Van an toàn Parker Herl dùng cho hệ thống lạnh công nghiệp

van an toàn Parker herl

Đại Lý Phân Phối Van An Toàn Parker Herl Cho Hệ Thống Lạnh

Đại lý van Parker tại Việt Nam chuyên phân phối van an toàn Parker Herl dùng cho hệ thống lạnh công nghiệp. Herl là hãng sản xuất van an toàn được sát nhập vào Parker từ năm 2005 tạo nên sản phẩm van đa dạng cho thương hiệu Parker.

Các dòng sản phẩm chính Herl Parker là van điều hòa lạnh công nghiệp, van đóng ngắt, van điều khiển Herl Parker, van an toàn Herl Parker, van giảm áp Herl Parker và phụ kiện an toàn…

Type Van Herl Parker Thông Dụng Tại Việt Nam

Parts Model Number Type
108535C HV,1FPT GLOBE EXP T52F-R W/CAP T52F-R w/cap
108533 HV,1/2FPT GLOBE EXP T52F-R T52F-R
108536 HV,1-1/4FPT GLOBE EXP T52F-R W/CAP T52F-R w/cap
108536C HV,1-1/4FPT GLOBE EXP T52F-R T52F-R
108534 HV,3/4FPT GLOBE EXP T52F-R T52F-R
108702_1 HV,14WN GLOBE T5F T5F
108703 HV,16WN GLOBE T5F T5F
110540_1 HV,2WN GLOBE T5F PN40 T5F
108678 HV,3WN EB GL T5F.L.C T5F.L.C
108609 HV,12WN ANGLE T6F T6F
108609C HV,12WN ANGLE T6F W/CAP T6F w/cap
108590 HV,2WN GLOBE T5F T5F
108590C HV,2WN GLOBE T5F W/CAP T5F w/cap
108601 HV,2WN ANGLE T6F T6F
108601C HV,2WN ANGLE T6F W/CAP T6F w/cap
108602 HV,2-1/2WN ANGLE T6F T6F
108602C HV,2-1/2WN ANGLE T6F W/CAP T6F w/cap
108591 HV,2-1/2WN GLOBE T5F T5F
108591C HV,2-1/2WN GLOBE T5F W/CAP T5F w/cap
108631_1 HV,1-1/2SW GLB EXP EB T51F-L-R T51F-L-R
108630 HV,1-1/4SW GLB EXP EB T51F-L-R T51F-L-R
108630C HV,1-1/4SW GLB EXP EB T51F-L-R W/CAP T51F-L w/cap
108632_1 HV,2SW GLB EXP EB T51F-L-R T51F-L-R
108628_1 HV,3/4SW GLB EXP EB T51F-L-R T51F-L-R
108565 HV,1SW GLOBE EXP T51F-R T51F-R
108565C HV,1SW GLOBE EXP T51F-R W/CAP T51F-R w/cap
108563 HV,1/2SW GLOBE EXP T51F-R T51F-R
108567 HV,1-1/2SW GLOBE EXP T51F-R T51F-R
108592 HV,3WN GLOBE T5F T5F
108592C HV,3WN GLOBE T5F W/CAP T5F w/cap
108603 HV,3WN ANGLE T6F T6F
108603C HV,3WN ANGLE T6F W/CAP T6F w/cap
108593 HV,4WN GLOBE T5F T5F
108593C HV,4WN GLOBE T5F W/CAP T5F w/cap
108604 HV,4WN ANGLE T6F T6F
108604C HV,4WN ANGLE T6F W/CAP T6F w/cap
108594 HV,5WN GLOBE T5F T5F
108594C HV,5WN GLOBE T5F W/CAP T5F w/cap
108567C HV,1-1/2SW GLOBE EXP T51F-R W/CAP T51F-R w/cap
108566 HV,1-1/4SW GLOBE EXP T51F-R T51F-R
108568 HV,2SW GLOBE EXP T51F-R T51F-R
108568C HV,2SW GLOBE EXP T51F-R W/CAP T51F-R w/cap
108564 HV,3/4SW GLOBE EXP T51F-R T51F-R
108564C HV,3/4SW GLOBE EXP T51F-R W/CAP T51F-R w/cap
108527 HV,1FPT GLOBE T52F T52F
108527C HV,1FPT GLOBE T52F W/CAP T52F w/cap
108525 HV,1/2FPT GLOBE T52F T52F
108525C HV,1/2FPT GLOBE T52F W/CAP T52F w/cap
108605 HV,5WN ANGLE T6F T6F
108605C HV,5WN ANGLE T6F W/CAP T6F w/cap
108595 HV,6WN GLOBE T5F T5F
108595C HV,6WN GLOBE T5F W/CAP T5F w/cap
108606 HV,6WN ANGLE T6F T6F
108606C HV,6WN ANGLE T6F W/CAP T6F w/cap
108596 HV,8WN GLOBE T5F T5F
108596C HV,8WN GLOBE T5F W/CAP T5F w/cap
108607 HV,8WN ANGLE T6F T6F
108607C HV,8WN ANGLE T6F W/CAP T6F w/cap
108528 HV,1-1/4FPT GLOBE T52F T52F
108528C HV,1-1/4FPT GLOBE T52F W/CAP T52F w/cap
108526 HV,3/4FPT GLOBE T52F T52F
108526C HV,3/4FPT GLOBE T52F W/CAP T52F w/cap
108718 HV,1/2 FPT EB GL T52F.L.C T52F.L.C
108545 HV,1FPT GLOBE EB T52F-L T52F-L
108543 HV,1/2FPT GLOBE EB T52F-L T52F-L
108543C HV,1/2FPT GLOBE EB T52F-L W/CAP T52F-L w/cap
108546 HV,1-1/4FPT GLOBE EB T52F-L T52F-L
108544 HV,3/4FPT GLOBE EB T52F-L T52F-L
112412_1 HV,2-1/2WN GLOBE EB T5F-L T5F-L
112412C HV,2-1/2WN GLOBE EB T5F-L T5F-L
108625_1 HV,3WN GLOBE EB T5F-L T5F-L
108625C HV,3WN GLOBE EB T5F-L W/CAP T5F-L w/cap
108626_1 HV,4WN GLOBE EB T5F-L T5F-L
108664_1 HV,2WN EB GL T5F-L.C @ T5F-L.C
108665 HV,3WN EB GL T5F-L.C @ T5F-L.C
108668 HV,2WN EB GL EX T5F-L.CR @ T5F-L.CR
108611 HV,1-1/2WN GLOBE EXP T5F-R T5F-R
108610 HV,1-1/4WN GLOBE EXP T5F-R T5F-R
108558 HV,3/4SW ANGLE T61F T61F
108558C HV,3/4SW ANGLE T61F W/CAP T61F w/cap
112425 HV,1SW ANGLE EB T61F.L.C T61F.L.C
112425C HV,1SW ANGLE EB T61F.L.C W/CAP T61F.L.C w/cap
112426 HV,1-1/2SW ANGLE EB T61F.L.C T61F.L.C
112426C HV,1-1/2SW ANGLE EB T61F.L.C T61F.L.C
112427 HV,2SW ANGLE EB T61F.L.C T61F.L.C
112427C HV,2SW ANGLE EB T61F.L.C W/CAP T61F.L.C w/cap
108584 HV,1SW ANGLE EB T61F-L T61F-L
108582 HV,1/2SW ANGLE EB T61F-L T61F-L
108635 HV,1FPT GLB EXP EB T52F-L-R T52F-L-R
108633 HV,1/2FPT GLB EXP EB T52F-L-R T52F-L-R
108636 HV,1-1/4FPT GLB EXPEB T52F-L-R T52F-L-R
108634 HV,3/4FPT GLB EXP EB T52F-L-R T52F-L-R
108535 HV,1FPT GLOBE EXP T52F-R T52F-R
108612 HV,2WN GLOBE EXP T5F-R T5F-R
108613 HV,2-1/2WN GLOBE EXP T5F-R T5F-R
108614 HV,3WN GLOBE EXP T5F-R T5F-R
108615 HV,4WN GLOBE EXP T5F-R T5F-R
110156 HV,1WN GLOBE T5VAF SS T5VAF SS
110156C HV,1WN GLOBE T5VAF SS W/CAP T5VAF SS w/cap
110152 HV, 1/2WN GLOBE T5VAF SS T5VAF SS
110152C HV,1/2WN GLOBE T5VAF SS W/CAP T5VAF SS w/cap
110160 HV,1-1/2WN GLOBE T5VAF SS T5VAF SS
108582C HV,1/2SW ANGLE EB T61F-L W/CAP T61F-L w/cap
108586 HV,1-1/2SW ANGLE EB T61F-L T61F-L
108585 HV,1-1/4SW ANGLE EB T61F-L T61F-L
108587 HV,2SW ANGLE EB T61F-L T61F-L
108587C HV,2SW ANGLE EB T61F-L W/CAP T61F-L w/cap
108583 HV,3/4SW ANGLE EB T61F-L T61F-L
108583C HV,3/4SW ANGLE EB T61F-L W/CAP T61F-L w/cap
108699_1 HV,2SW EB AN T61F-L.C @ T61F-L.C
108660 HV,3/4SW EB AN T61F-L.C @ T61F-L.C
108639 HV,1SW ANG EXP EB T61F-L-R T61F-L-R
110160C HV,1-1/2WN GLOBE T5VAF SS W/CAP T5VAF SS w/cap
110158 HV,1-1/4WN GLOBE T5VAF SS T5VAF SS
110162 HV,2WN GLOBE T5VAF SS T5VAF SS
110162C HV,2WN GLOBE T5VAF SS W/CAP T5VAF SS w/cap
110258 HV,2-1/2WN GLOBE T5VAF SS T5VAF SS
110258C HV,2-1/2WN GLOBE T5VAF SS W/CAP T5VAF SS w/cap
110260 HV,3WN GLOBE T5VAF SS T5VAF SS
110154 HV, 3/4WN GLOBE T5VAF SS T5VAF SS
110154C HV, 3/4WN GLOBE T5VAF SS W/CAP T5VAF SS w/cap
108640_1 HV,1-1/4SW ANG EXPEB T61F-L-R T61F-L-R
108638 HV,3/4SW ANG EXP EB T61F-L-R T61F-L-R
108571 HV,1SW ANGLE EXP T61F-R T61F-R
108571C HV,1SW ANGLE EXP T61F-R W/CAP T61F-R w/cap
108569 HV,1/2SW ANGLE EXP T61F-R T61F-R
108573 V,1-1/2SW ANGLE EXP T61F-R T61F-R
108572 V,1-1/4SW ANGLE EXP T61F-R T61F-R
108572C V,1-1/4SW ANGLE EXP T61F-R W/CAP T61F-R w/cap
108574 V,2SW ANGLE EXP T61F-R T61F-R
108570 HV,3/4SW ANGLE EXP T61F-R T61F-R
110262 HV,4WN GLOBE T5VAF SS T5VAF SS
110262C HV,4WN GLOBE T5VAF SS W/CAP T5VAF SS w/cap
110264 HV,5WN GLOBE T5VAF SS T5VAF SS
110266 HV,6WN GLOBE T5VAF SS T5VAF SS
110266C HV,6WN GLOBE T5VAF SS W/CAP T5VAF SS w/cap
110268 HV,8WN GLOBE T5VAF SS T5VAF SS
110274 HV,1WN GLOBE EXP T5VAF-R SS T5VAF-R SS
110274C HV,1WN GLOBE EXP T5VAF-R SS W/CAP T5VAF-R SS w/cap
110270_1 HV,1/2WN GLOBE EXP T5VAF-R SS T5VAF-R SS
110270C HV,1/2WN GLOBE EXP T5VAF-R SS W/CAP T5VAF-R SS w/cap
108531 HV,1FPT ANGLE T62F T62F
108531C HV,1FPT ANGLE T62F W/CAP T62F w/cap
108529 HV,1/2FPT ANGLE T62F T62F
108532 HV,1-1/4FPT ANGLE T62F T62F
108532C HV,1-1/4FPT ANGLE T62F W/CAP T62F w/cap
108530 HV,3/4FPT ANGLE T62F T62F
108549_1 HV,1FPT ANGLE EB T62F-L T62F-L
108547_1 HV,1/2FPT ANGLE EB T62F-L T62F-L
108550 HV,1-1/4FPT ANGLE EB T62F-L T62F-L
108548_1 HV,3/4FPT ANGLE EB T62F-L T62F-L
110278 HV,1-1/2WN GLB EXP T5VAF-R SS T5VAF-R SS
110278C HV,1-1/2WN GLB EXP T5VAF-R SS W/CAP T5VAF-R SS w/cap
110276 HV,1-1/4WN GLB EXP T5VAF-R SS T5VAF-R SS
110280 HV,2 WN GLOBE EXP T5VAF-R SS T5VAF-R SS
110282 HV,2 1/2WN GLB EXP T5VAF-R SS T5VAF-R SS
110284 HV,3 WN GLOBE EXP T5VAF-R SS T5VAF-R SS
110272 HV,3/4WN GLOBE EXP T5VAF-R SS T5VAF-R SS
110272C HV,3/4WN GLOBE EXP T5VAF-R SS W/CAP T5VAF-R SS w/cap
110286 HV,4 WN GLOBE EXP T5VAF-R SS T5VAF-R SS
108540 HV,1FPT ANGLE EXP T62F-R T62F-R
108538 HV,1/2FPT ANGLE EXP T62F-R T62F-R
108541 HV,1-1/4FPT ANGLE EXP T62F-R T62F-R
108539 HV,3/4FPT ANGLE EXP T62F-R T62F-R
110538 HV,1-1/2WN ANGLE T6F PN40 T6F
108704 HV,14WN ANGLE T6F T6F
108705_1 HV,16WN ANGLE T6F T6F
110539 HV,2WN ANGLE T6F PN40 T6F
110541 HV,4WN ANGLE T6F PN40 T6F
112415 HV,10 WN ANGLE EB T6F-L T6F-L
110288 HV,5 WN GLOBE EXP T5VAF-R SS T5VAF-R SS
110290 HV,6 WN GLOBE EXP T5VAF-R SS T5VAF-R SS
110292 HV,8 WN GLOBE EXP T5VAF-R SS T5VAF-R SS
108559 HV,1SW ANGLE T61F T61F
108559C HV,1SW ANGLE T61F W/CAP T61F w/cap
108529C HV,1/2FPT ANGLE T61F W/CAP T61F w/cap
108557 HV,1/2SW ANGLE T61F T61F
108557C HV,1/2SW ANGLE T61F W/CAP T61F w/cap
108561 HV,1-1/2SW ANGLE T61F T61F
108561C HV,1-1/2SW ANGLE T61F W/CAP T61F w/cap
108620 HV,1-1/2WN ANGLE EB T6F-L T6F-L
108619_1 HV,1-1/4WN ANGLE EB T6F-L T6F-L
108621_1 HV,2WN ANGLE EB T6F-L T6F-L
108622 HV,2-1/2WN ANGLE EB T6F-L T6F-L
108622C HV,2-1/2WN ANGLE EB T6F-L W/CAP T6F-L w/cap
108623 HV,3WN ANGLE EB T6F-L T6F-L
108623C HV,3WN ANGLE EB T6F-L W/CAP T6F-L w/cap
108624_1 HV,4WN ANGLE EB T6F-L T6F-L
108624C HV,4WN ANGLE EB T6F-L W/CAP T6F-L w/cap
112414C HV,5WN ANGLE EB T6F-L W/CAP T6F-L w/cap
112419 HV,1-1/4SW ANGLE T61F PN40 T61F
112419C HV,1-1/4SW ANGLE T61F PN40 W/CAP T61F w/cap
108560 HV,1-1/4SW ANGLE T61F T61F
108560C HV,1-1/4SW ANGLE T61F W/CAP T61F w/cap
108562 HV,2SW ANGLE T61F T61F
108562C HV,2SW ANGLE T61F W/CAP T61F w/cap
108530C HV,3/4FPT ANGLE T61F W/CAP T61F w/cap
110157C HV, 1WN ANGLE T6VAF SS W/CAP T6VAF SS w/cap
110153 HV, 1/2WN ANGLE T6VAF SS T6VAF SS
110153C HV, 1/2WN ANGLE T6VAF SS W/CAP T6VAF SS w/cap
112416 HV,5WN ANGLE EB T6F-L T6F-L
112416C HV,5WN ANGLE EB T6F-L W/CAP T6F-L w/cap
112413_1 HV,6WN ANGLE EB T6F-L T6F-L
112413C HV,6WN ANGLE EB T6F-L W/CAP T6F-L w/cap
112414 HV,8WN ANGLE EB T6F-L T6F-L
108661 HV,2WN EB AN T6F-L.C @ T6F-L.C
108662 HV,3WN EB AN T6F-L.C @ T6F-L.C
108700 HV,4WN EB AN T6F-L.C @ T6F-L.C
108663 HV,6WN EB AN T6F-L.C @ T6F-L.C
108617_1 HV,1-1/2WN ANGLE EXP T6F-R T6F-R
110161 HV,1-1/2WN ANGLE T6VAF SS T6VAF SS
110159 HV,1-1/4WN ANGLE T6VAF SS T6VAF SS
110159C HV,1-1/4WN ANGLE T6VAF SS W/CAP T6VAF SS w/cap
110163 HV,2WN ANGLE T6VAF SS T6VAF SS
110163C HV,2WN ANGLE T6VAF SS W/CAP T6VAF SS w/cap
110259 HV,2-1/2WN ANGLE T6VAF SS T6VAF SS
110261 HV,3WN ANGLE T6VAF SS T6VAF SS
110155 HV, 3/4WN ANGLE T6VAF SS T6VAF SS
110155C HV, 3/4WN ANGLE T6VAF SS W/CAP T6VAF SS w/cap
108616 HV,1-1/4WN ANGLE EXP T6F-R T6F-R
108618_1 HV,2WN ANGLE EXP T6F-R T6F-R
110157_1 HV,1WN ANGLE T6VAF SS T6VAF SS
108553 HV,1SW GLOBE T51F T51F
108553C HV,1SW GLOBE T51F W/CAP T51F w/cap
108551_1 HV,1/2SW GLOBE T51F T51F
108551C HV,1/2SW GLOBE T51F W/CAP T51F w/cap
108555 HV,1-1/2SW GLOBE T51F T51F
108555C HV,1-1/2SW GLOBE T51F W/CAP T51F w/cap
108554 HV,1-1/4SW GLOBE T51F T51F
110263 HV,4WN ANGLE T6VAF SS T6VAF SS
110263C HV,4WN ANGLE T6VAF SS W/CAP T6VAF SS w/cap
110265 HV,5WN ANGLE T6VAF SS T6VAF SS
110267 HV,6WN ANGLE T6VAF SS T6VAF SS
110269 HV,8WN ANGLE T6VAF SS T6VAF SS
110275 HV,1 WN ANGLE EXP T6VAF-R SS T6VAF-R SS
110275C HV,1WN ANGLE EXP T6VAF-R SS W/CAP T6VAF-R SS w/cap
110271 HV,1/2WN ANGLE EXP T6VAF-R SS T6VAF-R SS
110271C HV,1/2WN ANGLE EXP T6VAF-R SS W/CAP T6VAF-R SS w/cap
108554C HV,1-1/4SW GLOBE T51F W/CAP T51F w/cap
108556 HV,2SW GLOBE T51F T51F
108556C HV,2SW GLOBE T51F W/CAP T51F w/cap
108552_1 HV,3/4SW GLOBE T51F T51F
108552C HV,3/4SW GLOBE T51F W/CAP T51F w/cap
108683 HV,1SW GLOBE EB T51F.L.C T51F.L.C.
108681 HV,1/2SW EB GL T51F.L.C T51F.L.C.
108684_1 HV,1-1/2SW GLOBE EB T51F.L.C T51F.L.C.
108685_1 HV,2SW GLOBE EB T51F.L.C T51F.L.C.
110277 HV,1-1/4WN ANG EXP T6VAF-R SS T6VAF-R SS
110281 HV,2 WN ANGLE EXP T6VAF-R SS T6VAF-R SS
110283 HV,2 1/2WN ANG EXP T6VAF-R SS T6VAF-R SS
110285 HV,3 WN ANGLE EXP T6VAF-R SS T6VAF-R SS
110273 HV,3/4WN ANGLE EXP T6VAF-R SS T6VAF-R SS
110287 HV,4 WN ANGLE EXP T6VAF-R SS T6VAF-R SS
108597 HV,10WN GLOBE T5F T5F
108597C HV,10WN GLOBE T5F W/CAP T5F w/cap
108608 HV,10WN ANGLE T6F T6F
108608C HV,10WN ANGLE T6F W/CAP T6F w/cap
108682 HV,3/4SW EB GL T51F.L.C T51F.L.C.
108577 V,1SW GLOBE EB T51F-L T51F-L
108577C V,1SW GLB EB T51F-L W/CAP T51F-L w/cap
108575 V,1/2SW GLOBE EB T51F-L T51F-L
108579 V,1-1/2SW GLOBE EB T51F-L T51F-L
108578 V,1-1/4SW GLOBE EB T51F-L T51F-L
108578C V,1-1/4SW GLOBE EB T51F-L W/CAP T51F-L w/cap
108580 V,2SW GLOBE EB T51F-L T51F-L
108580C V,2SW GLOBE EB T51F-L W/CAP T51F-L w/cap
108576 V,3/4SW GLOBE EB T51F-L T51F-L
108589 HV,1-1/2WN GLOBE T5F T5F
108589C HV,1-1/2WN GLOBE T5F W/CAP T5F w/cap
108600 HV,1-1/2WN ANGLE T6F T6F
108600C HV,1-1/2WN ANGLE T6F W/CAP T6F w/cap
108588 HV,1-1/4WN GLOBE T5F T5F
108588C HV,1-1/4WN GLOBE T5F W/CAP T5F w/cap
108599 HV,1-1/4WN ANGLE T6F T6F
108599C HV,1-1/4WN ANGLE T6F W/CAP T6F w/cap
108598 HV,12WN GLOBE T5F T5F
108598C HV,12WN GLOBE T5F W/CAP T5F w/cap
108576C V,3/4SW GLOBE EB T51F-L W/CAP T51F-L w/cap
108656 HV,1SW EB GL T51F-L.C @ T51F-L.C
108658 HV,1-1/2SW EB GL T51F-L.C @ T51F-L.C
108657 HV,1-1/4SW EB GL T51F-L.C @ T51F-L.C
108659 HV,2SW EB GL T51F-L.C @ T51F-L.C
108655 HV,3/4SW EB GL T51F-L.C @ T51F-L.C
108629_1 HV,1SW GLB EXP EB T51F-L-R T51F-L-R
108629C HV,1SW GLO EXP EB T51F-L-R W/CAP T51F-L w/cap
108627 HV,1/2SW GLB EXP EB T51F-L-R T51F-L-R

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *