Hontzsch Vietnam Đại lý Đồng hồ đo lưu lượng Hontzsch GmbH

HONTZSCH VIETNAM

ĐẠI LÝ ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG HONTZSCH VIETNAM

Đại lý Hontzsch tại Việt Nam – Hontzsch Vietnam chuyên nhập khẩu và phân phối đồng hồ đo lưu lượng Hontzsch, cảm biến lưu lượng Hontzsch, cảm biến Hontzsch, bộ van điều khiển lưu lượng khí gas Hontzsch, cảm biến nhiệt độ Hontzsch…

Hontzsch xuất xứ Đức

Đại lý nhập khẩu cung cấp và bảo hành chính hãng toàn quốc

Sản phẩm được bảo hành theo tiêu chuẩn Hontzsch Germany

Tham khảo thêm: GEMU Vietnam Đại lý van đồng hồ đo lưu lượng áp suất Gemu

CẢM BIẾN VAN ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG KHÍ HONTZSCH CẤP Ở VIET NAM

Höntzsch µP-TAD
HONTZSCH UFA/4-20MA/24VDC/LDG16 / UFA420MA24VDCLDG16
Hontzsch ldx1a flow transducer
Hontzsch Flow meter. TA20/U10
SFB20E-48 / G 1″ ZG51) B004/ 501 SFB20E-65 / F-DN50PN16ZG12
B004/101 SFS20E-44 / G 1″ ZG53) B004/500 SFS20E-60 / F-DN50PN16 ZG1 B004/ 100
SFB 20 E-200 / G 1″ ZG13/0561)
B004/207
Flow meter UFA, UVA, UTA, U10a, U10M, U10, U12-Ex and U15-Ex, on CD-ROM
Anemometer
Water flow meter
Mass flow meter
Flow measuring technology
Flowmeter
Flow rate measurement
Calibration laboratory
Flow rate meter
Flow rate measuring instruments
Thermal flow sensor
Hoentzsch Art Nr:A018/052, analog end value 0-3m/s=4-20mA
Hoentzsch Art Nr:B014/112, range 0.5; 0.75; 1.0; 1.5; 2.0; 3.0 m/s
Hontzsch Vietnam TA20-500GE 40m/s
100/p10 ZG8a
B013/ 203
TA20-300GE 40m/s
100/p10 ZG9a
B013/ 204
B002/140 ZS25/27GE-mn20/370-2/p6
B002/141 ZS25/27GE-mn40/370-2/p6
B002/142 ZS25/27GE-mn80/370-2/p6
B002/143 ZS25/27GE-mn120/370-2/p6
B002/148 ZS25/27GE-mn20/450-2/p6
B002/149 ZS25/27GE-mn40/450-2/p6
B002/150 ZS25/27GE-mn80/450-2/p6
B002/151 ZS25/27GE-mn120/450-2/p6
đồng hồ đo lưu lượng Hontzsch B002/152 ZS25/27GE-mn20/500-2/p6
B002/153 ZS25/27GE-mn40/500-2/p6
B002/154 ZS25/27GE-mn80/500-2/p6
B002/155 ZS25/27GE-mn120/500-2/p6
B005/011 ZS14/15-110GA-mc40/100/p2
Hontzsch Vietnam B005/013 ZS14/15-360GA-mc40/100/p2
B014/000 ZS30GA-md20/140/p6
B014/060 ZS30GFA-md20/140/p6
B014/100 ZS30GE-md20T/100/p10
B014/101 ZS30GE-md20T/260-2/p10
B014/102 ZS30GE-md20T/350-2/p10
B014/106 ZS30GE-md20A/100/p10
B014/160 ZS30GFE-md20T/100/p10
B014/161 ZS30GFE-md20T/260-2/p10
B014/162 ZS30GFE-md20T/350-2/p10
B014/300 ZS30GT-md20/100/p10
B014/360 ZS30GFT-md20T/100/p10
B014/500 ZSR30GA-md20/140/p6
B014/501 ZSR30GE-md20T/100/p6
B014/502 ZSR30GT-md20/100/p6
B014/503 ZSR30GE-md20T/240-2/p6
B014/504 ZSR30GT-md20/240-2/p6
B002/000 ZS25GA-mn20/140/p6
B002/001 ZS25GA-mn40/140/p6
B002/002 ZS25GA-mn80/140/p6
B002/003 ZS25GA-mn120/140/p6
B002/060 ZS25GFA-mn20/140/p6
B002/061 ZS25GFA-mn40/140/p6
B002/100 ZS25GE-mn20/100/p10
B002/101 ZS25GE-mn40/100/p10
B002/102 ZS25GE-mn80/100/p10
B002/103 ZS25GE-mn120/100/p10
B002/112 ZS25GE-mn20/260-2/p10
B002/113 ZS25GE-mn40/260-2/p10
B002/114 ZS25GE-mn80/260-2/p10
B002/115 ZS25GE-mn120/260-2/p10
B002/124 ZS25GE-mn20/370-2/p0
B002/125 ZS25GE-mn40/370-2/p0
B002/126 ZS25GE-mn80/370-2/p0
B002/127 ZS25GE-mn120/370-2/p0
B002/132 ZS25GE-mn20/450-2/p0
B002/133 ZS25GE-mn40/450-2/p0
B002/134 ZS25GE-mn80/450-2/p0
B002/135 ZS25GE-mn120/450-2/p0
B002/136 ZS25GE-mn20/500-2/p0
B002/137 ZS25GE-mn40/500-2/p0
B002/138 ZS25GE-mn80/500-2/p0
B002/139 ZS25GE-mn120/500-2/p0
B002/160 ZS25GFE-mn20/100/p10
B002/161 ZS25GFE-mn40/100/p10
B002/162 ZS25GFE-mn20/260-2/p10
B002/163 ZS25GFE-mn40/260-2/p10
B002/165 ZS25GFE-mn120/100/p10
B002/400 ZS25GT-mn20/100/p10
B002/401 ZS25GT-mn40/100/p10
B002/402 ZS25GT-mn80/100/p10
Hontzsch Vietnam B002/403 ZS25GT-mn120/100/p10
B002/412 ZS25GT-mn20/260-2/p10
B002/413 ZS25GT-mn40/260-2/p10
B002/414 ZS25GT-mn80/260-2/p10
B002/415 ZS25GT-mn120/260-2/p10
B002/460 ZS25GFT-mn20/100/p10
B002/461 ZS25GFT-mn40/100/p10
B002/500 ZSR25GA-mn20/140/p6
B002/501 ZSR25GA-mn40/140/p6
B002/502 ZSR25GA-mn80/140/p6
B002/503 ZSR25GA-mn120/140/p
B002/504 ZSR25GE-mn20/100/p6
B002/505 ZSR25GE-mn40/100/p6
B002/506 ZSR25GE-mn80/100/p6
đồng hồ đo lưu lượng Hontzsch B002/507 ZSR25GE-mn120/100/p6
B002/508 ZSR25GT-mn20/100/p6
B002/509 ZSR25GT-mn40/100/p6
B002/510 ZSR25GT-mn80/100/p6
B002/511 ZSR25GT-mn120/100/p6
B002/512 ZSR25GE-mn20/240-2/p6
B002/513 ZSR25GE-mn40/240-2/p6
B002/514 ZSR25GE-mn80/240-2/p6
B002/515 ZSR25GE-mn120/240-2/p6
B002/516 ZSR25GT-mn20/240-2/p6
B002/517 ZSR25GT-mn40/240-2/p6
B002/518 ZSR25GTmn80/240-2/p6
B002/519 ZSR25GT-mn120/240-2/p6
B002/560 ZSR25GFA-mn40/140/p6
B002/561 ZSR25GFE-mn20/100/p6
B002/562 ZSR25GFE-mn40/100/p6
B005/112 ZS18GE-mc20T/100/p10
B005/113 ZS18GE-mc40T/100/p10
B005/114 EURODODO.COM /100/p1
B005/115 ZS18GE-mc20T/240-2/p10
B005/116 ZS18GE-mc40T/240-2/p10
B005/117 ZS18GE-mc80T/240-2/p10
B005/160 ZS18GFE-mc20T/100/p10
B005/161 ZS18GFE-mc40T/100/p10
B005/162 ZS18GFE-mc20T/240-2/p10
B005/163 ZS18GFE-mc40T/240-2/p10
B005/412 ZS18GT-mc20/100/p10
B005/413 ZS18GT-mc40/100/p10
B005/414 ZS18GT-mc80/100/p10
B005/415 ZS18GT-mc20/240-2/p10
B005/416 ZS18GT-mc40/240-2/p10
B005/417 ZS18GT-mc80/240-2/p10
B005/460 ZS18GFT-mc20/100/p10
B005/461 ZS18GFT-mc40/100/p10
B005/462 ZS18GFT-mc20/240-2/p10
B005/463 ZS18GFT-mc40/240-2/p10
B002/190 ZS25/25-250GE/100/p10/ZG4
B002/190-UFA ZS25/25-250GFE/100/p10/ZG4
B002/191 ZS25/25-350GE/100/p10/ZG4
B002/191-UFA ZS25/25-350GFE/100/p10/ZG4
B002/192 ZS25/25-450GE/100/p10/ZG4
B002/192-UFA ZS25/25-450GFE/100/p10/ZG4
B002/193 ZS25/25-550GE/100/p10/ZG4
B002/193-UFA ZS25/25-550GFE/100/p10/ZG4
B002/194 ZS25/25-650GE/100/p10/ZG4
B002/194-UFA ZS25/25-650GFE/100/p10/ZG4
B002/195 ZS25/25-250GE/260/p10/ZG4
B002/195-UFA ZS25/25-250GFE/260/p10/ZG4
B002/196 ZS25/25-350GE/260/p10/ZG4
B002/196-UFA ZS25/25-350GE/260/p10/ZG4
B002/197 ZS25/25-450GE/260/p10/ZG4
B002/197-UFA ZS25/25-450GE/260/p10/ZG4
B002/198 ZS25/25-550GE/260/p10/ZG4
B002/198-UFA ZS25/25-550GE/260/p10/ZG4
B002/199 ZS25/25-650GE/260/p10/ZG4
B002/199-UFA ZS25/25-650GE/260/p10/ZG4
B002/200 ZS25/25-250GE/370/p10/ZG4
B002/200-UFA ZS25/25-250GFE/370/p10/ZG4
B002/201 ZS25/25-350GE/370/p10/ZG4
B002/201-UFA ZS25/25-350GFE/370/p10/ZG4
B002/202 ZS25/25-450GE/370/p10/ZG4
B002/202-UFA ZS25/25 -450GE/370/p10/ZG4
đồng hồ đo lưu lượng Hontzsch B002/203 ZS25/25-550GE/370/p10/ZG4
B002/203-UFA ZS25/25-550GE/370/p10/ZG4
B002/204 ZS25/25-650GE/370/p10/ZG4
B002/204-UFA ZS25/25-650GE/370/p10/ZG4
B002/205 ZS25/25-250GE/500/p10/ZG4
B002/205-UFA ZS25/25-250GE/500/p10/ZG4
B002/206 ZS25/25-350GE/500/p10/ZG4
B002/206-UFA ZS25/25-350GE/500/p10/ZG4
B002/207 ZS25/25-450GE/500/p10/ZG4
B002/207-UFA ZS25/25-450GE/500/p10/ZG4
B002/208 ZS25/25-550GE/500/p10/ZG4
B002/208-UFA ZS25/25-550GE/500/p10/ZG4
B002/209 ZS25/25-650GE/500/p10/ZG4
B002/209-UFA ZS25/25-650GE/500/p10/ZG4
B014/109 ZS30/30-250GE-md3T/350/p6/ZG4
B014/109-UFA ZS30/30-250GE-md3T/350/p6/ZG4
B014/110 ZS30/30-350GE-md3T/350/p6/ZG4
B014/110-UFA ZS30/30-350GE-md3T/350/p6/ZG4
B014/111 ZS30/30-450GE-md3T/350/p6/ZG4
B014/111-UFA ZS30/30-450GE-md3T/350/p6/ZG4
B014/112 ZS30/30-550GE-md3T/350/p6/ZG4
B014/112-UFA ZS30/30-550GE-md3T/350/p6/ZG4
B014/113 ZS30/30-680GE-md3T/350/p6/ZG4
B014/113-UFA ZS30/30-680GE-md3T/350/p6/ZG4
B014/129 ZS30/30-250GE-md3T/100/p6/ZG4
B014/129-UFA ZS30/30-250GE-md3T/100/p6/ZG4
B014/130 ZS30/30-350GE-md3T/100/p6/ZG4
B014/130-UFA ZS30/30-350GE-md3T/100/p6/ZG4
B014/131 ZS30/30-450GE-md3T/100/p6/ZG4
B014/131-UFA ZS30/30-450GE-md3T/100/p6/ZG4
B014/132 ZS30/30-550GE-md3T/100/p6/ZG4
đồng hồ đo lưu lượng Hontzsch B014/132-UFA ZS30/30-550GE-md3T/100/p6/ZG4
B014/133 ZS30/30-680GE-md3T/100/p6/ZG4
B014/133-UFA ZS30/30-680GE-md3T/100/p6/ZG4
B002/255 ZS25/25-250GFE/100/p10/ZG5 Ex-d
B002/256 ZS25/25-350GFE/100/p10/ZG5 Ex-d
B002/257 ZS25/25-450GFE/100/p10/ZG5 Ex-d
B002/258 ZS25/25-550GFE/100/p10/ZG5 Ex-d
B002/259 ZS25/25-650GFE/100/p10/ZG5 Ex-d
B002/260 ZS25/25-250GE/260/p10/ZG5 Ex-d
B002/261 ZS25/25-350GE/260/p10/ZG5 Ex-d
B002/262 ZS25/25-450GE/260/p10/ZG5 Ex-d
B002/263 ZS25/25-550GE/260/p10/ZG5 Ex-d
B002/264 ZS25/25-650GE/260/p10/ZG5 Ex-d
B002/265 ZS25/25-250GE/370/p10/ZG5 Ex-d
B002/266 ZS25/25-350GE/370/p10/ZG5 Ex-d
B002/267 ZS25/25-450GE/370/p10/ZG5 Ex-d
B002/268 ZS25/25-550GE/370/p10/ZG5 Ex-d
B002/269 ZS25/25-650GE/370/p10/ZG5 Ex-d
B002/270 ZS25/25-250GE/500/p10/ZG5 Ex-d
B002/271 ZS25/25-350GE/500/p10/ZG5 Ex-d
B002/272 ZS25/25-450GE/500/p10/ZG5 Ex-d
B002/273 ZS25/25-550GE/500/p10/ZG5 Ex-d
B002/274 ZS25/25-650GE/500/p10/ZG5 Ex-d
B002/280 ZS25/25-250GFT/100/p10/ZG5 Ex-d
B002/281 ZS25/25-350GFT/100/p10/ZG5 Ex-d
B002/282 ZS25/25-450GFT/100/p10/ZG5 Ex-d
B002/283 ZS25/25-550GFT/100/p10/ZG5 Ex-d
B002/284 ZS25/25-650GFT/100/p10/ZG5 Ex-d
B002/285 ZS25/25-250GFT/260/p10/ZG5 Ex-d
B002/286 ZS25/25-350GFT/260/p10/ZG5 Ex-d
B002/287 ZS25/25-450GFT/260/p10/ZG5 Ex-d
B002/288 ZS25/25-550GFT/260/p10/ZG5 Ex-d
B002/289 ZS25/25-650GFT/260/p10/ZG5 Ex-d
B002/290 ZS25/25-250GFT/370/p10/ZG5 Ex-d
B002/291 ZS25/25-350GFT/370/p10/ZG5 Ex-d
B002/292 ZS25/25-450GFT/370/p10/ZG5 Ex-d
B002/293 ZS25/25-550GFT/370/p10/ZG5 Ex-d
B002/294 ZS25/25-650GFT/370/p10/ZG5 Ex-d
B005/200 ZS16GFA/100/p3/2m/ZG1
B005/201 ZS16GFA/100/p3/3,5m/ZG1
B005/202 ZS16GFA/100/p3/5m/ZG1
B005/210 ZS16GFE/100/p6/2m/ZG1
B005/211 ZS16GFE/100/p6/4m/ZG1
B005/212 ZS16GFE/100/p6/6m/ZG1
B005/220 ZS16GFE/260/p6/2m/ZG2
B005/221 ZS16GFE/260/p6/4m/ZG2
B005/222 ZS16GFE/260/p6/6m/ZG2
B005/230 ZS16GE/370/p6/2m/ZG2
B005/231 ZS16GE/370/p6/4m/ZG2
B005/232 ZS16GE/370/p6/6m/ZG2
B005/240 ZS16GFT/100/p6/2m/ZG1
B005/241 ZS16GFT/100/p6/4m/ZG1
B005/242 ZS16GFT/100/p6/6m/ZG1
B005/250 ZS16GFT/260/p6/2m/ZG2,
B005/251 ZS16GFT/260/p6/4m/ZG2,
B005/252 ZS16GFT/260/p6/6m/ZG2,
đồng hồ đo lưu lượng Hontzsch TA20-500GE 60m/s
100/p10 ZG8a
B013/205
TA20-300GE 60m/s
100/p10 ZG9a
B013/206
TA20-500GE 40m/s
240/p10 ZG8a
B013/207
TA20-300GE 40m/s
240/p10 ZG9a
B013/208
TA20-500GE 60m/s
240/p10 ZG8a
B013/209
TA20-300GE 60m/s
240/p10 ZG9a
Hontzsch Vietnam B013/210
ZS30/30-250GE-md3T/100/p6/ZG4,ext. e-unit nec. / v/FA, Article No.b014/129
ZS30/30-350GE-md3T/100/p6/ZG4,ext. e-unit nec. / v/FA, Article No.b014/130
ZS30/30-450GE-md3T/100/p6/ZG4,ext. e-unit nec. / v/FA, Article No.b014/131
ZS30/30-550GE-md3T/100/p6/ZG4,ext. e-unit nec. / v/FA, Article No.b014/132
ZS30/30-680GE-md3T/100/p6/ZG4,ext. e-unit nec. / v/FA, Article No.b014/133
đồng hồ đo lưu lượng Hontzsch Design ‘+350 °C’ / ext. eval. unit
ZS30/30-250GE-md3T/350/p6/ZG4,ext. e-unit nec. / v/FA, Article No.b014/109
ZS30/30-350GE-md3T/350/p6/ZG4,ext. e-unit nec. / v/FA, Article No.b014/110
ZS30/30-450GE-md3T/350/p6/ZG4,ext. e-unit nec. / v/FA, Article No.b014/111
ZS30/30-550GE-md3T/350/p6/ZG4,ext. e-unit nec. / v/FA, Article No.b014/112 ZS30ZG4
ZS30/30-680GE-md3T/350/p6/ZG4,ext. e-unit nec. / v/FA, Article No.b014/113Qúy khách hàng có nhu cầu tìm kiếm báo giá đồng hồ đo lưu lượng Hontzsch, cảm biến lưu lượng Hontzsch, cảm biến Hontzsch, bộ van điều khiển lưu lượng khí gas Hontzsch, cảm biến nhiệt độ Hontzsch. Vui lòng liên hệ đại lý Hontzsch Việt Nam để được hỗ trợ nhanh chóng.

Nguồn nhập khẩu chính hãng: www.hoentzsch.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *