Bơm Thủy Lực Marzocchi Italy có CO/CQ

Bơm thủy lực Marzocchi

Đại Lý Phân Phối Bơm Thủy Lực Marzocchi Tại Việt Nam

Bơm thủy lực Marzocchi chuyên dùng cho bơm dầu – nhớt – mỡ bò được hãng Marzocchi Italy thiết kế kiểu bơm bánh răng nhỏ gọn phù hợp lắp đặt trong nhiều vị trí.

Bơm Marzocchi được đại lý chúng tôi công ty Eurododo nhập khẩu trực tiếp từ Ý và phân phối ở Việt Nam cho cả đơn vị thương mại và end user trên cả nước. Đặc biệt hỗ trợ công nợ 100% cho tất cả nhà máy sử dụng bom thuy luc Marzocchi ở Việt Nam.

Phân loại gồm: Bơm bánh răng, Bơm dầu, bơm mỡ gọi chung là bơm thủy lực Marzocchi. Bơm thủy lực được chia thành các loại:

Bơm thủy lực bánh răng Marzocchi (Bơm nhông – Gear Pump)
Bơm bánh răng cũng có hai loại: Bơm bánh răng ăn khớp ngoài, bơm bánh răng ăn khớp trong. Bơm thủy lực máy xúc, máy đào, máy ủi… là bơm bánh răng với công suất lớn.

Bơm thủy lực cánh gạt Marzocchi (Bơm lá – Vane Pumps)
Bơm thủy lực cánh gạt được nhiều người gọi với tên khác đó là bơm lá bao gồm bơm cánh gạt kép, bơm cánh gạt đơn. Mỗi bơm sẽ có từ 8-12 cánh gạt (bàn phẳng).

Bơm thủy lực trục vít Marzocchi
Đây chính là bơm biến thể của bơm thủy lực bánh răng. Khi mà góc nghiêng lớn kèm với số bánh răng ít hơn thì người ta gọi đó là bơm trục vít.

Mã Bơm Thủy Lực Hiệu Marzocchi Phổ Biến

ALPP2-D-22-FC 109398358 16cc/rev Đầu bơm thủy lực Marzocchi ALP2A-D-16-FC 11,5CC/rev MARZOCCHI PUMP, GHP3A-D-40
Marzocchi ALP1A-R-2-E2
Marzocchi HP2D-6
Marzocchi 1PD3.3
MARZOCCHI HYDRAULIC PUMP GHP2A-S-22-S3-5A-KAFA
Marzocchi ALP1A-R-2-E2
Marzocchi HP2D-6 GHP1A-D-2-FG,GHP1A-D-3-FG
GHP1A-D-4-FG,GHP1A-D-5-FG
GHP1A-D-6-FG,GHP1A-D-7-FG
GHP1A-D-9-FG,GHP1A-D-7-FG
GHP1A-D-11-FG,GHP1A-D-13-FG
GHP1A-D-16-FG,GHP1A-D-20-FG
GHP1-D-2-FG,GHP1-D-3-FG MARZOCCHI GEAR PUMP GHPA3A-D-50-AS
Gear Pump + Accessory ALP1-D-6-FG Marzocchi LS162 LS-162
MARZOCCHI GHP2-D-13
Hydraulic pump Marzocchi ALP2-D-16
MARZOCCHI GHP2A-D-16 GEAR PUMP GHP2AD16
MARZOCCHI GEAR PUMP, ALP2A-D-50-S1, 104750012, 2500 RPM
Marzocchi ALP2A-D-10
MARZOCCHI ALPA3A-S-94-E & ALPP3-S-94
MARZOCCHI GHP2-D-13
Marzocchi 1AD3-AC-R0
MARZOCCHI 2BK1 D 6
Marzocchi alp2-d-9
MARZOCCHI HYDRAULIC HIGH PRESSURE GEAR PUMP TYPE:1P-D-1.6 LITRES/MIN. – G3/8
Marzocchi ALP2A-D-10
ALP1A-D-7-S1
Marzocchi HP2D-6
Marzocchi ALP1A-R-2-E2
Marzocchi 1ps3.3
MARZOCCHI GHP1A2-D-4-S3H
MARZOCCHI ALPA3A-S-94-E & ALPP3-S-94
Marzocchi Bologna 3A D 66 AS R0
MARZOCCHI 2BK1 D 6
MARZOCCHI GHP1-D-3
Marzocchi 3D33 ALP2-D(S)-6
ALP2-D(S)-9
ALP2-D(S)-10
ALP2-D(S)-12
ALP2-D(S)-13
ALP2-D(S)-16
ALP2-D(S)-20
ALP2-D(S)-22
ALP2-D(S)-25
ALP2-D(S)-30
ALP2-D(S)-34
ALP2-D(S)-37
ALP2-D(S)-40
ALP2-D(S)-50
MARZOCCHI 2BK1D6
MARZOCCHI ALPP2-S-30 ALPA2AS-30
MARZOCCHI GHP2A-30-FG
MARZOCCHI GHP2AD-25-FG GHP2A-D-25-FG Gear Pump GHP2AD25FG
MARZOCCHI ALPA2-D-40
MARZOCCHI ALPA3A-S-94-E & ALPP3-S-94
Marzocchi ALP2A-D-10
MARZOCCHI ALP3D-60 ALP3-D-60 ALP3D60
MARZOCCHI GHP2A-D-34-FG
GHP2-D-22
GHP2-D-25
0.5D-1.00
1PD3.3GAS
1PD11.5
1PD6.7GAS
1PD4.2GAS
K0.25D18
1PD6.7
1PD4.2
1PD1.6
1PD5.8
1PD2.5
ALP1-D-11
ALP1-D-16
GHP1-D-3
GHP1-D-2-C0
0.5D-0.75
K1PS2.5G
K1PS4.2G
1PD11.5GAS
EDMO 40340
0.25D24
0.25D18
UK0.25D30G
GHP1-D-9
GHP1-D-11
K1PS11.5G
K1PS5.8G
K1PS1.6G
4D160
ALP1-D-6
ALPA1-D-6+ALPP1-D-4
ALPA1-D-9+ALPP1-D-4
GHP1-D-3-C0
GHP1-D-4-C0
GHP1-D-2
GHP1-D-4
ALP2-S-9+ALPP2-S-9
ALPA2A-D-20-FG+ALPP2-D-9-FG
ALP1A-D-20
ALP1A-D-11-FG
GHP1AQ-D-6-FG
GHP1A-D-6-FG
GHP1A-D-2-FG
GHP1A-D-3-FG
GHP1A-D-4-FG
GHP1A-D-7-FG
GHP1A-D-9-FG
ALPA4-D-160+GHPP3-D-60-D
GHP2A-D-13-FG
GHP2A-D-9-FG
GHP2-D-12
GHP2-D-13
GHP2-D-16
ALP2-D-16
ALP2-D-12
GHP2A-D-34-FG
ALP2A-D-12-FG
ALP2-D-10
GHP2-D-10
ALP2A-D-20
ALP2-D-30
ALP2-D-30-V
ALP2-D-22
GHP2A-D-12-FG
ALP2-D-25
GHP2A-D-6-FG
GHP2A-D-25-FG
ALP2-D-50
GHP2A-D-30-FG
ALP3-D-40
GHP3-S-50
GHP3-D-60
GHP3-D-80
GHP3-S-40
GHP3-S-60
ALP2A-D-13-S1-E
GHP3-D-33
GHP3-D-110
GHP2-D-6
GHP2-D-9
ALPA2-D-40+ALPP1-D-9
ALPP2-S-9
GHP3A-D-60-FG
GHP2-D-40
ALP3-D-80
ALP2-D-20
ALP1-D-5
ALP1-D-20
ALPC2A-D-20/20-S2-FG-FG-P433
GHP3A-D-60
GHP1-D-5
GHPA2-D-37+GHPP2-D-22
GHP2A-D-22-FG
ALP3A-D-80
ALP2-D-9
1PD5.8GAS
ALP2A-D-10-FC
ALP2-D-13
ALP1-D-4
GHP3A-D-66-E
ALP1A-D-6-FG
ALP1A-D-7-FG
GHP2A-D-40-FG
GHP1A-D-3-E
GHPA2-D-25+GHPP1-D-9
ALPA2-D-25+ALPP1-D-9
GHP2A-D-16-FG
GHP2A-D-50-FG
GHP3A-D-40
GHP3A-D-50
GHP3A-D-66
GHP3A-D-60-H
1PD9.2GAS
GHP3A-D-66-S1
0.5D-0.5
APLA3-D-40+ALPP2-D-20
1PS7.5
ALM2BK1-R-9-C6-E1-T-J
GHP1A-D-13-FG
ALP2-S-40
GHP2A-D-12
ALP2-D-34
GHP2A-D-20-FG
0.5D-2.00
GHP1A-D-5-FG
GHPA2A-D-22-C2-FG+ALPP2-D-20
1PD9.2
ALP4A-D-220
ALPA2-S-9
GHPA3-S-94+GHPP3-S-94
ALP3-D-50
GHP3-D-66
GHP3-D-40
GHP3-D-50
ALP3-D-50
650231/R ALP/GHP 3 D/S
K1PD4.2G
ALP4-D-270
ALP3-D-120
ALP3-D-135
ALP3-D-94
GHPA2-D-20+GHPI2-D-S-20+GHPP2-D-20
GHPA2-D-25+GHPI2-D-S-25+GHPP2-D-25
GHPA2-D-10+GHPI2-D-S-10+GHPP2-D-10
ALP1-D-2
0.5R2.00
ALP1A-D-9+ALPP1-D-4
ALM1A-R-4-E1
ALM1A-R-6-E1
GHP2-D-20-FG
K1PR1.6XG
U0.5R1.30VNKX
GHPA3A-D-33-S1-FG+ALPP1-D-3-F
K1PS11.5C
GHP3A-D-66-FG
ALP2A-D-16-FC
U0.5R2.8G/VNKX
K1PD1.6GST
ALPA3A-D-50-S1
0.25D36
GHP3-D-120
1PD5GAS
GHP3-D-120-V
GHP1A-D-3
KL1PD2.5GAS
GHPA3-S-94+GHPP3-S-60
ALP2A-D-25-FG
0.25D24GRO
ALPA1-D-6
ALM2A-S-B-P450-B
GHP1A-D-3-FG+2.2KW
ALM2-R-25-C4-FG-E1-T
ALM2-R-16-C4-FG-E1-T
GHP2A-D-9-C1-FG
ALP2-D-40
ALPA3A-D-50-S1-EP
UK0.5D0.50G
GHPP3-D-40-FG + GHPA3A-D-50-FG
ALP2A-D-20-FG
GHPP1-D-9
ALPA3A-D-60-S1-E
GHP3A-D-40-FG
EURODODO.COM
1PD9.2GAS+100L4 2.2KW
GHPA3-D-30+ALPP3-D-50
ALPA4-D-160+ALPP4-D-130
GHPA2A-S-25-FG + GHPP2-S-13-FG
1PR1.6G
1PR2G
K1PR2XG
1PR6.7G
ALP2-D-30
1PD2ST
K1PD2G
ALPA2BK1-D-34V+ALPP2-D-34-D-V
U0.5R1.30KX
WEP30-4R100-Z009/H
GHP1A-D-11-FG
ALPA2-S-10
ALPA2-D-13+ALPP2-D-9
GHP2-D-9
ALPA3-D-94+ALPP3-D-94
GHPIAQ-D-6-FG
ALPA3-S-60-CO-FG+ALPP3-S-60-FG
650226/R ALP/GHP 2 D/S
ALPA3A-D-50-S1-E + ALPP2-D-25
ALPP2-S-16-FA
ALP3A-D-60-FG
ALPA2-D-13+ALPP1-D-7
K1PS6.7G
ALPP2-D-40
ALPP2-D-16
GHPA3-D-94+GHPP3-D-94
ALP3A-D-50
K1PS9.2G
GHP2BK1-D-13
GHPA1-D-7+GHPP1-D-4
650221/R ALP/GHP 1 D/S
GHP2-D-30
ALPA3-D-60+GHP1-D-9+ALPP1-D-6
ALPA2-D-25 + ALPI2-16 + ALPP1-D-4
GHP2A3-D-20
ALM2A-R-20-C2-FG-E1
ALPA1A-D-9-FG+ALPP1-D-9-FG
ALPA3-D-80+GHPP2-D-25
1BK7S1.6
1PD5
ALPA2-S-9+ALPP2-S-9
ALPP1-D-9
ALPA2-D-40
ALP2-S-16-EP
ALP3A-D-110
GHP2A-D-10-FG
ALP2A-D-30-CO-E
ALP2A-D-16-CO-E
ALPA2-D-13+ALPP1-D-5-FG
GHPA1-D-9+GHPP1-D-4
ALPA2-D-6+ALPP1-D-2
ALPP2-D-25-D
ALP2-D-50-V
U0.5R2.8
ALP4-D-160
ALPP1-D-4
ALPA2-D-25+ALPP2-D-16
ALP2-S-13-S0
GHP3-S-40-C0
GHP2A3-D-30-S5-KA
GHP2A-S-25-FG
UK0.25D30
GHP2-D-20
K1PD2GST
GHP1-D-13
GHPP1-D-6
ALP3A-D-110-FG
ALP2A-D-6-FC
ALPA3A-D-40-S1-D+ALPP2-D-25-D
GHP1A-D-11-FG-TR
K0.25-D-18-G-ST-TR
K0.25-D-30-G-ST-TR
K0.25-D-48-G-ST-TR
K0.25-D-60-G-ST-TR
ALP2-D-12-S1
1PD7.5
K1PS5G
K1PD9.6AS P199
1PD3.3
GHP1-D-6
18*30*7/7.5
K1PS2G
ALP3A-D-60-FG-MU
ALP3A-D-94-MC-CI-FC
ALPA2A-D-40-FG+ALPP1-D-4-FG
GHP1-D-4-FG,GHP1-D-5-FG
GHP1-D-6-FG,GHP1-D-7-FG
GHP1-D-9-FG,GHP1-D-7-FG
GHP1-D-11-FG,GHP1-D-13-FG
GHP1-D-16-FG,GHP1-D-20-FG
GHP2A-D-6-FG,GHP2A-D-9-FG
GHP2A-D-10-FG,GHP2A-D-12-FG
GHP2A-D-13-FG,GHP2A-D-16-FG
GHP2A-D-20-FG,GHP2A-D-22-FG
GHP2A-D-25-FG,GHP2A-D-30-FG
GHP2A-D-34-FG,GHP2A-D-37-FG
GHP2A-D-40-FG,GHP2A-D-50-FG
GHP2-D-6-FG,GHP2-D-9-FG
GHP2-D-10-FG,GHP2-D-12-FG
GHP2-D-13-FG,GHP2-D-16-FG
GHP2-D-20-FG,GHP2-D-22-FG
GHP2-D-25-FG,GHP2-D-30-FG
GHP2-D-34-FG,GHP2-D-37-FG
GHP2-D-40-FG,GHP2-D-37-FG
GHP2-D-50-FG,GHP2-D-37-FG
ALP1A-D-2-FG,ALP1A-D-3-FG
ALP1A-D-4-FG,ALP1A-D-5-FG
ALP1A-D-6-FG,ALP1A-D-7-FG
ALP1A-D-9-FG,ALP1A-D-7-FG
ALP1A-D-11-FG,ALP1A-D-13-FG
ALP1-D-2-FG,ALP1-D-3-FG
ALP1-D-4-FG,ALP1-D-5-FG
ALP1-D-6-FG,ALP1-D-7-FG
ALP1-D-9-FG,ALP1-D-7-FG
ALP1-D-11-FG,ALP1-D-13-FG
ALP2A-D-6-FG,ALP2A-D-9-FG
ALP2A-D-10-FG,ALP2A-D-13-FG
ALP2A-D-16-FG,ALP2A-D-20-FG
ALP2A-D-22-FG,ALP2A-D-25-FG
ALP2A-D-30-FG,ALP2A-D-34-FG
ALP2A-D-40-FG,ALP2A-D-34-FG
ALP2-D-6-FG,ALP2-D-9-FG
ALP2-D-10-FG,ALP2-D-13-FG
ALP2-D-16-FG,ALP2-D-20-FG
ALP2-D-22-FG,ALP2-D-25-FG
ALP2-D-30-FG,ALP2-D-34-FG
ALP2-D-40-FG,ALP2-D-34-FGQúy khách hàng cần tư vấn báo giá bơm thủy lực Marzocchi vui lòng liên hệ đại lý bơm Marzocchi chúng tôi để được hỗ trợ chính hãng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *