ConTelec Vietnam Đại lý cảm biến encoder bộ mã hóa vòng quay

encoder ConTelec vietnam

ĐẠI LÝ CẢM BIẾN BỘ MÃ HÓA QUAY ENCODER CONTELEC VIETNAM

Đại lý encoder ConTelec Vietnam chuyên nhập khẩu và phân phối cảm biến vòng quay ConTelec, encoder ConTelec, bộ mã hóa quay ConTelec, cảm biến góc, máy đo điện thế, máy đo chiết áp, Linear Position Sensor, cảm biến vị trí tuyến tính…

ConTelec xuất xứ Thụy Sĩ
Đại lý nhập khẩu cung cấp và bảo hành toàn quốc
Sản phẩm được bảo hành theo tiêu chuẩn ConTelec Switzerland

Xem thêm: Hengstler Vietnam Đại lý encoder bộ mã hóa quay Hengstler

MODEL ENCODER BỘ MÃ HÓA VÒNG QUAY CONTELEC CẤP Ở VIET NAM

Biến trở Contelec PD 210 1K0/J 4BM PC90
Vert-X 13
GL60
LAL2 400
Contelec KL100-1KO/M-SEF
Vert-X 28
Vert-X 88
CONTELEC SWISS PD2201 Potentiometer 10K /J 10K
Contelec 2310 Precision 10-Gang Potentiometer
KL100 1KO/M
encoder ConTelec KL250 5KO/M
KL500 5KO/M
KL750 5KO/M
KL1000 5KO/M
bộ mã hóa quay ConTelec KL100 1KO/M SEF
KL250 5KO/M SEF
KL500 5KO/M SEF
KL750 5KO/M SEF
KL1000 5KO/M SEF
FSL500-1K PD210-5K PC260-105 KL 1000 2K0/M SE
FSL500-5K PD210-10K PC260-205 KL 1000 5K0/M SE
FSL500-10K PD210-20K CONTELEC PC262 KL 1000 10K0/M SE
contelec FSL1000 PD 210-4B-MB PC262-100R KL 1000 20K0/M SE
FSL1000-1K PD 210-4B-MB 1K PC262-200R KL 100 SEF
FSL1000-5K PD 210-4B-MB 2K PC262-500R KL 100 1K0/M SEF
FSL1000-10K PD 210-4B-MB 5K PC262-1K KL 100 2K0/M SEF
contelec FSL2000 PD 210-4B-MB 10K PC262-2K KL 100 5K0/M SEF
FSL2000-1K PD 210-4F-MB PC262-5K KL 100 10K0/M SEF
FSL2000-5K CONTELEC PD84 PC262-10K KL 100 20K0/M SEF
FSL2000-10K PD84-100R-3A PC262-20K KL 250 SEF
contelec FSL3000 PD84-200R-3A PC262-50K KL 250 1K0/M SEF
FSL3000-1K PD84-500R-3A PC262-100K KL 250 2K0/M SEF
cảm biến vòng quay ConTelec FSL3000-5K PD84-1K-3A PC262-200K KL 250 5K0/M SEF
FSL3000-10K PD84-2K-3A PC262-500K KL 250 10K0/M SEF
contelec FSR60 PD84-5K-3A PC262-1M KL 250 20K0/M SEF
FSR60-1K PD84-10K-3A PC262-2M KL 500 SEF
FSR60-5K CONTELEC WL100 PC262-101 KL 500 1K0/M SEF
FSR60-10K WL100-1K PC262-201 KL 500 2K0/M SEF
contelec FSR100 WL100-5K PC262-501 KL 500 5K0/M SEF
FSR100-1K WL100-10K PC262-102 KL 500 10K0/M SEF
FSR100-5K CONTELEC WL250 PC262-202 KL 500 20K0/M SEF
FSR100-10K WL250-1K PC262-502 KL 750 SEF
contelec FSR300 WL250-5K PC262-103 KL750 1K0/M SEF
FSR300-1K WL250-10K PC262-203 KL750 2K0/M SEF
FSR300-5K CONTELEC LAL200 PC262-503 KL750 5K0/M SEF
FSR300-10K LAL200-1K PC262-104 KL750 10K0/M SEF
contelec FSR500 LAL200-2K PC262-204 KL750 20K0/M SEF
FSR500-1K LAL200-5K PC262-504 KL 1000 SEF
encoder ConTelec FSR500-5K LAL200-10K PC262-105 KL 1000 1K0/M SEF
FSR500-10K LAL200-20K PC262-205 KL 1000 2K0/M SEF
CONTELEC Vert-X 13 CONTELEC LAL400 CONTELEC PC90 KL 1000 5K0/M SEF
Vert-X 1302 LAL400-1K PC90-100R KL 1000 10K0/M SEF
Vert-X 1312 LAL400-2K PC90-200R KL 1000 20K0/M SEF
bộ mã hóa quay ConTelec Vert-X 1332 LAL400-5K PC90-500R KL 100 SEZN
Vert-X 1342 LAL400-10K PC90-1K KL 100 1K0/M SEZN
Vert-X 1303 LAL400-20K PC90-2K KL 100 2K0/M SEZN
Vert-X 1313 ConTelec Vietnam KL100 PC90-5K KL 100 5K0/M SEZN
Vert-X 1333 KL100-1K PC90-10K KL 100 10K0/M SEZN
Vert-X 1343 KL100-2K PC90-20K KL 100 20K0/M SEZN
Vert-X 1399 KL100-5K PC90-50K KL 250 SEZN
CONTELEC Vert-X 13E KL100-10K PC90-100K KL 250 1K0/M SEZN
Vert-X 13E3 xxx xxx 1xx KL100-20K PC90-200K KL 250 2K0/M SEZN
Vert-X 13E3 xxx xxx 2xx CONTELEC KL10 PC90-500K KL 250 5K0/M SEZN
Vert-X 13E3 xxx xxx 4xx KL10-1K PC90-1M KL 250 10K0/M SEZN
Vert-X 13E3 xxx xxx 6xx KL10-2K PC90-2M KL 250 20K0/M SEZN
Vert-X 13E9 KL10-5K PC90-101 EURODODO.COM KL 500 SEZN
CONTELEC Vert-X 16 KL10-10K PC90-201 KL 500 1K0/M SEZN
Vert-X 1601 KL10-20K PC90-501 KL 500 2K0/M SEZN
Vert-X 1631 CONTELEC KLR10 PC90-102 KL 500 5K0/M SEZN
Vert-X 1699 KLR10-1K PC90-202 KL 500 10K0/M SEZN
CONTELEC Vert-X 21 KLR10-2K PC90-502 KL 500 20K0/M SEZN
Vert-X 211 KLR10-5K PC90-103 KL 750 SEZN
cảm biến vòng quay ConTelec Vert-X 212 KLR10-10K PC90-203 KL750 1K0/M SEZN
Vert-X 219 KLR10-20K PC90-503 KL750 2K0/M SEZN
CONTELEC Vert-X 22 – 5V CONTELEC KL250 PC90-104 KL750 5K0/M SEZN
CONTELEC Vert-X 22 – 24V KL250-1K PC90-204 KL750 10K0/M SEZN
Vert-X 2201 KL250-2K PC90-504 KL750 20K0/M SEZN
bộ mã hóa quay ConTelec Vert-X 2202 KL250-5K PC90-105 KL 1000 SEZN
Vert-X 2211 KL250-25K PC90-205 KL 1000 1K0/M SEZN
Vert-X 2212 KL250-20K CONTELEC PC20 KL 1000 2K0/M SEZN
Vert-X 2231 CONTELEC KL25 PC20-20K KL 1000 5K0/M SEZN
encoder ConTelec Vert-X 2232 KL25-1K PC20-203 KL 1000 10K0/M SEZN
Vert-X 2241 KL25-2K CONTELEC PD2310 KL 1000 20K0/M SEZN
Vert-X 2242 KL25-5K PD2310-101 KL 100 SEZM
Vert-X 2299 KL25-25K PD2310-201 KL 250 SEZM
CONTELEC Vert-X 22E – 5V KL25-20K PD2310-501 KL 500 SEZM
CONTELEC Vert-X 22E – 24V CONTELEC KLR25 PD2310-102 KL 750 SEZM
Vert-X 22E1 KLR25-1K PD2310-202 KL 1000 SEZM
Vert-X 22E2 KLR25-2K PD2310-502 KL 100 SEFZN
Vert-X 22E2 xxx xxx 2xx KLR25-5K PD2310-103 KL 250 SEFZN
Vert-X 22E2 xxx xxx 5xx KLR25-25K PD2310-203 KL 500 SEFZN
Vert-X 22E2 xxx xxx 7xx KLR25-20K PD2310-503 KL 750 SEFZN
Vert-X 22E2 xxx xxx 1xx CONTELEC KL500 PD2310-104 KL 1000 SEFZN
Vert-X 22E2 xxx xxx 4xx KL500-1K PD2310-100R KL 100 SEFZM
Vert-X 22E2 xxx xxx 6xx KL500-2K PD2310-200R KL 250 SEFZM
Vert-X 22E9 KL500-5K PD2310-500R KL 500 SEFZM
CONTELEC Vert-X 27E – 5V KL500-50K PD2310-1K KL 750 SEFZM
CONTELEC Vert-X 27E – 24V KL500-20K PD2310-2K KL 1000 SEFZM
Vert-X 27E1 CONTELEC KL50 PD2310-5K CONTELEC ML06
Vert-X 27E2 KL50-1K PD2310-10K ML06-1K
Vert-X 27E2 xxx xxx 2xx KL50-2K PD2310-20K ML06-5K
encoder ConTelec Vert-X 27E2 xxx xxx 5xx KL50-5K PD2310-50K ML06-10K
Vert-X 27E2 xxx xxx 7xx KL50-50K PD2310-100K CONTELEC ML10
Vert-X 27E2 xxx xxx 1xx KL50-20K CONTELEC PD2210 ML10-1K
Vert-X 27E2 xxx xxx 4xx CONTELEC KLR50 PD2210-101 ML10-5K
Vert-X 27E2 xxx xxx 6xx KLR50-1K PD2210-201 ML10-10K
Vert-X 27E9 KLR50-2K PD2210-501 CONTELEC ML25
ConTelec Vietnam Vert-X 28 – 5V KLR50-5K PD2210-102 ML25-1K
CONTELEC Vert-X 28 – 24V KLR50-50K PD2210-202 ML25-5K

Nhập khẩu chính hãng tại: www.contelec.ch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *