Euroswitch Vietnam Đại lý công tắc cảm biến áp suất Euroswitch

euroswitch vietnam

ĐẠI LÝ CÔNG TẮC CẢM BIẾN ÁP SUẤT EUROSWITCH VIETNAM

Đại lý Euroswitch tại Viet Nam – Euroswitch Vietnam chuyên nhập khẩu và phân phối công tắc áp lực Euroswitch, cảm biến áp suất Euroswitch, công tắc áp suất chân không, cảm biến nhiệt độ Euroswitch, công tắc dầu, công tắc báo mức Euroswitch, công tắc áp lực tự động…

Euroswitch xuất xứ Ý

Đại lý nhập khẩu cung cấp và bảo hành toàn quốc

Sản phẩm được bảo hành theo tiêu chuẩn Euroswitch Italia

Ngoài ra chúng tôi phân phối thường xuyên: Cảm biến Datalogic của Ý

MODEL CẢM BIẾN ÁP SUẤT CÔNG TẮC ÁP LỰC EUROSWITCH CẤP TẠI VIET NAM

Euroswitch Pressure Switch 24F00612
EURO SWITCH 4111122D1 36/16
Euroswitch 4111222T 1/8″
2007 06 07 08 BMW K1200S K1200 K 1200 OEM MOTOR OIL LEVEL EUROSWITCH 7 689 158
Normet 57702310 Sensor Euroswitch VMF 2F.0 L/BH-A 6064634 T2
EUROSWITCH 2422221T Pressure switch 0.2-5 bar
P530AH – 100 P530F8 – 100 P535AH – 100 P535F8 – 100
P530AH – 110 P530F8 – 110 P535AH – 110 P535F8 – 110
Euroswitch Vietnam P530AH – 120 P530F8 – 120 P535AH – 120 P535F8 – 120
P530AH – 500 P530F8 – 500 P535AH – 500 P535F8 – 500
P530AH – 510 P530F8 – 510 P535AH – 510 P535F8 – 510
công tắc áp lực Euroswitch P530AH – 520 P530F8 – 520 P535AH – 520 P535F8 – 520
P531AH – 100 P531F8 – 100 P540AH – 100 P540F8 – 100
cảm biến áp suất Euroswitch P531AH – 500 P531F8 – 500 P540AH – 500 P540F8 – 500
P530P, P530N, P535P, P535N, P531 , P540
Euroswitch B-60527 Oil Switch
EUROSWITCH 4111122
Digital Pressure Sensor euroswitch 1-10 Bar 2400122
P520AH – 100 P520F8 – 100 P520AH – 150 P520F8 – 550
P520AH – 110 P520F8 – 110 P520AH – 185 P520F8 – 585
P520AH – 120 P520F8 – 120 P520AH – 190 P520F8 – 590
Model : P520P, P520N
Euro Switch KL3454 16/14 (AB632)
EUROSWITCH IMM500-500 Level switch
EUROSWITCH ZJ1.5-M8EB-DPS / ZJ15M8EBDPS
P200AC – 100 P200F7 – 100 P003AC – 100 P003F7 – 100
Euroswitch Vietnam P200AC – 110 P200F7 – 110 P003AC – 110 P003F7 – 110
P200AC – 120 P200F7 – 120 P003AC – 120 P003F7 – 120
P200AC – 500 P200F7 – 500 P003AC – 200 P003F7 – 200
P200AC – 510 P200F7 – 510 P003AC – 210 P003F7 – 210
P200AC – 520 P200F7 – 520 P003AC – 220 P003F7 – 220
công tắc áp lực Euroswitch P004AC – 100 P004F7 – 100 P003AC – 500 P003F7 – 500
P004AC – 110 P004F7 – 110 P003AC – 510 P003F7 – 510
P004AC – 120 P004F7 – 120 P003AC – 520 P003F7 – 520
P004AC – 500 P004F7 – 500 P003AC – 600 P003F7 – 600
P004AC – 510 P004F7 – 510 P003AC – 610 P003F7 – 610
P004AC – 520 P004F7 – 520 P003AC – 620 P003F7 – 620
cảm biến áp suất Euroswitch P005AC – 100 P005F7 – 100 P006AC – 100 P006F7 – 100
P005AC – 110 P005F7 – 110 P006AC – 110 P006F7 – 110
P005AC – 120 P005F7 – 120 P006AC – 120 P006F7 – 120
P005AC – 500 P005F7 – 500 P006AC – 500 P006F7 – 500
P005AC – 510 P005F7 – 510 P006AC – 510 P006F7 – 510
P005AC – 520 P005F7 – 520 P006AC – 520 P006F7 – 520
P006AH – 600 P006AH – 610 P006AH – 620 P006AF7 – 600
Model : P200P, P200N, P003P, P003N, P004P, P004N, P005P, P005N, P006P, P006N, P006P2, P006N2, P500P, P500N
EUROSWITCH ZJ0.6-M5MB-DPS-V1 / ZJ06M5MBDPSV1
2007 07 BMW K1200R 1200 K1200 S OIL LEVEL SENSOR SWITCH 7 689 158 EUROSWITCH
Euro Switch 4111222 Pressure Switch G1/4″ No Brass/FKM 1 ~ 10bar
Brake switch 23
Pressure switch with SPDT contacts 24
Pressure switch with SPDT contacts 24 C
Pressure switch with SPDT contacts – female thread 24 F
Euroswitch Vietnam Small pressure switch 25 R
Small pressure switch snap action 25 D
Fixed setting pressure switch 26
cảm biến áp suất Euroswitch Fixed setting pressure switch 266
Diaphragm pressure switch – adjustable hysteresis – SPDT contacts 27
Piston pressure switch – adjustable hysteresis SPDT contacts 28
Piston pressure switch ≤ 250V 30
Diaphragm pressure switch ≤ 250V 31
Piston pressure switch ≤ 48V 40
Diaphragm pressure switch ≤ 48V 41
Diaphragm pressure switch, screw terminals 41V
Diaphragm pressure switch – over pressure limit 600 bar 41B
Diaphragm pressure switch – over pressure limit 600 bar 41C
Diaphragm pressure switch ≤ 48V female thread 42
Piston pressure switch for low pressure – SPDT contacts 46
Piston pressure switch with SPDT contacts 48
Diaphragm pressure switch with SPDT contacts 49
Pressure switch with setting visual scale 681
Pressure switch with setting visual scale 682
công tắc áp lực Euroswitch Piston pressure switch with adjusting knob 691
Piston pressure switch with adjusting knob 692
Vacuum switch ≤ 48V 35
Vacuum switch ≤ 250V 37
Vacuum switch ≤ 48V 357
Euroswitch Vietnam Vacuum switch ≤ 250V 377
Diaphragm vacuum switch – SPDT contacts 38
Electrical differential pressure clogging indicator 80
Electrical differential pressure clogging indicator 81
cảm biến áp suất Euroswitch Electrical differential pressure clogging indicator with rotating system 82
Electrical differential pressure clogging indicator with thermostat 83T
Electronical differential pressure clogging transmitter 980
Optical differential pressure clogging indicator 86
Thermo-pressure switch 700

Nguồn nhập khẩu chính hãng: www.euroswitchsrl.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *