Vaisala Vietnam Đại lý cảm biến Vaisala thiết bị đo phân tích

Vaisala vietnam

ĐẠI LÝ CẢM BIẾN VAISALA VIETNAM

Đại lý Vaisala tại Viet Nam – Vaisala Vietnam chuyên nhập khẩu và phân phối cảm biến Vaisala, thiết bị đo lường phân tích Vaisala, cảm biến nhiệt độ Vaisala, máy phát áp suất Vaisala, cảm biến CO2 Vaisala, cảm biến độ ẩm Vaisala, đồng hồ đo khí Vaisala, dụng cụ đo điểm sương Vaisala, áp kế Vaisala, cảm biến gió Vaisala, thiết bị đo chiều cao của mây, thiết bị phân tích oxy, nhiệt kế, đầu dò, cảm biến khí …

Vaisala xuất xứ Phần Lan

Đại lý nhập khẩu cung cấp và bảo hành chính hãng toàn quốc

Sản phẩm được bảo hành theo tiêu chuẩn Vaisala Finland

Tham khảo thêm: Crouzet Vietnam Đại lý Rơle cảm biến motor công tắc giới hạn

MODEL CẢM BIẾN VÀ THIẾT BỊ VAISALA THÔNG DỤNG Ở VIET NAM

Vaisala HMT337 Humidity And Temperature Transmitter 100-240v-ac
Vaisala hmt333 HMT363
Autronica PM122 VAISALA 349780
VAISALA Dew Point Sensor Transmitter DMT143
VAISALA SENSOR SYS DPT146A1ADD1
VAISALA SENSOR SYS HMT3604A12CHC1A2BE5A10
Vaisala Vietnam SYS HMP360815A1K3
VAISALA SENSOR SYS HMT3603A12BBC1A2B15A10
Vaisala HMP325
Vaisala 19766HM Salt Chamber Of HMK15
Vaisala HMW92D
VAISALA HMT360 1A22CBA1A2BA1A30
Vaisala HMW60Y
VAISALA DMT242
VAISALA EFM550 DATA COLLECTION AND PROCESSING MODULE
DMT152A1DCE1XA33EA1X, MMT162 CXDCH0AA00A1A, HMD60T, HMD60U, HMW92D, DMT152A1DEC1XA33EA
Vaisala HMP60 C12A0A3B0 sensor
HMP110-R15A0C3B0
HMP110 RH- and T- Probe for OEM applications
Output Signals RS485
Vaisala HMP60-C12A0A3B0
HMP60 RH- and T- Probe
Output Signals 0…5V
Vaisala HMP60-R12A0A3B0
HMP60 RH- and T- Probe
Output Signals RS485
DMT340 7T0A1E1BEA1A001A1A5B0A0 | HMP3601A5A1A7 | HMP113 V00B2C1A0
Vaisala DMT340 7T0A1E1BEA1A001A1A5B0A0
Vaisala Vietnam Dewpoint & Temperature Transmitter
Vaisala TMW88
Temperature Transmitter TMW88
Vaisala HMP3601A5A1A7
Humidity and Temperature Probe for HMT360
Vaisala 213107SP
10 m extension cable for the MI70 probes
Vaisala HMP113 V00B2C1A0
Vaisala tại Viet Nam RH- and T- probe; Output Signals VDIGI
Vaisala MMT330-8V0E101PCAE100B02DNBAA1
Oil Moisture And Temperature Transmitter
Vaisala HMD60T
Temperature Transmitter, 2-wire HMD60T
Vaisala HMD60U
Humidity Transmitter, 2-wire HMD60U
Vaisala HMW92D
Humidity and Temperature Transmitter,2-wire with Display Cover
Vaisala HMD60T
Temperature Transmitter, 2-wire HMD60T
Vaisala Vietnam HMD60U
Humidity Transmitter, 2-wire HMD60U
Vaisala DTR503A
Radiation shield, 12 plates, with pole inst.kit
Used for Vaisala HUMICAP® Humidity and Temperature Probe HMP155
Vaisala HMP110-C15A0C3B0
HMP110 RH- and T- Probe for OEM applications
Output Signals 0…5VCV
Vaisala HMP110-R15A0C3B0
HMP110 RH- and T- Probe for OEM applications
Output Signals RS485
Vaisala HMP60-C12A0A3B0
HMP60 RH- and T- Probe
Output Signals 0…5V
Vaisala HMP60-R12A0A3B0
HMP60 RH- and T- Probe
Output Signals RS485
Vaisala HMT360 7A22BCC1A2BW5A1B
HMT360 Series Intrinsically Safe Transmitters
Analog output signals for Ch2: Temperature Range 0..+60C
71F20B1BCPK1A0A1ACB0B2A
Code 5A5A1BCX4BJDA1A2, Serial no H2010017
HMT330 350A021BCAM100A01ACJAA1
Vaisala Vietnam MI70
MMT310 – 8M5A1UCK14BS2F1G2
Dewpoint Transmitter DMT 142 Code : C3A10X
Differential Pressure Transmitter PDT101measure and monitor the critical environmental parameters as required in regulated environments
DM70 Hand-Held Dewpoint Meter for Spot-Checking Applications
DM70-B0B4A3B1
DM70B5B2A3B1
Vaisala Vietnam DM70K0A0A0B1
DMT132 Dewpoint Transmitter for Refrigerant Dryers
DMT143 Miniature & DMT143L (Long) Dewpoint Transmitters for OEM Applications
DMT143G1G1A1D3A5ASA
DMT152 Dewpoint Transmitter for Low Dew Point Measurement in OEM Applications
DMT152-A1DCE11A330A1X
DMT152-A1DCE11A330A1X
DMT242
DMT242 A1A1A0B
DMT242 Dewpoint Transmitter for OEM Applications
DMT242A
DMT242A ( s/n: G4741005)
DMT242-A1A1A0B
DMT340 Series Dewpoint and Temperature Transmitters for Very Dry Conditions
DMT340830A1A1BJA4A001C1AGB0A0
DMT345 and DMT346 Dewpoint Transmitters for High Temperature Applications
DPT145 Multiparameter Transmitter for SF6 Gas
DPT146 Dewpoint and Pressure Transmitter for Compressed Air
DSS70A Portable Sampling System and Sampling Cells for DM70
DTR 503B
DTR502B
DTR503
DTR503B
GM20 Series Carbon Dioxide Transmitters for Demand Controlled Ventilation Applications
GM70 Hand-Held Carbon Dioxide Meter for Spot-Checking Applications
Vaisala tại Viet Nam GMP222
GMP231 CARBOCAP® Carbon Dioxide Probe for CO2 Incubators
GMP251 Carbon Dioxide CO2 Probe
GMP343 Carbon Dioxide Probe for Demanding Measurements
GMW80 Series Carbon Dioxide, Humidity and Temperature Transmitters for Standard Demand-Controlled Ventilation Applications
GMW90 Series Carbon Dioxide, Temperature, and Humidity Transmitters
HM34
Vaisala Vietnam HM34C
HM40 A 1 A B
HM40 Hand-Held Humidity and Temperature Meter for Quick Inspections and Spot-Checking
HM40A2AB
HM41
HM42
HM45
HM70 Hand-Held Humidity and Temperature Meter for Demanding Spot-Checking Applications
HM70B4A1A0AB
HM70B4A1A4DB
hm70-b4a1a-4db
HM70B4D1A0AB
HMD60T
HMD60T
HMD60T
HMD60U
HMD60U
HMD60Y
HMD60Y0
HMD60Y0
HMI41set D5B
HMI41SETB1B
HMI41SETB5B
HMM100 Humidity Module for Environmental Chambers
HMM30N 12026C
HMP110 A15A0C1B0
HMP110 Humidity and Temperature Probe for Demanding Volume Applications
HMP155 A2GB11A0A1A1B0A
HMP155 A3GB11A0A3A1A0A
HMP155A2AB11A0A1A1A0A
HMP155D2AB11A0A1A1A0A
HMP233 A1C0A2AA12C1A3B
HMP233A1C0A2AA12C1A3B
Vaisala Vietnam HMP45D
HMP45D HMP 155 D 2 A B 1 1 A 0 A 1 A 1 A 0 A
HMP60 Humidity and Temperature Probe for Volume Applications
HMP75
HMP77
HMS110-2-A-1-V-A-1-N-N
HMS110-2-A-1-V-A-1-N-N
HMT 333
HMT120- KD1A2E12A2C0Z
HMT120/130 Humidity and Temperature Transmitters for Cleanrooms and Light Industrial Applications
HMT315
HMT315
hmt325 a1b1cbk11jj1c1d2, HMP305j1c1d2
HMT330 350A021BCAM100A01ACJAA1
HMT330 3G0A001BCAC100A01ACBAA1
HMT330 5N0B151BCAE160A0CCGBAA1
HMT330- 7U3D111XCAX100 B0EACBAA1
HMT330 Series Humidity and Temperature Transmitters for Demanding Humidity Measurement
HMT330-1A0A101BCAB100A1AAABAA1
HMT3303E0A001BCAX100B01ACBAA1
HMT3305M0B121BCAE111G0CCGBEA1
HMT3305N0B151BCAE100G0CCGBAA1
HMT3305N0B151BCAE100G0CCGBAA1
HMT3305N0B151BCAE160G0CCGBAA1
HMT333
HMT333 G0B001BCAC100A1AACBAA1
HMT333GOA001 BC100A01CBAA1
Vaisala Vietnam HMT334
HMT337 Order code: HMT330 7S1D001BXCX103A05AABAA1
HMT338
HMT360 Series Intrinsically Safe Humidity and Temperature Transmitters
HMT3601A11CAC1C2BA5A10
HMT3605A22BCL1A2BH5A4D
HMW90 Series Humidity and Temperature Transmitters for High Performance HVAC Applications
HMW9021BE1AA00A1
Vaisala tại Viet Nam HMW92D
HTM333GOA001
Industrial Continuous Monitoring – Vaisala
MHT410 Moisture, Hydrogen and Temperature Transmitter for Online Transformer Condition Monitoring
MI70
MM70 Hand-Held Moisture and Temperature Meter for Spot-Checking in Oil
MM70B1A1A5A1B0A2B0
MMT162 Compact Moisture in Oil and Temperature Transmitter for OEM Applications
MMT162-C1DBB0AA60A1X
MMT310 Series Moisture and Temperature Transmitters for Oil
MMT310-8M5A1UCK14BS2F1G2
MMT330 Moisture and Temperature Transmitter Series for Oil
P.N: PTU300
PTB 110
PTB110 Barometer for Industrial Use
PTB210 Digital Barometer for Harsh Environments
PTB210-B2A3B
PTB330 Digital Barometer for Professional Meteorology, Aviation, and Industrial Users
PTU300 Combined Pressure, Humidity and Temperature Transmitter for Demanding Applications
PTU3031B1A1BCPK1A0A1AB1B0A
RS41-SG RADIOSONDE
SHM40 Structural Humidity Measurement Kit
SPH10/20 Static Pressure Heads for Minimizing Wind Induced Error
The Vaisala Optimus™ OPT100 DGA Monitor for Transformers
TMW9021A1A00A2
Vaisala Barometric Pressure Transfer Standard PTB330TS for Industrial Measurements
Vaisala CARBOCAP® Carbon Dioxide Probe GMP252
Vaisala HUMICAP® Humidity and Temperature Transmitter Series HMT310 for Industrial Measurements
Vaisala INTERCAP® Humidity and Temperature Transmitter Series HMD/W80
WMT702A1A0A3EED1B2
Vaisala Vietnam WXT520
WXT520AAA0AA00B0
WXT520-AAA0AA00B0
ZZ45036
ZZ45037
Quý khách hàng có nhu cầu tìm kiếm và mua hàng cảm biến Vaisala, thiết bị đo lường Vaisala, thiết bị phân tích Vaisala, cảm biến nhiệt độ Vaisala, máy phát áp suất Vaisala, cảm biến CO2 Vaisala, cảm biến độ ẩm Vaisala, đồng hồ đo khí Vaisala, dụng cụ đo điểm sương Vaisala, áp kế Vaisala, cảm biến gió Vaisala, thiết bị đo chiều cao của mây, thiết bị phân tích oxy, nhiệt kế, đầu dò, cảm biến khí. Vui lòng liên hệ công ty EuroDodo để được báo giá cạnh tranh.

Nguồn nhập khẩu chính hãng: www.vaisala.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *