Cảm biến Balluff Đại lý cảm biến bộ mã hóa Balluff GmbH

Đại lý cảm biến balluff vietnam

ĐẠI LÝ CẢM BIẾN BALLUFF VIETNAM

Đại lý Balluff Vietnam chuyên nhập khẩu và cung cấp cảm biến Balluff, bộ mã hóa Balluff, cảm ứng Balluff, cảm biến điện quang, cảm biến điện dung, cảm biến từ trường, bộ mã hóa từ tính Balluff, cảm biến tiệm cận, cảm biến áp suất, cảm biến nhiệt độ, cảm biến lưu lượng, cảm biến độ nghiêng…

Balluff xuất xứ Đức

Đại lý nhập khẩu phân phối bảo hành toàn quốc

Sản phẩm được bảo hành chính hãng theo tiêu chuẩn Balluff Germany

Xem thêm: Renishaw Vietnam Đại lý cảm biến bộ mã hóa encoder Renishaw

MODEL CẢM BIẾN QUANG BALLUFF THÔNG DỤNG Ở VIET NAM

Balluff BTL6 A110-M300-A1-S115 (BTL002L) BES 516-3005-E4-C-S49-001 BES 516-3005-E5-C-S49 151531 BSW001H BSW 819-493-WB-06L3 227576 BSW006A BSW 816-207-09L3-PA 227654 BSW0014 BSW 819-493-WA-06L3 220488 BTL157E BTL5-E50-M0550-J-DEXC-TA12 144083 BSW006A BSW 816-207-09L3-PA 227655 BSW001H BSW 819-493-WB-06L3 122263 BNN008Y BNN 520-R377 Balluff Vietnam 144698 BSW006C BSW 816-207-09L4-cảm biến Balluff PA 147607 BNS03CN BNS 816-B14-PA-12-602-11 179733 BTL0J95 BTL5-S115-M0235-J-DEXB-K15 143553 BIS00F2 BIS M-6026-034-050-06-ST19 147533 BSW0013 BSW 819-493-WA-06L2 221128 BTL0N1W BTL5-T110-M3500-B-S103 227462 BSW003T BSW 813-493-X64-WA-03L3-55-1273 131446 BTL050T BTL5-A11-M4089-Z-S32 141677 BSW003T BSW 813-493-X64-WA-03L3-55-1273 8043 BDG01WK BDG 8917-37S-05-0500-60 121123 BAE004A BIS C-720-00-05 227578 BSW006C BSW 816-207-09L4-PA 117186 BDG01WN BDG 8917-37S-05-1500-60 234087 BAM0234 BG GV 2024:1 8034 BDG01WL BDG 8917-37S-05-1000-60 227128 BTL1AUN BTL7-E504-M0180-TB2-S32 7919 BDG01WP BDG 8917-37S-05-2000-60 233911 BTL1K0E BTL7-E505-M0180-TB2-S32 123159 BTL13C1 BTL5-E10-M4572-P-S32 227653 BSW0013 BSW 819-493-WA-06L2 239687 BTL1PLJ BTL7-S512-M4200-B-SA359-S32 116730 BIS00A3 BIS C-602-019-000-03-KL2 554188 BIS C-600-024-650-04-KL1 118533 BAE0020 BES 516-604-SA5-A 188387 BTL0RLE BTL7-E100-M2250-B-SA327-KA003-ZA0C 781852 BRG005R BRGC5-WSP003-00-G-0-SA4-K-02 239859 BTL1PTJ BTL7-S512-M3300-B-SA359-S32 239527 BOW003P BOW B-2828-DU-C-S75 180913 BTL04RW BTL5-E17-M0210-S-SA230-K15 229187 BTL1EAF BTL7-E505-M0200-TB2-S32 233358 BTL1JJ8 BTL5-S165-M4500-P-SA303-S32 124210 BTL01C8 BTL5-E17-M4025-B-S32 158420 BTL01A8 BTL5-E10-M4200-B-S32 226034 BIS00W0 BIS C-620-007-050-00-ST2-SA1 137071 BIS0096 BIS C-6001-023-650-03-ST16 234863 BAI0003 BAI POR-C01-EN-C 7449 BDG01WR BDG 8917-37S-05-2500-60 140339 BAM005U BG GV 2:1 159887 BIS00C0 BIS C-620-022-050-00-ST2-S 116727 BIS00A5 BIS C-602-019-651-03-KL2 222257 BTL02FP BTL5-T110-M4000-P-S103 128363 BTL01CC BTL5-E17-M4250-B-KA05 150475 BTL01A9 BTL5-E10-M4250-B-S32 116729 BIS00A7 BIS C-602-019-653-03-KL2 780082 BAM006R BG GV 200:1 143565 BSW001K BSW 819-493-WF-06L3 178922 BTL0H9J BTL7-E100-M2250-B-SA42-KA003-ZA0C 178525 BTL0H0Z BTL5-M1-M5250-P-S32 8874 BAM005T BG GV 1:3 227494 BSW0057 BSW 816-203-06L3-NA 116732 BIS00A9 BIS C-602-019-670-03-KL2 782685 BAM006U BG GV 248:1 116728 BIS00A6 BIS C-602-019-652-03-KL2 222126 BTL15FM BTL5-E10-M0850-B-DEXB-KA10 137150 BSW0014 BSW 819-493-WA-06L3 155466 BML002H BML-EURODODO.COM M02-I46-A0-T4800-R0000 779817 BAM005R BG GV 1:2 227656 BSW001K BSW 819-493-WF-06L3 211789 BTL0UNE BTL7-E100-M4580-A-MA311-S135 181081 BTL0HJ5 cảm biến Balluff BTL5-E10-M0645-K-SA259-K15 BNS 819-FK-60-101 775464 BAM005Z BG GV 6:1 782531 BAM006M BG GV 154:1 188563 BAM01K2 BG GV 175:1 137293 BSW0059 BSW 816-203-06L3-PA 150244 BTL04T2 BTL5-E17-M0290-S-SA230-K15 143915 BTL04RW BTL5-E17-M0210-S-SA230-K15 145856 BIS00AY BIS C-6027-039-050-06-ST19 221447 BTL1644 BTL7-E504-M0250-TB2-S32 780283 BAM0071 BG GV 455:1 144325 BTL04T1 BTL5-E17-M0275-S-SA241-K15 227687 BSW00 6R BSW 813-495-X64-WA-03L3 142200 BTL04T4 BTL5-E17-M0295-S-SA230-K15 228777 BTL1E0F BTL7-E504-M0150-TB2-KA05 151970 BTL04RY BTL5-E17-M0220-S-SA241-K15 775466 BAM0061 BG GV 8:1 780958 BAM0063 BG GV 12:1 8660 BAM0065 BG GV 16:1 151081 BAM0066 BG GV 20:1 228877 BTL1E2T BTL5-H112-M4250-P-SA303-S92 155638 BTL04NT BTL5-S117-M0515-B-DEXB-SA243-KA05 162042 Balluff Vietnam BTL04RZ BTL5-E17-M0225-S-SA241-K15 149192 BTL017K BTL5-A11-M4200-B-S32 135625 BTL01FJ BTL5-P1-M4700-B-KA05 225137 BTL192M BTL7-E504-M0225-TB2-S32 121230 BAM007C BG GV3509:1 242712 BTL1TZU BTL7-E504-M0150-TB2-S32 8064 BDG01WT BDG 8917-37S-05-5000-60 8851 BAM0072 BG GV 504:1 138645 BTL00PM BTL5-E10-M4031-A-S32 776063 BAM005W BG GV 3:1 164490 BSW006R BSW 813-495-X64-WA-03L3 8665 BAM0067 BG GV 25:1 227496 BSW0059 BSW 816-203-06L3-PA 119830 BAM0070 BG GV 400:1 BNS 819-D08-D12-100-10-FD 150896 BTL045N BTL5-P1-M5250-P-S32 236779 BSW0098 BSW 813-495-X64-WB-03L3 780062 BAM0062 BG GV 10:1 126754 BTL01A5 BTL5-E10-M4010-B-S32 211985 BTL0UWZ BTL5-E17-M0240-S-SA230-K15 128067 BTL01CA BTL5-E17-M4200-B-S32 128563 BNS02U2 BNS 813-X561-D08-L16-100-22-08 137287 BSW0057 BSW 816-203-06L3-NA 159307 BSW0055 BSW 816-203-06K3-PA 222866 BAM01UM BG GV 4:1 115993 BTA-H11-240-SA9 125898 BIS009H BIS C-6002-019-655-03-KL2 120055 BIS0099 BIS C-6002-019-650-03-KL2 131534 BTL045M BTL5-P1-M5080-P-S32 133865 BTL01A6 BTL5-E10-M4030-B-KA05 145568 BNS035K BNS 819-X731-D08-R12-100-10-FD 135917 BTL03FR BTL5-H122-M4050-P-SA251-S92 234865 BAI0004 BAI POR-M01-EN-C 154741 BTL04T0 BTL5-E17-M0265-S-SA230-K15 116726 BIS00A4 BIS C-602-019-650-03-KL2 113480 BAM006J BG GV 100:1 780013 BAM006E BG GV 54:1 145552 BSW0056 BSW 816-203-06L2-PA 164505 BTL0965 BTL5-E10-M4200-Z-S32 111560 BAM0064 BG GV 15:1 158524 BIS009H BIS C-6002-019-655-03-KL2 227492 BSW0055 BSW 816-203-06K3-PA 7898 BDG01WM BDG 8917-37S-05-1250-60 117566 BIS00AA BIS C-602-028-650-03-KL2 150041 BTL01A7 BTL5-E10-M4150-B-S32 164352 BTL04JK BTL7-E100-M4800-A-S32 776064 BAM005Y BG GV 5:1 129121 BTL058J BTL5-E10-M4216-Z-S32 121482 BIS009K BIS C-6002-019-670-03-KL2 775465 BAM0060 BG GV 7:1 154591 BIS009C BIS C-6002-019-653-03-KL2 235816 BTL1LHK BTL7-E504-M0250-TB2-KA05 129438 BAM0077 BG GV1400:1 126530 BAM006Y BG GV 300:1 162659 BTL017L BTL5-A11-M4300-B-S32 143245 BSW0020 BSW 819-493-X64-WA-06L3 242995 Balluff Vietnam BTL1U8U BTL7-E505-M0180-TB2-SA383-S32 338785 BIS00Z3 BIS U-620-068-111-00-S115 154739 BTL04T8 BTL5-E17-M0325-S-SA230-K15 121237 BDG01UJ BDG 8725-2-05-W031-90000-54 230799 BTL1FF5 BTL7-E500-M4520-K-SA369-K005 137214 BIS00A1 BIS C-601-023-653-03-ST16 122759 BAM0076 BG GV1000:1 115201 BAM0079 BG GV2414:1 178103 BAM01CC BG GV 1:8 338781 BIS00Z7 BIS U-620-067-111-04-S92 152737 BTL01FK BTL5-P1-M4700-B-KA15 143835 BSW00

Website hãng: www.balluff.com

1 những suy nghĩ trên “Cảm biến Balluff Đại lý cảm biến bộ mã hóa Balluff GmbH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *