Bơm Dellmeco Vietnam Đại lý bơm màng Dellmeco của Ba Lan

ĐẠI LÝ BƠM MÀNG DELLMECO VIETNAM

Đại lý phân phối bơm DELLMECO Vietnam chuyên bơm màng Dellmeco là nhà sản xuất máy bơm hàng đầu từ năm 2004 của Ba Lan.
Họ sản xuất máy bơm màng đôi chạy bằng điện Dellmeco và bơm màng cơ điện Dellmeco (dòng AODD và DME) với nhiều phụ kiện dùng trong công nghiệp.

Đại lý bơm Dellmeco Vietnam nhập khẩu và cung cấp, bảo hành chính hãng toàn quốc.

Ngoài ra chúng tôi cung cấp: Bơm trục vít SEIM của Ý

MODEL BƠM MÀNG ĐÔI DELLMECO CẤP Ở VIỆT NAM

PTFE/PTFE EPDM/EPDM PTFE/PTFE-cyl PTFE/PE-cyl EPDM/PTFE-cyl EPDM/PE-cyl PTFE/AISI316L EPDM/AISI316L EPDM/PTFE NBR/NBR
Diaphragm Pump DM 08/10 PTT
Diaphragm Pump DM 08/10 TTT
Dellmeco vietnam Diaphragm Pump DM 10/25 PTT
Diaphragm Pump DM 10/25 TTT
Diaphragm Pump DM 15/55 TTT
Bơm màng Dellmeco Diaphragm Pump DM 25/125 PTT
Diaphragm Pump DM 25/125 PEE
Diaphragm Pump DM 40/315 PEE
Đại lý Dellmeco Diaphragm Pump DM 40/315 PTT
Diaphragm Pump DM 15/55 RTT
Diaphragm Pump DM 25/125 RTT
Dellmeco Diaphragm Pump DM 50/565 PTT
1/4″ PE – – DM 08/10 PTF DM 08/10 PTS
1/4″ PTFE DM 08/10 TTT – DM 08/10 TTF DM 08/10 TTS
1/4″ PEc – – DM 08/10 RTF DM 08/10 RTS
1/4″ PTFEc – – DM 08/10 ZTF DM 08/10 ZTS
Dellmeco vietnam 3/8″ PE DM 10/25 PTT DM 10/25 PEE DM 10/25 PTF – DM 10/25 PEF – DM 10/25 PTS DM 10/25 PES DM 10/25 PET DM 10/25 PNN
3/8″ PTFE DM 10/25 TTT – DM 10/25 TTF DM 10/25 TTS
3/8″ PEc DM 10/25 RTT DM 10/25 REE DM 10/25 RTF – DM 10/25 REF – DM 10/25 RTS DM 10/25 RES DM 10/25 RET DM 10/25 RNN
Dellmeco 3/8″ PTFEc DM 10/25 ZTT – DM 10/25 ZTF DM 10/25 ZTS
1/2″ PE DM 15/55 PTT DM 15/55 PEE DM 15/55 PTF DM 15/55 PTP DM 15/55 PEF DM 15/55 PEP DM 15/55 PTS DM 15/55 PES DM 15/55 PET DM 15/55 PNN
Bơm màng Dellmeco 1/2″ PTFE DM 15/55 TTT – DM 15/55 TTF DM 15/55 TTS
1/2″ PEc DM 15/55 RTT DM 15/55 REE DM 15/55 RTF DM 15/55 RTP DM 15/55 REF DM 15/55 REP DM 15/55 RTS DM 15/55 RES DM 15/55 RET DM 15/55 RNN
1/2″ PTFEc DM 15/55 ZTT – DM 15/55 ZTF DM 15/55 ZTS
1″ PE DM 25/125 PTT DM 25/125 PEE DM 25/125 PTF DM 25/125 PTP DM 25/125 PEF DM 25/125 PEP Đại lý Dellmeco DM 25/125 PTS DM 25/125 PES DM 25/125 PET DM 25/125 PNN
1″ PTFE DM 25/125 TTT – DM 25/125 TTF DM 25/125 TTS
1″ PEc DM 25/125 RTT DM 25/125 REE DM 25/125 RTF DM 25/125 RTP DM 25/125 REF DM 25/125 REP Dellmeco DM 25/125 RTS DM 25/125 RES DM 25/125 RET DM 25/125 RNN
1″ PTFEc DM 25/125 ZTT – DM 25/125 ZTF DM 25/125 ZTS
1 1/2″ PE DM 40/315 PTT DM 40/315 PEE DM 40/315 PTF DM 40/315 PTP DM 40/315 PEF DM 40/315 Bơm màng đôi Dellmeco PEP DM 40/315 PTS DM 40/315 PES DM 40/315 PET DM 40/315 PNN
1 1/2″ PTFE DM 40/315 TTT – DM 40/315 TTF DM 40/315 TTS
1 1/2″ PEc DM 40/315 RTT DM 40/315 REE DM 40/315 RTF DM 40/315 RTP DM 40/315 REF DM 40/315 Dellmeco REP DM 40/315 RTS DM 40/315 RES DM 40/315 RET DM 40/315 RNN
1 1/2″ PTFEc DM 40/315 ZTT – DM 40/315 ZTF DM 40/315 ZTS
2″ PE DM 50/565 PTT DM 50/565 PEE DM 50/565 PTF DM 50/565 PTP DM 50/565 PEF DM 50/565 PEP Dellmeco DM 50/565 PTS DM 50/565 PES DM 50/565 PET DM 50/565 PNN
2″ PTFE DM 50/565 TTT – DM 50/565 TTF DM 50/565 TTS
2″ PEc DM 50/565 RTT DM 50/565 REE DM 50/565 RTF DM 50/565 RTP DM 50/565 REF DM 50/565 REP Dellmeco DM 50/565 RTS DM 50/565 RES DM 50/565 RET DM 50/565 RNN
2″ PTFEc DM 50/565 ZTT – DM 50/565 ZTF DM 50/565 ZTS
3″ PE DM 80/850 PTT DM 80/850 PEE DM 80/850 PTF DM 80/850 PTP DM 80/850 PEF DM 80/850 PEP – – Bơm màng đôi Dellmeco vietnam DM 80/850 PET DM 80/850 PNN
3″ PTFE DM 80/850 TTT
3″ PEc DM 80/850 RTT DM 80/850 REE DM 80/850 RTF DM 80/850 RTP DM 80/850 REF DM 80/850 REP Dellmeco DM 80/850 RET DM 80/850 RNN
3″ PTFEc DM 80/850 ZTT
PTFE 120℃ DM 10/25 TTT DM 15/55 TTT
DM 10/25 PTT DM 15/55 PTT
Đại lý Dellmeco PE PTFE
DM 15/55 TTT DM 25/125 TTT
dellmeco DM 25/125 PTT
PE DM 15/55 PTT
Bơm màng Dellmeco PE EPDM DM 25/125 PEE DM 40/315 PEE
DM 15/55 TTT
Dellmeco DM 25/125 PTT
DM 15/55 PEE-HPS DM 25/125 AEE-HPS
Dellmeco vietnam DM 40/315 PEE-HPS

Tham khảo thêm: ĐẠI LÝ BƠM VARISCO TẠI VIỆT NAM Italy có COCQ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *