Liverani Vietnam Đại lý máy bơm công nghiệp Liverani

ĐẠI LÝ BƠM LIVERANI VIETNAM

Đại lý bơm Liverani Vietnam chuyên nhập khẩu và cung cấp máy bơm Liverani bao gồm bơm bánh răng Liverani, bơm trục vít Liverani, bơm ly tâm Liverani, máy bơm nước Liverani, bơm tuần hoàn Liverani, máy ép trục vít Liverani…

Liverani xuất xứ Ý
Đại lý nhập khẩu phân phối và bảo hành toàn quốc
Sản phẩm được bảo hành chính hãng theo tiêu chuẩn Liverani Italy

Tham khảo thêm: Bơm ZENITH Vietnam Đại lý máy bơm công nghiệp

MODEL MÁY BƠM LIVERANI THÔNG DỤNG Ở VIET NAM

GEAR 5-G TF 230/400V 50Hz
MF 230V 50Hz
CC 12V
CC 24V
GEAR 5-G/M TF 230/400V 50Hz
MF 230V 50Hz
GEAR 10-G TF 230/400V 50Hz
CC 12V
bơm Liverani CC 24V
GEAR 10-G/M TF 230/400V 50Hz
Liverani Vietnam MF 230V 50Hz
GEAR 10-G/I TF 230/400V 50Hz
MF 230V 50Hz
GEAR 15-G MF 230V 50Hz
MF 230V 50Hz
bơm bánh răng Liverani CC 24V
GEAR 15-G/M TF 230/400V 50Hz
MF 230V 50Hz
GEAR 25-G MF 230V 50Hz
MF 230V 50Hz
CC 24V
GEAR 25-G/M TF 230/400V 50Hz
MF 230V 50Hz
GEAR 35-G MF 230V 50Hz
TF 230/400V 50Hz
CC 24V
GEAR 35-G/M TF 230/400V 50Hz
MF 230V 50Hz
GEAR 50-G TF 230/400V 50Hz
bơm ly tâm Liverani MF 230V 50Hz
GEAR 50-G/M TF 230/400V 50Hz
bơm trục vít Liverani MF 230V 50Hz
GEAR 60-G TF 230/400V 50Hz
bơm Liverani MF 230V 50Hz
GEAR 60-G/M TF 230/400V 50Hz
GEAR 70-G TF 230/400V 50Hz
GEAR BASE TF 230/400V 50Hz
100-G MF 230V 50Hz
GEAR BASE TF 230/400V 50Hz
100-G/M
GEAR BASE TF 230/400V 50Hz
150-G
Liverani Vietnam GEAR BASE TF 230/400V 50Hz
150-G/M
GEAR BASE TF 230/400V 50Hz
200-G
GEAR BASE TF 230/400V 50Hz
200-G/M
GEAR BASE TF 230/400V 50Hz
250-G
GEAR BASE TF 230/400V 50Hz
250-G/M
GEAR BASE TF 230/400V 50Hz
300-G
GEAR BASE TF 230/400V 50Hz
300-G/M
GEAR BASE TF 230/400V 50Hz
350-G
GEAR BASE TF 230/400V 50Hz
350-G/M
GEAR BASE TF 230/400V 50Hz
400-G
bơm bánh răng Liverani GEAR BASE TF 230/400V 50Hz
400-G/M
GEAR BASE TF 230/400V 50Hz
500-G
GEAR BASE TF 230/400V 50Hz
500-G/M
GEAR BASE TF 230/400V 50Hz
600-G
bơm trục vít Liverani GEAR BASE TF 230/400V 50Hz
600-G/M
GEAR BASE TF 230/400V 50Hz
1500/8-G
GEAR BASE TF 230/400V 50Hz
2000/8-G
MID 40
bơm Liverani MID 50
MID MASTER 2″
MID 60 Inox 2″
MO-I 25 TF 230/400V 50Hz
MO-I 25/6 TF 230/400V 50Hz
MO-I 25 MF 230V 50Hz
MO-I 44 TF 230/400V 50Hz
MO-I 44/6 TF 230/400V 50Hz
MO-I 44 MF 230V 50Hz
MO-I 44/6 MF 230V 50Hz
bơm ly tâm Liverani MO-I 44 CC 24V
MO-I 100 TF 230/400V 50Hz
MO-I 100/6 TF 230/400V 50Hz
MO-I 100 MF 230 50Hz
MO-I 100/6 MF 230 50Hz
MO-I 100 CC 24V
MO-I 200 TF 230/400V 50Hz
MO-I 200/6 TF 230/400V 50Hz
MO-I 200 MF 230V 50Hz
MO-I 200/6 MF 230V 50Hz
MO-B 44 TF 230/400V 50Hz
MO-B 44 MF 230V 50Hz
MO-B 44 CC 24V
bơm bánh răng Liverani
MXF30INCA TF 400V 50Hz
MXF30INCA MF 230 50Hz
MXF80INCA TF 400V 50Hz
MXF80INCA MF 230V 50Hz
MXF200INCA TF 400V 50Hz
MXF300INCA TF 400V 50Hz
MXF600INCA-7.5 TF 400V 50Hz
MXF600INCA-11 TF 400V 50Hz
MXF1200INCA TF 400V 50Hz
MXF30 TF 400V 50Hz
bơm trục vít Liverani MXF80 TF 400V 50Hz
MXF200 TF 400V 50Hz
MXF300 TF 400V 50Hz
MXF600-7.5 TF 400V 50Hz
MXF600-11 TF 400V 50Hz
Liverani Vietnam MXF1200 TF 400V 50Hz

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *