Flomatic Vietnam Đại lý van Flomatic van một chiều Flomatic

VAN FLOMATIC VIETNAM

ĐẠI LÝ VAN FLOMATIC VIETNAM

Đại lý van Flomatic tại Việt Nam ( Flomatic Vietnam ) chuyên nhập khẩu và phân phối van một chiều Flomatic, van điều tiết Flomatic, van tiết lưu Flomatic, van giảm áp Flomatic, van bướm Flomatic, van xả Flomatic, van thủy lực Flomatic, van cổng, van điều hướng, van điều khiển, van kim, van bi Flomatic, van giảm áp…

Air Release / Vacuum Valve / Automatic Control / Valve Backflow / Preventer Break Off Plug / Butterfly Valve / Check Valve / Cycle Gard® Flow Control Foot Valve / Gate Valve / Plug Valve / Quarter Turn Ball Valve / Strainers VFD Valve

Flomatic xuất xứ Mỹ
Đại lý nhập khẩu cung cấp bảo hành toàn quốc
Sản phẩm được bảo hành chính hãng theo tiêu chuẩn Flomatic USA

Thời điểm hiện tại dòng van tương tự Flomatic cũng xuất xứ USA đó là VAN VONBERG được EuroDodo phân phối nhiều tại Viet Nam

TYPE VAN BƯỚM – MỘT CHIỀU – ĐIỀU KHIỂN FLOMATIC CẤP Ở VIET NAM

Flomatic PRZE 2″ Check Valve
Flomatic Valve 4221LE 1-1/4 MX1 Enviro Check
7961E 1″ Flomatic Inline Check Valve
van giảm áp Flomatic 4221LE Enviro Check Valve 1-1/4″ MX 1″ F LE
DANFOSS FLOMATIC ENVIRO 3/4″ FOOT VALVE 60SE 4100E
van xả Flomatic 3/4″ Brass Check Valve Part No. 4030
Flomatic Model 78, 2183 Swing Check Valve Size 4″
FLOMATIC 4104 FOOT VALVE 1 1/2″-60S
van Flomatic 4031DI, 1” 80DI check valve
100MLE 1-1/4″ M x 1″F
100ME 1-1/4″ M x 1-1/4″F
van điều tiết Flomatic 100ME 1-1/2″ M x 1-1/4″F
80ME & 100ME HEADLOSS CHART
100MLES 1-1/4″M x 1″F
100MLES Headloss Chart
van một chiều Flomatic Valves Flo-Coat 2044 3″ Port Ball Check Valve 50 NWOB
FLOMATIC 030000069
van thủy lực Flomatic 4030E 3/4″ Check Valve 5YN04 5YM04
Flomatic Vietnam Check Valve 2 3/8″ 7937MDW8EUPLG
Flomatic 4032DIVFD, 1-1/4″ 80DI-VFD DI check valve, UPC
1″M x 1″F 4071EVFD
1-1/4″M x 1″F* 4221LE
1-1/4″M x 1-1/4″F 4242E
1-1/2″M x 1-1/4″F 4223E
2″M x 2″F 4079E
van bướm Flomatic 7071E
FLOMATIC 4062E 1.25″5118E 5159E 4029E 4030E Flomatic Viet nam 4031E 4032E 4033E 4034E 4035E 4036E 4037E 80ME-ENVIRO CHECK 4071E 4079E 80AE-ENVIRO CHECK 4040E 4041E 4042E 4043E 4044E 4045E 4046E 4047E 7981E 7983E 7982E 7984E 80BE-ENVIRO CHECK 4050E 4051E 4052E 4053E 4054E 4055E 4056E 4057E van bướm Flomatic 7971E 7972E 7973E 7974E 80CE-ENVIRO CHECK 4061E 4062E 4063E 4064E 4065E 80XBE-ENVIRO CHECK 7961E 7963E 7964E 7965E 100E-ENVIRO CHECK 4030E 4201E 4201LE 4202E 100ME-ENVIRO CHECK 4071E 4221LE 4242E Flomatic Vietnam 4223E 100XLE-ENVIRO CHECK 4201XLE 4242XLE 80MDI-VFD DUCTILE IRON 4084VFD 100DPE-ENVIRO CHECK 4231E 80HTE-ENVIRO CHECK 5118HTE 5159HTE 4029HTE 4030HTE 4031HTE 4032HTE 4033HTE 4034HTE 4035HTE 4036HTE van một chiều Flomatic 4037HTE 80EVFD/100EVFD-ENVIRO CHECK 4201EVFD 4202EVFD 4033EVFD 4034EVFD 4035EVFD 4036EVFD 4037EVFD 70- Auto-Drain van Flomatic 4501PX 4501SSX 10 PSI – open pressure – optional 4501P 4501SS 80MDW VFD 7937MDWEU 7936MDWEU 7938MDWEU 7939MDWEU 7939MDW8L 4088MDW8L 4089MDW8L 4090MDW8L 4091MDW8L 4092MDW8L 4093MDW8L 80DI-VFD 7937VFD 7936VFD 7938VFD 7939VFD 4088VFD 4089VFD 4090VFD 80DI8R-VFD 7938-1VFD 7939-1VFD van điều tiết Flomatic 4089-1VFD 4090-1VFD 80DI 4031DI 4032DI 4033DI 7937 7936 7938 7939 4088 4089 4090 80DIX 7938DIX 7939DIX 4089DIX Flomatic Viet nam 4090DIX 4091DIX 4092DIX 80DI8R 7938-1 7939-1 4088-1 4089-1 4090-1 100MDI 4221LDI 4242LDI 4084VFD BREAK-OFF PLUG 76098-2 76098-3 76098-6 76098-7 76098 76098-8 van xả Flomatic 76098-11 80DIA 4041DI 4042DI 4043DI 4044DI 4045DI 4046DIX 4047DIX 80DIB 4051DI 4052DI 4053DI 4054DI 4055DI 4056DIX 4057DIX COMPOSITE BREAK-OFF PLUG- 76098P 80DI Turbo 4091T 80MDI 4083 4077 4075 4087 4081VFD 80DICL 7937CL 7938CLVFD 7939CLVFD 4088CLVFD 4089CLVFD 7937MCL 7938MCLVFD 7939MCLVFD 4088MCLVFD 4089MCLVFD 80DI-CLVFD 82DP 80MDI-VFD 82DI-VFD 4093VFD 4095VFD 4096VFD 4084VFD 4083VFD 4077VFD 4075VFD 4087VFD 4081VFD 4094DP 4095DP 4096DP 4097DP 816HS 816 816FL YV2501-X-0100 YV3751-X-0100 YV5001-X-0100 YV7501-X-0100 YV0011-X-0100 YV1251-X-0100 YV0151-X-0100 YV0021-X-0100 YV0014-X-0100 YV1254-X-0100 YV0154-X-0100 YV0024-X-0100 YV001110107-08 YV001110107-10 YV001110107-15 YV001110107-20 YV001110107-30 80SS/100SS 4031SS2 4201SS2 4201LSS2 4202SS2 4032SS2 4033SS2 4034SS2 100MSS 4219SS 4218SS 4220SS 4221LSS2 (CAST) 4242SS2 (CAST) 4242LSS2(CAST) van bướm Flomatic 100XLSS 4201XLSS2 van điều tiết Flomatic 4242XLSS2 80SSA 80SSXA 4041SS2 4042SS2 4043SS2 4044SS2 7981SS2 7983SS2 7982SS2 7984SS2 80SSB 4 0 51SS2 4 0 52SS2 4 0 53SS2 4 0 54SS2 7 9 71SS2 7 9 Flomatic Vietnam 72SS2 7 9 73SS2 7 9 74SS2 80S6CL 7937S6CL 7938S6CL 7939S6CL 4088S6CL 4089S6CL 80SSC 4061SS2 4062SS2 80SSXB 7961SS2 7963SS2 80S6MCL 7937S6MCL 7938S6MCL 7939S6MCL 4088S6MCL 4089S6MCL 80S6 4031S6 4032S6 4033S6 4034S6 7938S6 7939S6 4089S6 4090XSS 4091XSS 80S6VFD 4034S6VFD 7938S6VFD 7939S6VFD 4088S6VFD 4089S6VFD van thủy lực Flomatic 4090XSSVFD 82S6VFD 4093S6VFD 4095S6VFD 4096S6VFD 812X 812XT 80MS6VFD 2420XT 2421XT 2422XT 2423XT 2424XT 2425XT 2426XT 2427XT 2428XT 2429XT 2430XT 2431XT 2420X 2421X 2422X 2423X 2424X 2425X 2426X 2427X 2428X 2429X 2430X 2431X 2432X 4084S6VFD 4083S6VFD 4077S6VFD 4081S6VFD VALVE BODY FOR 812XT 2420J 2421J 2422J 2423J 2424J 2425J 2426J 2427J 2428J 80SL 7937SL 7936SL 7938SL 7939SL 4088SL 4089SL van một chiều Flomatic 4090SL 4 0 2 B T R 4 0 2 B T 4 0 2 B T R 2 4 0 2 B T 2 402S6R 402S6 2239BT 2240BT 2241BT van Flomatic 2242BT 2243BT 2244BT 2245BT 2247BT 2248BT 2249BT 2250BT 2251BT 2252BT 2254BT 2240BT2 2241BT2 2242BT2 2243BT2 2244BT2 2245BT2 Flomatic Viet Nam 2247BT2 2248BT2 2249BT2 2250BT2 2239S6 2240S6 2241S6 2242S6 2244S6 2245S6 2248S6 2249S6 2250S6 2251S6 SPLIT DISC 2 ” 3000 21/2″ 3001 3″ 3002 4″ 3003 5″ 3004 6″ 3005 8″ 3006 10″ 3007 12″ 3008 14″ 3509 16″ 3510 18″ 3511 20″ 3512 24″ 3513 888R / 888 2″ 2434R 21/2″ 2432R 3″ 2435R 4″ 2436R 5″ 2433R 6″ 2437R 8″ 2438R 8″ 2438R-2 10″ 2439R 2″ 2434 21/2″ 2432 3″ 2435 4″ 2436 5″ 2433 6″ 2437 8″ 2438 8″ 2438-2 10″ 2439 888S6R / 888S6 888S6 optional-Metal to Metal seat 2″ 2434S6 21/2″ van xả Flomatic 2432S6 3″ 2435S6 4″ 2436S6 6″ 2437S6 8″ 2438S6 888S6R standard-Rubber seal drip-tight 2″ 2434S6R 21/2″ 2432S6R 3″ 2435S6R 4″ 2436S6R 6″ 2437S6R 8″ 2438S6R 78- Cast iron body 21/2″ 2181 3″ 2182 4″ 2183 6″ 2185 8″ 2186 10″ 2187 78A- Ductile iron angle body 3″ 2182A 4″ 2183A 6″ 2185A 8″ 2186A 10″ 2187A 12″ 2188A 14″ 2189A 93LW- Swing check valve 2″ 2804LW 3″ 2806LW 4″ 2807LW 6″ 2809LW 8″ 2810LW 10″ 2811LW 12″ 2812LW 90LS/92LS -Cast iron body 2704LS 2706LS 3707LS 3709LS Flomatic Vietnam 3710LS 3710LS-18 2711LS 2712LS 2714LS 2716LS 2718LS 2720LS 2724LS 2730LS 90LW/92LW van bướm Flomatic 2704LW 2706LW 3707LW 3709LW 3710LW 3710LW-18 2711LW 2712LW 2714LW 2716LW 2718LW 2720LW 2724LW 2730LW 90CS/92CS- Cast iron body 2704CS 2706CS 3707CS 3709CS 3710CS 3710CS-18 2711CS 2712CS 2714CS 2716CS 2718CS 2720CS 2724CS 2730CS 745- Seat Flo-Flex , Swing Check Valve 2″ 2380 21/2″ 2381 3″* 2382 4″* 2383 6″ 2385 8″ 2386 10″ 2387 12″ 2388 14″ 2390 16″ van điều tiết Flomatic 2391 18″ 2392 20″ 2393 24″ 2394 745 WITH BACKFLUSH DEVICE- 2″ van một chiều Flomatic 2380BF 21/2″ 2381BF 3″* 2382BF 4″* 2383BF 6″ 2385BF 8″ 2386BF 10″ 2387BF 12″ 2388BF 14″ 2390BF 16″ 2391BF 18″ 2392BF 20″ 2393BF 24″ 2394BF 745 WITH POSITION INDICATOR 3″ 2382PI 4″ 2383PI 6″ 2385PI 8″ 2386PI 10″ 2387PI 12″ 2388PI 14″ 2390PI 16″ 2391PI 18″ 2392PI 20″ 2393PI 24″ 2394PI 745 WITH POSITION INDICATOR AND BACKFLUSH DEVICE 3″* 2382BFPI 4″* 2383BFPI 6″ 2385BFPI 8″ 2386BFPI 10″ 2387BFPI 12″ 2388BFPI 14″ 2390BFPI 16″ 2391BFPI 18″ 2392BFPI 20″ 2393BFPI 24″ 2394BFPI 745 WITH LIMIT SWITCH (SPDT) 3″* 2382LS 4″* 2383LS 6″ 2385LS 8″ 2386LS 10″ 2387LS 12″ 2388LS 14″ 2390LS 16″ 2391LS 18″ 2392LS 20″ 2393LS 24″ 2394LS 508- Cast iron body 1″ 3232 11/4″ van giảm áp Flomatic 3233 11/2″ 3234 2″ 3235 21/2″ 3236 3″ 2044 4″ 2045 408 & 4082 3″ 2144–2 4″ 2145–2 5″ 2143 6″ 2146 8″ 2147 10″ 2148 12″ 2149 14″ 2150 77- Auto-Vac Vacuum Breaker 4701P 4701SS 208- Cast iron body 11/4″ 2141 11/2″ 2142-0 2″ 2142 408PRX & 4082 PRX 3″ 2144–2PRX 4″ 2145–2PRX 5″ 2143PRX 6″ 2146PRX 8″ 2147PRX 10″ 2148PRX 12″ 2149PRX 14″ 2150PRX 208T- Corrosion resistant PVC body. 1″ 2131T 11/4″ 2132T 11/2″ 2133T 2″ 2134T 208B- Same as Model 208 with bosses 11/4″ 2141B 11/2″ 2142-0B 2″ 2142B 100MP- High-strength Noryl GTX 830 Body 11/4″M x 1″F van Flomatic 4221MP 11/4″M x 11/4″F 4242MP 901- Non-corrosive acetal body and guide. 3/8″ 2011 1/2″ 2000 3/4″ 2001 1″ 2030 297D / 290P 3/8″ 5359 1/2″ 5239 3/8″ 5356 1/2″ 5357 3/4″ 5358 AZURE MODEL 45 van xả Flomatic 3″ 450000060 Flomatic Vietnam 4″ 450000070 6″ 450000090 8″ 450000100 10″ 450000110 12″ 450000120 14″ 450000140 16″ 450000160 18″ 450000180 20″ 450000200 24″ 450000240 AZURE? BUTTERFLY w/ACTUATOR 3″ 450000062000 4″ 450000072000 6″ 450000092000 8″ 450000102000 10″ 450000112000 12″ 450000122000 14″ 450000142000 16″ 450000162000 18″ van thủy lực Flomatic 450000182000 20″ 450000202000 24″ 450000242000 KWIK-CLOSE 2″ 6102000 3″ 6103000 4″ 6104000 6″ 6106000 8″ 6108000 10″ 6110000 12″ 6112000 AZURE MODEL 45 (Lever Operated) 3″ 450000061 4″ 450000071 6″ 450000091 Flomatic VIỆT NAM SMART CARD FCEL SA5-SA9 DHCSA59 FCEL 6-9 DHC0609 FCEL 15-28 DHC1528 FCEL 38-250 DHC38250 SYLAX LUG (DI) 149G van bướm Flomatic 2″ 149G037290 21/2″ 149G037291 3″ 149G037292 4″ 149G037293 5″ 149G037294 6″ 149G037295 8″ 149G037296 10″ 149G037297 12″ 149G037299 SYLAX WAFER (DI) 149G (DUCTILE IRON DISC)- 2″ 1 49G010894 21/2″ 1 49G010909 3″ 1 49G010928 4″ 1 49G010955 5″ 1 49G010989 6″ 1 49G011005 8″ 1 49G016257 10″ 1 49G41010 12″ 1 49G023900 van một chiều Flomatic 2″ 149G037300 21/2″ 149G037302 3″ 149G064436 4″ 149G037305SH 5″ 149G037306 6″ 149G037307 8″ 149G037308 10″ 149G037309 12″ 149G037310 SYLAX WAFER (SS) 2″ 1 49G011266 21/2″ 1 49G011287 3″ 1 49G011297 4″ 1 49G011316 5″ 1 49G011334 6″ 1 49G011343 8″ 1 49G016281 10″ 1 49G013612 12″ 1 49G023904 GEAR OPERATOR SYLAX FULL LUG SERIES 149GA 149G037290A 149G037291A 149G037292A 149G037293A 149G037294A 149G037295A 149G037296A 149G037297A van giảm áp Flomatic 149G037299A 149G037300A 149G037302A 149G064436A 149G037305A 149G037306A 149G037307A 149G037308A 149G037309A 149G037310A 149G010894A 149G010909A 149G010928A Flomatic Vietnam 149G010955A 149G010989A 149G011005A 149G016257A 149G41010A van điều tiết Flomatic 149G023900A 149G011266A 149G011287A 149G011297A 149G011316A 149G011334A 149G011343A van Flomatic 149G016281A 149G013612A 149G023904A 60SE-ENVIRO FOOT VALVE 5820E 4100E 4101E 4102E 4103E 4104E 4105E 4106E 4107E 4108E 333E-ENVIRO FOOT VALVE 1″ 4171E 11/4″ 4172E 333DPE-ENVIRO FOOT VALVE 11/4″M x 1″F 4181E 11/2″M x 11/4″F 4182E 190D /193D / 190P 3/8″ 5619 193D 3/8″ 5726 190P 1/2 ” 5620 193D 1/2 ” 5727 190P 3/4″ 5728 190P 11/2″ 5724 190D 2 ” 5725 190D 333SS- FOOT VALVE 1″ 4171SS 11/4″ 4172SS 104P- Reinforced nylon body 3/4″ 5731 1″ 5732 11/4″ 5733 124P- FOOT VALVE- 5728P 5728PI 5725P 104PS- Features rugged high-strength noryl GTX 830 valve body 11/4″ 5733PS 357- Cast iron body 11/4″ 4962 11/2″ 4963 2″ 4964 3″ 4966 4″ 4967 6″ 4969 8″ 4970 63- Cast iron body 2″* 4764 21/2″ 4765 3″ 4766 4″ 4767 6″** 4789VFD 812XTF 1/2 ” 2420XTF 3/4″ 2421XTF 1″ 2422XTF 11/4″ 2423XTF 11/2″ 2424XTF 2″ Flomatic Viet Nam 2425XTF 21/2″ 2426XTF 3″ 2427XTF 4″ van xả Flomatic 2428XTF 5″ 2429XTF 6″ 2430XTF 8″ 2431XTF 80S6F 1″ 4031S6F 11/4″ 4032S6F 11/2″ 4033S6F 2″ 4034S6F 3″ 7938S6F 4″ 7939S6F 6″ 4089S6F 8″ 4090XSSF 10″ 4091XSSF 302BT 2″ 4763BT 21/2″ 4768BT 3″ 4769BT 4″ 4770BT 5″ 4771BT 6″ 4772BT 8″ 4774BT 10″ 4775BT 12″ 5416BT 14″ 5417BT 16″ 5418BT 18″ 5419BT 20″ 5420BT 24″ van một chiều Flomatic 5422BT 302S6 2″ 4763S6 21/2″ 4768S6 3″ 4769S6 4″ 4770S6 6″ 4772S6 8″ 4774S6 12″ 5416S6 16FL STRAINER 1″ S0014-X-0300 11/2″ S0154-X-0300 2″ S0024-X-0300 16 STRAINER 1/4″ S2501-X-0300 3/8″ S3751-X-0300 1/2″ S5001-X-0300 3/4″ S7501-X-0300 1″ S0011-X-0300 11/4″ HTTPS://EURODODO.COM S1251-X-0300 11/2″ S0151-X-0300 2″ S0021-X-0300 6P STRAINER 3/4″ 4300P 1″ 4301P 11/4″ 4302P 11/2″ 4303P 6SE STRAINER 1/2 ” 4399E 3/4″ 4300E 1″ 4301E 11/4″ 4302E 11/2″ 4303E 2″ 4304E 21/2″ 4305E 3″ 4306E 4″ 4307E 46 STRAINER 2″ 5814P 21/2″ 5815P 3″ 5816P 4″ 5817P 5″ 5821S 6″ 5822S 8″ 5824S 10″ 5825S 12″ 5826S 14″ 5827S 16″ 5828S 18″ 5829S 20″ 5830S 24″ 5832S 46T STRAINER 2″ 4364 21/2″ 4365 3″ 4366 4″ 4367 STRAINER- van bướm Flomatic 3/8″ 8711E 1/2 ” 8712E 3/4″ 8713E 1″ 8714E 11/4″ 87142E 11/2″ 87143E 2″ 87144E 21/2″ 87145 3″ 87146 4″ 87147 6″ 87148 8″ 87149 10” 87150 12” 87151 6SS STRAINER 1″ 4371SS 11/4″ 4372SS C101 THREADED/CF101/C101/CA101 C101B0B00130 C101C0B00130 C101D0B00130 C101E0B00130 C010F0B00130 CF101E1B00130 CF101F1B00130 Flomatic Vietnam CF101G1B00130 CF101J1B00130 CF101K1B00130 CF101L1B00130 CF101M1B00130 CF101N1B00130 CF101O1B00130 CF101P1B00130 CF101Q1B00130 C101C1B00130 C101D1B00130 C101E1B00130 C101F1B00130 C101G1B00130 C101J1B00130 C101K1B00130 C101L1B00130 C101M1B00130 van thủy lực Flomatic C101N1B00130 C101O1B00130 C101P1B00130 C101Q1B0013 van Flomatic C101C2B00130 C101D2B00130 C101E2B00130 C101F2B00130 C101G2B00130 C101J2B00130 C101K2B00130 C101L2B00130 C101M2B00130 van điều tiết Flomatic C101N2B00130 C101O2B00130 C101P2B00130 C101Q2B00130 C103 / CA103 C201 / CA201 C205 / CA205 C301 / CA301 C401 / CA4 01 C501 / CA501 C601 / CA601 C621 C701 / CA701 C901 / CA901 C801 / CA801 C705 / CF705 C1001 / CA1001 PRESSURE REDUCING VALVE WITH CHECK 2″ 2″ 21/2″ 3″ 4″ 6″ 8″ 10″ 12″ 6″ 8″ 10″ 12″ 11/21/2″ 3″ 4″ 6″ 8″ 10″ 12” 14” 16” 18” 20” PRESSURE GAUGES 0-100 PSI 2-PG25-100G 0-200 PSI 2-PG25-200G 0-300 PSI 2-PG25-300G 316SS BALL VALVE 1/4″ SSBV1000-02 3/8″ SSBV1000-03 1/2″ SSBV1000-05 3/4″ SSBV1000-07 1″ SSBV1000-10 11/4″ SSBV1000-12 11/2″ SSBV1000-15 2″ SSBV1000-20 PRP- 3/8″ Pressure Reducing Pilot in Unleaded 1 5 2 1 0 0 A 152100B 152100C 152100D van giảm áp Flomatic 3/8″ 149B5369 FLOW CONTROL – FC4 3/8″ FC4 BPP – Back Pressure Reducing Pilot in Stainless 160100SA 160100SB 160100SC 160100SD TEST COCKS 1/4″x1/4″ 9383397E 1/8″x1/4″ 9383395E Y STRAINER 8710E SOLENOID VALVE 1/4″ 8853 1/4″ 8862 FLOW LIMITER DEVICE (FLD) For 2”valve CIS00D-1 ACP – Accelerator Pilot in Unleaded Bronze MODEL 165 1/2 ” 165200 CV80S6 CHECK VALVE- 3/8″ 5159 1/2 ” 4029 Flomatic Viet Nam C155E BACK PRESSURE VALVE C155001E C155001ET C155002E C155101E C155101ET C155102E C150EHF / C150E-PR / C150EPEX PRESSURE REDUCING VALVE (PRV)- C150099E C150000E C150000EPEX C150001E C150001EPEX C150002E C150002EHF C150003E C150004E C150199E C150100E C150100EPEX C150101E C150101EPEX C150102E C150102EHF C150103E C150104E C150E C150ET C150EPEX CYCLE GARD I C152E C152003E C152000E C152001E C152002E C152003E C152004E C152100E C152101E C152102E van bướm Flomatic C152103E C152104E CYCLE GARD I C152ET C152001ET C152101ET .CYCLE GARD II CN101 CN1010B van một chiều Flomatic CN1010C CN1010D CN1010E CN1010F CN1011C CN1011D CN1011E CN1011F CN1011G CN1011J CN1011K CYCLE GARD HY-FLOW C152EHF C152002EHF C152102EHF CYCLE GARD IV CB152E van điều tiết Flomatic CB152001E CB152101E van xả Flomatic CB152001ET CB152101ET van Flomatic CYCLE GARD CI CIN101 CIN1021F CIN1021G CIN1020C CIN1020D CYCLE GARD CI2 CIN101-2 CIN1020C2 CIN1020D2 CYCLE GARD CNA CNA101A CNA1010B CNA1010C CNA1010D CNA1010E CNA1010F CNA1011C CNA1011D Flomatic Vietnam CNA1011E CNA1011F CNA1011G CNA1011J CNA1011K CNA1011L CNA1011M HYDROSTAT MODEL C3100E C3100E C3100E-1 C3100EB BOOSTER-IT C154 3/4″ C 1 54100 1″ C 1 54101 11/4″ C 1 54102 11/2″ C154103 2″ C 1 54104 CYCLE GARD C153 1” F C153001S6 11/4 ” Male C153002S6 MINIAIR 6500 6501 6502 6503 6504 COMBOAIR 6540 6541 6542 6543 MAXIAIR 6520 6521 6522 6523 6524 6525 WELLAIR 6560 6561 6562 6563 COMBOAIR 6540 6541 6542 6543 6BSE BUG SCREEN 4399E-1 4301E-1 4304E-1 4306E-1 SEWAIR-MINI 6600 6601 SEWAIR-MAXI 6620 6621 6622 6623 6624 SEWAIR-DUAL 6640 6641 SEWAIR-COMBO 6650 6651 6652 BACKFLUSH 2″ BF2 3″ BF3 GFAVB GF3599 GF3500 GF3501 GF3502 GF3503 GF3504 GF8080E GF8089E GF8080E GF8081E van thủy lực Flomatic GFHB8 GF800E GF8080S6 3/4″ GF8080S6 1″ GF8081S6 TEST KIT TK1 Flomatic Viet nam GF9907 GF8200 1/2″ GF8289 3/4″ GF8280 115FL 115PO 115MJ 21/2″ 8561 3″ 8562 4″ van bướm Flomatic 8563 6″ van giảm áp Flomatic 8564 8″ 8565 10″ 8566 12″ 8567 14″ 8568 16″ 8569 2″ 8560RT 21/2″ 8561RT 3″ 8562RT 4″ 8563RT 6″ 8564RT 8″ 8565RT 10″ 8566RT 12″ 8567RT 3″ 8562MJ 4″ 8563MJ 6″ 8564MJ 8″ 8565MJ 10″ 8566MJ 12″ 8567MJ 16″ 8569MJ AWWA C509 Gate Valves 109OSY 109NRS 115NPT 21/2″ 84610SY 3″ van một chiều Flomatic 84620SY 4″ 84630SY 6″ 84640SY 8″ 84650SY 10″ 84660SY 21/2″ 8461 3″ 8462 4″ 8463 6″ 8464 8″ 8465 10″ 8466 12″ van Flomatic 8467 2″ 8560NPT 3″ 8562NPT 4″ 8563NPT 6″ 8564NPT GROOVED GATE VALVE – 109G 21/2″ 8461G 3″ Flomatic Vietnam 8462G 4″ 8463G 6″ 8464G

Nhập khẩu chính hãng: www.flomatic.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *