Bơm SANDPIPER Vietnam Đại lý bơm màng Sandpiper của Anh

ĐẠI LÝ BƠM MÀNG SANDPIPER VIETNAM

Đại lý bơm Sandpiper Vietnam chuyên bơm màng Sandpiper và các phụ tùng của chúng như màng bơm Sandpiper, ron đệm, phớt bơm, seal kit, van…

Sandpiper Xuất xứ nước Anh

Đại lý nhập khẩu và phân phối toàn quốc Việt Nam

Bơm màng Sandpiper được bảo hành chính hãng theo tiêu chuẩn NSX

Ngoài ra chúng tôi cung cấp: Bơm trục vít Seepex của Đức

TYPE BƠM MÀNG HIỆU SANDPIPER CẤP Ở VIỆT NAM

PB1 / 4 Calibre: 1/4 inch Lưu lượng tối đa: 15L / phút
S05 Calibre: 1/2 inch Lưu lượng tối đa: 52L / phút
S07 Calibre: 3/4 inch Lưu lượng tối đa: 87L / phút
S10 Calibre: 1 inch Lưu lượng tối đa: 87L / phút
S1F Calibre: 1 inch Lưu lượng tối đa: 170L / phút
S15 Calibre: 1,5 inch Lưu lượng tối đa: 340L / phút
S20 Calibre: 2 inch Lưu lượng tối đa: 568L / phút
S30 Calibre: 3 inch Lưu lượng tối đa: 901L / phút
S05B1S2TANS000
SANDPIPER vietnam S05B1S1WANS000
S05B1A2TANS000
S05B1A1WANS000
S05B1ABWPNS000
Bơm SANDPIPER 476.228.000
SANDPIPER 476.227.000
Bơm màng đôi SANDPIPER 476.217.000
SANDPIPER S05B1SGTABS000
SANDPIPER S05B2P1TPNI000
Bơm màng SANDPIPER 476.253.000
SANDPIPER 476.255.354
SANDPIPER 476.257.654
S1FB1SGTANS000
S1FB1S1WANS000
S1FB1AGTANS000
S1FB1ANWANS000
S1FB1ABWANS000
SANDPIPER S20B1AGTABS000
bơm màng hiệu SANDPIPER S05B2P2TPBS000
SANDPIPER 476.197.354
SANDPIPER 476.182.365
Bơm SANDPIPER 476.042.354
S1FB1A1WANS000
S1FB1IGTANS000
S1FB1I1WANS000
S1FB1IBWANS000
S1FB1SBWANS000
S05B2P1TPNI000
HDB2,DS3CI
S05B1A2TANS000
Bơm màng đôi SANDPIPER 286.005.366
476.227.000
SMA3 6AM1.
SANDPIPER S15B3P2PPAS000
SANDPIPER S20B1SGTABS000
SANDPIPER 476.042.635
Bơm màng SANDPIPER 476.197.654
SANDPIPER 476.171.635
SANDPIPER 476.194.635
SANDPIPER 476.171.656
SANDPIPER 476.171.365
476.311.000
476.042.354
S15B1AGTANS000
S15B1A1WANS000
S15B1ANWANS000
S15B1ABWANS000
S15B1IGTANS000
S15B1I1WANS000
S15B1IBWANS000
S15B1SGTANS000
SANDPIPER S20B3P1PPUS000
SANDPIPER S15B1S1WABS000
bơm màng hiệu SANDPIPER S15B1SGTABS000
SANDPIPER S05B1S1WABS000
SANDPIPER 476.199.654
SANDPIPER 476.182.354
S15B1S1WANS000
S15B1SVTANS000
S20B1AGTANS000
S20B1ABBANS000
SANDPIPER vietnam S20B1ANNANS000
S20B1A1EANS000
S20B1IGTANS000
S20B1IBBANS000
SANDPIPER S20B3P2PPUS000
đại lý bơm màng SANDPIPER S1FB1S1TABS000
SANDPIPER S15B3P1PPAS000
Bơm màng SANDPIPER S1FB1SGTABS000
SANDPIPER 476.042.365
SANDPIPER 476.199.354
S20B1I1EANS000
S20B1INNANS000
Bơm màng đôi SANDPIPER S20B1ABBANS000
S05B2P2TPNI000
S07B1P2PPNS000
S1FB3PBPPNI000
476.194.354
SMA3 6AM1.
476.194.360
S10B1K1KPAS000
S05B2G1TXNS000
S07B1K1KPNS000
S20B1SGTANS000
S20B1S1EANS000
S30B1AGTANS000
Bơm màng đôi SANDPIPER S30B1A1EANS000
S30B1ABBANS000
S30B1ANNANS000
S30B1IGTANS000
S30B1I1EANS0
S07B1K2KPNS000
W09-3,DB1II
PB 1/4 TS3CA
S15B1I2TANS000
S05B2K1TPNS000
S1FB1I2TANS000
W15-4,DS1II
Bơm màng SANDPIPER 476.255.654
SANDPIPER 476.239.000
SANDPIPER 476.257.354
SANDPIPER vietnam S30B1SGTABS000
SANDPIPER S30B1S1EABS000
SANDPIPER 476.182.635
Bơm SANDPIPER 476.194.354
SANDPIPER 476.194.365

Xem thêm: Bơm Verderair Vietnam Đại Lý Máy Bơm màng Verderair Diaphragm

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *