Vonberg Vietnam Đại lý van Vonberg Van điều tiết check valve

van vonberg vietnam

ĐẠI LÝ VAN VONBERG VIETNAM

Đại lý van Vonberg Vietnam chuyên nhập khẩu và phân phối van điều tiết Vonberg, van tiết lưu Vonberg, van giảm áp Vonberg, van điều khiển Vonberg, van một chiều Vonberg, van thủy lực Vonberg, van điều hướng Vonberg, van áp lực Vonberg, van đối trọng, van bù áp Vonberg, van bi ball valve…

Directional Valves, Check Valves, Ball valve, Check Valves Poppet, Counterbalance Valves, Pressure Controls, Counterbalance Valves, Relief valve, Flow Regulating Valves, Vonberg flow regulating valves, pressure compensated valves, manifofl valve

Vonberg xuất xứ Mỹ

Đại lý nhập khẩu cung cấp và bảo hành chính hãng toàn quốc

Sản phẩm được bảo hành theo tiêu chuẩn Vonberg USA

Lưu ý: Hiện nay trên thị trường 2 dòng van Vonberg của Ý và dòng VAN GESTRA của Đức bị làm nhái rất nhiều.

MODEL VAN ĐIỀU KHIỂN TIẾT LƯU VONBERG CẤP NHIỀU Ở VIET NAM

Vonberg 10312-810 O33197 Check Valve
Vonberg 1256-0.1 Inline Flow Control
Vonberg 1256-.5F
24T13 24T5 24T16 2508 2510 2512 2516 2606 2608 2610 2612 2616 26T162 26T13 26T5 26T16 2708 2710 2712 2716 2806 2808 2810 2812 2816 van thủy lực Vonberg 28T162 28T13 28T5 28T16 31002 32004 32006 32008 6506 6508 6510 van bù áp Vonberg 6512 6516 10101-102 10101-103 10101-104
van điều khiển Vonberg 49041 hydraulic check valve
Vonberg 1256-.15
Vonberg Vietnam 10301-506-75
van điều tiết Vonberg 20401-206-2.5 Inline Flow Control Valve
Vonberg 190L-2-0.1
van Vonberg 28913-7.5 RITE HITE 1371 VELOCITY FUSE 7.5GPM
VONBERG 15301-103 STEEL HIGH PRESSURE CHECK VALVE
Vonberg Valve 2410-1-1.5 Cartridge Valve 2410115
2608 3/4-16 0.4 8.0 GPM VC08-2 1.10 2.20 0.88 0.495 / 0.497 20 van một chiều Vonberg
2610 7/8-14 0.5 10.0 GPM VC10-2 1.25 2.25 1.00 0.621 / 0.623 25
van giảm áp Vonberg 2612 1 1/16-12 2.0 20.0 GPM VC12-2 1.81 2.75 1.25 0.870 / 0.873 40
2616 1 5/16-12 2.0 30.0 GPM VC16-2 1.75 2.75 1.50 1.121 / 1.123 60
Vonberg 1306L-4
Vonberg Viet nam 1308L-24.5F
1456-1.0, 130600
Vonberg 1308L-4F
van điều hướng Vonberg 22084-3.0 132711
VONBERG 28000-102-3.0 158783
van áp lực Vonberg 1″ NPTF Flow Regulator Valve 1308-25 1308-35 1308-30 1308-50
Vonberg 1906F
van đối trọng Vonberg 28901-104-6.5, 155208
2608K Vonberg Hydraulic Flow Control Valve
27051-216 27051-220 27061-220 27903 270X0-208 270X0-210 271X0-212 272X0-216 272X0-220 1302 1303 1304 1306 1308 1312 1352 1353 1354 1406 1408 1410 Part No Item Name NSN RFQ 12108 Parts Kit Seal Repl 5330-01-621-3002 1912R Valve Check 4820-01-500-7743 10112-808 Valve Check 4820-01-508-5578 1920F Vonberg Vietnam 4820-01-548-0550 1916R Valve Check 4820-01-593-6872 70005 Valve Angle 4820-01-322-4731 1912 Valve Check 4820-01-372-5374 28000-503-2 Valve Safety Relief 4820-01-600-1699 1416-1-35 Valve Flow Control 4820-01-203-5484 28103-18 Vonberg Viet nam 4820-01-117-5635 10101-502 27051-216 272X0-216 1308 27051-220 272X0-220 1-11 1/2 NPTF 27061-220 1302 2.0 TO 50.0 GPM 10112-804 1/4-18 EURODODO.COM NPTF 1312 10112-806 0.25 TO 6.0 GPM 1 1/2-11 1/2 NPTF 10112-808 1303 5.0 TO 75.0 GPM  10112-810 3/8-18 NPTF 10112-606 10101-102 0.5 TO 8.0 GPM 10112-608 10101-103 1304 10112-610 van điều tiết Vonberg 10101-104 1/2-14 NPTF 270X0-208 10101-502 0.5 TO 15.0 GPM 270X0-210 10101-503 1306 271X0-212 10101-504 3/4-14 NPTF 1302L 10112-604 1.0 TO 30.0 GPM 1/4-18 NPTF 1308L 0.5 TO 6.0 GPM 0.2 TO 2.0 van thủy lực Vonberg GPM 1-11 1/2 NPTF 1306L 1303L 2.0 TO 20.0 GPM 3/4-14 NPTF 3/8-18 NPTF 1312L 1.0 TO 10.0 GPM 0.2 TO 3.0 GPM 1 1/2-11 1/2 NPTF 1/2-14 NPTF 2.0 TO 40.0 GPM Valve Check 4820-01-252-6075 49051-75 van Vonberg Valve Safety Relief 4820-01-315-0935 28000-504-40 Valve Calibrated Fl 4820-01-363-7646 28051-506-23 Valve Restrictor Ch 4820-01-420-1204 10312-806-50 Valve Check 4820-01-514-1735 1512-1-7.0 Restrictor Fluid Fl 4730-01-123-6937 1912R-50 Valve Check 4820-01-601-1814 40302-208-550 Valve Safety Relief 4820-01-646-8668 28105-45 Valve Flow Control 4820-01-134-2018 20910-27 Valve Regulating Fl 4820-01-117-6399 28001-210 Valve Safety Relief 4820-01-655-9582 28001-206-15 Valve Safety Relief 4820-01-656-7843 1306-1-26 Valve Restrictor Check 4820-01-202-3465 10301-610-2 Valve Check 4820-01-229-1535 28139-26 Valve Restrictor Ch 4820-01-415-1000 28000-504-1.25 Vonberg Vietnam 4820-01-476-2891 van điều khiển Vonberg 40302-606-900 Valve Pressure Equa 4820-01-577-2755 28103-11 Valve Check 4820-01-117-5635 20201-216-16 Valve Calibrated Fl 4820-01-212-6385 60125-2 Valve Shuttle 4820-01-554-9759 12110 Parts Kit Seal Repl 5330-01-621-3179 20102-012-7.0 van điều hướng Vonberg Fl 4730-01-123-6937 20194-12 van giảm áp Vonberg Valve Regulating Fl 4820-01-220-5664 28001-816 Vonberg Viet nam 4820-01-451-3690 1920 Valve Check 4820-01-522-1596 28000-504-3.0 Valve Flow Control 4820-01-540-8839 28000 102 65 Velocity Fuse 2590-01-161-6545 19337 Valve Check 4820-01-621-4728 1912F Valve Check 4820-01-601-1832 19338 van tiết lưu Vonberg Valve Check 4820-01-621-4689 26512-3-23 van áp lực Vonberg 4730-01-321-6532 10301-610 Valve Check 4820-01-229-1535 20100-104-4.6 van Vonberg Valve Restrictor Ch 4820-01-202-3466 40303-503 van bù áp Vonberg 4820-01-384-6287 10312-208-50 Valve Check 4820-01-551-2661 20920-44 Valve Flow Control 4820-01-395-9071 1512-1-10.0 Valve Calibrated Fl 4820-01-321-6447 28124-12 Valve Calibrated Fl 4820-01-415-0998 70071 Valve Check 4820-01-428-4278 28001-208-3 Valve Check 4820-01-481-3431 1412 1416 1424 1454 1456 1458 1508 1510 1512 1514 1516 1524 23002 23003 23004 23006 van một chiều Vonberg 23008 23012 2404 2406 2408 2410 2412 2416 24006 24008 Vonberg Vietnam 24010 24012 24016 24024 2408T 24T162

Nhập khẩu chính hãng: vonberg.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *