Bộ Lõi Lọc Sofima Italy – Đại lý Lọc Ufi Sofima Vietnam

lọc sofima

Đại Lý Phân Phối Bộ Lõi Lọc Sofima Italy Tại Vietnam

Đại lý lọc Sofima filter tại Việt Nam – UFI Sofima Vietnam chuyên nhập khẩu từ Ý và phân phối bộ lõi lọc Sofima gồm lọc dầu diesel Sofima, bộ lọc xăng, lọc LPG, lọc khí, bộ lọc cabin SOFIMA Filter, ngoài ra còn có cảm biến Sofima, van Sofima, lõi lọc thủy lực Sofima…

Sofima thuộc UFI Filter xuất xứ Ý

Đại lý nhập khẩu cung cấp và bảo hành toàn quốc

Sản phẩm được bảo hành theo tiêu chuẩn Sofima filter Italy

Type Bộ Lõi Lọc Dầu Thủy Lực Sofima Cấp Ở Vietnam

CA-152-A-FV-1 0M-10E CCH-802-2T-1 RC340 FD 1
CA-152-A-CD-1 0M-10E CCH-802-2C-1 RC340 FA 1
CA-152-A-CV-1 0M-10E CCH-802-2D-1 RC340 FV 1
CA-152-A-MS-1 0M-10E CCH-802-2V-1 RC340 ME 1
CA-152-A-MCV-1 0M-10E CCH-802-TD-1 RC340 MF 1
CA-301-A-FT-1 0M-10E CCH-802-TV-1 SP-070-E-03-B
CA-301-A-FC-1 0M-10E CCH-802-TS-1 RTM-027-2-G10-B
CA-301-A-FD-1 0M-10E CCH-803-CD-1 RTM-027-2-G25-B
CA-301-A-FV-1 0M-10E CCH-803-FT-1 RTM-027-2-N10-B
CA-301-A-CD-1 0M-10E CCH-803-FC-1 RTM-048-1-G10-B
CA-301-A-CV-1 0M-1CT CCH-803-FD-1 RTM-048-1-G25-B
CA-301-A-MS-1 0M-1CT CCH-803-FV-1 RTM-048-1-N10-B
CA-301-A-MCV 0M-1CT CCH-803-RD-1 RTM-106-1-G10-B
CA-302-A-FT-1 0M-1CT CCH-803-RV-1 RTM-106-1-G25-B
CA-302-A-FC-1 0M-1CT CCH-803-MS-1 RTM-106-1-N10-B
CA-302-A-FD-1 0M-1CT CCH-803-2T-1 RTM-106-2-G10-B
CA-302-A-FV-1 OM-1CT CCH-803-2C-1 RTM-106-2-G25-B
CA-302-A-CD-1 OM-1CT CCH-803-2D-1 RTM-106-2-N10-B
CA-302-A-CV-1 OM-1CT CCH-803-2V-1 RTM-106-3-G10-B
CA-302-A-MS-1 OM-1CT CCH-803-TD-1 RTM-106-3-G25-B
CA-302-A-MCV-1 OM-1CT CCH-803-TV-1 RTM-106-3-N10-B
CA-151-E-FT-1 OM-1CT CCH-803-TS-1 UCMXR8550
CA-151-E-FC-1 OM-1CT CCH-804-CD-1 UCMX-1518-4-10
CA-151-E-FD-1 OM-1CT CCH-804-FT-1 UCMX-1518-4-25
CA-151-E-FV-1 OM-1CT CCH-804-FC-1 UCMXR9550
CA-151-E-CD-1 OM-1CT CCH-804-FD-1 UCMX-1591-4-10
CA-151-E-CV-1 OM-1CT CCH-804-FV-1 UCMX-1591-4-25
CA-151-E-MS-1 OM-1CT CCH-804-RD-1 UC-2439
CA-151-E-MCV-1 OM-1CT CCH-804-RV-1 UC-2408 & UC-2409
CA-152-E-FT-1 OM-1CT CCH-804-MS-1 UC-2449
CA-152-E-FC-1 OM-1DO CCH-804-2T-1 UC-2418
CA-152-E-FD-1 OM-1DO CCH-804-2C-1 UC-2428
CA-152-E-FV-1 OM-1DO CCH-804-2D-1 UCMX-1591-4-125
CA-152-E-CD-1 OM-1DO CCH-804-2V-1 UCMX-1500-4-10
CA-152-E-CV-1 OM-1DO CCH-804-TD-1 UCMX-1500-5-25
CA-152-E-MS-1 OM-1DO CCH-804-TV-1 EPA 11 N CC
CA-152-E-MCV-1 OM-1DO CCH-804-TS-1 EPA 11 N CD
CA-301-E-FT-1 OM-1DO DM-101-FD-1 EPA 11 N FA
CA-301-E-FC-1 OM-1DO DM-101-FT-1 EPA 11 N FB
CA-301-E-FD-1 OM-1DO DM-101-CD-1 EPA 11 N FC
CA-301-E-FV-1 OM-1DO DM-101-CV-1 EPA 11 N FD
CA-301-E-CD-1 OM-1DO DM-101-FV-1 EPA 11 N MD
CA-301-E-CV-1 OM-1DO DM-101-MS-1 EPA 11 N ME
CA-301-E-MS-1 OM-1DO DM-101-RD-1 EPA 11 N MF
CA-301-E-MCV OM-1DO DM-101-RV-1 EPA 12 N CC
CA-302-E-FT-1 OM-1DO DM-102-CD-1 EPA 12 N CD
CA-302-E-FC-1 OM-1DO DM-102-CV-1 EPA 12 N FA
CA-302-E-FD-1 OM-1DO DM-102-FD-1 EPA 12 N FB
CA-302-E-FV-1 OM-1DO DM-102-FT-1 EPA 12 N FC
CA-302-E-CD-1 OM-1DO DM-102-FV-1 EPA 12 N FD
CA-302-E-CV-1 OM-PQT DM-102-MS-1 EPA 12 N MD
CA-302-E-MS-1 OM-PQT DM-102-RD-1 EPA 12 N ME
CA-302-E-MCV-1 OM-PQT DM-102-RV-1 EPA 12 N MF
CH-151-CD-1-1 OM-PQT RE-8-CD-1 EPB 01 N HA
CA-151-A-FT-1 OM-PQT RE-8-CV-1 CCH-152-CD-1
CA-151-A-FC-1 OM-PQT RE-8-FD-1 CCH-152-FT-1
CA-151-A-FD-1 OM-PQT RE-8-FT-1 CCH-152-FC-1
CA-151-A-FV-1 OM-PQT RE-8-FV-1 CCH-152-FD-1
CA-151-A-CD-1 OM-PQT RE-8-MV-1 CCH-152-FV-1
CA-151-A-CV-1 OM-PQT RE-8-MCV-1 CCH-152-RD-1
CA-151-A-MS-1 OM-PQT RE-8-MS-1 CCH-152RV-1
CA-151-A-MCV-1 OM-PQT RE-15-CD-1 CCH-152-MS-1
CA-152-A-FT-1 PQT-01DU RE-15-CV-1 CCH-152-2T-1
CA-152-A-FC-1 PQT-01DU RE-15-FD-1 CCH-152-2C-1
CA-152-A-FD-1 PQT-01DU RE-15-FT-1 CCH-152-2D-1
CH-151-FT-1-1 PQT-01DU RE-15-FV-1 CCH-152-2V-1
CH-151-FC-1-1 PQT-01DU RE-15-MV-1 CCH-152-TD-1
CH-151-FD-1-1 PQT-01DU RE-15-MCV-1 CCH-152-TV-1
CH-151 -FV-1-1 PQT-01DU RE-15-MS-1 CCH-153-CD-1
CH-151-RD-1-1 PQT-01DU RE-25-CD-1 CCH-153-FT-1
CH-151-RV-1-1 PQT-01DU RE-25-CV-1 CCH-153-FC-1
CH-151-MS-1-1 PQT-01DU RE-25-FD-1 CCH-153-FD-1
CH-151-FT-2-1 PQT-01DU RE-25-FT-1 CCH-153-FV-1
CH-151-FC-2-1 PQT-01DU RE-25-FV-1 CCH-153-RD-1
CH-151-FD-2-1 PQT-01DU RE-25-MV-1 CCH-153-RV-1
CH-151-FV 2-1 PQT-01DU RE-25-MCV-1 CCH-153-MS-1
CH-151-RD-2-1 PQT-01DU RE-25-MS-1 CCH-153-2T-1
CH-151-RV-2-1 PQT-01DU RE-50-CD-1 CCH-153-2C-1
CH-151-MS-2-1 PQT-01DU RE-50-CV-1 CCH-153-2D-1
CH-152-CD-1-1 PQT-01DU RE-50-FD-1 CCH-153-2V-1
CH-152-FT-1-1 PQT-01DU RE-50-FT-1 CCH-153-TD-1
CH-152-FC-1-1 PQT-01DU RE-50-FV-1 CCH-153-TV-1
CH-152-FD-1-1 PQT-01DU RE-50-MV-1 CH-803-FV-1-1
CH-152-FV-1-1 PQT-01DU RE-50-MCV-1 CH-803-RD-1-1
CH-152-RD-1-1 PQT-01DU RE-50-MS-1 CH-803-RV-1-1
CH-152-RV-1-1 PQT-01DU RE-80-CD-1 CH-803-MS-1-1
CH-152-MS-1-1 PQT-01DU RE-80-CV-1 CH-803-FT-2-1
CH-152-FT-2-1 PQT-01DU RE-80-FD-1 CH-803-FC-2-1
CH-152-FC-2-1 PQT-01DU RE-80-FT-1 CH-803-FD-2-1
CH-152-FD-2-1 PQT-01DU RE-80-FV-1 CH-803-FV-2-1
CH-152-FV-2-1 PQT-01DU RE-80-MV-1 CH-803-RD-2-1
CH-152-RD-2-1 OM-1CT RE-80-MCV-1 CH-803-RV-2-1
CH-152-RV-2-1 OM-1CT RE-80-MS-1 CH-803-MS-2-1
CH-152-MS-2-1 OM-1CT RE-60-CD-1 CH-804-CD-1-1
CH-153-CD-1-1 OM-1CT RE-60-CV-1 CH-804-FT-1-1
CH-153-FT-1-1 OM-1CT RE-60-FD-1 CH-804-FC-1-1
CH-153-FC-1-1 OM-1CT RE-60-FT-1 CH-804-FD-1-1
CH-153-FD-1-1 OM-1CT RE-60-FV-1 CH-804-FV-1-1
CH-153-FV-1-1 OM-1CT RE-60-MCV-1 CH-804-RD-1-1
CH-153-RD-1-1 OM-1CT RE-60-MS-1 CH-804-RV-1-1
CH-153-RV-1-1 OM-1CT RE-100-CD-1 CH-804-MS-1-1
CH-153-MS-1-1 OM-1CT RE-100-CV-1 CH-804-FT-2-1
CH-153-FT-2-1 OM-1CT RE-100-FD-1 CH-804-FC-2-1
CH-153-FC-2-1 OM-1CT RE-100-FT-1 CH-804-FD-2-1
CH-153-FD-2-1 OM-1CT RE-100-FV-1 CH-804-FV-2-1
CH-153-FV-2-1 OM-1CT RE-100-MV-1 CH-804-RD-2-1
CH-153-RD-2-1 OM-1CT RE-100-MCV-1 CH-804-RV-2-1
CH-153-RV-2-1 OM-1CT RE-100-MS-1 CH-804-MS-2-1
CH-153-MS-2-1 OM 1CT RE-150-CD-1 CCH-152-CD-1
CH-301-CD-1-1 OM 1CT RE-150-CV-1 CCH-152-FT-1
CH-301-FT-1-1 OM 1CT RE-150-FD-1 CCH-152-FC-1
CH-301-FC-1-1 OM 1CT RE-150-FT-1 CCH-152-FD-1
CH-301-FD-1-1 OM 1CT RE-150-FV-1 CCH-152-FV-1
CH-301-FV-1-1 OM 1CT RE-150-MV-1 CCH-152-RD-1
CH-301-RD-1-1 OM 1CT RE-150-MCV-1 CCH-152RV-1
CH-301-RV-1-1 OM 1CT RE-150-MS-1 CCH-152-MS-1
CH-301-MS-1-1 OM 1CT RE-200-CD-1 CCH-152-2T-1
CH-301-FT-2-1 OM 1CT RE-200-CV-1 CCH-152-2C-1
CH-301-FC-2-1 OM 1CT RE-200-FD-1 CCH-152-2D-1
CH-301-FD-2-1 OM 1CT RE-200-FT-1 CCH-152-2V-1
C EURODODO.COM 1CT RE-200-FV-1 CCH-152-TD-1
CH-301-RD-2-1 OM 1CT RE-200-MCV-1 CCH-152-TV-1
CH-301-RV-2-1 OM 1CT RE-200-MS-1 CCH-153-CD-1
CH-301-MS-2-1 OM 1CT RH 8 FT-1 CCH-153-FT-1
CH-302-CD-1-1 OM 1CT RH 8 FC1 CCH-153-FC-1
CH-302-FT-1-1 OM 1CT RH 8 FD1 CCH-153-FD-1
CH-302-FC-1-1 OM 1CT RH 8FV1 CCH-153-FV-1
CH-302-FD-1-1 OM 1CT RH 8 CD1 CCH-153-RD-1
CH-302-FV-1-1 OM 1CT RH 8 CV1 CCH-153-RV-1
CH-302-RD-1-1 OM 1CT RH 8 MS1 CCH-153-MS-1
CH-302-RV-1-1 OM 1CT RH 8 MCV1 CCH-153-2T-1
CH-302-MS-1-1 OM 1CT RH 15 FT1 CCH-153-2C-1
CH-302-FT-2-1 OM 1CT RH 15 FC1 CCH-153-2D-1
CH-302-FC-2-1 OM 1CT RH 15 FD1 CCH-153-2V-1
CH-302-FD-2-1 OM 1CT RH 15 FV1 CCH-153-TD-1
CH-302-FV-2-1 OM 1CT RH 15 CD1 CCH-153-TV-1
CH-302-RD-2-1 OM 1CT RH 15 CV1 RC110 FD 1
CH-302-RV-2-1 VN D1E RH 15 MS1 RC110 FD 1
CH-302-MS-2-1 VN D1E RH 15 MCV1 RC110 FA 1
CH-801-CD-1-1 VN D1E RH 25 FT1 RC110 FV 1
CH-801-FT-1-1 VN D1E RH 25 FC1 RC110 ME 1
CH-801-FC-1-1 VN 1CT RH 25 FD1 RC110 MF 1
CH-801-FD-1-1 VN 1CT RH 25 FV1 RC120 CD 1
CH-801-FV -1-1 VN 1CT RH 25 CD1 RC120 FD 1
CH-801-RD-1-1 VN 1CT RH 25 CV1 RC120 FD 1
CH-801-RV-1-1 VN 1CT RH 25 MS1 RC120 FA 1
CH-801-MS-1-1 VN 1CT RH 25 MCV1 RC120 FV 1
CH-801-FT-2-1 VN 1CT RH 70 FT1 RC120 ME 1
CH-801-FC-2-1 VN D1E RH 70 FC1 RC120 MF 1
CH-801-FD-2-1 VN D1E RH 70 FD1 RC130 CD 1
CH-801-FV-2-1 VN D1E RH 70 FV1 RC130 FD 1
CH-801-RD-2-1 VN D1E RH 70 CD1 RC130 FD 1
CH-801-RV-2-1 VN D1E RH 70 CV1 RC130 FA 1
CH-801-MS-2-1 VN D1E RH 70 MS1 RC130 FV 1
CH-802-CD-1-1 VN D1E RH 70 MCV1 RC130 ME 1
CH-802-FT-1-1 VN D1E RH 150 FT1 RC130 MF 1
CH-802-FC-1-1 VN D1E RH 150 FC1 RC140 CD 1
CH-802-FD-1-1 VN D1E RH 150 FD1 RC140 FD 1
CH-802-FV-1-1 VN D1E RH 150 FV1 RC140 FD 1
CH-802-RD-1-1 VN D1E RH 150 DC1 RC140 FA 1
CH-802-RV-1-1 VN D1E RH 150 CV1 RC140 FV 1
CH-802-MS-1-1 VN D1E RH 150 MS1 RC140 ME 1
CH-802-FT-2-1 VN D1E RH 150 MCV1 RC140 MF 1
CH-802-FC-2-1 VN D1E RH 250 FT1 RC220 CD 1
CH-802-FD-2-1 VN D1E RH 250 FC1 RC220 FD 1
CH-802-FV-2-1 VN D1E RH 250 FD1 RC220 FD 1
CH-802-RD-2-1 VN D1E RH 250 FV1 RC220 FA 1
CH-802-RV-2-1 VN D1E RH 250 CD1 RC220 FV 1
CH-802-MS-2-1 VN D1E RH 250 CV1 RC220 ME 1
CH-803-CD-1-1 VN D1E RH 250 MS1 RC220 MF 1
CH-803-FT-1-1 VN D1E RH 250 MCV1 RC230 CD 1
CH-803-FC-1-1 VN D1E TE 19 CD 1 RC230 FD 1
CH-803-FD-1-1 VN D1E TE 19 CV 1 RC230 FD 1
CH-8 PQT.EDU.VN D1E TE 19 FD 1 RC230 FA 1
CH-803-RD-1-1 VN D1E TE 19 FA 1 RC230 FV 1
CH-803-RV-1-1 VN D1E TE 19 FV 1 RC230 ME 1
CH-803-MS-1-1 VN D1E TE 19 ME 1 RC230 MF 1
CH-803-FT-2-1 VN D1E TE 19 MF 1 RC240 CD 1
CH-803-FC-2-1 VN D1E TE 40 CD 1 RC240 FD 1
CH-803-FD-2-1 VN D1E TE 40 CV 1 RC240 FD 1
CH-803-FV-2-1 VN D1E TE 40 FD 1 RC240 FA 1
CH-803-RD-2-1 VN D1E TE 40 FA 1 RC240 FV 1
CH-803-RV-2-1 VN D1E TE 40 FV 1 RC240 ME 1
CH-803-MS-2-1 VN D1E TE 40 ME 1 RC240 MF 1
CH-804-CD-1-1 VN D1E TE 40 MF 1 RC310 CD 1
CH-804-FT-1-1 VN D1E TE 55 CV 1 RC310 FD 1
CH-804-FC-1-1 VN D1E TE 55 FV 1 RC310 FD 1
CH-804-FD-1-1 VN D1E TE 55 MS 1 RC310 FA 1
CH-804-FV-1-1 VN D1E TE 55 ME 1 RC310 FV 1
CH-804-RD-1-1 VN D1E TE 115 CV 1 RC310 ME 1
CH-804-RV-1-1 VN D1E TE 115 MS 1 RC310 MF 1
CH-804-MS-1-1 VN D1E TE 150 CD 1 RC320 CD 1
CH-804-FT-2-1 VN D1E TE 150 CV 1 RC320 FD 1
CH-804-FC-2-1 VN D1E TE 150 FD 1 RC320 FD 1
CH-804-FD-2-1 VN D1E TE 150 FA 1 RC320 FA 1
CH-804-FV-2-1 VN D1E TE 150 FV 1 RC320 FV 1
CH-804-RD-2-1 VN D1E TE 150 ME 1 RC320 ME 1
CH-804-RV-2-1 VN D1E TE 150 MF 1 RC320 MF 1
CH-804-MS-2-1 VN D1E RC110 CD 1 RC330 CD 1
RC330 MF 1 VN D1E RC330 FA 1 RC330 FD 1
RC340 CD 1 VN D1E RC330 FV 1 RC330 FD 1
RC340 FD 1 VN D1E RC330 ME 1 CH-301-FV-2-1

Qúy khách hàng cần tìm mua bộ lõi lọc Sofima gồm lọc dầu diesel Sofima, bộ lọc xăng, lọc LPG, lọc khí, bộ lọc cabin SOFIMA Filter, cảm biến Sofima, van Sofima, lõi lọc thủy lực Sofima. Vui lòng liên hệ đại lý Sofima Vietnam để được hỗ trợ chính hãng nhanh chóng.

Câu hỏi thường gặp

Lọc Sofima tại Eurododo có chính hãng không?

Có. Công ty Eurododo nhập khẩu sản phẩm bộ lõi lọc Sofima chính hãng từ Ý.

Sản phẩm lõi lọc Sofima được bảo hành bao lâu?

Tất cả sản phẩm bộ lọc hay lõi lọc dầu Sofima đều được bảo hành chính hãng 12 tháng.

Hãng Sofima có cung cấp chứng nhận CO/CQ cho bộ lọc không?

Có. Hãng Sofima cung cấp CO bản gốc của phòng thương mại nước Ý phát hành và CQ do nhà máy Sofima phát hành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *