NBC Elettronica Vietnam Đại lý cảm biến lực đồng hồ đo NBC

ĐẠI LÝ CẢM BIẾN LỰC NBC ELETTRONICA VIETNAM

Đại lý NBC elettronica Vietnam chuyên nhập khẩu và phân phối toàn quốc thiết bị NBC elettronica gồm cảm biến lực NBC elettronica Load cell hay cảm biến tải, đồng hồ hiển thị, đồng hồ đo NBC elettronica, thiết bị đo lực điện tử…

NBC elettronica xuất xứ Ý

Đại lý nhập khẩu và cung cấp, miễn phí giao hàng và hỗ trợ kỹ thuật toàn quốc

Sản phẩm được bảo hành chính hãng theo tiêu chuẩn NSX

Xem thêm: HBM Vietnam Đại lý cảm biến HBM Load cell cảm biến lực căng

TYPE CẢM BIẾN LỰC LOAD CELL NBC ELETTRONICA THÔNG DỤNG Ở VIET NAM

NBC ELETTRONICA Mod: ES 3 TON LOAD CELL CELLA DI CARICO 17.39541
NBC elettronica / Color Service / Micro 55 / Typ: M55 / 24VAC
Load cells NBC Electronic AMAV. V/mA
Cảm biến tải (load cell) AH 5KG AH 10KG AH 15KG AH 20KG AH 25KG AH 30KG ST 1 ton AH 50KG AH 75KG AH 100KG
Transmitter Analog Weight ana126r NBC Electronics
Cảm biến tải NBC elettronica load cell BH 50KG BH 75KG BH 100KG BH 150KG
Cảm biến lực load cell CH 150KG CH 300KG CH 500KG CH 750KG CD 100KG CD 150KG CD 200KG CD 250KG CD 300KG CD 400KG CF 75KG CF 100KG
CF 200KG CF 300KG CN/L 7.5KG CN/L 15KG CN/L 30KG CN/L 50KG
CN/L 60KG CN/L 75KG CN/H 60KG CN/H 120KG CN/H 200KG CN/H 250KG CN/H 300KG
Cảm biến tải NBC elettronica load cell FB 220KG FB 250KG FB 500KG FB 550KG FB 1000KG FB 1100KG FB 1760KG FB 2200KG FB 2500KG FB 4400KG FB 5000KG
FH 500KG FH 1000KG, FH 1760KG FH 2500KG FH 3000KG FH 5000KG
FH 10000KG FH 15000KG FT 100KG FT 200KG FT 300KG FT 350KG
FT 500KG FT 1T, FT 2T FT 3T FT 5T FT 10T FT 15T FT 20T
Cảm biến lực căng load cell CM 250KG CM 500KG, CM 1000KG CM 2500KG CM 5000KG CM 7500KG CM 10000KG CM 15000KG CM 20000KG CM 25000KG CM 35000KG CM 50000KG CO 5T CO 10T CO 15T CO 20T CO 25T
NBC elettronica Vietnam Cảm biến tải (load cell) TA 0.5t TA 1t TA 2t TA 5t TA 10t TA 20t TA 30t TA 50t TA 60t TA 75t TA 100t
Cảm biến tải NBC elettronica load cell CT 30T CT 60T CT 100T CT 200T CT 300T CT 500T
Cảm biến lực NBC elettronica KX 10T KX 25T KX 30T KX 50T CO MIN 50KG CO MIN 2000KG
Cảm biến tải NBC elettronica load cell EC 15KG EC 25KG EC 50KG EC 100KG EC 200KG EP 100 EP 105 EP 125 EP 175 EP 225 SU 2KG SU 5KG
Cảm biến lực NBC elettronica load cell SU 10KG SU 20KG SU 50KG SU RADIO 1000KG
SU RADIO 3000KG SU RADIO 6300KG ST 5000KG ST 7500KG ST 10000KG ST 15000KG ST 20000KG SX 150kg SX 200kg SX 300kg SX 500kg SX 1000kg SX 2000kg SX 2500kg SX 3000kg SX 5000kg SX 7500kg SX 10000kg SX 15000kg
Cảm biến tải NBC elettronica load cell GX 10kg GX 15kg GX 20kg GX 25kg GX 30kg GX 50kg GX 75kg GX 100kg GX 150kg GX 200kg GX 250kg
Cảm biến mô-men xoắn TORQUE 20Nm TORQUE 50Nm TORQUE 100Nm TORQUE 200Nm TORQUE 500Nm TORQUE 1000Nm TORQUE 2000Nm TORQUE 5000Nm
NBC elettronica Vietnam DSET 01 SET 77 AMAV 02 ATM 05 D BOX 4C SET 07 D BOX 8C ATM04 ANA ATM04 PROFI ATM04 ATM 04/485 srq SA 02 SE 01 SE 03 SL 01 DI 08 SV 01 VIS H60 VIS H100 VIS H160 TS 01 TBL 01 9001 TP 9001 TN 9001 AP TBL 01 RIP H60 RIP H100 RIP H160 RIP CPT CPT RS232/RS485 INTERFACE PROFIBUS INTERFACE ETHERNET INTERFACE PROFINET INTERFACE WiFi INTERFACE RIP DI08 TRF POL 868MHz TRF WiFi RRF RX DI 02 RX DI 02 PORT CASSETTA GIUNZIONE 4 CELLE IP 65 CASSETTA GIUNZIONE 3 CELLE IP 65 CASSETTA GIUNZIONE 2 CELLE IP 65 TRF 868MHz USB HOST

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *