Cảm biến RECHNER có sẵn tại Viet Nam nhiều model thông dụng

cảm biến rechner

ĐẠI LÝ CẢM BIẾN RECHNER CHÍNH HÃNG TẠI VIET NAM

Cảm biến Rechner bao gồm các dòng cảm biến điện dung Rechner, cảm biến tiệm cận Rechner được EuroDodo phân phối thường xuyên ở Việt Nam, chúng tôi có sẵn nhiều mã hàng thông dụng của các dòng sản phẩm cam bien Rechner cũng như Bộ điều khiển Logic EGI Rechner, rơ le, module – mô-đun, Đầu dò mức KFS-Series,đầu dây cáp nối…

Ngoài ra chúng tôi phân phối: Cảm biến Contrinex của Thụy Sĩ

MÃ CẢM BIẾN ĐIỆN DUNG RECHNER ĐÃ CẤP Ở VIỆT NAM

Rechner kas-80-30-a-m32-stex Sensor KXS-C50-P-A-3 RECHNER KXS-C50-P-A-3 GERMANY
Sensor KAS-40-30/10-N Cam bien RECHNER KAS-40-30/10-N GERMANY IAS-10-A13-IL20-M18-PTFE/MS-Z02-1
IAS-10-A23-IL20-M18-PTFE/MS-Z02-1
IAS-10-A14-IL20-M30-PTFE/MS-Z02-1
IAS-10-A24-IL20-M30-PTFE/MS-Z02-1
IAS-10-6.5/25-S-D6.5-PVC/VAb-Z02-0
Befestigungsschelle Nr. 138 40D, PA
Befestigungsschelle Nr. 139 50D, PA
Befestigungsschelle Nr. 140 64D, PA
Befestigungsschelle Nr. 131 10D, PA
Befestigungsschelle Nr. 132 11D, PA
Befestigungsschelle Nr. 133 20D, PA
Befestigungsschelle Nr. 134 22D, PA
Befestigungsschelle Nr. 135 30D, PA
Befestigungsschelle Nr. 136 32D, PA
Befestigungsschelle Nr. 137 34D, PA
Schutzvorrichtung für i-Level
PTFE-Einschraubadapter M38x1,5×65 (M32)
Delrin-Einschraubadapter M38x1,5×65
PTFE-Einschraubadapter M38x1,5×65 (M30)
Delrin-Einschraubadapter M38x1,5×65
C-Klammern, Triclamp
Triclamp Schweißstutzen DIN 25
Triclamp-Dichtungen
A-TRI-G1/2-D64-VAc
Cảm biến Rechner A-TRI-G1/2-D64-VAc-E
A-TRI-G1/2-D50-VAc
pac-Bus Einzelelement, 17,6 mm 3 Stück
Klemmenset für pac-Bus
ST-Y5-M12-PA-4-0-1-Z00
ST-Y1-M12-PA-4-0-1-Z00
ST-Y5-M12-PVC-4×0.34-0-1-Z05
ST-Y5-M12-PVC-3×0.34-0-0-Z05
ST-Y5-M12-PVC-3×0.34-0-1-Z05-E
ST-Y5-M12-PVC-3×0.34-0-1-Z05-E
ST-Y5-M12-PVC-4×0.25-0-0-Z05
ST-Y5-M12-PVC-4×0.25-0-1-Z05
ST-Y7-M8-PVC-3×0.25-0-0-Z05
ST-Y7-M8-PVC-3×0.25-0-1-Z05-E
ST-Y7-M8-PVC-3×0.34-0-1-Z05
ST-Y10-M12-PVC-5×0.34-0-0-Z05
ST-Y10-M12-PUR-5×0.25-1-1-Z02-E
ST-Y9-M12-PVC-5×0.25-1-1-Z02
ST-Y5-M12-PVC-4×0.34-0-1-Z05
ST-Y5-M12-PVC-2×0.34-0-1-Z05
ST-Y10-M12-PVC-3×0.34-1-1-Z05
ST-Y5-M12-PVC-4×0.34-0-1-Z05
ST-Y5-M12-PVC-4×0.34-0-0-Z05
A-KLV-D16-PG16-MS/NBR
A-KLV-D16-PG16-MS/Viton
KB-PG7 D10
KB-PA-G1″-VA-16,
A-KLV-D16-G1-VAc/PTFE
A-KLV-D16-G1-VAc/VAc
KV-M20-VA-12
TP80
A-KLV-D16-R3/4-VAc/PTFE
A-KLV-D16-R3/4-VAc/VAc
Abdichtset M32/PTFE
Abdichtset M30/PTFE
Abdichtset M18/PTFE
H-M30-1″-PP
H-M30-3/4″-PP
H-M30-1/2″-PP
H-M18-1/2″-PP
H-M18-6.5-PP
H-M18-5.0-PP
H-M30-1″-PTFE
H-M30-3/4″-PTFE
H-M30-1/2″-PTFE
H-M18-1/2″-PTFE
H-M18-6.5-PTFE
H-M18-5.0-PTFE
H-M32-3/4″-PP
A-ESM-G1-D55-VAc
A-ESM-G1-D50-VAc
A-VAR-G1-D84-VAc
A-Tri-G1-D64-VAc
EasyMount H-01
EasyMount H-02
EasyMount H-03
EasyMount H-04
EasyMount H-05
A-ESM-G1/2-D30-VAc
A-Tri-G1-D50-VAc
IAS-30-6.5-N-D6.5-PEEK-Z02-0-1G-1D
IAS-30-A22-N-M12-PPO/Ms-Z02-0-1G
IAS-30-A13-N-M18-PPO/Ms-Z02-0-1G
IAS-30-A23-N-M18-PVC/Ms-Z02-0-1G
IAS-30-A14-N-M30-PVC/Ms-Z02-0-1G
IAS-30-A24-N-M30-PVC/Ms-Z02-0-1G
IAS-30-04-N-D4-VAb-0-1G
IAS-30-M5-N-M5-PPO/VAb-Z02-0-1G
IAS-30-M8-N-M8-PVC/VAb-Z02-0-1G
IAS-30-14-N-D11-PPO-Z02-0-1G
KAS-40-A11-N-M8-PTFE/Ms-Z02-1-1G
KAS-40-A12-N-M12-PTFE/VAb-Z02-1-1G
KAS-40-A14-N-M30 PTF EURODODO.COM
KAS-40-A13-N-M18-PTFE/Ms-Z02-1-1G
KAS-40-A23-N-M18-PTFE/Ms-Z02-1-1G
KAS-40-A14-N-M30-PTFE/Ms-Z02-1-1G
KAS-40-A24-N-M30-PTFE/Ms-Z02-1-1G
KAS-40-14-N-M12-PTFE-Z02-1-1G
KAS-40-24-N-M22-PTFE-Z02-1-1G
KAS-40-30-N-M32-PPO-Z02-1-1G
KAS-40-35-N-D30-PPO-Z02-1-1G
KAS-40-35-N-M32-PTFE-Z02-1-1G
KAS-40-34-N-M32-PTFE/VAb-Z02-1-1G
KXS-250-M5/20-X-M5-PTFE/VAb-250C-X02/Y95
KXS-250-M8/25-X-M8-PTFE/VAb-250C-X02/Y95
KXS-250-M12/25-X-M12-PTFE/VAb-250C-X02/Y95
KXS-250-M18/70-X-M18-PTFE/VAb-250C-X02/Y95
KXS-250-M30/70-X-M30-PTFE/VAb-250C-X02/Y95
KXS-250-M32/70-X-M32-PTFE/VAb-250C-X02/Y95
KXA-5-1-B-P-A-1-Z02-Y90
KXA-5-1-B-N-A-1-Z02-Y90
KXA-5-1MINI-B-P-A-1-Z02-Y90
KXA-5-1MINI-B-N-A-1-Z02-Y90
EGI-130 115/230 VAC
EGI-130-TD 115/230 VAC
EGII-130 115/230 VAC
KS-250-M18/30-X-M18-PTFE/VAb-250C-X0E/Y26-0
KS-250-M18/45-X-M18-PTFE/VAb-250C-X0E/Y26-0
KS-250-M32/70-X-M32-PTFE/VAb-250C-X02/Y24-0
KS-250-M32/70-X-M32-PTFE/VAb-250C-X05/Y24-0
KS-250-M32/70-X-M32-PTFE/VAb-250C-Y25/X02/Y24-0
KS-250-M32/70-X-M32-PTFE/VAb-250C-Y25/X05/Y24-0
KSA-80-BB-S-50x50x25-PA-Z02/Y26-1
KSA-80-BB-Ö-50x50x25-PA-Z02/Y26-1
IAS-60-A13-S-M18-PPO/MS-Z02-0
IAS-60-A13-Ö-M18-PPO/MS-Z02-0
IAS-60-A23-S-M18-PPO/MS-Z02-0
IAS-60-A23-Ö-M18-PPO/MS-Z02-0
IAS-60-A14-S-M30-PVC/MS-Z02-0
IAS-60-A24-S-M30-PVC/MS-Z02-0
KAS-70-A12-A-M12-PTFE/VAb-Z02-1-HP
KAS-70-A12-A-M12-PTFE/VAb-Y5-1-HP
KAS-70-A22-A-M12-PTFE/VAb-Z02-1-HP
Cảm biến Rechner KAS-70-A14-A-M30-PPO-Z02-1-HP
KAS-70-23-S-M22-PPO-Z02-1-HP
KAS-70-30-A-D30-PTFE/MS-Z02-1-HP
KAS-70-30-A-M32-PTFE/MS-Z02-1-HP
KAS-70-30-A-M32-PTFE/MS-Y5-1-HP
KAS-70-30-S-M32-PTFE/MS-Z02-1-HP
KAS-70-35-A-M32-PTFE/VAb-Y5-1-HP
KAS-70-35-S-M32-PTFE/VAb-Z02-1-HP
KAS-70-35-A-M32-PPO-Z02-1-HP
KAS-70-35-A-M32-PPO-Y5-1-HP
KAS-70-35-S-M32-PPO-Z02-1-HP
KAS-2000-30-P-M32-PTFE/MS-Z02-1
KAS-2000-30-P-M32-PTFE/MS-Y3-1
KAS-2000-35-P-M32-PPO-Z02-1
KAS-2000-35-P-M32-PTFE/VAb-Z02-1
KAS-2000-35-P-M32-PTFE/VAb-160C-Z02-1
KAS-80-A12-A-M12-PTFE/VAb-Z02-1-HP
KAS-80-A12-S-M12-PTFE/VAb-Z02-1-HP
KAS-80-A12-A-M12-PTFE/VAb-Y5-1-HP
KAS-80-A22-A-M12-PTFE/VAb-Z02-1-HP
KAS-80-A22-A-M12-PTFE-Z02-1-HP
KAS-80-A22-S-M12-PTFE/VAb-Z02-1-HP
KAS-80-A13-A-M18-PTFE/MS-Z02-1-HP
KAS-80-A13-A-M18-PPO-Z02-1-HP
KAS-80-A13-A-M18-PTFE-Z02-1-HP
KAS-80-A13-S-M18-PTFE/MS-Z02-1-HP
KAS-80-A13-A-M18-PTFE/MS-Y5-1-HP
KAS-80-A23-A-M18-PTFE/MS-Z02-1-HP
KAS-80-A23-A-M18-PTFE-Z02-1-HP
KAS-80-A23-A-M18-PTFE/MS-Y5-1-HP
KAS-80-A14-A-M30-PTFE/MS-Z02-1-HP
KAS-80-A14-A-M30-PTFE/MS-Y5-1-HP
KAS-80-A14-A-M30-PPO-Z02-1-HP
KAS-80-A14-S-M30-PTFE/MS-Z02-1-HP
KAS-80-A24-A-M30-PTFE/MS-Z02-1-HP
KAS-80-A24-A-M30-PTFE/MS-Y5-1-HP
KAS-80-A24-A-M30-PPO-Z02-1-HP
KAS-80-A24-A-M30-PTFE-Z02-1-HP
KAS-80-A24-A-M30-PPO-Y5-1-HP
KAS-80-20-A-D22-PTFE/MS-Z02-1-HP
KAS-80-20-S-D22-PTFE/MS-Z02-1-HP
KAS-80-23-A-D20-PA-Z02-1-HP
KAS-80-26/113-A-G1-PTFE-Z02-1-HP
KAS-80-30-A-D30-PTFE/MS-Z02-1-HP
KAS-80-30-A-D30-PTFE/MS-Y5-1-HP
KAS-80-30-A-M32-PTFE/MS-Z02-1-HP
KAS-80-30-A-M32-PTFE-Z02-1-HP
KAS-80-30-A-M32-PTFE/MS-Y5-1-HP
KAS-80-30-S-M32-PTFE/MS-Z02-1-HP
KAS-80-35-A-M32-PTFE/VAb-Z02-1-HP
KAS-80-35-A-M32-PTFE/VAb-Y5-1-HP
KAS-80-35-A-M32-PTFE-100C-Z02-1-HP
KAS-80-35-A-M32-PPO-Z02-1-HP
KAS-80-35-A-M32-PPO-Y5-1-HP
KAS-80-35-S-M32-PPO-Z02-1-HP
KAS-90-A13-S-M18-PPO-Z02-1
KAS-90-A23-S-M18-PPO-Z02-1
KAS-90-30-S-M32-PPO-Z02-1
KAS-90-30-Ö-M32-PPO-Z02-1
KAS-90-35-S-M32-PPO-Z02-1
KAS-90-35-Ö-M32-PPO-Z02-1
KAS-90-35-S-M32-PTFE/MS-Z02-1
KAS-90-35-Ö-M32-PTFE/MS-Z02-1
KFA-5-1-B-P-A-Z02-Y50
KFA-5-1-B-N-A-Z02-Y50
KFA-5-4-XXL-P-S-4FB-KL-Y50
KFA-5-2-L-P-Ö-Z02-Y50
KFA-5-4-XXL-P-A-KL-Y50
KFA-5-1-L-P-A-Z02-Y50
KFA-5-2-L-P-S-Z02-Y50
KFA-5-2-L-P-Ö-1FB-1TD-Z02-Y50
KFA-5-2-L-P-Ö-Z02-Y90
KFA-5-4-XXL-P-A-KL-Y70
KFA-5-4-XXL-P-S-4FB-KL-Y70
KFA-1-200-XXL-IL4-KL-Y70
KFA-1-500-XXL-IL4-KL-Y70
KFA-1-1000-XXL-IL4-KL-Y70
KFA-1-2000-XXL-IL4-KL-Y70
KFA-1-200-XXL-UL0-KL-Y70
KFA-1-500-XXL-UL0-KL-Y70
KFA-1-1000-XXL-UL0-KL-Y70
KFA-1-2000-XXL-UL0-KL-Y70
KFA-5-2-L-P-S-Z02-Y50K
KSA-70-B-A-75.5×46.6×30-PA-Z02/Y24-1
KSA-70-B-A-75.5×46.6×30-PA-Z02/Y24-1
KSA-80-B-A-75.5×46.6×30-PA-Z02/Y24-1
KSA-80-B-A-75.5×46.6×30-PA-Z02/Y24-1
KSA-70-B-A-75.5×46.6×30-PA-Z02/Y24-1
KSA-70-B-A-75.5×46.6×30-PA-Z02/Y24-1
KSA-80-B-A-75.5×46.6×30-PA-Z02/Y24-1
KSA-80-B-A-75.5×46.6×30-PA-Z02/Y24-1
IAS-30-A22-N-M12-PPO/Ms-Z02-0-1G-1D
IAS-30-6.5-N-D6.5-PVC/VAb-Z02-0-1G
IAS-30-A13-N-M18-PPO/Ms-Z02-0-1G-1D
IAS-30-A23-N-M18-PVC/Ms-Z02-0-1G-1D
IAS-30-A14-N-M30-PVC/Ms-Z02-0-1G-1D
IAS-30-A24-N-M30-PVC/Ms-Z02-0-1G-1D
IAS-10-A14-A-M30-PTFE/Ms-90C-Z02-0-2G-1/2D
IAS-10-A13-A-M18-PTFE/Ms-90C-Z02-0-2G-1/2D
IAS-10-A12-S-M12-PTFE/VAb-90C-Z02-0-2G-1/2D
IAS-10-A13-A-M18-PTFE/Ms-90C-Z02-0-2G-1/2D
IAS-20-A14-A-M30-PTFE/Ms-90C-Z02-0-2G-1/2D
IAS-20-A12-S-M12-PTFE/VAb-90C-Z02-0-2G-1/2D
IAS-20-A11-S-M8-PA/VAb-Z02-0
IAS-10-A12-S-M12-PBT/MS-Y5-0-E
IAS-10-A13-S-M18-PBT/MS-Y5-0-E
IAS-10-A12-S-M12-PBT/MS-Z02-0-E
IAS-30-A14-N-M30-PVC/Ms-Y5-0-1G
IAS-30-A24-N-M30-PVC/Ms-Y5-0-1G
IAS-30-A13-N-M18-PPO/Ms-Y5-0-1G
IAS-30-A23-N-M18-PPO/Ms-Y5-0-1G
IAS-30-6.5-N-D6.5-PVC/VAb-Z02-0-1G
IAS-30-A22-N-M12-PPO/VAb-Y5-0-1G
IAS-10-A14-A-M30-PTFE/Ms-90C-Y10-0-1/2D
IAS-20-A12-S-M12-PBT/MS-Z03-0
IAS-10-A12-S-M12-PBT/MS-Z03-0
IAS-10-A22-S-M12-PBT/MS-Z03-0
IAS-20-A22-S-M12-PBT/MS-Z02-0
IAS-20-A13-S-M18-PBT/MS-Z02-0
IAS-10-A13-S-M18-PBT/MS-Z02-0
IAS-20-A23-S-M18-PBT/MS-Z02-0
IAS-10-A23-S-M18-PBT/MS-Z02-0
IAS-10-6.5/15-S-D6.5-PPO/VAb-Z02-0
IAS-10-M8-S-M8-PA/VAb-Z02-0
IAS-10-M8-Ö-M8-PA/VAb-Z02-0
IAS-10-04-S-D4-ZrO2/VAb-Z02-0
IAS-10-6.5/25-S-D6.5-PVC/VAb-Z02-0
IAS-10-M8-S-M8-PA/VAb-Y7-0
IAS-10-M8-Ö-M8-PVC/VAb-Y7-0
IAS-10-A21-S-M8-PVC/VAb-Z02-0
KAS-80-A24-A-M30-PTFE/VAb-Z03-1-2G-1/2D
KAS-70-A24-A-M30-PTFE/VAb-Z03-1-2G-1/2D
KAS-80-35-A-M32-PTFE/VAb-90C-Z03-1-2G-1/2D
KAS-80-35-S-M32-PTFE/VAb-90C-Z03-1-2G-1/2D
KAS-70-35-A-M32-PTFE/VAb-90C-Z03-1-2G-1/2D
KAS-70-35-S-M32-PTFE/VAb-90C-Z03-1-2G-1/2D
KAS-80-35-A-G1-PTFE/VAb-Z03-1-2G-1/2D
KAS-80-35-A-M32-PTFE-Z03-1-2G-1/2D
KAS-40-34-N-M32-PTFE/VAb-Z03-1-1G-1D
KAS-40-A24-N-M30PTFE/VAb-Z03-1-1G-1D
KAS-80-26/113-A-G1-PTFE-90C-Z02-1-2G-1/2D
KAS-80-26/113-A-G1-PTFE-100C-Z02-1-HP
KAS-80-A23-S-M18-PPO-Z02-1-NL
KAS-80-A23-A-M18-PPO-Z02-1-NL
KAS-80-A24-S-M30-PPO-Z02-1-NL
KAS-80-A24-A-M30-PPO-Z02-1-NL
KAS-80-A24-A-M30-PPO-Y3-1-NL
KAS-80-A24-A-M30-PVC/MS-Z02-1-NL
KAS-80-A24-A-M30-PVC/MS-Y3-1-NL
KAS-80-35-A-M32-PTFE/VAb-Z03-1-2G-1/2D
KAS-70-A23-A-M18-PPO-Z02-1-NL
KAS-70-A24-A-M30-PPO-Z02-1-NL
KAS-70-A24-S-M30-PPO-Z02-1-NL
KAS-70-A23-S-M18-PPO-Z02-1-NL
KAS-90-26/113-S-G1-PTFE-Z02-1
KAS-80-A24-A-M30-PTFE/MS-Z02-1-NL
KAS-80-26/113-A-TRI-PTFE-100C-Z02-1-HP
KAS-80-35-A-M32-PPO-Y3-1-NL
KAS-80-26/113-A-Tri-PTFE-90C-Z02-1-2G-1/2D
KAS-80-26/200-A-G1-PTFE-Z05-1-HP
KAS-80-26/113-A-M22-PTFE-Z03-1-E-HP
KAS-80-35-A-M32-PPO-Z02-1-NL
KAS-80-26/200-A-G1-PTFE-90C-Z02-1-2G-1/2D
KAS-80-A23-A-M18-PPO-Y3-1-NL
KAS-70-35-S-M32-PPO-Z02-1-NL
KAS-80-A23-A-M18-PTFE/Ms-Y5-1-3G-3D
KAS-80-26/113-A-PFS1-PTFE-Y5-1-HP
KAS-80-A14-A-M30-PPO-Z02-1-NL
KAS-40-A14-N-M30-PTFE/Ms-Y5-1-1G
KAS-40-A24-N-M30-PTFE/Ms-Y5-1-1G
KAS-40-A13-N-M18-PTFE/Ms-Y5-1-1G
KAS-40-A23-N-M18-PTFE/Ms-Y5-1-1G
KAS-40-A12-N-M12-PTFE/VAb-Y5-1-1G
KAS-40-A22-N-M12-PTFE/VAb-Y5-1-1G
KAS-80-A14-A-M30-PPO-Y3-1-NL
KAS-80-A14-S-M30-PPO-Y3-1-NL
KAS-90-A23-S-M18-PPO-Z02-1-NL
KAS-90-A23-Ö-M18-PPO-Z02-1-NL
KAS-80-A13-A-M18-PPO-Y3-1-NL
KAS-90-35-S-M32-PPO-Z02-1-NL
KAS-90-A13-S-M18-PPO-Z02-1-NL
KAS-80-26/113-A-G1-PTFE-Y5-1-HP
KAS-80-26/113-A-G1-PTFE-90C-Y5-1-1/2D
KAS-80-A14-A-M30-PPO/MS-Y5-1-NL
KAS-80-26/113-A-TRI-PTFE-100C-Y5-1-HP
KAS-80-A14-S-M30-PPO/MS-Z02-1-NL
KAS-80-A14-A-M30-PPO/MS-Z02-1-NL
KAS-80-A13-S-M18-PPO/MS-Z02-1-NL
KAS-80-A13-A-M18-PPO/MS-Y5-1-NL
KAS-80-A13-A-M18-PPO/MS-Z02-1-NL
KAS-80-A12-S-M12-PPO/VAb-Z02-1-NL
KAS-80-A12-A-M12-PPO/VAb-Y5-1-NL
KAS-80-A12-A-M12-PPO/VAb-Z02-1-NL
KAS-70-A12-S-M12-PPO/VAb-Z02-1-NL
KAS-80-A13-A-M18-PPO-Z02-1-NL
KAS-80-26/200-A-G1-PTFE-Y5-1-HP
KAS-80-26/113-A-G1-PTFE-100C-Y5-1-HP
KAS-80-26/113-A-M30-PTFE-Y5-1-HP
KAS-70-A12-A-M12-PPO/VAb-Z02-1-NL
KAS-70-A12-A-M12-PPO-Z02-1-NL
KAS-80-A12-A-M12-PPO-Z02-1-NL
KAS-80-A12-S-M12-PPO-Z02-1-E-NL
KAS-80-A22-A-M12-PTFE/VAb-Z02-1-NL
KAS-80-A22-A-M12-PTFE/VAb-Y5-1-NL
KAS-80-A13-S-M18-PPO-Z02-1-NL
KAS-70-A13-A-M18-PPO/MS-Z02-1-NL
KAS-80-35-A-M32-PTFE/MS-Y3-1-NL
KAS-90-A13-Ö-M18-PPO-Z02-1-NL
KAS-80-A23-A-M18-PTFE/MS-Z02-1-NL
KAS-80-35-S-M32-PPO-Z02-1-NL
KAS-70-35-A-M32-PPO-Z02-1-NL
KAS-80-A24-A-M30-PPO-Y3-1-NL-3D
KAS-40-26/113-N-G1-PTFE-Z02-1-1G
KAS-95-A24-1CO-M30-PBT-Z02-1-HP
KAS-80-34-A-M32-PTFE/VAb-Y10-1-1/2D
KAS-95-35-1CO-M32-PBT-TD-Z02-1-HP
KAS-80-26/113-A-Tri-PTFE-90C-Y5-1-1/2D
KAS-80-26/113-A-G1-PTFE-90C-Z05-1-2G-1/2D
KAS-95-A24-1CO-M30-PBT-TD-Z02-1-HP
KAS-80-26/200-A-G1-PTFE-Z10-1-HP
KAS-95-35-1CO-M32-PBT-Z02-1-HP
KAS-95-35-1CO-D30-PBT-TD-Z02-1-HP
KAS-80-A24-A-M30-PTFE/VAb-Y10-1-1/2D
KAS-80-35-A-M32-PTFE-Y5-1-1/2D
KAS-80-34-A-G1-PTFE/VAb-Y10-1-1/2D
KAS-80-35/100-A-Tri-PTFE/VAb-90C-Y10-1-1/2D
KAS-40-A24-N-M30-PTFE/VAb-Y10-1-1G-1D
KAS-40-34-N-M32-PTFE/VAb-Y5-1-1G-1D
KAS-80-A24-A-M30-PTFE-Y5-1-1/2D
KAS-80-35-A-M32-PPO-Y10-ETW-HP
KAS-40-26/113-N-G1-PTFE-Z02-1-1G-1D
KAS-80-A24-A-M30-PTFE/MS-Z02-ETW-HP
KAS-80-26/113-A-G1-PTFE-Z02-ETW-HP
KAS-80-A24-A-M30-PPO-Z05-ETW-NL
KAS-80-A24-A-M30-PPO-Y10-ETW-HP
KAS-70-A13-A-M18-PPO-Y3-1-NL
KAS-80-30EM/15-S-D30-PA-Z02-ETM-HP
KAS-80-30EM/15-Ö-D30-PA-Z02-ETM-HP
KAS-80-30EM/15-S-D30-PA-Z02-ETW-HP
KAS-80-30EM/15-Ö-D30-PA-Z02-ETW-HP
KAS-70-30EM/15-S-D30-PA-Z02-ETM-HP
KAS-70-30EM/15-Ö-D30-PA-Z02-ETM-HP
KAS-70-30EM/15-S-D30-PA-Z02-ETW-HP
KAS-70-30EM/15-Ö-D30-PA-Z02-ETW-HP
KAS-80-26/200-A-M30-PTFE-90C-Z02-1-2G-1/2D
KAS-80-30-A-M32-PTFE/MS-Z02-ET-HP
KAS-40-26/113-N-G1-PTFE-100C-Z02-1-1G
KAS-40-26/200-N-G1-PTFE-Y5-1-1G-1D
KAS-80-26/200-A-G1-PTFE-90C-Z05-1-2G-1/2D
KAS-80-26/200-A-G1-PTFE-Z02-ET-HP
KS-800-26/113-A-G3/8-PEEK/VAb-Y5-ET-HP
KAS-80-34-A-G1-PTFE/VAb-90C-Y10-1-1/2D
KAS-70-26/200-A-G1-PTFE-Z02-1-HP
KAS-80-26/416-A-G1-PP/VAc-Z02-ETW-HP
KAS-80-30-IL4/UL0-M32-PTFE/MS-Z02-1
KAS-80-30-IL20/UL10-M32-PTFE/MS-Z02-1
KAS-80-35-IL4/UL0-M32-PTFE/MS-Z02-1-HP
KAS-80-35-IL20/UL10-M32-PTFE/MS-Z02-1-HP
KS-801-26/86-S-G1/2-PEEK/VAb-Y3-ETW-HP
KAS-80-C30EM/8-S-34x34x8-PA-Z02-ETW-HP
KAS-80-C30EM/8-S-34x34x8-PA-Z02-ETM-HP
KAS-40-39/23-N-PTFE-Z02-1-LEAK-1G
KFX-1-85-920-785-GFK/VAb/AL-D16-PHG1-IL-ET-Y10
KFX-1-85-920-785-GFK/VAb/AL-D16-PHG1-UL-ET-Y10
KFX-1-85-920-785-PTFE/VAb/AL-D16-PHG1-IL-ET-Y10
KFX-1-85-920-785-PTFE/VAb/AL-D16-PHG1-UL-ET-Y10
KFI-12-585-500-GFK/VAb-D16-G1-IL4-ETF-Y10
KFI-12-585-500-GFK/VAb-D16-G1-UL0-ETF-Y10
KXS-250-M30/70-X-M30-PPO-70C-X02/Y95
KXS-250-M32/70-X-M32-PPO-70C-X02/Y95
KXS-250-M18/70-X-M18-PPO-70C-X02/Y95
KXS-250-M12/50-X-M12-PPO-70C-X02/Y95
N-132/2-01 120…230 V AC, ATEX
N-132/2-10 24 V DC, ATEX
N-132/2-E-10 24 V DC, ATEX
N-132/2/4-20-IL, ATEX
KXA-5-4-XXL-P-S-4FB-1-KL-Y90
Cảm biến Rechner KXA-5-4-XXL-P-A-1-KL-Y90
KXA-5-4MINI-XXL-P-S-4FB-1-KL-Y90
KXA-5-4MINI-XXL-P-A-1-KL-Y90
KXA-5-1/4-XXL-P-A-1-KL-Y90
KXA-5-1/4MINI-XXL-P-A-1-KL-Y90Qúy khách hàng có nhu cầu tìm kiếm báo giá Cảm biến Rechner và tất cả các dòng sản phẩm Rechner USA tại Việt Nam, vui lòng liên hệ đại lý Rechner để được hỗ trợ nhanh chóng.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *