BƠM MARZOCCHI CỦA Ý HÀNG CÓ SẴN VIỆT NAM NHIỀU TYPE BƠM

Bơm Marzocchi vietnam

BƠM MARZOCCHI CỦA Ý

Bơm Marzocchi xuất xứ nước Ý, các dòng bơm thủy lực Marzocchi được sử dụng nhiều tại Việt Nam trong các dây chuyền nhà máy sản xuất, trong đó bơm bánh răng Marzocchi dùng cho các ứng dụng bơm nhiên liệu, đặc biệt bơm dầu Marzocchi là từ khóa tìm kiếm nhiều nhất với thương hiệu này.

  1. Key Product Marzocchi: Bơm thủy lực, bơm dầu, bơm bánh răng
  2. Đại lý nhập khẩu từ Ý và phân phối toàn quốc
  3. Bơm Marzocchi được bảo hành chính hãng theo tiêu chuẩn NSX

Xem thêm về: Marzocchi Vietnam

Cập nhật (09/11/2021): Hãng Marzocchi Italy thông báo kể từ ngày 15/11/2021 giá tất cả các thiết bị của họ đều tăng giá 11%. Đây là thời điểm thay đổi giá theo dự báo thường niên nhưng lần tăng giá này nguyên nhân chủ yếu là do tình hình dịch bệnh Covid-19 làm cho giá nguyên vật liệu tăng. Tuy nhiên công ty EuroDodo chúng tôi hàng tháng đều có nhiều đơn hàng Marzocchi để nhập hàng do đó sẽ đảm bảo giá tốt đi kèm với chất lượng 100% Italy.

Trích thư từ hãng: “Per tutti i nuovi ordini a partire dal 15/11/2021 i prezzi subiranno un aumento del 11%, invitiamo la clientela a chiedere offerta aggiornata prima di emettere eventuali ordini.”

TYPE BƠM MARZOCCHI

Bơm bánh răng mazocchi: ALP3-D66-CO-FG BƠM THỦY LỰC MARZOCCHI 0.25 D36
Bơm dầu thủy lực ALP3-D-66
Bơm dầu thủy lực ALP2-D-40
GHP2-D-22
GHP2-D-25
0.5D-1.00 bơm bánh răng thủy lực Marzocchi ALP4E-D-160
1PD3.3GAS Bơm thủy lực ALP3-D-50-C0-FG
1PD11.5
1PD6.7GAS
1PD4.2GAS
K0.25D18
1PD6.7
1PD4.2
1PD1.6
1PD5.8
1PD2.5
ALP1-D-11
ALP1-D-16
GHP1-D-3
GHP1-D-2-C0
0.5D-0.75
K1PS2.5G
K1PS4.2G
1PD11.5GAS
EDMO 40340(1bk7s6.7)
0.25D24
0.25D18
UK0.25D30G
GHP1-D-9
GHP1-D-11
K1PS11.5G
K1PS5.8G
K1PS1.6G
Bơm Marzocchi 4D160
ALP1-D-6
ALPA1-D-6+ALPP1-D-4
ALPA1-D-9+ALPP1-D-4
GHP1-D-3-C0
GHP1-D-4-C0
GHP1-D-2
GHP1-D-4
ALP2-S-9+ALPP2-S-9
ALPA2A-D-20-FG+ALPP2-D-9-FG
ALP1A-D-20
ALP1A-D-11-FG
GHP1AQ-D-6-FG
GHP1A-D-6-FG
GHP1A-D-2-FG
GHP1A-D-3-FG
GHP1A-D-4-FG
GHP1A-D-7-FG
GHP1A-D-9-FG
ALPA4-D-160+GHPP3-D-60-D
GHP2A-D-13-FG
GHP2A-D-9-FG
GHP2-D-12
GHP2-D-13
GHP2-D-16
ALP2-D-16
ALP2-D-12
GHP2A-D-34-FG
ALP2A-D-12-FG
ALP2-D-10
GHP2-D-10
ALP2A-D-20
ALP2-D-30
ALP2-D-30-V
ALP2-D-22
GHP2A-D-12-FG
ALP2-D-25
GHP2A-D-6-FG
GHP2A-D-25-FG
ALP2-D-50
GHP2A-D-30-FG
Bơm Marzocchi ALP3-D-40
GHP3-S-50
GHP3-D-60
GHP3-D-80
GHP3-S-40
GHP3-S-60
ALP2A-D-13-S1-E
GHP3-D-33
GHP3-D-110
GHP2-D-6
GHP2-D-9
ALPA2-D-40+ALPP1-D-9
ALPP2-S-9
GHP3A-D-60-FG
GHP2-D-40
ALP3-D-80
ALP2-D-20
ALP1-D-5
ALP1-D-20
ALPC2A-D-20/20-S2-FG-FG-P433
GHP3A-D-60
GHP1-D-5
GHPA2-D-37+GHPP2-D-22
GHP2A-D-22-FG
ALP3A-D-80
ALP2-D-9
1PD5.8GAS
ALP2A-D-10-FC
ALP2-D-13
ALP1-D-4
GHP3A-D-66-E
ALP1A-D-6-FG
ALP1A-D-7-FG
GHP2A-D-40-FG
GHP1A-D-3-E
GHPA2-D-25+GHPP1-D-9
ALPA2-D-25+ALPP1-D-9
GHP2A-D-16-FG
GHP2A-D-50-FG
GHP3A-D-40
GHP3A-D-50
GHP3A-D-66
GHP3A-D-60-H
1PD9.2GAS
GHP3A-D-66-S1
0.5D-0.5
APLA3-D-40+ALPP2-D-20
1PS7.5
ALM2BK1-R-9-C6-E1-T-J
GHP1A-D-13-FG
Bơm Marzocchi ALP2-S-40
GHP2A-D-12
ALP2-D-34
GHP2A-D-20-FG
0.5D-2.00
GHP1A-D-5-FG
GHPA2A-D-22-C2-FG+ALPP2-D-20
1PD9.2
ALP4A-D-220
ALPA2-S-9
GHPA3-S-94+GHPP3-S-94
ALP3-D-50
GHP3-D-66
GHP3-D-40
GHP3-D-50
ALP3-D-50
650231/R ALP/GHP 3 D/S
K1PD4.2G
ALP4-D-270
ALP3-D-120
ALP3-D-135
ALP3-D-94
GHPA2-D-20+GHPI2-D-S-20+GHPP2-D-20
GHPA2-D-25+GHPI2-D-S-25+GHPP2-D-25
GHPA2-D-10+GHPI2-D-S-10+GHPP2-D-10
ALP1-D-2
0.5R2.00
ALP1A-D-9+ALPP1-D-4
ALM1A-R-4-E1
ALM1A-R-6-E1
GHP2-D-20-FG
K1PR1.6XG
U0.5R1.30VNKX
GHPA3A-D-33-S1-FG+ALPP1-D-3-F
K1PS11.5C
GHP3A-D-66-FG
ALP2A-D-16-FC
U0.5R2.8G/VNKX
K1PD1.6GST
ALPA3A-D-50-S1
0.25D36
Marzocchi GHP A3-D-94
Marzocchi ALPP2-D-16
Marzocchi GHP2-D-9-FG
Marzocchi ALP3-D-66
Marzocchi GHP2-D-9-FG
Marzocchi ALP3A-D60
Marzocchi GHP1-D-6
Marzocchi ALP3-D-66
Marzocchi Bơm dầu GHP1-D-6
Marzocchi MARZOCCHI ALP3A-D-60-06-F6
Marzocchi ALP3A-D-60-06-F6
Marzocchi ALPI2-9
Marzocchi Marzocchi 1P D1.6
Marzocchi bơm dầu marzocchi GHP1-D-5
Marzocchi bơm bánh răng MARZOCCHI ALP1A-D-7-FG
Marzocchi ALP2A-D-25-FG
Marzocchi ALP2A-D-25-FG
Marzocchi Bộ kít của bơm GHP1-D-5
Marzocchi Bộ kít của bơm GHP2-D-16
Marzocchi GHP1-D-5
Marzocchi Bơm GHP2-D-16
Marzocchi 1P-D-1.6
Marzocchi GHP2-D-16
Marzocchi MARZOCCHI ALP2A-D-25-FG
Marzocchi 2ad13acp102
Marzocchi GHP2A-S-22 103601030
Marzocchi ALP1-D-9 ALP1-D-9
Marzocchi ALP3-D-50
Marzocchi ALP2-D-40
Marzocchi GHPP2-D-25
Marzocchi Marzocchi 3D660
Marzocchi ALP3A-D-80
Marzocchi Động cơ FIMET: Type: 3MA 90S 4 B14 50HZ, 400/230V, 2.7/4.7A, 1.1KW, 1380RPM. APL3-D-3
Marzocchi GHP2-D-22
Marzocchi GHP2-D-25
Marzocchi 0.5D-1.00
Marzocchi 1PD3.3GAS
Marzocchi 1PD11.5
Marzocchi 1PD6.7GAS
Marzocchi 1PD4.2GAS
Marzocchi K0.25D18
Marzocchi 1PD6.7
Marzocchi 1PD4.2
Marzocchi 1PD1.6
Marzocchi 1PD5.8
Marzocchi 1PD2.5
Marzocchi ALP1-D-11
Marzocchi ALP1-D-16
Marzocchi GHP1-D-3
Marzocchi GHP1-D-2-C0
Marzocchi 0.5D-0.75
GHP3-D-120
1PD5GAS
GHP3-D-120-V
GHP1A-D-3
KL1PD2.5GAS
GHPA3-S-94+GHPP3-S-60
ALP2A-D-25-FG
0.25D24GRO
ALPA1-D-6
ALM2A-S-B-P450-B
GHP1A-D-3-FG+2.2KW
ALM2-R-25-C4-FG-E1-T
ALM2-R-16-C4-FG-E1-T
GHP2A-D-9-C1-FG
ALP2-D-40
ALPA3A-D-50-S1-EP
UK0.5D0.50G
GHPP3-D-40-FG + GHPA3A-D-50-FG
ALP2A-D-20-FG
GHPP1-D-9
ALPA3A-D-60-S1-E
GHP3A-D-40-FG
1PD9.2GAS+100L4 2.2KW
GHPA3-D-30+ALPP3-D-50
ALPA4-D-160+ALPP4-D-130
GHPA2A-S-25-FG + GHPP2-S-13-FG
1PR1.6G
1PR2G
K1PR2XG
1PR6.7G
ALP2-D-30
1PD2ST
K1PD2G
ALPA2BK1-D-34V+ALPP2-D-34-D-V
U0.5R1.30KX
WEP30-4R100-Z009/H
GHP1A-D-11-FG
ALPA2-S-10
ALPA2-D-13+ALPP2-D-9
GHP2-D-9
ALPA3-D-94+ALPP3-D-94
GHPIAQ-D-6-FG
ALPA3-S-60-CO-FG+ALPP3-S-60-FG
650226/R ALP/GHP 2 D/S
ALPA3A-D-50-S1-E + ALPP2-D-25
ALPP2-S-16-FA
ALP3A-D-60-FG
ALPA2-D-13+ALPP1-D-7
K1PS6.7G
ALPP2-D-40
ALPP2-D-16
GHPA3-D-94+GHPP3-D-94
ALP3A-D-50
K1PS9.2G
GHP2BK1-D-13
GHPA1-D-7+GHPP1-D-4
650221/R ALP/GHP 1 D/S
GHP2-D-30
ALPA3-D-60+GHP1-D-9+ALPP1-D-6
ALPA2-D-25 + ALPI2-16 + ALPP1-D-4
GHP2A3-D-20
ALM2A-R-20-C2-FG-E1
ALPA1A-D-9-FG+ALPP1-D-9-FG
ALPA3-D-80+GHPP2-D-25
1BK7S1.6
1PD5
ALPA2-S-9+ALPP2-S-9
ALPP1-D-9
ALPA2-D-40
ALP2-S-16-EP
ALP3A-D-110
GHP2A-D-10-FG
ALP2A-D-30-CO-E
ALP2A-D-16-CO-E
ALPA2-D-13+ALPP1-D-5-FG
GHPA1-D-9+GHPP1-D-4
ALPA2-D-6+ALPP1-D-2
ALPP2-D-25-D
ALP2-D-50-V
U0.5R2.8
ALP4-D-160
ALPP1-D-4
ALPA2-D-25+ALPP2-D-16
ALP2-S-13-S0
GHP3-S-40-C0
GHP2A3-D-30-S5-KA
GHP2A-S-25-FG
UK0.25D30
GHP2-D-20
K1PD2GST
GHP1-D-13
GHPP1-D-6
ALP3A-D-110-FG
ALP2A-D-6-FC
ALPA3A-D-40-S1-D+ALPP2-D-25-D
GHP1A-D-11-FG-TR
K0.25-D-18-G-ST-TR
K0.25-D-30-G-ST-TR
K0.25-D-48-G-ST-TR
K0.25-D-60-G-ST-TR
ALP2-D-12-S1
1PD7.5
K1PS5G
K1PD9.6AS P199
1PD3.3
GHP1-D-6
18*30*7/7.5
K1PS2G
ALP3A-D-60-FG-MU
ALP3A-D-94-MC-CI-FC
ALPA2A-D-40-FG+ALPP1-D-4-FG

Xem các model cung cấp ở Vietnam dòng: BƠM THỦY LỰC MARZOCCHI

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *