Resatron Vietnam Đại lý encoder bộ mã hóa vòng quay Resatron

Encoder Resatron Vietnam

ĐẠI LÝ BỘ MÃ HÓA RESATRON VIETNAM

Đại lý encoder Resatron Vietnam chuyên nhập khẩu và cung cấp bộ mã hóa vòng quay Resatron, bộ mã hóa tuyệt đối Resatron, bộ mã hóa trục rỗng Resatron, cảm biến vòng quay Resatron, cảm biến vị trí, bộ mã hóa nhiều lượt, bộ mã hóa đôi Resatron…

Resatron xuất xứ Đức 

Đại lý nhập khẩu phân phối bảo hành toàn quốc

Sản phẩm được bảo hàng chính hãng theo tiêu chuẩn Resatron Germany

Xem thêm: ConTelec Vietnam Đại lý cảm biến encoder bộ mã hóa vòng quay

MODEL BỘ MÃ HÓA VÒNG QUAY ENCODER RESATRON CẤP Ở VIET NAM

Closing wire Encoder Resatron RSM 58-13+12-G-3-W1-KS Resatron 02.01.241334000 Encoder hãng Resatron RSM58-13+12-G-3-W1-SS S/N:27081334202.05.25131400, RSM 58-13+12-G-3-W1-SS;RSE 59-18-3-P-V6-DS8

RS BSK 41 30 12

RSF58P26+3-B-W1-DS4-F2

RSF 58 P26-3-B-W1N-DS4-F2

RSG 10 B 25 + 1250 – G – V1 – 2SS – HE

bộ mã hóa vòng quay Resatron RSP02- 58 13+12-3-B-W1-DS

RSP2059B Encoder

RSG 10 P02 13+12-3-B-V1-DS Encoder

encoder Resatron  RSG 10 P02 13+12-3-B-V1-DS encoder

RST 59-18+01-G-3-W1-KS 59-18+01-G-3-W1-K

RSHF 58 P 29-B-3-2N-DS, Art N: 02.40.29233250

02.12.25231150

RSR 58

RSR 58

RSR 80 Twin Encoder with Different Pulse-Numbers

RSL 58 Hollow Shaft Encoder

RSH 58 Resatron Vietnam

RSH 76 Hollow Shaft Encoder RSH 120 Hollow Shaft Encoder

RST 58 SSI Single-turn Encoder

RST 59 SSI Single Turn Encoder

RSTH 59 Single Turn Encoder

RSM 58 SSI Multi Turn Encoder

RSH 75 M SSI Multi Turn Encoder

RSM 59 SSI Multi Turn Encoder

RS58-12+12-T-Y-T1D
RS-SPM NO.9031 8032
RSF 58 P 26 3 B W1N-DS4-F2 + RS BSK 41 16 60
RSF 58 P 26-3-B-W1N-DS4-F2
RSG10M13+2-G-3-V1-SS-H
RSF58P26+3-B-W1N-DS4-F2
RSM58-13+12-G-3-W1-SS
RGC305-4096-Y-G7-AOV
RSF58P-26-3-B-W1N-DS4-F2
M-13+12-G-3-V1-SS-H
RSG 10M 13+12-G-3-V1-SS-H
RSG 10T13+1-G-V1-SS-H
RSG10M-13-12-G-3-V1-SSH
RSG 10 T 13+1-G-3-V1-SS-H
RSG10 P02 13-12-3-B-V1-DS-H
s-nr:120813307
RSP0258
RS BSK 411660
RSF58P-29-3-B-W1-DS
Type:RS58-13+12-TY-3-1D
RSF58P-29-3-B-V6-DS
RSM 58-13+12-G-3-W1-SS S/N:270813342
RSF58P-29-3-B-V6-DS
RSF58P-29-3-B-V6-DS
RSF58P-29-3-B-W1-DS
RSW10 10M;SN.:240401581
RSW15 15M;SN.:240102107
RSF58P26+3-B-W1N-DS4-F2 SER NR.:09081211 GSD RSP2059B
RSF58P-29-3-B-V6-DS
RSF 58 P-29-3-B-V6-DS SN:150409237 WITH lagerflansch SN:150409238
encoder RSF 58P 26-3-B-W1N-DS4-F2
RSF 5 8P 26-3-B-W1N-DS4-F2
RSR 58-10000-Y-3-S-V6-RSG;SN.:120702297
RSG10P02-13+12-3-B-V1-DS;IEC 60947-5-1
RSG10R1200-Y-3-G-V1-SS;IEC 60947-5-1
stainless steel shell for M-13+12-G-3-V1-SS-H
RSH58-1024-T-10-1T-ED
Nr.170113693
Resatron RSH 76-1024-y-3-g-16n-ks
RESATRON RSH 76-1024-Y-3-G-16N-KS RSH761024Y3G16NKS
Resatron rsp02 58 13+12-3-b-w1-ds Clamp Flange 10mm Shaft
Resatron RSH 90 m-13+12-g-3-16-ss, 25bit Multi-Gym, SSI
RSG10 p02 13-12-3-b-v1-ds-h RESATRON M-13+12-G-3-V1-SS-H RESATRON
bộ mã hóa vòng quay Resatron2320-V001
8438-6010
8524-5500
8402-6002
2316-V0001
23WKS-2316-V0001
2385-V001
8402-6050
8402-6010
8523-50
8435-5200
8719-5130
99209-591A-0090030
8526-5200
9900-V209
8526-6002
8600-5050-DR2
9180-V0112
99591-000A-0400100
99540-000A-0150050
9941
8710-25
8526-6010
9180-v0002
PMC731-R31C9M11R1 E+H
9363 REVERE Resatron Vietnam
42501001 RE-SPA
M-13+12-G-3-V1-SS-H RESATRON
RSF58P-29-3-B-W1-DS RESATRON
RSR58-01024-Y-3-G-W11-KS RESATRON
RSG10M13-12-G-3-V1-SS-H RESATRON
RSG10 p02 13-12-3-b-v1-ds-h RESATRON
M-13+12-G-3-V1-SS-H RESATRON
RSG10M13-12-G-3-V1-SS-H RESATRON
RSF58P26+3-B-W1-DS4-F2 RESATRON
RS GEL 500S 10/10 RESATRON
RSF58P-29-3-B-W1-DS RESATRON
ABSOL M ULTITURN EN RSF58P26+3-B-W1N-DS4-F2 SER NR:09081211 GSD RSP2059B RESATRON
RSB 58C 13+12-3-4-CAN-WIN-DS RESATRON
RSH 76-1024-Y-3-G-16-SS 10-30V 1024P/R RESATRON
RSH 76-1024-Y-3-G-16-SS 10-30V 1024P/R RESATRON
RSG 10 M 13+12-G-3-V1-SS-N RESATRON
RSR58-01024-Y-3-G-W11-KS RESATRON
RSG10 p02 13-12-3-b-v1-ds-h RESATRON
EW 514 REOTRON
BV94296 CHI311D 8A/0 33mH REO
encoder Resatron 616830 REO
RESATRON RSM 58-12+12-G-3-V6-SS-F ABSOLUTE ENCODER
RESATRON RSP02 58-13+12-3-B-W1-DS-F2
Resatron RS SPM rsspm US: 11-30VDC UB: 4,5-32VDC Distressed
RESATRON Robust cable pull RSW 25V + ENCODER RSR58-1000-Y-3-G-W1-KS-T
Resatron RSR 58-00314-y-3-s-v6-ssl Incremental Encoder RSR 58 SMT
RSF 58 P-PROFIBUS DP Resatron Vietnam
RSF58P26+3-B-W1N-DS4
ABSOL. MULTITURN EN RSF58P26+3-B-WIN-DS4-F2 SER NR:09081211 GSD RSP2059B
RSP02-58-13+12-3-B-W1-DS
RSB 58C 13+12-3-4-CAN-WIN-DS
Encoder Schild fur M-13+12-G-3-V1-SS-H
RSH58M-13+12-G-3-2-SS
RSF 58 P-26-3-B-W1N-DS4-F2
RSN 58-12+12-G-3-W1-KS
GmbHRS GEL 500S 10/10
RSM 58-12+12-G-3-W1-KS
GmbHTYP: RSF 58 P 26-3-B-WIN-DS4-F2 Ser. Nr.:260115995+ Bushaube-RSF 58-P-26-3-B… Ser.-Nr.:200115995
bộ mã hóa quay Resatron RSP02-58 13+12-3-B-W1-DS-V
RSH 76-1024-Y-3-G-16-SS
RSR 58-01024-Y-3-G-W1-KS Nr.170516207
RSG10 P02 13-12-3-B-V1-DS-H
RSP02-58 13+12-3-B-W1-DS-V S-Nr:230914610
RSG10M13+12-G-3-V1-SS-H,Artikel?:02.01.251334400
rs gel 500s10/10
rsf 58p26-3-b-win-ds4-f2
rsf 58p-29-3-b-v6-ds
GmbH58 P 26+3-B-W1N-DS4-F2
RSF58P26-3-B-W1N-DS4-F2
RSM58-13-12-G-3-V6-KG
RSP02 58 13 + 12-3-B-W1-DS-V S-Nr230914610
encoder RSF 58P 26-3-B-W1N-DS4-F2
RSF 58 P-29-3-B-V6-DS SN:150409237 WITH lagerflansch SN:150409238
RSF 58-P-26-3-B
RS58-JHYT-3003 Ord Nr 582-5314 Series 1728306
RS60-45874-25-KE-P
RTL-PP-14/140-0,55/3-260 Resatron Vietnam
VG6S42SNON 4-20MA 0.03-3Mpa
GX20Z-6
GX20Z-9
GX20-6
GXZ20-6
GXZ20-9
YJ100
RSH75I13+12-30-3-C
ZK-KDF56EN-1024 10MM
PUTA.03.K.000505
RS100-548R-1024
GX20-9
YD28K15TSF
YD28K4TSF
RSF 58 P-29-3-B-V6-DS
RSH 76-1024-Y-3-G-16-SS

RSMH 59 SSI Multi Turn Encoder

RSC 58 SSI Multi Turn Encoder

encoder Resatron RSH 75 C RSE 58 SSI RSE 59 SSI Programmable Single-Multi Turn Encoder

RSN 58 Electronic Cam Controller Encoder

RSG10M1312B3V1SG bộ mã hóa quay Resatron

RSG10M1312B3V1SG Absoluter multi-turn Winkelcodierer

RSH 75 I-13+12–30-3-C

RSH58-1024 DS1D-8R00 ENCODER

RSE59-18-3-P-W1 DSEncoder

RSN 58 12+12-P-3-V6-KS RSF-58 PN29-3-B-W1N-DS-F2

02.12.25231459

02.41.2530302100 RSH 75 I 13 + 12 – 30 – 3 – C

03.01.00103002

04.09.02104031, RS KA 21 – ST 4 – 30 – RSM 58;

RS 98 EX-M 13+12-G-3-KS

RS ST 1

RS ST 5 Resatron Vietnam

RSC 58-13+12-P-3-V6-US RSC 58-13+12-P-3-V6-US

RSE 59-18-3-P-W1-DS-8

RSF 58 P 26-3-B-W1N-DS4-F2 (02.12.26231981), Profibus DP

RSF 58 P 29-3-B-V6-DS

RSG 10 FEN 29-3-B-V1-DS

RSG 10 FEN 29-3-V1-DS 02.22.29313300

RSG10P02 – PROFIBUS DP

RSM 58-12+12-G-3-V6-SS-F encoder

RSM 58-13+12-G-3-W1-KS

RSM 58-13+12-G-3-W1-SS RSM 59-18+01-G-3-W1-KS.

bộ mã hóa quay Resatron 02.05.25131400

RSP02- 58 13+12-3-B-W1-0S-F2 02.12.25231455

RSP02 58 13+12-3-B-W1-DS

RSP02 58-13+12-3-B-V6-DS – ABSOLUT WINKDELCODIERER

RSP02 58–PROFIBUS DP

RSP02-58 13+12-3-B-W1-DS

RSP02-58 13+12-3-B-W1-DS-V

RST 59-18+01-G-3-V1-SS

RSM58-13-12-G-3-W1 RSF 58 P 26-3-B-W1N-DS4-F2 Encoder

02.01.241334000.

04.10.12102001 Resatron Vietnam

02.12.26231981.

RSKA21

RSST4

RSE 59-18-3-P-V6-DS8.

RSP02-58 bộ mã hóa Resatron

RSF 58 P 29-3-B-W1-DS 02.12.29231100.

RS GEL 500S – 10/10 RSE 59-18-3-P-V6-DS8

RS BSK 41 30 12 Resatron Vietnam

RSF58P26+3-B-W1-DS4-F2

RSF 58 P26-3-B-W1N-DS4-F2

RSG 10 B 25 + 1250 – G – V1 – 2SS – RSP02- 58 13+12-3-B-W1-DS

RSP2059B encoder Resatron

RSG 10 P02 13+12-3-B-V1-DS Encoder

RSG 10 P02 13+12-3-B-V1-DS bộ mã hóa quay Resatron

RST 59-18+01-G-3-W1-KS

Website hãng: https://www.resatron.de/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *