Bơm Leistritz Vietnam Đại lý bơm trục vít Leistritz Germany

leistritz vietnam

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI BƠM LEISTRITZ VIETNAM

Đại lý Leistritz tại Việt Nam – Leistritz Vietnam chuyên nhập khẩu và phân phối bơm Leistritz gồm dòng bơm trục vít Leistritz, bơm dầu Leistritz, bơm thủy lực, bơm nhiên liệu, phốt – phớt bơm, ron đệm seal kit vành chèn…

Ngoài dòng bơm Leistritz bán chạy tại EuroDodo, chúng tôi còn tư vấn và cung cấp nhiều thương hiệu bơm trục vít khác từ Châu Âu sẽ đáp ứng lựa chọn tối ưu cho bạn

Leistritz xuất xứ Đức

Đại lý nhập khẩu cung cấp và bảo hành chính hãng toàn quốc

Sản phẩm được bảo hành theo tiêu chuẩn Leistritz Germany

Ngoài ra chúng tôi bán chạy dòng: BƠM IMO của Thụy Điển

MODEL BƠM TRỤC VÍT LEISTRITZ CẤP Ở VIET NAM

Stand-by Lub. Oil Pump for ME MaK M43C engine
Complete pump , LEISTRITZ, Type: L3NG-160/140
Serial Number: 127196-000 LEISTRITZ 65163.001 13ME-32-64
Leistritz Screw Pump L3NG-52/104
Leistritz L3NG-25/35
Leistritz L3NG-25/50 Pump
Leistritz L3NG-45/90 Screw Pump
LEISTRITZ L3HF-070-/112 IF0KS0-G 126733-000
LEISTRITZ L3MF-045/070 IF0KUI-G L3MF045070IF0KUIG
Leistritz L3NK40/56AF0G1_G
Leistritz L3NG-045/090
Leistritz L3NK 4072 AF0GI-6 Triple screw pump
L3N
L3M
L3H
Leistritz vietnam L3V/U
L4
L5
L3HF/L3HG
L3V/U
L4NG/MG/HG
L4NC
L5NG/NT
PUMP SKIDS
L2NG 126 180 ISOGI-G
L2NT 126 210 IFOGA-G
bơm dầu Leistritz L3M 38 76
L3MF 38 76 AFHKU-G
L3MF 45 90
L3MG 52 85 AHOKI-G
L3MG 60 120 AFOGI-G
L3NF 38 60
bơm Leistritz L3NF 38 76 AFOUN-G
L3NF 45 70
L3NF 45 90
L3NF 60 160
L3NF 70 112
bơm trục vít Leistritz L3NG 20
L3NG 25 35 AFOUI-G
L3NG 32 45 AFOUI G
L3NG 38
L3NG 38 60 AFOUI-G
L3NG 45 90
L3NG 52 104 AFOUI-G
L3NG 70 112 AFOUI-G
Leistritz vietnam L3NG 20 40 AFOUI-G
L3NG 25 50 AFOUI-G
L3NG 32 64
L3NG 38 76 AFOUI-G
L3NG 38 80
L3NG 45 70 AFOUI-G
L3NG 60 96 AFOUI-G
L3NG 100 172 ASOUI-G
L3NG 25
L3NG 32 45
L3NG 32 64 AFOUI-G
L3NG 38 60
L3NG 45 70 AFOUI-G
L3NG 52 85 AFOUI-G
L3NG 60 120 AFOUI-G
L3NG 200 170 ASOUI-G
L4MG 126 120
L4NG 106 84 AHOKI-GQ
L4NG 140 110
L4NG 240 160 ASMKI-G
L4NG 126 78 AHOKI-G
L4NG 164 96 AHHKI-G
L4NG 126 78 AHOKR-G
L4NG 240 160 AHOKIR-G
LA62 44 SLH42 GL
LB16 40 50
bơm trục vít Leistritz LN62 104
LN126 180 80 GL
LNF 107 200 50 GL
LNS 140 122 FL GL
LNS 172 120 FL GL
Leistritz L3MF-060/096 Nr127075-001
Leistritz 7109457 type.L3MF-52/135-IFOKU-G
bơm dầu Leistritz L3MF-60/120-IFOKUI-G-XA
LEISTRITZ L2NG-106/15-IH0KI0-W sn:118088.000
LEISTRITZ Screw pump L3NG-standard Type:L3NG-045/090-AFOKII-G Serial-32485-001,132485-02
LEISTRITZ Type??L3NG-65/90 with motor
Leistritz L3MF-070/140 IFOKSO-W SN:122346-0000
leistritz L3MF-070/182
Leistritz Pumpen GmbH L3MF-060/096IFOKUI-W
Leistritz L3MF-32/83,SN:115411-001
Leistritz L3MF-038/76,SN:135095-000
Leistritz FIG2644
LEISTRITZ 128839-001??L3MF-60/156-IFOKU-G
LEISTRITZ SCREW PUMP/L3NG . 90/152,950 RPM,475 LPM AT VG 460,DN150 PN16/LEISTRITZ/MP.87.10031.H090
LEISTRITZ SCREW PUMPLEISTRITZ L3NG . 80/160,950 RPM,416 LPM AT VG 460,DN150 PN16
LEISTRITZ SCREW PUMP/L3NG . 60/120, 950 RPM, 170 LPM AT VG 460,DN80, PN16
LEISTRITZ M-NR.114802-003 TYP 3MF-70/140 FOKS-W
bơm Leistritz L3MF-70/140IFOKS -W
LEISTRITZ PUMPEN GMBH L3MF-070-140IFOKUI-G 127788-008
LEISTRITZ PUMPEN GMBH L3 MF-80/I60-IFOKSO-G 129208-004
leistritz S-26251-003 TYP L3MI-060/120 II OK11-0
LEISTRITZ L3MF-070/140-IFOKUI-G,PN:129270-00+
LEISTRITZ L3MF-090/180-IFOKSO-G
bơm trục vít Leistritz m.nr 55371.001,booster
LEISTRITZ PUMP HOUSING\001\B 160 8048(FOR SCREW PUMP/L426 098\117455
LEISTRITZ L3MF-090/152 IFOKSO-G SN:130493-001 9001080068
LEISTRITZ L3MF-032/064 IFOKSO-G SN:130494-002 9001080033
LEISTRITZ L3 MF-045/090 IFOKSO-G SN:129209-003 9001080033
LEISTRITZ PUMPEN GMBH L3MF-090/152IFOKSO-G sn??130493-001 9001080068
LEISTRITZ L3MF-032/064 IFOKSO-G sn:130494-002 9001080033
bơm dầu Leistritz L3 MF-045/090-IFOKSO-G sn:129209-003 9001080033
LEISTRITZ L3MF-60/96-1FOKTO-G
LEISTRITZ L3MF-100/200-1FOGSO-G
LEISTRITZ L3MG-125/210-1HOKIO-G
LEISTRITZ L3MF-80/160-1FOKTO-G
LEISTRITZ PUMP HOUSING\LEISTRITZ PUMPEN GMBH\SCREW PUMP/L426 098\117455??001\001\B 160 8048
LEISTRITZ LEISTRITZ
LEISTRITZ LEISTRITZ
LEISTRITZ LEISTRITZ
LEISTRITZ LEISTRITZ
LEISTRITZ LEISTRITZ
LEISTRITZ LEISTRITZ
LEISTRITZ L4NG-345/138-A O-ring 015 HOKRO-G
Leistritz vietnam 121073-001 L3MG-070/112-ASOGI-G
LEISTRITZ L3MF-45/90-1FOKT-O. S/N 11 8654.001-002 L3MF-060/096-IFOKUI-G
L2NG-126/180/SN:131752-000 /L2NG-126/180-ISOGIA-G
L2NG-116/190/SN:131753-001 L2NG-116/190-ISOGIA-G
SERIAL NO. 105526001
LEISTRITZ L3MG80/160IA0KI-W
Leistritz L3MF-070/140 IFOKSO-W SN:12346-0000
Leistritz L3M F 80/132 IFOKS-W L3M F-080/132- IFOKSO-W L3M F 80/132 IFOKS-W
LEISTRITZ PUMPEN GMBH L3MF-38/98 IFOKU-G
leistritz L3MF 70/112 IFOKU-W,78-022-4-5
Leistritz L3MF 70/112 IFOKU-W||78-022-4-31
Leistritz L3MF 70/112 IFOKU-W||78-022-4-46
Leistritz L3MF 70/112 IFOKU-W||78-022-4-52
LEISTRITZ L3MF32/45
LEISTRITZ L3MF52/85
leistritz S-28677-000 type. L3MF-060/096 IF0KUI-G
LEISTRITZ PUMPEN GMBH RITZBLOC25-160.2
leistritz L3MF-080/160 IFOKO-W ,S.-09242-002
leistritz lube pump LNS-140/122
LEISTRITZ PUMP|L3 MF-038/076-IFOKUI-G,INTERCHANGEABLE WITH S/N 112903.002
LEISTRITZ PUMPEN GMBH L3MF-80/160
LEISTRITZ PUMPEN L3MF-100/172-IFOKTO-W,123895000
LEISTRITZ L3NG-045/090
LEISTRITZ L3MF45-70
LEISTRITZ MOTOR MD090LA2/4
leistritz PUMP L3NG-032/064
LEISTRITZ PUMPEN GMBH L2MF-032/064IFOKSO-G 130494-002
LEISTRITZ PUMPEN GMBH L2MF-090/152IFOKSO-G 130493-001
LEISTRITZ PUMPEN GMBH L2MF-45/90IFOKSO-G 129209-003
bơm Leistritz L3MF-032/064 IFOKSO-G 130494-002
LEISTRITZ PUMPEN GMBH L3MF-090/152IFOKSO-G 130493-001
LEISTRITZ PUMPEN GMBH L3 MF-45/90-IFOKSO-G
LEISTRITZ PUMPEN L3MF-032/064 IFOKSO-G
bơm dầu Leistritz L3MF-090/152IFOKSO-G
LEISTRITZ PUMPEN 126772-000 L3MF-070/140 IFOKUI-G
LEISTRITZ L3MF 60/96 IFOKS-W
LEISTRITZ L3MF 45/90 IFOKS-W
bơm trục vít Leistritz L3MF 80/132 IFOKS-W
LEISTRITZ L3MF 70/140 IFOKS-W
LEISTRITZ L3NG-060/120-AFOKLL-G
LEISTRITZ L3NG-090/152-AFOKLL-G
LEISTRITZ L3NG-080/160-AFOKLL-G
LEISTRITZ L3MF 60/96 P=0.9MPA ,220L/MIN Nr.61736.002
Leistritz L3NG-180/205-ASOKII-G SN:121079-002
LEISTRITZ L3NG-225/220-ASOKII-G
LEISTRITZ PUMPEN L3MF-60/156-IFOKU-G + 1LA7133-4AA61-Z
LEISTRITZ L3BF-45/70-IFOKA-N-S
Leistritz L3NG-200/210 S.-210/8-003 ASOKII-G
LEISTRITZ L3ME52/104 No.62253.001
LEISTRITZ L3Ng-038/076-AFOKII-G 130502-001
LEISTRITZ L3MF-090/180-IF0KS0-G
LEISTRITZ PUMPEN GMBH L3MF-070/140-IFOKUI-G
LEISTRITZ PUMPEN L3MF-060/096 Nr:125493-001
LEISTRITZ L3MF-032/64GFOKS-G S/N 118516-002Qúy khách hàng có nhu cầu tư vấn báo giá bơm Leistritz, bơm trục vít Leistritz, bơm dầu Leistritz, bơm nhiên liệu, bơm thủy lực, phốt – phớt bơm, ron đệm seal kit vành chèn… Vui lòng liên hệ đại lý Leistritz vietnam để được hỗ trợ tốt nhất.

Nguồn nhập khẩu chính hãng: https://pumps.leistritz.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *