Rơ le ABB Jokab Safety Vietnam Đại lý rơ le an toàn ABB Jokab

Rơ le ABB Jokab Safety Vietnam

ĐẠI LÝ RƠ LE ABB ADEN JOKAB SAFETY VIETNAM

Đại lý relay ABB Aden Jokab Safety tại Viet Nam – ABB Aden Jokab Safety Vietnam chuyên nhập khẩu và phân phối rơ le ABB Aden Jokab Safety, rơ le an toàn ABB Aden Jokab Safety, cảm biến Jokab Safety, cảm biến an toàn Jokab Safety.

rơle Jokab Safety là dòng thương mại của ABB được sử dụng nhiều tại thị trường công nghiệp Việt Nam. Công ty EuroDodo cung cấp chính hãng cảm biến, rơ le ABB dòng thương hiệu rơle Jokab Safety.

ABB Jokab Safety xuất xứ Thụy Điển

Đại lý nhập khẩu cung cấp và bảo hành toàn quốc

Sản phẩm được bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

Sản phẩm tương tự ABB/Jokab Safety được bán chạy tại Vietnam: RƠ LE CROUZET

 

MODEL RƠ LE AN TOÀN ABB JOKAB SAFETY CẤP Ở VIET NAM

Relay Jokab Safety E1T
Jokab Safety VITAL1 RT6
RT7
RT9
ABB Aden Jokab Safety Vietnam  JSBRT11
JSBR4
rơ le ABB JSBT4
JSBT5T, BT50T,
BT51T
JSBT5, BT50,
BT51
rơ le ABB Aden Jokab Safety JSHT1A/B
JSHT2A/B/C
E1T
JSR1T
JSR2A
JSR3T
RT7
RT9
JSBRT11
rơ le an toàn ABB Aden Jokab Safety JSBR4
JSBT4
JSBT5T
BT50T
BT51T
BT50
BT51
JSHT1A/B
JSHT2A/B/C
E1T
JSR1T
JSR2A
JSR3T
rơ le an toàn 10-025-00 JSBRT11 24VDC,
10-025-02 JSBRT11 24VAC,
10-025-03 JSBRT11 48VAC,
10-025-04 JSBRT11 115VAC,
10-025-05 JSBRT11 230VAC,
Jokab Safety JSBRT11 24VDC
2TLA020052R1000
2TLA020046R0800
rơ le ABB Aden Jokab Safety JSM T3
JSM L1 B
JSM D2
JSM D3
Jokab JSBT4 Safety Relay, 115VAC
JSM NL3
JSM M8 B
rơ le ABB JSM M6 B
JSM D13A
JSM 36
Jokab Safety Safety Relay Type: JSL2
JSM 32 B
JSM 33 B
ABB Aden Jokab Safety Vietnam  2CSF202101R1250
2CSF204101R1250
2TLA020051R0000
Jokab Safety Relay JSBRT11 24VDC
1SFA896110R7000  PSR37-600-70
2TLA020038R3300
RT7B 24DC
JSBT5 J1396
JSM 50G  (2TLA020205R6300)
JSHD4-4-AK (2TLA019995R5400)
2TLJ020002R0000
2TLA010025R0000
2TLA010033R0000
Jokab Safety BT51 Safety Relais 350024 430356
2TLA010029R0000
2TLJ020023R0100
Jokab safety rt6 relay
2TLA010011R0000
2TLA010002R0000
2TLJ010001R0000
Jokab JSBRT11 Safety Relay
2TLA022306R1000
2TLA010026R0500
Jokab Safety Pluto S20 Safety PLC System F2M49
2TLA020051R0100
2TLA010005R0100
2TLA022204R8100 / 2TLA022306R0000
rơ le ABB 2TLA020070R4500
2TLA020056R3000
rơ le ABB Aden Jokab Safety 2TLA042022R1600
2TLA020001R1100
Jokab Safety JSBRT8 Safety Relay
2TLA020001R1000
2TLA020006R2200
2TLA020070R4700
ABB Aden Jokab Safety Vietnam  JSBT4 RT9
2TLA020054R0200
JOKAB SAFETY JSX1 24VDC
2TLA022045R0000
2TLA020056R1400
Jokab Safety JSHT1B
2TLA010028R1000
2TLA020046R0000
JOKAB SAFETY GATE-P1 Communication Module
2TLA020051R0400
rơ le an toàn ABB Aden Jokab Safety 20-070-18 PLUTO S46
2TLA020054R1200
Jokab Safety RT7A Safety Relay 115VAC, RT7A-115VAC
2TLA022204R8000
2TLA020051R0300
ABB2TLA020046R0000
Jokab Safety JSNA-MCL
VITAL 1 24VDC
ABB2TLA020051R0000
Jokab Safety type JSNY7R-3 Magnetic Switch
2TLA010028R2000
2TLA010029R0000  RT9 24DC
PLUTO B46 V2
JSR3T Jokab Safety Relay
2TLA010033R1000
20-070-46 PLUTO B20
rơ le ABB 2TLJ010028R2000
Safety relay JSBT4
2tla040033r0200
2TLA020070R6400
JOKAB SAFETY 24VDC RELAY JSB RT11
EVA E 20-046-06
rơ le an toàn ABB Aden Jokab Safety ADAM E 20-051-06
2TLA020007R3200
ABB2TLA010026R0000  RT6 24DC
2TLA040033R0100  JSM D2 Handle
rơ le ABB Aden Jokab Safety 2TLA020003R4800
2TLA019995R4800
2TLA020051R5100
JOKAB Safety JSNY 7-m
2TLA020052R1000
2TLA020046R0800
JSM T3
JSM L1 B
JSM D2
JSM D3
JSM NL3
Jokab Safety JSNY 7-r 3
JSM M8 B
JSM M6 B
JSM D13A
JSM 36
Jokab JSB RT11 Safety Relay 24v-dc
JSM 32 B
JSM 33 B
2CSF202101R1250
Jokab Safety JSR3T
2CSF204101R1250
2TLA020051R0000
Jokab Safety Relay JOK133903
1SFA896110R7000  PSR37-600-70
2TLA020038R3300
RT7B 24DC
rơ le ABB Aden Jokab Safety JSBT5 J1396
JSM 50G  (2TLA020205R6300)
JSHD4-4-AK (2TLA019995R5400)
rơ le an toàn ABB Aden Jokab Safety 2TLJ020002R0000
2TLA010025R0000
ABB Aden Jokab Safety Vietnam  2TLA010033R0000
JOKAB SAFETY JSBR4 24VDC Safety Relay
2TLA010029R0000
2TLJ020023R0100
rơ le ABB 2TLA010011R0000
JOKAB SAFETY RELAY 24 VDC COIL 6 AMP MODEL JSBT2
2TLA010002R0000
2TLJ010001R0000
JOKAB SAFETY 2005200 SAFETY RELAY
2TLA022306R1000
2TLA010026R0500
Jokab JSHT2A safety relay 24 VDC
2TLA020051R0100
2TLA010005R0100
JOKAB – SAFETY RELAY JSBR4
2TLA022204R8100 / 2TLA022306R0000
2TLA020070R4500
2TLA020056R3000
2TLA042022R1600
2TLA020001R1100
Jokab Safety VITAL1 B 2005200 Safety Relay
2TLA020001R1000
2TLA020006R2200
2TLA020070R4700
Jokab Safety BT51 Safety Relay 350024 4303 56 Jokab Safety BT51
JSBT4
2TLA020054R0200
JOKAB SAFETY Jokab JSNY5A RELAY INTERLOCK SWITCHRelay JOK 135951
2TLA022045R0000
2TLA020056R1400
2TLA010028R1000
2TLA020046R0000
rơ le an toàn ABB Aden Jokab Safety 2TLA020051R0400
20-070-18 PLUTO S46
2TLA020054R1200
Jokab JSBRT11-24VDC Safety Relay
2TLA022204R8000
2TLA020051R0300
ABB 2TLA020046R0000
rơ le ABB VITAL 1 24VDC
ABB 2TLA020051R0000
2TLA010028R2000
Jokab Safety BT51T Safety Relay 1003330 24VDC
2TLA010029R0000  RT9 24DC
PLUTO B46 V2
2TLA010033R1000
rơ le ABB Aden Jokab Safety 20-070-46 PLUTO B20
2TLJ010028R2000
2tla040033r0200
2TLA020070R6400
ABB Aden Jokab Safety Vietnam  EVA E 20-046-06
ADAM E 20-051-06
2TLA020007R3200
ABB2TLA010026R0000  RT6 24DC
2TLA040033R0100  JSM D2 Handle
2TLA020003R4800
2TLA019995R4800
rơ le an toàn ABB Aden Jokab Safety 2TLA020051R5100
Pluto safety PLCs
Pluto A20
Pluto B20
Pluto B22
Pluto D20
Pluto S20
2TLA020070R4500 2TLA020070R4600
2TLA020070R4800 2TLA020070R6400 2TLA020070R4700
Pluto B46
Pluto D45
Pluto S46
Pluto AS-i
Pluto B42 AS-i
rơ le ABB Aden Jokab Safety 2TLA020070R4500 2TLA020070R4600
rơ le an toàn ABB Jokab Safety 2TLA020070R4800 2TLA020070R6400 2TLA020070R4700
ABB Aden Jokab Safety Vietnam Pluto B46
Pluto D45
rơ le ABB Pluto S46
Pluto AS-i
Pluto B42 AS-i
rơ le ABB Aden Jokab Safety 2TLA020070R1700 2TLA020070R6600
2TLA020070R1800 2TLA020070R1100 2TLA020070R1400

 

Nguồn chính hãng: https://new.abb.com/low-voltage/products/safety-products

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *