Huade Vietnam Đại lý Động cơ Bơm Van thủy lực Huade

Đại lý bơm van huade vietnam

Đại Lý phân Phối Động Cơ Bơm Van Huade Vietnam

Đại lý Huade tại Việt Nam – Huade Vietnam chuyên nhập khẩu và phân phối bơm Huade, động cơ Huade, van Huade trong đó van thủy lực Huade và van điện từ Huade là 2 dòng sản phẩm chủ lực. Ngoài ra còn có van giảm áp Huade, bơm thủy lực Huade, động cơ thủy lực Huade, van tiết lưu Huade, cuộn hút van thủy lực Huade, cuộn coil van solenoid, van điều khiển hướng Huade, van một chiều Huade, van kiểm tra, van điều khiển bằng tay, bộ bù áp suất…

Huade xuất xứ Trung Quốc

Đại lý nhập khẩu cung cấp và bảo hành toàn quốc

Sản phẩm được bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

Dòng van bơm thủy lực hiệu Huade được sản xuất theo tiêu chuẩn cao đáp ứng nhu cầu khắt khe của khách hàng, đồng thời sản phẩm của Huade có thể thay thế phù hợp cho các thương hiệu lớn trên thế giới.

Ngoài ra chúng tôi phân phối: Bơm Thủy Lực Duplomatic của Ý

Model Bơm Van Điện Từ Thủy Lực Huade Cấp Ở Viet Nam

Động cơ thủy lực Bơm Huade A2F107R2P3 A2F A2FE
A2F55R2P1 A2F63R2P3 A2F107R2P3 A2F60R2P3 Huade Rexroth A2F107R2P3 A2F10 A2F12 A2F23 A2F28 A2F45 A2F55 A2F63 A2F80 A2F23R3P4 A2F23L3P4 A2F23R3P1 A2F23R2P4
A2F23W3P1T A2F23L3P1 A2F23W3P2 A2F23W3Z1
A2F23L3Z4 A2F23R3Z4 A2F23R3Z1 A2F23W3Z2
Huade A2F10R4P4 A2F28L3P4 A2F55R2P3 A2F107R2P3
A2F10L4P4 A2F28LXK A2F55L1P3 A2F107L2P3
A2F12R2P4 A2F28R3P4 A2F55R1P3 A2F107R1P3
Huade A2F12R4P4 A2F28R2P4 A2F63L2P3 A2F107L2Z3
A2F12R4Z4 A2F40L2P3 A2F63R2P3 A2F125R2P3
A2F12L4Z4 A2F40R2P3 A2F63L2Z3 A2F125L2Z2
A2F12L2P4 A2F45L2P3 A2F63R2Z3 A2F160R2Z3
A2F23L3P4 A2F45R2P3 A2F80R2P3 A2F160R2P3
A2F23R3Z4 A2F55R1Z3 A2F80L2P3 A2F160L2P3
A2F23R3P4 A2F55L1Z3 Bơm thủy lực Huade A2F80L2Z3 A2F250R5P2
A6V A6VG A6VE A2F23L3Z4 A2F55L2P3 A2F107R2P2 A2F250L5P2 A2F40R2P3 A2F63L2Z3 A2F55R2P1Van thủy lực Huade DBW20A-2-50B/200 WE6D6XB , 4WE10..XB NG6, NG10, NG22, NG25, NG32 Van giảm áp Huade DB20-2-50B/315 DB10-1-50B/315 DB20-2-50B/200 DB30/100 50, Van cứu trợ thủy lực Rexroth /huade DBDH10P10B/315 DBDH20P10B/315 DBDH30P10B, Van cứu trợ thủy lực Rexroth /huade DBW20A-1-50B/3156CG24N9Z5L DB10-1-50B/200 DB10-1-50B/315 DB20-1-50B/315 DB30-1-50B/315 DB10-1-30B/315 DB20-1-30B/315 DB30-1-30B/315 DB10-1-50B/100
DB10-1-30B/200
DB10-1-30B/100
DB10-1-50B/100U
DB20-1-50B/315
DB20-1-50B/200
DB20-1-50B/100
DB20-1-30B/315
DB30-1-50B/315
DB30-1-50B/200
DB30-1-30B/315
DB10-1-50B/50U
DB20-2-50B/315
DB10-1-50B/315 DB20-1-50B/315 DB30-1-50B/315 DB10-1-30B/315 DB20-1-30B/315 DB30-1-30B/315
DB10-1-50B/315
DB10-2-50B/315
DB10-1-30B/315
DB10-2-30B/315
DB10-1-50B/315U
DB10-1-50B/200
Z2FS10-20B
4WE6E61B/CG24N9Z5L
S10P1.0B
4WE10J31B/CW220-50N9Z5L
4WE10D31B/CW220-50N9Z5L
Z1S10P1-30B
4WE10D31B/CG24N9Z5L
4WE10D31B/CW220-50N9Z5L
DBW20A-1-30B/80W220-50NZ51.
DBW20A-1-30B/100W220-50NZ5L
DBW10A-1-50B/200UW220-50N9Z5L
DBW10A-1-50B/200U6CW220-50N9Z5L
4WE6J61B/CW220-50N9Z5L
4WE10D31B/CG24N9Z5L
4WE10E31B/CG24N9Z5L
4WEH10J50B/6EG24NETZ5L
Z2FS16-30B/S2
Z2S16-1-50B
Huade DR20-1-30B/315Y
DBW20A-1-30B/80W220-50NZ5L
DBW20A-1-30B/100W220-50NZ5L
DBW10A-1-50B/200UW220-50N9Z5L
DBW10A-1-50B/200U6AW220-50N9Z5L
Huade S10P1.0B/
4WE10J31B/CW220-50N9Z5L
4WE10D31B/CW220-50N9Z5L
Z2S10-30B
Z2S10-1-30B/ or Z2S10-2-30B/ ,Z2S10-3-30B
Z1S10P1-30B/
Z2FS10-20B/
4WE10D31B/CG24N9Z5L
4WE10D31B/CW220-50N9Z5L
4WE6E61B/CG24N9Z5L
4WE6J61B/CW220-50N9Z5L
Z2FS10-20B/
4WEH16J50B/6EW220-50NETZ5L
Z2FS10-20B/
4WE10D31B/CW220-50N9Z5L
DBW20A-1-30B/80W220-50NZ5L
DBW20A-1-30B/100W220-50NZ5L”””
DBW10A-1-50B/200U6AW220-50N9Z5L
Huade S10P1.0B/
4WE10D30B/CG24N9K4
4WE10D31B/CG24N9Z5L
4WE10D31B/CW220-50N9Z5L
4WE10E31B/CG24N9Z5L
4WE10J30B/CG24N9K4
4WE10J31B/CW220-50N9Z5L
4WE6D61B/CW220-50N9Z5L
4WE6D61B/OFCG24N9Z5L
4WE6J60B/CG24N9K4
4WE6J61B/CW220-50N9Z5L
4WEH16D50B/6EW220-50NETZ5L
4WEH16J50B/6EW220-50NETZ5L
4WEH16J50B/6SG24NETZ5L
DAW20A-1-30B/80W220-50NZ5L
DB10-1-50B/200
DBW10A-1-50B/200U6W220-50Z5L
DBW10A-1-50B/3156CG24N9Z5L
DBW10B-1-30B/100UG24NZ5L
DBW10B-1-30B/315G24NZ5L
DBW10B-1-50B/3156CG24N9Z5L
DR20-1-30B/315YM
DRE20-30B/100YM
HD-4WE6J60/SG24N9Z5L
Huade S10P1.0B/
S20P2.0B/
Z1S10P1-30B/
Z1S16P1-30B/ CAN’T SUPPLY
Z2FS10-20B/
Z2FS16-30B/S2
Z2FS6-2-40B/2QV or Z2FS6-3-40B/2QV or Z2FS6-5-40B/2QV or Z2FS6-7-
Z2S10-1-30B/ or Z2S10-2-30B/ or Z2S10-3-30B/ or Z2S10-4-30B/
Z2S16-1-50B/
Z2S16-30B/
Z2S6-2-60B/
ZDR10DP1-40B/150YM
4WEH16J50B/6EW220-50NETZ5L
4WE6J61B/CW220-50N9Z5L
4WE10D31B/CW220-50N9Z5L
4WE10D30B/CG24N9K4
4WE10D31B/CG24N9Z5L
4WE10D31B/CW220-50N9Z5L
4WE10E31B/CG24N9Z5L
4WE10J30B/CG24N9K4
4WE10J31B/CW220-50N9Z5L
4WE6D61B/CW220-50N9Z5L
4WE6D61B/OFCG24N9Z5L
4WE6J60B/CG24N9K4
4WE6J61B/CW220-50N9Z5L
4WEH16D50B/6EW220-50NETZ5L
4WEH16J50B/6EW220-50NETZ5L
4WEH16J50B/6SG24NETZ5L
DAW20A-1-30B/80W220-50Z5L
DB10-1-50B/200
DBW10A-1-50B/2006UW220-50Z5L
4WE10D31B/OFCG24N9Z5L
4WE10D31B/CG24N9Z5L
4WE10E31B/CG24N9Z5L
4WE10J31B/CG24N9Z5L
4WE10V31B/CG24N9Z5L
4WE6E61B/CG24N9Z5L
4WE6J61B/CG24N9Z5L
4WE6J61B/CG24N9Z5L
4WE6J61B/CG24N9Z5LB10
Z2DB6VD-2-40B/100
Z2FS10-20B
Huade Z2FS6-30B
ZDR10DP1-40B/75YM
DBW10A-1-30B/100UG24NZ5L
DBW10A-1-50B/100U6CG24N9Z5L
DBW10A-1-50B/100U6CG24N9Z5L
DBW10A-1-50B/200U6CG24N9Z5L
DBW10A-1-50B/200U6CG24N9Z5L
DBW10A-2-50B/3156CW220-50N9Z5L
4WE10J31B/CG24N9Z5L
4WE6E61B/CG24N9Z5L
4WE10E31B/CG24N9Z5L
4WE6J61B/CG24N9Z5L
Z2FS10-20B
Z2FS6-30B
ZDR10DP1-40B/150YM
Z2S6-2-40B
4WE10D31B/CG24N9Z5L
4WE10E31B/CG24N9Z5L
4WEH10J50B/6EG24NETZ5L
Z2FS16-30B/S2
Z2FS10-20B
4WE6E61B/CG24N9Z5L
S10P1.0B
AJS-32Hz/M60-2
4WE10J31B/CW220-50N9Z5L
4WE10D31B/CW220-50N9Z5L
Z2S10-30B
Z1S10P1-30B
DYJ-03-P-14-70 4WE10D31B/CG24N9Z5L
4WE10D31B/CW220-50N9Z5L
DBW20A-1-30B/80W220-50NZ51
DBW20A-1-30B/100W220-50NZ5L
DBW10A-1-50B/200UW220-50N9Z5L.
DBW10A-1-50B/200U6CW220-50N9Z5L”
4WE6J61B/CW220-50N9Z5L
4WE10D31B/CG24N9Z5L
4WE10E31B/CG24N9Z5L
4WEH10J50B/6EG24NETZ5L
Z2FS16-30B/S2
EURODODO.COM
DBW10A-1-50B/315
Huade z2s10A-20c
Z2FS10-20C
ZDB10VA-2-40B/200
4WE6J61B CG24N9Z5L
4WE10J31B CG24N9Z5L
Z2FS16-30C/S2
Z2S6-40C
4WEH16J50B/6EG24NETZ5L
Z2FS6-30B/S2
S10P1.0B
AJS-32HZ/M60x2
4WE10J31B/CW220-50N9Z5Ls
4WE10D31B/CW220-50N9Z5L=
Z2S10-30B
Z2S10-1-30B/ or Z2S10-2-30B/Z2S10-3-30B
Z1S10P1-30B
Z2FS10-20B
Huade DYJ-03-P-14-70
4WE10D31B/CG24N9Z5L
4WE10D31B/CW220-50N9Z5L
4WE6E61B/CG24N9Z5L
4WE6J61B/CW220-50N9Z5L
Z2FS10-20B/
4WEH16J50B/6EW220-50NETZ5L
Huade Z2FS10-20B/
4WE10D31B/CW220-50N9Z5L

Qúy khách hàng cần tìm mua bơm Huade, động cơ Huade, van Huade, van thủy lực Huade, van điện từ Huade, van giảm áp Huade, bơm thủy lực Huade, động cơ thủy lực Huade, van tiết lưu Huade, cuộn hút van thủy lực Huade, cuộn coil van solenoid, van điều khiển hướng Huade, van một chiều Huade, van kiểm tra, van điều khiển bằng tay, bộ bù áp suất. Vui lòng liên hệ đại lý Huade Vietnam để được hỗ trợ chính hãng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *