HOYER vietnam Đại lý motor động cơ Hoyer

HOYER VIETNAM

ĐẠI LÝ MOTOR ĐỘNG CƠ HOYER VIETNAM

Đại lý motor Hoyer tại Viet Nam – Hoyer Vietnam chuyên nhập khẩu và phân phối động cơ Hoyer các dòng động cơ điện AC-DC, biến tần, bộ điều khiển, cảm biến Hoyer, thắng phanh motor, quạt làm mát động cơ Hoyer

Hoyer xuất xứ Đan Mạch

Đại lý nhập khẩu cung cấp và bảo hành chính hãng toàn quốc

Sản phẩm được bảo hành theo tiêu chuẩn Hoyer Denmark

Ngoài ra chúng tôi phân phối: Động cơ Lenze của Đức

MODEL MOTOR ĐỘNG CƠ ĐIỆN HOYER CẤP Ở VIET NAM

Động cơ Emod FKF450L/6C-F0L100LA/4 Nr 7843087 852kW HEFIE2 FOL100LA/4 Nr 7843089 30kW HOYER Motors, Type: Y2E2 180L-4; 690V; 60Hz; 21,5kW; 1764rpm, COSf: 0,86 HOYER Motors, Type: MS132S2-2; 690V; 60Hz; 8,7kW; 3450rpm, COSf: 0,89 Motor động cơ Hoyer MS-100L1-4 2.2Kw-4P-50/60Hz 230/400VAC 50Hz HOYER MOTOR TYPE MS90LB4 IP55 S1 Motor 380V/P:22kw-40,3A-1470rpm, Flange
HMC3 180L4
Motor 380V/P:15kw-27,8A-970rpm, Flange
HMC3 160L6
Motor 380V/P:7,5kw-14,3A-1460rpm, Flange
HMA3 132M-4
Motor 400V-P:3kw/I:6,8A/970rpm, Flange
HMA3 132S6 No: SH561562-902
Electric Motor Hoyer HMA2-132M2 50/60Hz 7,5/9.0 KW suitable etc. for Rexroth PV7
HMA3-100L-6-B5 Hoyer 100-6P 1,5kW 230/400V B5 Al 3 phase motor/AC Motor
GMA3-802-4-B5 Hoyer 80-4P 0,75kW 230/400V B5 Al 3 phase motor/AC Motor
Hoyer HMA3-90S-2-B35 3 phase motor/AC Motor 90-2P 1,5kW 230/400V B3
Hoyer hma2-712-2 electric Motor 380V/P:15kw-27,8A-1470rpm, Flange
HMC3 160L4
Motor 380V/P:15kw-29,2A-980rpm, Flange
HMC3 180L6
Hoyer 3 ~ Engine E 5 azha 80c-6t 890 RPM
Hoyer hma2-712-2 Electric Motor with Pump
HOYER MOTORS MS812-4 IP55
HMA2-711-4-B3 Hoyer 71-4P 0,25kW 230/400V B3 Al 3 phase motor/AC Motor
Hoyer MS562-4-B5 3 phase motor/AC Motor 56-4P 0,09kW 230/400V B5 Al
Hoyer GMA3-100L-2-B35 3 phase motor/AC Motor 100-2P 3kW 230/400V B3
5ABT-71B-2E/T4-B3 Hoyer 71-2P 0,55kW 400V B3 Al ATEX Electric Motor/elektromot
7AT 132 – 315
5AT 71 – 112
2G T3, T4, T5, T6
5AT 71 – 112
7AT 132 – 315
HMA 63 – 160*
HMC 132 – 315*
Hoyer Vietnam 5AT 71 – 112
5AZS 63 – 112
HMA2 63 – 132*
HMC2 160 – 400*
0,37 5AT 71A-2
0,55 5AT 71B-2
0,75 5AT 80A-2
1,1 5AT 80B-2
1,5 5AT 90S-2
2,2 5AT 90L-2
3 5AT 100L-2
4 5AT 112M-2
5,5 7AT 132SA-2
7,5 7AT 132SB-2
9,5 7AT 132M-2
11 7AT 160MA-2
15 7AT 160MB-2
18,5 7AT 160L-2
22 7AT 180M-2
30 7AT 200LA-2
37 7AT 200LB-2
45 7AT 225M-2
55 7AT 250M-2
75 7AT 280S-2
90 7AT 280M-2
110 7AT 315S-2
132 7AT 315M-2
160 7AT 315LA-2
200 7AT 315LB-2
0,25 5AT 71A-4
0,37 5AT 71B-4
0,55 5AT 80A-4
0,75 5AT 80B-4
1,1 5AT 90S-4
1,5 5AT 90L-4
2,2 5AT 100LA-4
3 5AT 100LB-4
4 5AT 112M-4
5,5 7AT 132S-4
7,5 7AT 132M-4
9,5 7AT 132MA-4
11 7AT 160M-4
15 7AT 160L-4
18,5 7AT 180M-4
22 7AT 180L-4
30 7AT 200L-4
37 7AT 225S-4
45 7AT 225M-4
55 7AT 250M-4
75 7AT 280S-4
90 7AT 280M-4
110 7AT 315S-4
132 7AT 315M-4
160 7AT 315LA-4
200 7AT 315LB-4
0,18 5AT 71A-6
0,25 5AT 71B-6
0,37 5AT 80A-6
0,55 5AT 80B-6
0,75 5AT 90S-6
1,1 5AT 90L-6
1,5 5AT 100L-6
2,2 5AT 112M-6
3 7AT 132S-6
4 7AT 132MA-6
5,5 7AT 132MB-6
7,5 7AT 160M-6
11 7AT 160L-6
15 7AT 180L-6
18,5 7AT 200LA-6
22 7AT 200LB-6
30 7AT 225M-6
37 7AT 250M-6
45 7AT 280S-6
55 7AT 280M-6
75 7AT 315S-6
90 7AT 315M-6
110 7AT 315LA-6
0,09 5AT 71A-8
0,12 5AT 71B-8
0,18 5AT 80A-8
0,25 5AT 80B-8
0,37 5AT 90S-8
0,55 5AT 90L-8
0,75 5AT 100LA-8
1,1 5AT 100LB-8
1,5 5AT 112M-8
2,2 7AT 132S-8
3 7AT 132M-8
4 7AT 160MA-8
5,5 7AT 160MB-8
7,5 7AT 160L-8
11 7AT 180L-8
15 7AT 200L-8
18,5 7AT 225S-8
22 7AT 225M-8
Hoyer Vietnam 30 7AT 250M-8
37 7AT 280S-8
45 7AT 280M-8
55 7AT 315S-8
35 EURODODO.COM
75 7AT 315M-8
90 7AT 315LA-8
0,75 5AT 80A-2
1,1 5AT 80B-2
1,5 5AT 90S-2
2,2 5AT 90L-2
3 5AT 100L-2
4 5AT 112M-2
5,5 7AT 132SA-2
7,5 7AT 132SB-2
11 7AT 160MA-2
15 7AT 160MB-2
18,5 7AT 160L-2
22 7AT 180M-2
30 7AT 200LA-2
37 7AT 200LB-2
45 7AT 225M-2
55 7AT 250M-2
75 7AT 280S-2
90 7AT 280M-2
110 7AT 315S-2
132 7AT 315M-2
160 7AT 315LA-2
200 7AT 315LB-2
0,75 5AT 80B-4
1,1 5AT 90S-4
1,5 5AT 90L-4
2,2 5AT 100LA-4
3 5AT 100LB-4
4 5AT 112M-4
5,5 7AT 132S-4
7,5 7AT 132M-4
11 7AT 160M-4
15 7AT 160L-4
18,5 7AT 180M-4
22 7AT 180L-4
30 7AT 200L-4
37 7AT 225S-4
45 7AT 225M-4
55 7AT 250M-4
0,75 5AT 90S-6
1,1 5AT 90L-6
1,5 5AT 100L-6
2,2 5AT 112M-6
3 7AT 132S-6
4 7AT 132MA-6
5,5 7AT 132MB-6
7,5 7AT 160M-6
11 7AT 160L-6
15 7AT 180L-6
18,5 7AT 200LA-6
22 7AT 200LB-6
30 7AT 225M-6
37 7AT 250M-6
45 7AT 280S-6
55 7AT 280M-6
75 7AT 315S-6
90 7AT 315M-6
110 7AT 315LA-6
132 7AT 315LB-6
5AT 71
5AT 80
5AT 90S
5AT 90L
5AT 100
5AT
7AT 132S
7AT 132M
7AT 160M
7AT 160L
7AT 180M
7AT 180L
7AT 200
Hoyer Vietnam 7AT 225S
7AT 225M-2
4-8 425 60m6
7AT 250M-2
4-8 471 65m6
7AT 280S-2
7AT 280M-2
0,25 5AZS 63B-2/T3
0,37 5AZS 71A-2/T3
0,5 5AZS 71B-2/T3
0,75 5AZS 80A-2/T3
1,1 5AZS 80B-2/T3
1,3 5AZS 90S-2/T3
1,85 5AZS 90L-2/T3
2,5 5AZS 100L-2/T3
3,3 5AZS 112M-2/T3
0,18 5AZS 63B-4/T3
0,25 5AZS 71A-4/T3
0,37 5AZS 71B-4/T3
0,55 5AZS 80A-4/T3
0,7 5AZS 80B-4/T4
0,75 5AZS 80B-4/T3
1 5AZS 90S-4/T3
1,35 5AZS 90L-4/T3
1,5 5AZS 90L-4/T3
2 5AZS 100LA-4/T3
2,5 5AZS 100LB-4/T3
3,6 5AZS 112M-4/T3
5AZS 63 123
5AZS 71 139
5AZS 80
5AZS 90S
5AZS 90L 176
5AZS 100 194
5AZS 112
5AZS 63
5AZS 80
5AZS 90S
5AZS 90L
5AZS 100
5AZS 112Q quý khách hàng có nhu cầu tìm kiếm báo giá động cơ Hoyer các dòng động cơ điện AC-DC, biến tần, bộ điều khiển, cảm biến Hoyer, thắng phanh motor, quạt làm mát động cơ Hoyer. Vui lòng liên hệ đại lý Hoyer viet nam để được hỗ trợ nhanh chóng

Nguồn nhập khẩu chính hãng: hoyermotors.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *