Hengstler Vietnam Đại lý encoder bộ mã hóa quay Hengstler

Đại lý hengstler vietnam

ĐẠI LÝ BỘ MÃ HÓA QUAY HENGSTLER VIETNAM

Đại lý Hengstler Vietnam chuyên nhập khẩu và phân phối bộ mã hóa quay Hengstler, rơ le Hengstler, máy in Hengstler, encoder bộ đếm Hengstler, bộ định thời gian Hengstler, bộ điều khiển nhiệt độ Hengstler, màn hình hiển thị, cảm biến vòng quay…

Hengstler xuất xứ Đức 

Đại lý nhập khẩu cung cấp bảo hành toàn quốc

Sản phẩm được bảo hành chính hãng theo tiêu chuẩn Hengstler Germany

Xem thêm: Bộ mã hóa Leine & Linde Đại lý Encoder cảm biến

MODEL BỘ MÃ HÓA ENCODER HENGSTLER THÔNG DỤNG Ở VIET NAM

Hengstler 0101401 U-ZAEHLER 4 AR DBZ 1:10 O.GEH. 4 AR DBZ 1:10 0101402 U-ZAEHLER 4 AR DBW 1:10 O.GEH. 4 AR DBW 1:10 0101406 U-ZAEHLER 4 AR DBW 1:1E O.GEH. 4 AR DBW 1:1 0101413 U-ZAEHLER 5 AR DBZ 1:1E O.GEH. 5 AR DBZ 1:1E O.GEH. 0101415 U-ZAEHLER 5 AL DBZ 1:1E O.GEH. 5 AL DBZ 1:1 0101470 U-ZAEHLER 4 AR DBZ 1:10 SO-WEL 4 AR DBZ 1:10 SO-WEL 0101487 U-ZAEHLER 4 AR DBW 1:10 SO-WEL. ZST.1035 4 AR DBW 1:10 SO-WEL. ZST.1035 0101505 U-ZAEHLER 4 AR DBZ 1:10 4 AR DBZ 1:10 0101506 U-ZAEHLER 4 AR DBW 1:10 4 AR DBW 1:10 0101507 U-ZAEHLER 4 AL DBZ 1:10 REVOLULTION COUNTER 4 AL DBZ 1:10 0101508 U-ZAEHLER 4 AL DBW 1:10 4 AL DBW 1:10 0101605 U-ZAEHLER 4 AR DBZ 1:1 4 AR DBZ 1:1 0101606 U-ZAEHLER 4 AR DBW 1:1 4 AR DBW 1:1 0101607 U-ZAEHLER 4 AL DBZ 1:1 4 AL DBZ 1:1 0101608 U-ZAEHLER 4 AL DBW 1:1 4 AL DBW 1:1 0101609 bộ mã hóa quay Hengstler U-ZAEHLER 5 AR DBZ 1:1 5 AR DBZ 1:1 0101610 U-ZAEHLER 5 AR DBW 1:1 5 AR DBW 1:1 0101611 U-ZAEHLER 5 AL DBZ 1:1 5 AL DBZ 1:1 0101613 U-ZAEHLER 5 AR DBZ 1:10 5 AR DBZ 1:10 0101614 EU-ZAEHLER 5 AR DBW 1:10 5 AR DBW 1:10 0101616 U-ZAEHLER 5 AL DBW 1:10 5 AL DBW 1:10 0101617 U-ZAEHLER 5 AR DBZ 1:1 SS 5 RH TC 1:1 SS 0101712 U-ZAEHLER 4 DBW Oh. Hengstler Vietnam 4 WH TG 0103505 U-ZAEHLER 4 AR DBZ 1:10 4 AR DBZ 1:10 0103506 U-ZAEHLER 4 AR DBW 1:10 4 AR DBW 1:10 0103507 U-ZAEHLER 4 AL DBZ 1:10 4 AL DBZ 1:10 0103508 U-ZAEHLER 4 AL DBW 1:10 4 AL DBW 1:10 0103605 U-ZAEHLER 4 AR DBZ 1:1 4 AR DBZ 1:1 0103606 U-ZAEHLER 4 AR DBW 1:1 4 AR DBW 1:1 0103607 U-ZAEHLER 4 AL DBZ 1:1 4 AR DBZ 1:1 0103608 U-ZAEHLER 4 AL DBW 1:1 4 AL DBW 1:1 0110001 U-ZAEHLER 7 AB DBZ/BW 1:1 7 AB bộ mã hóa quay Hengstler DBZ/BW 1:1 0110004 U-ZAEHLER 7 AB DBZ/DBW O.SCHL. 7 AB DBZ/DBW O.SCHL. 0110006 U-ZAEHLER 7 AL DBZ/DBW KNR 7 AL DBZ/DBW KNR 0111001 U-ZAEHLER 7 AB DBZ 1:1 7 AB DBZ 1:1 0111002 U-ZAEHLER 7 AB DBW 1:1 7 AB DBW 1:1 0125101 U-ZAEHLER 4 AR DBZ 1:1 4 AR DBZ 1:1 0125102 U-ZAEHLER 4 AR DBW 1:1 4 AR DBW 1:1 0125103 U-ZAEHLER 4 AL DBZ 1:1 4 AL DBZ 1:1 0125104 U-ZAEHLER 4 AL DBW 1:1 4 AL DBW 1:1 0125105 U-ZAEHLER 5 AR DBZ 1:1 5 AR DBZ 1:1 0125106 U-ZAEHLER 5 AR DBW 1:1 5 AR DBW 1:1 0125107 U-ZAEHLER 5 AL DBZ 1:1 5 AL DBZ 1:1 encoder Hengstler 0125108 U-ZAEHLER 5 AL DBW 1:1 5 AL DBW 1:1 0125111 U-ZAEHLER 4 AR DBZ 1:10 4 AR DBZ 1:10 0125112 U-ZAEHLER 4 AR DBW 1:10 4 AR DBW 1:10 0125113 U-ZAEHLER 4 AL DBZ 1:10 4 AL DBZ 1:10 0125114 U-ZAEHLER 4 AL DBW 1:10 4 AL DBW 1:10 0125115 U-ZAEHLER 5 AR DBZ 1:10 5 AR DBZ 1:10 0125116 U-ZAEHLER 5 AR DBW 1:10 5 AR DBW 1:10 0125118 U-ZAEHLER 5 AL DBW 1:10 5 AL DBW 1:10 0125135 U-ZAEHLER 5 AR DBZ 1:1 O.GRPLA. 5 AR DBZ 1:1 O.GRPLA. 0125136 U-ZAEHLER 5 AR DBW 1:1 O.GRPLA. 5 AR DBW 1:1 O.GRPLA. 0125155 U-ZAEHLER 4 AB DBW 1:10 0802006 4 AB DBW 1:10 0802006 0125156 U-ZAEHLER 4 AB DBW 1:10 0801035 4 AB DBW 1:10 0801035 0125163 U-ZAEHLER 5 AB DBW 1:10 O.GRPL. 5 AB DBW 1:10 O.GRPL. 0125168 U-ZAEHLER 5 AB DBW 1:10 0802012 5 AB DBW 1:10 0802012 0125184 U-ZAEHLER 5 AL DBZ 3:1 O.GRPLA. 5 AL DBZ 3:1 O.GRPLA. 0125301 H-ZAEHLER 4 AR DBZ STROKE COUNTER 4 AR DBZ 0125302 H-ZAEHLER 4 AR DBW Hengstler Vietnam 4 AR DBW 0125303 H-ZAEHLER 4 AL DBZ STROKE COUNTER 4 AL DBZ 0125304 H-ZAEHLER 4 AL DBW STROKE COUNTER 4 AL DBW 0125305 H-ZAEHLER 5 AR DBZ STROKE COUNTER 5 AR DBZ 0125306 H-ZAEHLER 5 AR DBW STROKE COUNTER 5 AR DBW 0125307 H-ZAEHLER EURODODO.COM 5 AL DBZ STROKE COUNTER 5 AL DBZ 0125308 H-ZAEHLER 5 AL DBW STROKE COUNTER 5 AL DBW 0125342 HT-ZAEHLER 4 AR DBZ Hand Tally 4 AR DBZ 0125348 H-ZAEHLER 5 AL DBZ O.N.SCHW.KA STROKE COUNTER 5 AL DBZ O.N.SCHW.KA 0125349 H-ZAEHLER 4AR DBW O.GRPLA. STROKE COUNTER 4AR DBW O.GRPLA. 0125352 H-ZAEHLER 4 AR DBZ O.G.KA.SCHW. STROKE COUNTER 4 AR DBZ O.G.KA.SCHW. 0125353 H-ZAEHLER 5 AR DBW SCHWARZE KAPPE STROKE COUNTER 5 AR DBW BLACK COVER 0125358 H-ZAEHLER 5 AR DBZ O.N.SCHW.KA STROKE COUNTER 5 AR DBZ O.N.SCHW.KA 0125802 EH-ZAEHLER 5 AR DBW O.N. STROKE COUNTER 5 AR DBW O.N. 0125864 U-ZAEHLER 4 AL DBW 1:1 O.GRPL. 4 AL DBW 1:1 O.GRPL. 0150103 U-ZAEHLER 6 AB DBZ 1:10 RTL 6 AB DBZ 1:10 RTL 0150104 U-ZAEHLER 6 AB DBW 1:10 RTL 6 AB DBW 1:10 RTL 0150201 L-ZAEHLER 6 AB DBZ 1:2 99999,9 6 AB DBZ 1:2 99999,9 0150202 L-ZAEHLER 6 AB DBW 1:2 99999,9 6 AB DBW 1:2 99999,9 0150204 L-ZAEHLER 6 AB DBW 1:2 YARD 6 AB DBW 1:2 YARD 0150209 L-ZAEHLER 6 AR DBW 1:20 M/CM 6 AR DBW 1:20 M/CM 0150217 L-ZAEHLER 4 AB DBW 1:20 M/CM 4 AB DBW 1:20 M/CM encoder Hengstler 0150222 L-ZAEHLER 6 AR DBW 1:20 M/CM 6 AR DBW 1:20 M/CM 0150223 L-ZAEHLER 6 AL DBW 1:2 RT 6 AL DBW 1:2 RS 0150224 L-ZAEHLER 6 AR DBW 1:2 RT 6 AR DBW 1:2 RS 0150301 H-ZAEHLER RTL 6 AR DBZ bộ mã hóa quay Hengstler RTL 6 AR DBZ 0150302 H-ZAEHLER RTL 6 AR DBW STROKE COUNTER RTL 6 AR DBW 0150303 H-ZAEHLER RTL 6 AL DBZ STROKE COUNTER RTL 6 AL DBZ 0150304 H-ZAEHLER RTL 6 AL DBW Hengstler Vietnam RTL 6 AL DBW 0205001 METERZ.7ST/M 1:5 AB DBZ 7ST/M 1:5 AB DBZ 0205002 METERZ.7ST/M 1:5 AB DBW 7ST/M 1:5 AB DBW 0205003 METERZ.7ST/M 1:2 AB DBZ 7ST/M 1:2 AB DBZ 0205005 METERZ.7ST/M 1:10 AB DBZ 7ST/M 1:10 AB DBZ 0205006 METERZ.7ST/M 1:10 AB DBW 7ST/M 1:10 AB DBW 0205011 L-ZAEHLER 7 AB DBZ 1:10 O.SCHL. 7 AB DBZ 1:10 O.SCHL. 0205012 L-ZAEHLER AB DBZ 1:10 99999,99 AB DBZ 1:10 99999,99 0205025 U-ZAEHLER 4 AB DBZ 1:10 O.NULL. 4 AB DBZ 1:10 O.NULL. 0205026 METERZ.7ST/HA/QM 1:10 AL DBW 7ST/HA/QM 1:10 AL DBW 0205027 METERZ.7ST/M 1:1 AB DBW 7ST/M 1:1 AB DBW 0225001 U-ZAEHLER 6 AB DBZ 1:1 6 AB DBZ 1:1 0225002 U-ZAEHLER 6 AB DBW 1:1 6 AB DBW 1:1 0225003 L-ZAEHLER 6 AB DBZ 1:5 6 AB DBZ 1:5 0225004 L-ZAEHLER 6 AB DBW 1:5 6 AB DBW 1:5 0225007 L-ZAEHLER 6 AB DBZ 1:50 M.TEILS 6 AB DBZ 1:50 M.TEILS 0225008 L-ZAEHLER 6 AB DBW 1:50 M.TEILS 6 AB DBW 1:50 M.TEILS 0225013 L-ZAEHLER 6 AB DBZ 1:2 6 AB DBZ 1:2 0225014 L-ZAEHLER 6 AB DBW 1:2 6 AB DBW 1:2 0225021 U-ZAEHLER 6 AB DBZ 1:10 6 AB DBZ 1:10 0225022 U-ZAEHLER 6 AB DBW 1:10 6 AB DBW 1:10 0225030 L-ZAEHLER 6 AB DBW 1:50 WEL 10. 6 AB DBW 1:50 WEL 10. 0225070 U-ZAEHLER MIT KONTAKT BEI 0 U.9 MIT KONTAKT BEI 0 U.9 0225104 U-ZAEHLER 6 AVH DGU 1:10 6 AVH DGU 1:10 0225301 H-ZAEHLER 6 AB DBZ 1:1 STROKE COUNTER 6 AB DBZ 1:1 0225302 H-ZAEHLER 6 AB DBW 1:1 STROKE COUNTER 6 AB DBW 1:1 0225501 L-ZAEHLER 6 AB DBZ 1:5 6 AB DBZ 1:5 0225502 L-ZAEHLER 6 AB DBW 1:5 6 AB DBW 1:5 0225505 L-ZAEHLER 6 AB DBZ 1:50 6 AB DBZ 1:50 0225506 L-ZAEHLER 6 AB DBW 1:50 6 AB DBW 1:50 0250001 UE-ZAEHLER 5 AB DBZ 1:1 SE Hengstler Vietnam 5AB DB 0250002 UE-ZAEHLER 5 AB DBW 1:1 encoder Hengstler SE REVOLUTION PRESET COUNTER 5 AB D 0250019 LE-ZAEHLER 5 AB DBZ 2:1 SE 5 AB DBZ 2:1 SE 0250020 LE-ZAEHLER 5 AB DBW 2:1

Website hãng: https://www.hengstler.de/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *