Cảm biến Datalogic có sẵn tại Việt Nam nhiều type Datalogic

CẢM BIẾN DATALOGIC

Đại lý cảm biến Datalogic tại Việt Nam

Datalogic có xuất xứ Ý với các dòng cảm biến Datalogic ứng dụng trong nhiều ngành công nghiệp, sản phẩm được đại lý Datalogic tại Việt Nam cấp chính hãng.

Các loại cảm biến Datalogic: Cảm biến quang Datalogic, cảm biến tiệm cận Datalogic, cảm biến tốc độ, cảm biến hình ảnh màu sắc, cảm biến đo độ pH, độ ẩm, cảm biến siêu âm, cảm biến an toàn Datalogic

Với sản phẩm cảm biến hiệu Datalogic nói riêng và các dòng sản phẩm khác của Datalogic nói chung thì hàng tháng chúng tôi đều có kế hoạch nhập khẩu.

Ngoài ra còn có dòng thương hiệu tương tự cảm biến Datalogic được bán chạy tại EuroDodo là: Cảm biến Sick của Đức

Mã cảm biến Datalogic cấp ở Viet nam

SMART-VS™
S5N Cảm biến an toàn Datalogic SG4-RB2-050-00-E
S51
Datalogic S5
S15
SL5
SMALL
SM123 SERIES
SM1, SM2 and SM3
S100
S45
S3Z
S8 SERIES
S60
Datalogic S6
S62
S300
S300-PA
S70
Datalogic S7
SR21
SR23
SR31
SRF
TL50
TLΜ
Datalogic TL46
LD46
S65-V
S65-W
DS3
DS2
Datalogic DS1
AS1
S67-Y
S65-M
S85
Datalogic BASIC
ENC41
STAINLESS STEEL
METAL FACE
IEP58
Datalogic ENC58
WELD FIELD IMMUNE
OEK-4
INDUCTIVE AC
Datalogic AST58
NAMUR
SQUARE
AMT58
AMT58 is an encoder for multi-turn standard industrial lines
DW
Datalogic MW
CBX-8IOL MASTER
IO-Link Master features an IP67 housing with 8 M12 IO-Link
SRX3
SRX-3 ultrasonic fork sensor detects clear labels
US50
Datalogic US30
US18
FIXING BRACKETS
500 mm / 8192 CPR = 0.061 mm per code
Lenses
OFA
OF
Datalogic R
CS & CAB.
NPN S50-PA-2-A00-NN 952002090
PNP S50-PA-2-A00-PP 952002080
NPN S50-PA-5-A00-NN 952002110
PNP S50-PA-5-A00-PP 952002100
NPN S50-PA-2-B01-NN 952001610
PNP S50-PA-2-B01-PP 952001010
NPN S50-PA-5-B01-NN 952001500
PNP S50-PA-5-B01-PP 952001020
NPN S50-PR-2-B01-NN 952001780
PNP S50-PR-2-B01-PP 952001030
NPN S50-PR-5-B01-NN 952001720
PNP S50-PR-5-B01-PP 952001040
NPN S50-PL-2-B01-NN 952001870
PNP S50-PL-2-B01-PP 952001360
M12 Connector
NPN S50-PL-5-B01-NN 952001840
PNP S50-PL-5-B01-PP 952001370
NPN S50-PH-2-B01-NN 952001950
PNP S50-PH-2-B01-PP 952001940
M12 Connector
NPN S50-PH-5-B01-NN 952001970
PNP S50-PH-5-B01-PP 952001960
NPN S50-PA-2-C01-NN 952001620
PNP S50-PA-2-C01-PP 952001050
M12 Connector
NPN S50-PA-5-C01-NN 952001510
PNP S50-PA-5-C01-PP 952001060
NPN S50-PR-2-C01-NN 952001790
PNP S50-PR-2-C01-PP 952001070
M12 Connector
NPN S50-PR-5-C01-NN 952001730
PNP S50-PR-5-C01-PP 952001080
LASER, Axial optic
2m Cable
NPN S50-PL-2-C01-NN 952001880
PNP S50-PL-2-C01-PP 952001380
M12 Connector
NPN S50-PL-5-C01-NN 952001850
PNP S50-PL-5-C01-PP 952001390
LASER, Radial optic
2m Cable
NPN S50-PH-2-C01-NN 952001990
PNP S50-PH-2-C01-PP 952001980
M12 Connector
NPN S50-PH-5-C01-NN 952002010
PNP S50-PH-5-C01-PP 952002000
Short Diffuse proximity
LED, Axial optic
2m Cable
NPN S50-PA-2-C10-NN 952001630
PNP S50-PA-2-C10-PP 952001240
M12 Connector
NPN S50-PA-5-C10-NN 952001520
PNP S50-PA-5-C10-PP 952001250952001990
BM300 PROFIBUS
IS-65-M1-03
QD-10 974031020
S3Z-PR-2-FG01-PD
S50-PA-2-F01-PP
S6-5-M25
S60-PA-2-U08-NH
S60-PA-2U08-NH
S7-8-E-P
S80-MH-5-Y09-PPIZ
SR21-AR SH1694
US18-PA-5-NO3-VH
1631C3
210N-211-110
950551030
950551110
95A201340
AMT58-S10-13X14-PN
ATEQ D520 100KPA 500L/H
DATALOGICIL SI8-5-K-92 S5-5-C10-32 PROX 10 30VDC
DATASENSOR(S18-5-K-32)
DS2400N-1200
DT4200
DX8200A-3011 S/N C15D02771 110-240Vac 0.4-0.2A 50-60Hz DX8200A-3011936201024
HF0405-ANT-06 1244601014
IS-05-A1-S1 95B061051
IS-65-M1-03
M150
MATRIX 410 ATS-110 S/N:C16D01568
MKS2001A
Matrix410n-700-010
OF-31-10 96B201000
PD9530(USB)
PD9531 with accessories
PM9500
POWERSCAN M9300
PowerScan D9531 Standard 5VDC
S15- PA-5- B01-PK
S18-5-K-P2 PNP DC24
S3R-F5-F200
S3R-F5-F201
S3T-R-A0.6 318 10-30Vdc class2 100mA S3T-R-A0.6 F318
S3Z-PR-2-BO1-ND
S40-PH-5-B03-PH
S40-PH-5-M03-PH
S41-5-C-P
S50-MA-5-C01PP
S50-MH-5-B01-PP PNP
S50-ML-5-C21-PP PNP
S50-PA-5-B01-PP PNP
S50-PA-5-C01-PP
S50-PA-5-C21-PP
S50-PR-5-F01-PP
S51-PA-5-B01-PK
S51-PA-5-C10-PK
S51-PA-5-C10-PK PNP DC24V 952701291 S51-PA-5-C10-PK
S51-PR-5-C10-PK SV2208
S6-5-M25
S60-PA-2-U08-NH
S60-PA-2U08-NH
S6T-5-A6-P PNP
S7-5-E-P
S7-5-E-P ART.
S7-6-E-P S7-6-E-P FIBRE-OPT PNP M8 LED
S7-8-E-P
S8-PH-5-M02-PP
S80-MH-5-Y09-PPIZ
SB-BWS-T2
SE4 RA1-PP-W
SE4-RA1L-PP-W
SE4-RDB
SG-BWS-T4
SG-BWS-T4-MT
SG2-30-030-OO-X
SG2-30-045-OO-X 957801020
SG2-30-075-00-W
SG2-30-150-00-X Type 2
SG4 30-075-OO-E
SM-PR-2-F00-PP-SV2511
SM-PR-2-G00-XG-SV2511
SR31 DL S970830000
SRF-50-5-P
TC320T-4
TL48-W-815 TL50-W-815 10-20MM, 954651000
TL80F-055 1
TLM745 954155030 FIBR.OTT. 2529401267
TLU-011 964401000
TLU-111 964401080
TLU-115
TLu-315
TLu-355
TLu-415C
Tlu 115 TLu-115 9MM M12 CONN.VER.SPOT
US18-PA-5-NO3-VH
US30-PR-5-N13-OH
barcode scanner GRYPHON D230, 901661087
S3-R-F5
matrix220-385-010
micro PNP M12 4POLI CODICE 954151380
quickscaA1:A201n QD2400 QD2430-BKK1
LED, Radial optic
2m Cable
NPN S50-PR-2-C10-NN 952001800
PNP S50-PR-2-C10-PP 952001490
M12 Connector
NPN S50-PR-5-C10-NN 952001740
PNP S50-PR-5-C10-PP 952001480
Medium Diffuse proximity LED, Axial optic
2m Cable
NPN S50-PA-2-C21-NN 952002170
PNP S50-PA-2-C21-PP 952002160
M12 Connector
NPN S50-PA-5-C21-NN 952002190
PNP S50-PA-5-C21-PP 952002180
Fixed focus
LED, Axial optic
2m Cable
NPN S50-PA-2-D00-NN 952001640
PNP S50-PA-2-D00-PP 952001090
M12 Connector
NPN S50-PA-5-D00-NN 952001530
PNP S50-PA-5-D00-PP 952001100
LED, Radial optic
2m Cable
NPN S50-PR-2-D00-NN 952001810
PNP S50-PR-2-D00-PP 952001110
M12 Connector
NPN S50-PR-5-D00-NN 952001750
PNP S50-PR-5-D00-PP 952001120
Fiber optic LED, Axial optic
2m Cable cảm biến Datalogic SG4-RB2-050-00-E
DATALOGIC S6T-5-M25P
NPN S50-PA-2-E01-NN 952001650
PNP S50-PA-2-E01-PP 952001130
M12 Connector
Datalogic US18-PR-5-NO3-OH
NPN S50-PA-5-E01-NN 952001540
PNP S50-PA-5-E01-PP 952001140

Nếu cần gấp Quý khách có thể tham khảo sản phẩm cảm biến Pilz được chúng tôi stock kho nhiều mã thông dụng để tìm phương án thay thế dự phòng cho cảm biến Datalogic.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *