko E-TC02-1S5Y15-70-Ö
Elimko E-1,5Ç2KSCBA
Elimko E-IB-10
Elimko PT100 RT02-1K09-10
Elimko CSS-100-020-K-K-Ö
Elimko E-TC01-1K60N22-70-Ö
Elimko Type: ERT15-1P05-10
Elimko E-RT15-1P05-4-K10-CCB
Elimko E-680-32-2-0-0-1-0
Elimko Software program
Elimko E-0,5T2KTTEA
Elimko M01-KD520-6P6/I.B.c F65
Elimko M01-KD720-6P6/I.B.c F65
đầu dò nhiệt độ Elimko EMI08-1K45-155-TZ-SE
Elimko E-RT02-1K06-3
Elimko E-RT02-1K09-10
Elimko E-RT02-1K06-16
Elimko RT02-1P06-5-O-E-TR
Elimko RT03-1K09-20-U-TR
Elimko vietnam E-RT03-1K09-20-Ü-Tr
Elimko E1200-1-1-0-0
Elimko E-RT05-2P06-430
Elimko E-MI04-1K15-50-K20-SS-TZ-ME-S
Elimko E-TC15-K-K15-S-TT-ME
Elimko RT03-1P06-40
Elimko E-DB-10-2-X-1-0
Elimko E-KSS-100-025-E-KAU-0-0
Elimko E-RT02-1K06-7-TR
Elimko PT100 RT30-1P06-19
Elimko PT100 TC03-1K60-24
Elimko RT30-1P06-19
Elimko PT100 TC03-1K60-24.
Elimko E-0,35Ç2JCCEBA
Elimko E-RT02-1P08-30-D
Elimko E-2111
Elimko RT08-1P06-3-Ü-K80-CCB
Elimko E-RT09-2P08-4,5-D-K50-CCB
Elimko E-VS-100-1-0
Elimko RT03-1K09-13.5-Ü-DTR
Elimko ETW/TS
Elimko E-RT30-NUN-2P06-35/50-E6-M20*1,5-B-W
Elimko E-680-16-2-0-08-0-0
Elimko E-KSS-100-025-E-KAU-0-1
Elimko RT08-1P06-3-Ü-K5-PP Pt-100
Elimko E-RT15-1P03-3-K10-TT
Elimko BT01 – 1J06 -3 K-20-CCB-T
Elimko E-72-1-0-0-0
Elimko E-KC-100
Elimko PK-700-12
Elimko E 100
Elimko RT-30-1K06-16-W-Tr200C
Elimko RT-30-1K06-40-W-Tr200C
Elimko E-KSS-100-100-E-PVC-0-0
Elimko E-RHT-10-1-2-0-4-0-1
Elimko E-200-4-2-0-1
Elimko E-TC02-1S5Z15-85-Ö
Elimko E-RHT-10-0-2-0-4-1-2 obsolete replaced by E-RHT-10-0-2-0-4-4-2
Elimko E-RHT-10-0-2-0-4-4-2
Elimko E-700-3-1-0-0
Elimko Serial: 16060118.020.054643
Elimko E-111
Elimko E-SER Y16-2030
Elimko RT03-1K14-70E alternative code E-RT03-1K14-70-E08
Elimko E-RT03-1K14-70-E08
Elimko E-BT01-1J06-2-K05-CCB-T
Elimko RT02-1P08-10-E03
Elimko RT02-1P08-20-E03
Elimko E-RT15-1P06-3-Ü-K10-PP
Elimko E-90-2-3-0-0
Elimko RT02-1K09-35-Ü
Elimko RT04-1K14-50-Ü-Ö is OEM !!!
Elimko E-77-2-7-2-1 is OEM!
Elimko TC05-1S4Z08-150
cảm biến nhiệt độ Elimko PT46
Elimko E-PK-700-12
Elimko E-RT04-1K09-25/30-?-Tr
Elimko E-RT05-1P06-333-?-Tr-?
Elimko E-RT03?1K09?15?U?Tr
bộ điều khiển nhiệt độ Elimko E-RT03?1K09?25?U?Tr
Elimko TC01-1JK09-35-R1/2
Elimko E-TC01-1K2N22-71-TZ
Đại lý Elimko E-TC02-1S4Y24-71-PY
Elimko E-TC02-1S4Y15-16
Elimko E-M104-1J15-8-K5-SS-TZ-?
Elimko E-70-2-7-0-1
đầu dò nhiệt độ Elimko E-RT15-1P05-7-K20-SS
Elimko E-RT08-1P06-3-?-K50-SS
Elimko E-90-1-2-0-1
Elimko E-200-2-2-1-0-?
Elimko RT-1P05-7-K20-SS
Elimko vietnam RT15-1-K-08-05-D-Z-E2-K50-SS
Elimko E-687-0-06-16-08-1-1
Elimko E-49-3-1-0-0
Elimko RT03-1K14-50-U-TR
Elimko E1200-2-1-0-0
Elimko KSS-100-25-E-PVC-0-124VD
cảm biến Elimko E-TC02-1S4Y24-80-Tr/I
Elimko RT02-1P08-30-U
Elimko E-VS-100-0-0
đầu dò nhiệt độ Elimko E-FT-10-0-008-0-0-3-2

Tham khảo thêm: HBM Vietnam Đại lý cảm biến HBM Load cell cảm biến lực căng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *