Cảm biến đo khí oxy OXY.IQ GE Panametrics

Logo brand GE Panametrics

53.000.000 

✅ Thương hiệu ⭐ GE Panametrics
✅ Type ⭐ OXY.IQ (Oxygen Transmitter)
✅ Tên hàng ⭐ Cảm biến đo khí oxy
✅ Khối lượng ⭐ 1.35 lb (612 grams)
✅ Nguồn điện ⭐ 24 to 28 VDC at 50 mA
✅ Bảo hành ⭐ 12 tháng bởi hãng GE
Nhập từ hãng Bảo hành 1-5 năm Bán công nợ 100%
Liên hệ yêu cầu làm file báo giá
Mã: OXY.IQ Oxygen Transmitter Danh mục: