Minebea Intec Vietnam Đại lý cảm biến lực Load cell

ĐẠI LÝ LOAD CELL CẢM BIẾN LỰC MINEBEA INTEC VIETNAM

Đại lý Minebea Vietnam chuyên nhập khẩu và phân phối Load cell Minebea Intec, cảm biến lực Minebea Intec, Tension controllers, máy phát áp suất Minebea, đầu dò áp lực Minebea, cảm biến lực uốn, cảm biến lực nén, cảm biến lực kéo, cảm biến lực căng dây cáp, bộ khuếch đại tín hiệu…

Minebea Intec xuất xứ Đức
Đại lý nhập khẩu, cung cấp, lắp đặt và bảo hành toàn quốc
Sản phẩm được bảo hành chính hãng theo tiêu chuẩn Minebea Intec Germany

Tham khảo thêm: NBC Elettronica Vietnam Đại lý cảm biến lực đồng hồ đo NBC

MODEL CẢM BIẾN LỰC MINEBEA INTEC THÔNG DỤNG Ở VIET NAM

Máy phát áp suất Pressure Transmitter/NS100A-2MP-1233 DC24V, 4-20mA MINEBEA Minebea Intec SIWSBBP-1-3-H Signum 1 Industrial Scale 3.1kg 7.1″ x 7.1″ Pan
Minebea Intec combics 3 CAIS 3 Grey 159 DL
Minebea Intec CAIS1-U Combics 1 Digital Scale Weight Indicator Control Panel -DG
Minebea Intec CAIS1-U Combics 1 Digital Escala Peso Indicador Control Panel -dg
Minebea Intec PR6201/13L Precision Compression Load Cell
Minebea Intec PR 5210/11 Process Transmitter 12Mbit Profibus-DP Interface
Minebea Intec Vietnam Floor Scale ifs4-150li-i
Minebea Intec CAIS1-U Combics 1 Digital Scale Weight Indicator Control Panel -DG
Minebea Intec PR5210 ProfiBus-DP, analog output, 0/4-20 mA #210796-O3
MINEBEA INTEC PR6212/3TC1 NSMP
Minebea Intec SIWRDCP-1-15-I Signum Regular Scale
Minebea INTEC SIWSDCP-1-16-H Signum Supreme Scale SIWSDCP-V18
Minebea Intec CAIS-UV1 Combics 1 Digital Scale Weight Indicator Control Panel
Shear Beam Load Cell MP 58, 58 T
Bending Beam Weigh Cell MP 77
Bending Beam Load Cell PR 6207
PanCake Level Sensor PR 6251
Compact Compression Load Cell PR 6211
PR 6201/52L tải trọng tối đa max = 500 kg.
PR 6201/13L tải trọng tối đa max = 1 t.
cảm biến lực Minebea Intec PR 6201/23L tải trọng tối đa max = 2 t.
PR 6201/33L tải trọng tối đa max = 3 t.
PR 6201/53L tải trọng tối đa max = 5 t.
PR 6201/14L tải trọng tối đa max = 10 t.
PR 6201/24L tải trọng tối đa max = 20 t.
PR 6201/54L tải trọng tối đa max = 50 t.
PR 6201/15L tải trọng tối đa max = 100 t.
PR 6201/520tL tải trọng tối đa max = 520 t.
Compression load cell PR 6201 with analogue output (4–20 mA), accuracy class L=0.25% (100 t + 200 t L=0.5%)
PR 6201/52LA tải trọng tối đa max = 500 kg.
PR 6201/13LA tải trọng tối đa max = 1 t.
PR 6201/23LA tải trọng tối đa max = 2 t.
PR 6201/33LA tải trọng tối đa max = 3 t.
PR 6201/53LA tải trọng tối đa max = 5 t.
PR 6201/14LA tải trọng tối đa max = 10 t.
PR 6201/24LA tải trọng tối đa max = 20 t.
PR 6201/34LA tải trọng tối đa max = 30 t.
PR 6201/54LA tải trọng tối đa max = 50 t.
PR 6201/15LA tải trọng tối đa max = 100 t.
Minebea Intec Viet nam PR 6201/25LA tải trọng tối đa max = 200 t.
High-load compression load cell PR 6201, accuracy class N=0.06%
PR 6201/15N tải trọng tối đa max = 100 t.
PR 6201/25N tải trọng tối đa max = 200 t.
PR 6201/35N tải trọng tối đa max = 300 t.
High-load compression load cell PR 6201, accuracy class N=0.06%, Ex version (520 t L=0.5%) ( DÒNG LOADCELL CHỐNG CHÁY NỔ )
cảm biến lực Minebea Intec PR 6201/15NE tải trọng tối đa max = 100 t.
PR 6201/25NE tải trọng tối đa max = 200 t.
PR 6201/35NE tải trọng tối đa max = 300 t.
PR 6201/520Tle tải trọng tối đa max = 520 t.
Compression load cell PR 6201 OIML R60, accuracy class D1=0.05%
Minebea Intec Vietnam PR 6201/52D1 tải trọng tối đa max = 500 kg.
PR 6201/13D1 tải trọng tối đa max = 1 t.
PR 6201/23D1 tải trọng tối đa max = 2 t.
PR 6201/33D1 tải trọng tối đa max = 3 t.
PR 6201/53D1 tải trọng tối đa max = 5 t.
PR 6201/14D1 tải trọng tối đa max = 10 t.
PR 6201/24D1 tải trọng tối đa max = 20 t.
PR 6201/34D1 tải trọng tối đa max = 30 t.
PR 6201/54D1 tải trọng tối đa max = 50 t.
Compression load cell PR 6201 OIML R60, accuracy class D1=0.05 %, Ex version ( DÒNG LOADCELL CHỐNG CHÁY NỔ )
PR 6201/52D1E tải trọng tối đa max = 500 kg.
PR 6201/13D1E tải trọng tối đa max = 1 t.
PR 6201/23D1E tải trọng tối đa max = 2 t.
PR 6201/33D1E tải trọng tối đa max = 3 t.
Load cell Minebea Intec PR 6201/53D1E tải trọng tối đa max = 5 t.
PR 6201/14D1E tải trọng tối đa max = 10 t.
PR 6201/24D1E tải trọng tối đa max = 20 t.
PR 6201/34D1E tải trọng tối đa max = 30 t.
PR 6201/54D1E tải trọng tối đa max = 50 t.
Precision compression load cells OIML R60, accuracy class C3=0.015%
PR 6201/23C3 tải trọng tối đa max = 2 t.
PR 6201/33C3 tải trọng tối đa max = 3 t.
PR 6201/53C3 tải trọng tối đa max = 5 t.
PR 6201/14C3 tải trọng tối đa max = 10 t.
PR 6201/24C3 tải trọng tối đa max = 20 t.
PR 6201/34C3 tải trọng tối đa max = 30 t.
PR 6201/54C3 tải trọng tối đa max = 50 t.
Precision compression load cells OIML R60, accuracy class C3=0.015%, Ex version ( DÒNG LOADCELL CHỐNG CHÁY NỔ )
PR 6201/23C3E tải trọng tối đa max = 2 t.
PR 6201/33C3E tải trọng tối đa max = 3 t.
PR 6201/53C3E tải trọng tối đa max = 5 t.
PR 6201/14C3E tải trọng tối đa max = 10 t.
PR 6201/24C3E tải trọng tối đa max = 20 t.
cảm biến lực Minebea Intec PR 6201/34C3E tải trọng tối đa max = 30 t.
PR 6201/54C3E tải trọng tối đa max = 50 t.
Precision compression load cell PR 6201, OIML R60, accuracy class C6=0.008%
PR 6201/24C6 tải trọng tối đa max = 20 t.
PR 6201/34C6 tải trọng tối đa max = 30 t.
Precision compression load cell PR 6201, OIML R60, accuracy class C6=0,008%, Ex version ( DÒNG LOADCELL CHỐNG CHÁY NỔ )
PR 6201/24C6E tải trọng tối đa max = 20 t.
PR 6201/34C6E tải trọng tối đa max = 30 t.
Dual Bridge compression load cell PR 6201, OIML R60, accuracy class N=0.06% (520 t L=0.5%)
PR 6201/15NDB tải trọng tối đa Max = 100 t.
PR 6201/25NDB tải trọng tối đa Max =200 t.
PR 6201/35NDB tải trọng tối đa Max =300 t.
Minebea Intec Vietnam PR 6201/520tLDB tải trọng tối đa Max =520 t.Dual Bridge compression load cell PR 6201, OIML R60, accuracy class N=0.06%, Ex version (520 t L=0.5%) ( DÒNG LOADCELL CHỐNG CHÁY NỔ )
Minebea Intec Viet nam PR 6201/15NDBE tải trọng tối đa Max = 100 t.
PR 6201/25NDBE tải trọng tối đa Max =200 t.
PR 6201/35NDBE tải trọng tối đa Max =300 t.
PR 6201/520tLDBE tải trọng tối đa Max =520 t.
Compression load cell PR 6203, OIML R60 accuracy class D1=0.05%
PR 6203/500 kg D1 tải trọng tối đa max = 500 kg.
PR 6203/1t D1 tải trọng tối đa max = 1 t.
PR 6203/2t D1 tải trọng tối đa max = 2 t.
PR 6203/3t D1 tải trọng tối đa max = 3 t.
Load cell Minebea Intec PR 6203/5t D1 tải trọng tối đa max = 5 t.
PR 6203/10t D1 tải trọng tối đa max = 10 t.
PR 6203/20t D1 tải trọng tối đa max = 20 t.
PR 6203/30t D1 tải trọng tối đa max = 30 t.
PR 6203/50t D1 tải trọng tối đa max = 50 t.
PR 6203/60t D1 tải trọng tối đa max = 60 t.
PR 6203/75t D1 tải trọng tối đa max = 75 t.
Compression load cell PR 6203, OIML R60 accuracy class D1=0.05%, Ex version ( DÒNG LOADCELL CHỐNG CHÁY NỔ )
PR 6203/500 kg D1E tải trọng tối đa max = 500 kg.
PR 6203/1t D1E tải trọng tối đa max = 1 t.
PR 6203/2t D1E tải trọng tối đa max = 2 t.
PR 6203/3t D1E tải trọng tối đa max = 3 t.
PR 6203/5t D1E tải trọng tối đa max = 5 t.
PR 6203/10t D1E tải trọng tối đa max = 10 t.
PR 6203/20t D1E tải trọng tối đa max = 20 t.
PR 6203/30t D1E tải trọng tối đa max = 30 t.
PR 6203/50t D1E tải trọng tối đa max = 50 t.
PR 6203/60t D1E tải trọng tối đa max = 60 t.
PR 6203/75t D1E tải trọng tối đa max = 75 t.
Compression load cell PR 6203, OIML R60 accuracy class C3=0.015%
PR 6203/2t C3 tải trọng tối đa max = 2 t.
PR 6203/3t C3 tải trọng tối đa max = 3 t.
PR 6203/5t C3 tải trọng tối đa max = 5 t.
PR 6203/10t C3 tải trọng tối đa max = 10 t.
PR 6203/20t C3 tải trọng tối đa max = 20 t.
PR 6203/30t C3 tải trọng tối đa max = 30 t.
PR 6203/50t C3 tải trọng tối đa max = 50 t.
PR 6203/60t C3 tải trọng tối đa max = 60 t.
Minebea Intec Viet nam PR 6203/75t C3 tải trọng tối đa max = 75 t.
Compression load cell PR 6203, OIML R60 accuracy class C3=0.015%, Ex version ( DÒNG LOADCELL CHỐNG CHÁY NỔ )
PR 6203/2t C3E tải trọng tối đa max = 2 t.
PR 6203/3t C3E tải trọng tối đa max = 3 t.
PR 6203/5t C3E tải trọng tối đa max = 5 t.
PR 6203/10t C3E tải trọng tối đa max = 10 t.
PR 6203/20t C3E tải trọng tối đa max = 20 t.
PR 6203/30t C3E tải trọng tối đa max = 30 t.
PR 6203/50t C3E tải trọng tối đa max = 50 t.
PR 6203/60t C3E tải trọng tối đa max = 60 t.
PR 6203/75t C3E tải trọng tối đa max = 75 t.
Compression load cell PR 6203, OIML R60 accuracy class C6=0.008%
PR 6203/3t C6 tải trọng tối đa max = 3 t.
PR 6203/5t C6 tải trọng tối đa max = 5 t.
PR 6203/10t C6 tải trọng tối đa max = 10 t.
PR 6203/20t C6 tải trọng tối đa max = 20 t.
cảm biến lực Minebea Intec PR 6203/30t C6 tải trọng tối đa max = 30 t.
PR 6203/50t C6 tải trọng tối đa max = 50 t.
PR 6203/60t C6 tải trọng tối đa max = 60 t.
PR 6203/75t C6 tải trọng tối đa max = 75 t.
Compression load cell PR 6203, OIML R60 accuracy class C6=0.008%, Ex version ( DÒNG LOADCELL CHỐNG CHÁY NỔ )
Minebea Intec Vietnam PR 6203/3t C6E tải trọng tối đa max = 3 t.
PR 6203/5t C6E tải trọng tối đa max = 5 t.
PR 6203/10t C6E tải trọng tối đa max = 10 t.
Load cell Minebea Intec PR 6203/20t C6E tải trọng tối đa max = 20 t.
PR 6203/30t C6E tải trọng tối đa max = 30 t.
PR 6203/50t C6E tải trọng tối đa max = 50 t.
PR 6203/60t C6E tải trọng tối đa max = 60 t.
cảm biến lực Minebea Intec PR 6203/75t C6E tải trọng tối đa max = 75 t.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *