SIAT Vietnam Đại lý máy đóng dây đai Siat Italy

ĐẠI LÝ MÁY ĐÓNG ĐAI SIAT VIETNAM

Đại lý máy đóng đai SIAT Vietnam chuyên nhập khẩu và phân phối máy đóng dây đai SIAT bao gồm máy đóng đai nhựa SIAT, máy đóng đai thép SIAT, thiết bị đóng đai tự động, bán tự động và thủ công dùng bằng tay, máy đóng đai dùng pin SIAT, phụ tùng phụ kiện của hệ thống thiết bị máy đóng đai công nghiệp SIAT

SIAT xuất xứ Ý
Đại lý nhập khẩu cung cấp và bảo hành toàn quốc
Sản phẩm được bảo hành theo tiêu chuẩn SIAT Italy

Ngoài ra chúng tôi tư vấn và phân phối: Máy đóng đai Maillis

MODEL THIẾT BỊ MÁY ĐÓNG DÂY ĐAI SIAT CẤP Ở VIET NAM

ST IMPA-N 13-16 922127990810 Strapping machine REF. SIAT 127.990.810
IMA 13-16-19
922150990810 Strapping machine REF. SIAT 150.990.810
IMA HT 13-16-19
922153990810 Strapping machine REF. SIAT 153.990.810
ECO 13-16-19
922155990830 Strapping machine REF. SIAT 155.990.830
IMA HT 13-16-19
922C159990812Z Strapping machine REF. SIAT C159990812ZZ
máy đóng đai SIAT IMA 13-16-19
STRAPPING MACHINE REF. SIAT SMJASLXT
máy đóng dây đai SIAT ECO 13-16-19
502SMJASLXT Strapping machine REF. SIAT SMJASLXT
IMA DP · INCA STD & HT 13-16-19 · POLI 10-13-16-19 LT · POLI 13-16-19 MT & HT · POLI 16-19 HT
GT-XTREME
GT-MAX
GT-ONE
ST-ECO 13/19
IMA 13/19
IMA HT 13/19
POLI HT 25-32
POLI HT 16-19
POLI MT 13-19
SR46
SR20
SM44HS RANGE
SM48 RANGE
F344 RANGE
SM11 RANGE
PS50-TB
SK20
PROWRAP
ONEWRAP
BEEWRAP
GT-ONE
máy đóng dây đai SIAT GT-SMART
ST IMPA-N 13-16
STSR 3 BUTTONS 19/32
STS 25 & 32 PLUS 4
ST 10/19
STTR 19/32
INCA 16/19 HT
STP-DN 19/32
STTM 19-32
IMA HT 13/19
IMA 13/19
STPM 19-32
SDN 19-32
POLI HT 25-32
GT-MAX
GT-XTREME
AUTOMATIC STRAPPING HEADS
BEEWRAP
PROWRAP
ONEWRAP PLUS
ONEWRAP
GT-ONE
POLI MT 13-19
SR46
F344 RANGE
SM44HS RANGE
SM11 RANGE
SM48 RANGE
DV 90
GTL/GTR/LE
CT/ST
SM44HS RANGE
SM2-I
S8 RANGE
F105
XL35 RANGE
HM145 RANGE
HM11 RANGE
F144 RANGE
SM11 RANGE
SR20
PROWRAP
BEEWRAP
GT-SMART
F344 RANGE
SM11 RANGE
HM145 RANGE
HM11 RANGE
SK20
máy đóng dây đai SIAT SR20
SM2-I
SM48 RANGE
SR46
SM44HS RANGE
PROWRAP
ONEWRAP
ONEWRAP PLUS
BEEWRAP
GT-SMART
F344 RANGE
SM11 RANGE
HM145 RANGE
HM11 RANGE
PROWRAP
ONEWRAP
BEEWRAP
SM44HS RANGE
SK20
SR20
PS50-TB
GT-ONE
AUTOMATIC STRAPPING HEADS
GT-XTREME
POLI HT 16-19
POLI MT 13-19
GT-ONE
IMA 13/19
IMA HT 13/19
ST-ECO 13/19
PROWRAP
ONEWRAP PLUS
máy đóng dây đai SIAT ONEWRAP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *